20 Kasım 2014 Perşembe

Preferansiyal Apel (Lavinthal)

Haluk Levent - Cemberimde Gül Oya
*****
Arkadaş,
el uzatıp seni yerden kaldırandır.
Dost ise,
onu da aşağı çekeceğini bildiği halde sen daha düşerken el uzatandır.
Goethe
*****
SÜRÜ
Sürü insanı -sözüm ona-"barışsever", "köşesiz", "iddiasız", "saygılı", "yiğit",
"dürüst", "sadık", "güven dolu",
"fedakar", "anlayışlı", "yardıma hazır","çalışkan" dır,
"başkalarının haklarına saygı gösterir",
"söz dinler", "kıskanmaz", çıkarının peşinde koşmaz".Ama bütün bu özellikleri ve bu türlü tutumu,sürünün teklerine, kendi gibilerine,bu sözlere aynı anlamı veren kendi gibilerine karşı böyledir.

Bütün bu özellikler ancak sürünün içinde "işler". Sürünün dışında olan,
kendi gibi olmayanlara karşı ise düşman, egoist, acımasız, amansız, ölçüsüz,
iddialı, yırtıcı, korkak, eğri ve kıskançtır;
kendini gizler, öç almak ister,
onlara boyun eğdirmek ister,
onlara karşı "dürüst" değildir.
Nietzsche
*****
SENDEDİR TOPRAK
Küçük
gül,
gülcük,
bazen
çok küçük ve çıplak
görünürsün,
sanki barındırabilirim
tek bir elimde seni,
böylece tutarım
ve götürürüm seni ağzıma,
fakat
birden
dokunur ayaklarım ayaklarına ve ağzım dudaklarına:
büyürsün birden,
kabarır omuzların ikiz doruklar gibi,
dolanır bağrımda memelerin,
yetişmez kollarım sarmaya
yeni ayın orağı gibi incecik belini:
sevişmede çözdün kendini denizin suları gibi:
neredeyse anlamıyorum gökyüzünün en büyük gözlerini,
ve eğiliyorum ağzına öpmek için toprağı.
Pablo Neruda  - Çeviren: İsmail Haydar Aksoy
(“Kaptanın Dizeleri”nden)
****

PREFERANSİYEL (Lavinthal) APEL

Apel Fransızca'dan (appel) alınmıştır. İngilizler signal derler. Türkçe "çağrı"
Kullanılabilir.

Preferansiyel, renk tercihi apeli bay Lavinthal tarafından önerilmiş (1934)
ve tüm dünyada kabul görmüştür. SA ve koz oyunlarının her ikisinde de uygulanır.

1. Defosta attığın renk kesinlikle istenmiyor demektir.
Attığın kart büyük (10, 9, 8, 7) ise kalan 2 rengin büyüğünü,
küçük (2 ,3, 4, 5) ise küçüğünü istemektir.
5, 6, 7 orta kart olarak bana güvenme anlamına gelebilir.
Ornek:
Trefl rengine pik veriyorsanız (defos ediyorsanız) pik istemiyorsunuz demektir. Defosunuz küçük pik ise karo, büyük pik ise kör ister;
kör veriyorsanız küçük kör karo,
büyük kör pik;
karo veriyorsanız küçük karo kör,
büyük karo pik ister.

Kozlu oyunda da koz kullanmak, koz istemek söz konusu olmayacağı
için kural aynen geçerlidir.
2. Çıkış renginin 2. 3. Kartını giderken preferansiyel apel
Bir savunmacı oynama sırası kendinde iken (herhangi bir anda)
ortağının çakacağı ya da dekleranın alacağı durumlarda elinin en büyük kartı ile gitmesi kalan renklerin büyüğünü, en küçük kart ile gitmesi kalan renklerin küçüğünü istiyor demektir.
Ornek:
Batı 4 kör oyununa Trefl AR1062'den A açıldığı zaman yer D93 iken ortak
8'li verirse elinde 2 ya da tek adet trefl var demektir.
Batı K le devam eder. Doğu Trefl 4'lü verince Batı, ortağının pik dönmesini istiyorsa 10'lu ile,
Karo dönmesini istiyorsa 2'li trefl ile gider.
Dönüşte tercihi yoksa 6'lı, orta kartını gider.
Not:
Bu durumda trefliniz 4'lü ise çift adet bildirmeyin, ortakta trefl beşli ise oynayan çakacaktır.
4'lü ise D açığa çıkacaktır. Bu durumda 3 adet bilgisi daha yararlıdır.
3. Çıkılan kağıt yerde tekse ya da karşılıklı tutuşulmuş bir renkse ilk kartta (preferansiyel = tercih/yeğ).
Koz oyununda çıkılan renk yerde tekse ortağın attığı kart en büyük ise
koz hariç kalan renklerin büyüğünü,
en küçük ise küçüğünü istiyor demektir.
Tabii istenen renk yerde zayıf onörlü (DXX), 3-4 adet, furşet (D10X, RVX) ya da RDX ise (ortak AVXX'e sahip demektir).
Orta kartlar devamı ortağına bırakır.
Mart 2012 Yılmaz Dağdeviren
*****
AYRINTI İÇİN

10 Kasım 2014 Pazartesi

Yüksek Seviyede Oyun Açışlar

görsel: googleimages
*****
Hürriyetten doğan bunalımlar 
ne kadar büyük olursa olsun,
hiçbir zaman 
fazla baskının sağladığı 
sahte güvenlikten 
daha tehlikeli değildir.
Mustafa Kemal Atatürk
*****
KONUŞMAMA GEREK YOKTU
Dilsiz bir çocuk varmış.
Söylenenleri anlıyormuş ama tek kelime olsun konuşmuşluğu yokmuş.
Ailesi konuşması için yapmadığını bırakmamış.
Götürmediği doktor, denemediği yol kalmamış ama çocuk bir türlü konuşmamış. Zaman geçmiş, çocuk büyümüş, on yedi – on sekiz yaşlarında bir delikanlı olmuş. Günlerden bir gün evde yemek yerlerken  hışımla elindeki kaşığı bırakıp bağırmış:
- Bu çorba çok tuzlu!
 Anne-babası şaşkınlıkla sormuşlar:
- Oğlum, neden bu yaşına kadar bir tek kelime olsun konuşmadın?
Çocuk yanıtlamış:
- Çünkü bu güne kadar her şey yolundaydı.
Yahudi halk hikâyesi

*****
YAŞLA İLGİLİ
 
Ne kadar eklense de yıllar yaşıma
ne kadar büyüsem de dünya gözünde
evrenin küçük kızıyım ben
hep ve hala.
İşte bu yüzden sönmeyen coşkum
tüm asık suratlara inat.
Bu yüzden hüznüm,
çocuk gözyaşlarınca
çabucak gelip, aniden geçen.
Nice düşsem de insana takılıp,
kanayan dizlerimle
oyuna dönüşüm bu yüzden.
Ve bu yüzden hala herkesi dost bilişim,
herkesi aynı aileden kabul edişim.

Yıllar yükü bilgi
yollarca deneyim..
Yine de şu an
bilerek ve isteyerek
büyüklerin mantığından uzak
onların telaşından
kaygısından azade olmak...

Çünkü evrenin çocuğuyum
işte bu yüzden mutluluğum...
Güneş Davenport

*****
YÜKSEK SEVİYE OYUN AÇIŞLARI
Kullanılan oyun sistemlerine göre farklılıklar gösterirler. Genelde
a-Preemptive amaçlı zayıf Baraj açışları, 
b-Kuvvetli el gösteren açışlar ve
c-Hem kuvvetli hem de zayıf el gösteren (Multi) açışlar olmak üzere üçe ayrılırlar.

PREEMPTIVE OYUN AÇIŞLARI
Preemptive deyimi Preempt ‘Önceden satın alma’ kökünden gelir. Preemption kelimesi Askeri manada ‘Saldırması muhtemel olan düşmana karşı, onlar saldırmadan saldırmayı’ ifade eder.
Briç oyununda da bu anlamlara yakın olarak, oyunu almaları muhtemel olan rakiplerin;
-İletişimlerini kesmek,
-Rahat deklare vermelerini engellemek,
-Konvansiyonları etkili bir biçimde kullanmalarını önlemek,
-Doğru kontratı bulmalarını zorlaştırmak,
-Yüksek seviyede konuşmağa zorlamak,
-Nihayetinde mümkünse oyunu ellerinden alabilmek amaçlarıyla, onlar saldırmadan sıçramalı bir konuşma ile biz saldırıyoruz.

Zon bağlamak amacıyla Preemptive açış yapılmaz. Ancak Zon ihtimali doğarsa o da ayrıca değerlendirilir. Hatta Şilem veya Büyük Şilem dahi olabilir. Fakat bizim temel amacımız rakiplerin deklarelerini bozmak ve onları engellemektir. Bu nedenle Preemptive kelimesi yerine, engel anlamında ‘Baraj’ kelimesi de kullanılmaktadır.

Baraj açışları 2.3.4.5 seviyelerinde olabilir. Baraj açışı yapan oyuncunun eli zayıftır, savunma gücü yoktur veya minimumdur. Bu açış ile ortağına verdiği mesaj ‘Kendisinin gösterdiği renk veya renklerde oynamasına izin verildiği takdirde epeyce el alabilecektir. Aksi takdirde, özellikle savunmada elinin değeri yoktur’.

Usta Briççi Harold FELDHEIM tarafından yapılan tanıma göre ‘Elimizde savunma gücü olmaması nedeni ile rakiplerin iletişimini kesmek ve onlarla yarışabileceğimiz kulvarı ortağımıza göstermek amacıyla Preemptive açış yaparız’.

Baraj açışlarının belli bir disiplini vardır. Özellikle 1. ve 2. Pozisyonlarda aleyhte Zon durumunda kesinlikle disipline uyulur. Lehte zon durumunda ve 3. Pozisyonda disiplinsiz açışlar olabilir. Dördüncü pozisyonda ise size gelinceye kadar oyunu kimse açmadığına göre Baraj yapacak rakipte yoktur. Sadece oyunu almak ihtimali varsa Piklere bağlı ve (10-12)OP değerindeki eller ile Baraj açışı yapılabilir. Baraj açışı için en uygun yer üçüncü pozisyondur.

Preemptive oyun açışlarında, taahhüt edilen oyunu çıkartmak amaç değildir. Asıl amacımızın rakiplerin deklarelerini bozmak olduğunu bilen Cevapçı Pas geçmek, Baraj seviyesini yükseltmek, Oyun ya da Şlem araştırmasına girişmek, Feda konuşması yapmak yahut rakipleri konturlamak konularında daha rahat kararlar verebilir. Cevapçı kaptan pozisyonundadır. Bu nedenle Kaptan sorgulamadıkça Açıcı bir daha konuşmaz.

Baraj açışları genelde (4-11)OP (iyi 4, kötü 11 Puan) aralıklarında yapılır.
Ancak burada 11 puanlık eller iyi değerlendirilmelidir. Eğer 11 OP ve uygun dağılım ile oyunu 1 seviyesinde açmak mümkün ise veya elin savunma gücü iyi ise Baraj açışı yapmamak gerekir.

Oyunu çıkartmak amacıyla yapılmayan Baraj açışları rakipler tarafından konturlandığı takdirde çoğu zaman batacaktır. Preemptive açış yapan tarafın bu konturlamadan zarar görmemesi için puandan daha çok Zon durumuna ve kazanılacak löve durumuna dikkat edilmelidir.
Şöyle ki;
Lehte Zon durumunda (Rakipler zonda, Biz Zonsuz) rakipler Zon oyunu oynarlarsa 600 veya daha fazla sayı kazanırlar. Oyunu biz oynayıp konturlu olarak 3 batarsak 500 sayı verip kazançlı çıkarız. Bu nedenle Baraj açışı yapan oyuncu, ortağından sadece 1 löve gelebileceğini düşünerek konuştuğu Baraj seviyesinin 4 eksiği kadar löveyi tek başına alabilmelidir. Örneğin 2 seviyesinde Baraj açışı yapan oyuncunun, oyunu çıkartmak için 8 el alması gerekirken, açış oyunu çıkartmak amacıyla yapılmadığı için açıcının (8-4)=4 löveyi tek başına alması yeterlidir. Baraj açışı 3 seviyesinde yapılıyorsa, açışı yapan oyuncunun (9-4)=5 el alabilmesi gerekir. Böylece ortağından gelecek 1 löve ile oyun 3 batacak ve kazançlı çıkacaklardır.

Eşit Zon durumunda (Her iki taraf Zonda veya Zonsuz) Baraj açışı yapan oyuncunun, konuştuğu seviyenin 3 eksiği kadar löveyi tek başına alabilmesi gerekir. Örneğin 2 seviyesinde yapılan bir baraj açışında. Açıcının (8-3)=5 löve kazanabilecek bir ele sahip olması gerekir, ortağından gelecek 1 löve ile oyun 2 batar ve kazançlı çıkarlar.
Aleyhte Zon durumunda (Biz Zonda, rakipler Zonsuz), Açıcı konuştuğu seviyenin 2 eksiği kadar löveyi tek başına alabilecek bir ele sahip olmalıdır.

Yukarıdaki ilkelere (4.3.2) kuralı diyoruz. Disiplin gerektiren pozisyonlarda açıcı bu kuralları tavizsiz uyguladığı takdirde, Cevapçı kendisinin kazandırabileceği löveleri hesaplayıp, oyun seviyesi hakkında daha doğru kararlar verebilecektir.

Yine disiplinli pozisyonlarda açıcının elinin mümkün olduğunca dengesiz olmasında yarar vardır. Yarı dengeli eller ile yapılan açışlar çoğu zaman sıkıntı yaratır. Öte yandan elde mevcut az sayıdaki puanların Preemptive renginde (Veya renklerinde) toplanmış olması, doğacak zararların felaket derecesine ulaşmasını önler.

 Preemptive açışlar 2 seviyesinde tek renkli olursa minimum 6 kart, iki renkli olursa (5+/4+)kart, 3 seviyesinde 7+kart, 4 seviyesinde 8+kart ile yapılmalıdır.

PREEMPTIVE AÇIŞLARA CEVAPLAR
Baraj açışı yapan oyuncunun ortağı 14 puandan fazla bir ele sahipse Zon ihtimali vardır. Aksi halde Zon ihtimali yok veya çok azdır. Bu nedenle Cevapçının öncelikli görevi elinin değerinin 14 puanın altında veya üstünde olduğunu göstermektir.
Cevapçı 14 puanın üstünde olduğunu gösterirse Açıcı elini tarif etmekle yükümlüdür. Tarif şekli natürel olabileceği gibi ortaklığın benimsediği herhangi bir konvansiyonel tarifte olabilir. Örneğin 2 seviyesi Baraj açışlarında Cevapçının gücünü göstermesi için (2NT Ogüst) en çok kullanılan konvansiyondur. Konvansiyonlar daha iyi sonuç verdiğinden tercih edilirler.

Cevapçı 14 puanın altında ise:
a. Pas geçebilir. Cevapçının eli zayıftır.
b. Baraj seviyesini yükseltebilir. Cevapçı, Açıcının (4.3.2) kuralına göre vaat ettiği löve adedini tahmin etmektedir, kendisinin de buna ilave edebilecek löveleri varsa rakiplerin yarışmaya girmesini engellemek veya zorlaştırmak için Baraj seviyesini yükseltebilir. Bu konuşma zorlayıcı bir konuşma olmadığından Açıcı ‘Pas’ geçmelidir.
c. Cevapçının daha iyi bir rengi varsa, herhangi bir seviyede kendi rengini gösterebilir. Bu durumda Açıcıya ‘senin rengin veya renklerin ile ilgilenmiyorum’ demektedir. Açıcı ‘Pas’ geçmelidir, ancak ortağının rengine fit varsa elinin durumuna göre konuşabilir.
d. Cevapçının uzun ve kapalı bir rengi varsa, konuşulmayan renklerden yeterli durdurucular ile 3 NT diyebilir (Gambling).
Yukarıdaki cevaplar rakibin müdahalesinin bulunmadığı zamanlarda uygulanır. Rakip DBL ile Renkle, NT ile veya Cue-Bid ile araya girebilir. 
Rakibin müdahalesi halinde:
e. Rakip NT veya Cue-Bid ile araya girmişse yapacak pek fazla şey yoktur. Ancak zon durumuna göre ve zararlı çıkmayacaksak Baraj seviyesi yükseltilebilir.
f. Diğer müdahale halleri cevapçının normal deklarelerini bozmuyorsa, Cevapçı rakibi duymamış gibi konuşmalarına devam edebilir.
g. Rakibin renkle müdahalesi halinde Cevapçı kuvvetli bir el ve fit ile rakip rengi Cue-Bid edebilir.
h. Rakibin müdahalesi cevapçının kuvvetli el göstermesini engelleyecek seviyede ise Cevapçı DBL ile gücünü gösterebilir.

PREEMPTIVE AÇIŞLARA MÜDAHALE
Baraj açışları oyuncuların oyun tarzlarına göre farklılıklar gösterse de genel prensipler aynı olduğundan, müdahale şekilleri de birbirlerinin benzeridir. Aşağıda verilen yapı her çeşit Baraj açışlarına müdahale için uyarlanabilir.
a. 2 seviyesinde renkle araya girmek için Müdahalecide 5+ kartlı bir renk ve minimum 10+ OP bulunmalıdır. Müdahalecinin kendi rengi dışındaki renklere tahammülü yok veya çok azdır. Dördüncü pozisyonda müdahale için zon durumuna göre 8+ OP bulunması yeterlidir.
b. 3 seviyesinde renkle araya giriş oyun açar kalitede 12+ OP ve 6+ kartlı bir renk gösterir. Okunan renk çok kaliteli ise 5 kartlı olabilir. Müdahalecinin diğer renklere tahammülü yoktur. Dördüncü pozisyonda zon durumuna göre 10+ OP yeterli olur.
c. 3 seviyesinde diğer Majörle sıçramalı araya giriş 6+ kartlı bir renk ve 15+ OP gösterir. (Örneğin 2 Kör açışa karşı 3 Pik)
d. 2 NT Müdahalesi 15+ OP ve rakip renkten durdurucu ifade eder.
e. 3 NT ile müdahale rakip renkten durdurucu ve yeterli löve kaynağı olabilecek uzun bir renk ifade eder.
f. Rakibin Preemptive rengini Cue-Bid etmek (19+…) OP gösterirken ortağından rakip renkten durdurucu sorar. Yükseltende durdurucu varsa NT cevabı vermesini ister.
g. Müdahaleci rakip rengi sıçramalı olarak Cue-Bid ederse, rakip renk tek yahut çakadır, Minörler (5-5) kartlı olup Müdahalecide (19+…) OP vardır.
h. 4 seviyesinde Minör bir renk okumak, okunan Minör ile okunmayan majörün (5-5) olduğunu ve müdahalecide (19+…) OP bulunduğunu ifade eder.
ı. 4 seviyesinde Majör bir renk okumak oynamak içindir.
- Müdahaleci oyun açar kalitede 12+ OP ile DBL (kontur) atarak ortağının konuşmasını isteyebilir. Bu kontur genelde konuşulmamış diğer majöre apeldir, ancak müdahalecinin konuşulmamış diğer renklere de tahammülü vardır.
j. Müdahaleci kontur attıktan sonra ortağı sorgulamadıkça tekrar konuşmaz. Eğer ortağı sorgulamadan konuşuyorsa (17+…) OP ve 5+kartlı bir renk gösteriyordur.
k. Preemptive de 4 Pik açışına kadar atılan konturlar ceza değil uyandırmadır ancak 2 ve 3 seviyesi açışlara atılan konturlardan daha iyi bir ele sahiptir. Müdahalecinin ortağı (yükselten) isterse cezaya çevirebilir.
l. 5 seviyesi Preemtive açışlara (5 Trefl/ 5 Karo) atılan konturlar ceza odaklıdır.

2 SEVİYESİ PREEMPTIVE AÇIŞLARA MÜDAHALEDE LEBENSOHL
2 seviyesi Baraj açışından sonra Müdahalecinin konturu ortağının konuşmasını isteyen Take-Out konturudur. Yükselten rakibi batıracağından emin olmadıkça pas geçemez. Ancak kaç puanla konuştuğunu belirlemek için Lebensohl konvansiyonu kullanılır.
a. Yükseltenin 2 seviyesinde renk göstermesi (örneğin Preemptive 2 Karo açışından sonra yükseltenin 2 Kör veya 2 Pik demesi yahut 2 Kör açışından sonra 2 Pik demesi) mümkün ise 4+ kartlı rengini okur, 2 seviyesinde renk okumak (0-7) OP gösterir.
b. Yükselten mecburen 3 seviyesinde konuşmak zorunda ise doğrudan kendi rengini gösteremez, önce 2NT dekleresi ile gücünün (0-7) OP olduğunu gösterir, Yükseltenin 2NT deklaresinden sonra Müdahaleci 3 Trefl rebid etmek zorundadır. Yükselten kendi rengini bu rebidden sonra söyler. Rengi Trefl ise ‘Pas’ geçer.
c. Müdahaleci, yükseltenin 2 NT deklaresine 3 Trefl demek zorundadır. Ancak 3 Trefl yerine başka bir renk okursa (17+…) Op ve 5+ kartlı bir renk gösteriyordur. 
d. Yükseltenin doğrudan 3 seviyesinde renk okuması 4+ kart ve (8-11) OP gösterir.Müdahalecinin konturundan sonra Yükseltenin rakip rengi Cue-Bid etmesi (12+…)OP gösterir, Zon forsingidir, rakip renkten durdurucu sorar.
e. Yükseltende rakip renkten durdurucu varsa (12-15) OP ile 3 NT der. Daha az puanla aynı deklareyi verebilmek için rakip renkten durdurucu yanında yeterli löve kaynağı olabilecek uzun ve sağlam bir renk olmalıdır.
f. 4 seviyesinde Majör okumak oynamak içindir.

2 SEVİYESİ BARAJ AÇIŞINA ATILAN KONTURDAN SONRA KONUŞMA TABLOSU
açıcı          müdahaleci   cevapçı   yükselten
2PRE-RENK------DBL------PAS-------PAS (Kesin Batırıyorum)
…………………………………………2 RENK (0-7) OP, 4+ Kart.
…………………………………………2 NT (3 TREFLİYE transfer-Lebensohl)
………………………………………....3 RENK (8-11) OP, 4+ Kart.
…………………………………………3 CUE-BID (12+…) OP, zon forsingi.
…………………………………………3 NT (12-15) OP, Rakip renkten stoper.
…………………………………………4 MAJÖR (Oynamak için).

YÜKSELTENİN 2 NT DEKLERESİNDEN SONRA KONUŞMALARIN DEVAMI
müdahaleci                      yükselten
DBL (12+ OP, Konuş)------2NT (0-7) OP, 3 TREFLİYE Transfer-Lebensohl
3 TREFL----------------------   PAS (0-7) OP, rengim Trefl.
……………………………... 3 BAŞKA RENK (0-7) OP, okunan renk 4+ kart.  
      
İKİ RENKLİ ELLER İLE 2 SEVİYESİNDE PREEMPTİVE AÇIŞLAR
(ZAYIF 2 MAJÖR AÇIŞLARI)
İki renkli ellerden kasıt (5-5) dağılımlı ve (4-11) puanlık ellerdir. Ancak gerekli şartlar oluştuğu takdirde (5-4) veya (6-4) dağılımlı eller ile de zayıf 2 Majör açışı yapılabilir.
Bu tip açışlarda 1. Ve 2. Pozisyonlar ile aleyhte Zon durumlarında disipline uyulur. Lehte Zon durumunda ve 3. Pozisyonda disiplinsiz açışlar olabilir. Dördüncü pozisyonda ise renklerden biri Pik olmak kaydı ve nispeten güçlü (10-12)OP eller ile zayıf 2 açışı yapılabilir.

İKİ RENKLİ ZAYIF 2 MAJÖR AÇIŞI KURALLARI
a. İki renkli açışlarda renklerin biri majör, diğeri Minör olacak. Renklerin her ikisi Majör olursa zayıf 2 açışı yapmağa gerek yoktur, pas geçerek beklemek daha iyidir. Çünkü Majörlerin her ikisi sizde iken rakiplerin zon yapma ihtimalleri çok azdır. İki renkli majör bir renge sahip iken oyunu ortağınız açarsa elinizi ona açıklarsınız. Eğer rakipler oyunu açarsa, sizin 2 Majörlü elinizi ifade edebilmeniz için birçok yol vardır.
2 KÖR açışı (4-11)OP ile 5 kart Kör ve yanında 5 kart bir Minör gösterir.
2 PİK açışı (4-11)OP ile 5 kart Pik ve yanında 5 kart bir minör gösterir.
b. Renklerde ikisi büyük olmak kaydı ile toplam 5 onör olmalıdır. Unutmayın Onlu da bir onördür. Örnek açış eli: (DVTxx-DTxxx).
c. Kalan iki renkte (defans kartlarında), aynı renkten olmamak kaydı ile en fazla toplam 5 OP veya 1 As olabilir. Kesin 2 defans lövesi varsa zayıf 2 açışı yapılmaz.
d. (5-4) dağılımlı ellerde 4 kartlı renk Minördür, Majör olamaz. Öte yandan 4 kartlı rengin ikisi büyük olmak kaydı ile 3 onörlü olması gerekir (RDTx). Yarı dengeli ellerle (5-4-2-2) zayıf 2 açışı yapılmaz. Kalan iki renkten biri kısa olmalıdır.
e. (6-4) dağılımlı eller içinde aynı şartlar geçerlidir. 4 kartlı renk (Vxxx) gibi kalitesiz ise bu el tek renkli olarak kabul edilmelidir.
f. Üçüncü pozisyonda nispeten güçlü (10-12)OP ve (5-5) dağılımlı eller ile zayıf 2 majör açışı yerine oyunu 1 Kör veya 1 Pik ile açmak, rakipleri bloke etmek açısından daha iyi sonuçlar verebilir. Bu pozisyonda (4-9)OP ile disiplinsiz zayıf 2 açışı yapılabilir.
İKİ RENKLİ ZAYIF 2 AÇIŞINA CEVAPLAR
a. Cevapçı zayıf bir el ile ‘Pas’ geçebilir.
b. Rakipleri zorlamak amacı ile löve hesabı yaparak Baraj seviyesini yükseltebilir. Açıcı ‘Pas’ geçmelidir.
c. Açış rengi kendisinde kısa ise Açıcının ikinci rengini öğrenmek için 3TREFL diyebilir.  İkinci renk Trefl ise Açıcı ‘Pas’ geçer, değilse 3 KARO der Cevapçı ‘Pas’ geçer.
d. Uzun ve kapalı bir rengi ve yanında diğer renkten durdurucusu varsa yeterli löve ile Gambling 3 NT diyebilir. Açıcı ‘Pas’ geçer.
e. Cevapçıda (14+…) OP varsa zon ihtimali vardır, 2NT diyerek Açıcıyı sorgular. Açıcı puan limitlerine göre ikinci rengini de gösterecek şekilde ortaklık anlaşması çerçevesinde tarif eder. Tercihimiz Ogüst konvansiyonunun iki renkli eller için geliştirilmiş versiyonudur.
f. Cevapçı yukarıdaki seçenekler dışında herhangi bir seviyede başka bir renk söylerse, Açıcıya senin renklerin ile ilgilenmiyorum demektedir, Cevapçının rengi 6+ Kartlı ve kalitelidir.

İKİ RENKLİ ZAYIF 2 MAJÖR AÇIŞLARINA CEVAP TABLOSU
açıcı                                              cevapçı
2Kör/2Pik(4-11)P, iki renkli el...Pas. (Açış rengini oynayalım).
…………………………………..2NT (14+..)OP, elini tarif et.
…………………………………..3Trefl (ikinci rengin Treflse Pas geç, yoksa düzelt)
…………………………………..3Açış rengi (Blokatif, Baraj seviyesini yükseltiyor)
…………………………………..3NT (uzun ve kapalı bir Minör ile yeterli durdurucu)
…………………………………..4 Açış rengi (Blokatif).
…………………………………..Başka renk (Senin renklerinle ilgilenmiyorum).
…………………………………..5Trefl (ikinci renk Trefl ise Pas, değilse Düzelt).    
                                        
OGUST KONVANSİYONUNUN İKİ RENKLİ ELLER İÇİN UYARLANMIŞ VERSİYONU
Cevapçının 2NT dekleresi üzerine Açıcı 3 seviyesinde Minör bir renk okuduğu takdirde açış puanı minimumdur (4-7)OP, okunan renk ikinci renktir. Açıcı 3 seviyesinde Majör bir renk okursa maksimumdur, Kör Trefliyi, Pik Karoyu ikinci renk olarak gösterir.
açıcı                                                                              cevapçı
2Kör/2Pik ‘okunan renk ve bir Minör (4-11)OP’…..2NT (14+..)OP, elini tarif et.
3Trefl (4-7)OP, ikinci renk Trefl.
3Karo (4-7)OP, ikinci renk Karo.
3Kör  (8-11)OP, ikinci renk Trefl.
3Pik   (8-11)OP, ikinci renk Karo.

TEK RENKLİ ELLER İLE 2 SEVİYESİ BARAJ AÇIŞLARI
2 seviyesinde Baraj açışı yapmağa uygun tek renkli ellerden kasıt 6 kartlı Majör bir renge sahip (4-11) OP değerinde ve defansif yönü zayıf ellerdir. 6 kartlı majör renk biri büyük olmak (ARD) kaydı ile minimum 2 onörlü olmalıdır. Bu açış ortaklık anlaşması çerçevesinde 6+ kartlarla da yapılabilir, ancak Alert edilmelidir. 
Preemptive oyun açışları bahsinde anlatılan cevap, müdahale ve yarışma kuralları aynen geçerlidir. Bunlara ek olarak;
-6 Kartlı Majörün yanında kalitesiz dahi olsa diğer Majör 4 kartlı olamaz. Kalitesiz Minör olabilir. Eğer 4 kartlı Minör (RDTx) şeklinde kaliteli ise bu el iki renkli kabul edilmeli ve ‘Tek renkli 2 seviyesi Baraj açışı’ yapılmamalıdır.
Biz bu tip elleri 2 KARO ile açıyoruz. 2 Karo dekleresini başka amaçlar için kullanmak isteyen ortaklıklar bu tip elleri 2 MAJÖR (2KÖR/ 2PİK) ile açabilirler. Ancak bu takdirde iki renkli eller ile 2 seviyesinde Baraj açışı yapamazlar.
Bu tip elleri 2 MAJÖR (2KÖR/ 2PİK) ile açanlar için tavsiye edilen ‘Açıcıyı sorgulama’ metodu OGUST konvansiyonudur. Cevapçıda 14+OP yoksa zon ihtimali yok veya çok azdır. Cevapçıda 14+OP var ise 2NT diyerek Açıcıyı sorgular.
Diğer konuşmalar Preemtive açışlar bahsinde anlatılan konuşmaların aynıdır.

OGUST KONVANSİYONU
Oyunun 2 seviyesinde Majör bir renkle açılması üzerine, Cevapçı (14+…) OP ile 2NT diyerek gücünü belirtir ve açıcıyı sorgular. Cevapçı kaptan pozisyonundadır, Açıcı Cevapçının talimatlarına uymak zorundadır. Oyun seviyesini Kaptan belirler.
Cevapçının 2 NT ile Ogüst konvansiyonunu başlatması üzerine, Açıcının rebidleri için kullanılan birkaç versiyon varsa da genel kullanım şekli aşağıdaki gibidir.
açıcı                                                                   cevapçı
2Kör/2Pik(4-11)P, okunan renk 6 kart.........2NT (14+…)OP elini tarif et. (Ogüst)
3Trefl (4-7)P, Açış rengi zayıf.(1 Büyük Onörlü).
3Karo (4-7)P, Açış rengi iyi. (2 Büyük Onörlü).
3Kör (8-11)P, Açış rengi zayıf. (1 Büyük Onörlü).
3Pik (8-11)P, Açış rengi iyi. (2 Büyük Onörlü).
3Nt (8-11)P, Açış rengi çok iyi. (3 Büyük Onörlü).

2 SEVİYESİNDEKİ BARAJ AÇIŞLARINA MÜDAHALE
(Gerek iki renkli gerekse tek renkli 2 seviyesi Baraj açışlarının her ikisine de uyarlanabilir)
 Açıcı         Müdahaleci     Müdahalenin anlamı
2 KÖR.....    DBL …………Apel konturu, (12+…)OP.
…………….2PİK………….10+…OP, okunan renk (Pik) 5+kart.
…………….2 NT………….15-17 OP, rakip renkten (Kör) durdurucu var, dengeli el.
…………….3TREFL……...12+…OP, okunan renk (Trefl) 6+kart.
…………….3KARO………12+…OP, okunan renk (Karo) 6+kart.
…………….3KÖR………...19+…OP, Cue-Bid, rakip renkten durdurucu soruyor.
…………….3PİK………….15+…OP, okunan renk 6+kart.
…………….3NT……….….Gambling, 7+kart minör, biri açış renginden 2 durdurucu
………….....4TREFL……..19+…OP, 5+kart Trefl ve 5+kart diğer majör (Pik)
…………….4KARO………19+…OP, 5+kart Karo ve 5+kart diğer majör (Pik).
…………….4KÖR………..19+…OP, Minörler (5-5).
“Mehmet Özyeşilbaş” TEŞEKKÜRLER

1 Kasım 2014 Cumartesi

Koz Dam Nasıl Sorulur?

Cehennemin en kızgın ateşi, 
ahlaki bir çöküş yaşandığı zamanlarda 
tepkisizliğini muhafaza edenleri yakacaktır.
Dante Alighieri
*****
TARAFSIZ AYDINLAR
1
Tarafsız aydınları
yurdumun
sorguya çekilecek
günün birinde
en basit insanları
tarafından
halkımızın.
*
Soracaklar onlara
ne yaptılar diye
ağır ağır ölürken
ulusları,
tatlı bir ateş gibi
ufacık, bir başına.
*
Kimse sormayacak onlara
giysilerini,
uzun öğle uykularını
yemek sonrasında,
bilmek istemeyecek kimse
anlamsız uğraşlarını,
hiçlik konusunda görüşlerini,
nasıl para kazandıklarını
felsefe yaparak.
Sorguya çekilmeyecekler
yunan mitolojisi konusunda,
nasıl iğrendikleri konusunda
kendi kendilerinden,
korkuyla ölürken içlerinde bir şeyler.
*
Sormayacaklar
nasıl vardıklarını
doğrulara
yalanın gölgesinde.
*
2
O gün
basit insanlar,
tarafsız aydınların
kitaplarında, şiirlerinde
yer almayanlar,
her gün ekmek getirenler onlara,
süt getirenler,
çörek ve yumurta getirenler,
giysilerini dikenler,
arabalarını sürenler,
köpeklerine, bahçelerine bakanlar,
onlar için çalışanlar,
gelip soracaklar:
"Ne yaptınız
acı çekerken yoksullar
içlerindeki sevgi
ve yaşam sönüp giderken?"

3
Tarafsız aydınları
güzel yurdumun,
cevap veremeyeceksiniz.
*
Yiyip bitirecek sizi
bir sessizlik kuzgunu.
Yüreğinizi kemirecek
zavallılığınız.
Susup kalacaksınız
kendi utancınızla.
Otto René Castillo- çeviren: Ülkü Tamer
*****

SONE: İLKBAHAR’A
genç yıldızların buruşuk yeşiliyle
aldatırsın bizi, ve büyülersin bizleri
isfendan kaymağının mülayim vanilya kameriyle:
nisan söylencenle tekrar evcilleştirirsin bizi.

geçen yıl kandırmıştın bizi gümüş şerit yağmurlarının
çocuksu şıkırtısıyla: tekrar denersin,
ve bir kere daha her şeye kanar bulursun bizi. Tek bir
şeytanî yağmur, ve bal tadında sabahın

berrak ışığı su boyunca yaldızlı çimde
eğdiğini görmek için çığlık atarız biz.
başka gözyaşlarımız heba olsa da
bu cimri dünyada, cezbedersin bizleri:

Tekrar kanarız ve her nasılsa geçmişte olduğumuzdan
Daha genç olduğumuz sonucuna varırız.

Sylvia Plath (1932-1963, ABD) - Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

*****
KOZ DAM SORMA
Şilem araştırırken koz ruası çok önemli bir karttır.
Roman Key Card Konvansiyonu, koz ruasını da bir as sayarak 4 NT Blackwood’a cevapları buna göre verir.
Cevapçı  5 asa göre cevap verir.
5 trefl  : 0 ya da 3 key
5 karo : 1 ya da 4 key
5 kör    : 2 ya da 5 key card, koz damı yok
5 pik    : 2 ya da 5 key card koz damı var

Koz majörken ve cevapçı 5 trefl dediğinde  RKC ile as soran kişi, en ucuz rengi konuşarak koz damını sorar.
Cevapçının koza dönmesi koz damını inkar eder.
Koz damı varken kozu 6 seviyesinde konuşur.

1 Kör        : 4 NT
5 Trefl      : 5 Karo  (KOZ DAM VAR MI?)
6 Kör        : VAR
*
Koz pik’ken 5 karo cevabına, RKC ile as soran kişinin, en ucuz rengi konuşması yine koz damı sorar.
1 Pik         : 4 NT
5 Karo      : 5 Kör (KOZ DAM VAR MI?)
5 Pik         : YOK

Ortaklar RKC ile as soran kişinin daha sonra 5 NT deklaresinin anlamı konusunda karar vermeli. Bir çok oyuncu, bunu ekonomik rua sorusu olarak oynuyor.

Örnek:
Trefl ruası ile cevapcı 6 trefl konuşacaktır.
Pik.    A987
Kör.   KJT53
Karo. Q3
Trefl.  K3     
*
Pik.    KQJT
Kör.   AQ982
Karo. AJ
Trefl. AQ

1 Kör  : 4 NT
5 Trefl : 5 NT
6 Trefl : 7 NT
Bir çok iyi briççi 4 sanzatuya, 5 trefl cevabı ile 5 karo cevabının yerini değiştirmiştir.
Cevapcı 0/3 yerine 1/4 key card gösterir. Bu konuşma 1430 (ters) RKC olarak bilinir.