10 Şubat 2011 Perşembe

Doğru Nedir Ki?


Kötüler kendilerine tahammül edildikçe,  
daha da çok azarlar.
Tolstoy

***
TAŞLI YAZI
 
Üç el yamanmıştı geceye sivri,
Korkunun ötesinde ateş yakmıştı çocuk,
Kimse bir şey diyemedi.
 *
Önce bir yerinden başladı,
Kocaman, kara, kırmızı, mor,
Kımıldadı deli taşlar, denizler bitti.
*
Çıldırıyordu yağmursuz toprak,
Kaynadı ağaçlar, kuşlar, bulutlar,
Doğa yarattıklarını yedi..
*
Sustu insansız dağ taş yorgun,
Delinmiş göklerde yıldızlar yerlerine dönüyorlardı.
İşte bu upuzun sersemlikte,
Çatladı bir küçük taşın sabrı,
Daha küçük bir böcek çıktı güne,
Yaşamı müjdeledi.
Utandı önce o korkusuz kara, kırmızı, mor
Boşluklara çakılı ışıklar,
Doğacak çocuklara sevindi,
Açıldı hemen koca gökler,
İnatçı bir son bitiyordu,
Tüm yağmurlar indi.
*
Üç el yamanmıştı geceye sivri,
Ateş yakmıştı çocuk geceye,
Kimse bir şey diyemedi.
*
Şimdi yine döndük geldik,
Atomlarla,
Bu bitmeyen son,
Nagazaki'de kırmızı elbiseli çocuk,
Okşarken parlak düğmelerini,
Bir anda yamandı göklere,
O küçücük güzel elleri.
*
Ve işte görüyorsunuz
Kimse bir şey diyemedi...
Müştak Erenus  (1915 - 2002)

***
DOĞRU NEDİR Kİ?
Kelime anlamıyla bizde ‘doğru ‘ kavramı oldukça geniş bir alanı kapsar, pek çok tanımı kendi içinde saklar. Türkçe’de doğru kelimesini biz bir sürü anlatım için kullanırız. Aslında bana göre “doğru” kelime anlamıyla bilimin ispatladığı gerçekler olmalıdır. Tek bir doğru vardır ve bilim bunu bir şekilde kanıtlamıştır. Diğer doğrular izafidir, sana göre doğru bana göre yanlış olabilir.
           
Ülkemizdeki pek çok kavgaların temelinde bu doğru kavramının yanlış kullanımı yatmaktadır. Bir örnek; bütün dünyada trafikte araçlar sağdan gider, İngiltere trafiğinde soldan gider. Bizimki doğruysa bu kadar gelişmiş bir ülke olan İngiltere neden yanlışta bu kadar ısrarcı? Onunki doğruysa diğer dünya ülkeleri neden bu doğruyu göremiyor? Demek ki burada kullanılan doğru kavramı bilimsel doğru kavramından başka bir şey.

Daha önce söylemiştim Finliler belli konuyu tartışırken “ bunun doğrusu “ demezler,  “ bunun bana göre doğrusu “ derler. Bence de bazı doğrular kişilere, kültürlere, zamana göre değişik olabilir. Dünün doğrusu bugünün de doğrusu olmak zorunda değildir. Ayrıca bazı hedeflere ulaşmanın tek bir doğru yolu yoktur.

Briçte de binlerce değişik sistemlerin olması bu doğru kavramını daha güzel anlatır. Briçte amaç bilimsel olarak belirlenmiş doğru hedefe ulaşmaktır ama bunun tek bir doğru yolu yoktur. Yaşamda da bizleri yöneten akıl süzgecimiz değişik yolları kullanır ama doğru yaşam, sonuçta varılması gereken doğru hedefe ulaşmaktır. Briçteki doğru hedef iki elin toplamındaki toplam löveye ulaşmak ise yaşamda da doğru hedefin bu olması gerekmez mi? Yani bu ülkede yaşayan tüm insanların mutlu olacağı noktayı belirlemek ancak bu noktanın bizden sonra gelecek kuşakların da huzurlu yaşayacakları bir nokta olması ilkesine bağlı kalmak ve bu noktaya ulaşmak için ortak çaba göstermek olmalıdır.
17 Şubat 2008  Faik Falay, Cumhuriyet

Hiç yorum yok: