29 Temmuz 2012 Pazar

Konvansiyonların Kısa Tanımları

                                                                                                              corbis
Orange Blossom Special by MASPESOS blues harp
http://www.youtube.com/watch?v=o7td3w9da68&index=791
*****
Kadın Eli
"Kadınların koruma ve yaşatma güdüsü ne kadar güçlü...
Avuçlarında şefkat ve sevginin inanılmaz tılsımı var...
Bir gün yaşamın ipi boynunuza dolandığında, kurtulmak için çırpındığınızda ama kurtulamadığınızda...
Var mı sizin için bir kadın eli? "
Bekir Coşkun 21 Haziran 2009
****
AĞLAMADAN AĞLAMAK
Sulara bir karanfil bıraktım.
Bir karanfil de toprağa
İç geçirmeden, bağırmadan, ağlamadan
Bir karanfil de yarınlara bıraktım.
Aldın mı?
*
Dağlarına dağlarına memleketinin
Çiçek kokan yaylalarına memleketinin
Göllerine, denizlerine ve sularına memleketinin
Sevinçlerine, sevgilerine memleketinin
Bir karanfil bıraktım, aldın mı?
*
Bebelerine, çocuklarına, gençlerine
Gelinlerine, kızlarına
Yüreklerine ve ellerine
Ve gözyaşlarına
Bir karanfil bıraktım
Aldın mı?                                                                                               
*
Bir nice şafakların karanfil kırmızısına                                                     
Saldım beyaz güvercinini
Ve sesimin yettiğince türkü
Ve kucaklayabildiğim kadar sevgi
Getirip koydum toprağına
Aldın mı?
*
Sulara bir karanfil bıraktım
Bir karanfil de anıttepeye
İç geçirmeden, bağırmadan, ağlamadan
*
Ağladım
Sesimde karanfiller açtı
Aldın mı?
Hüseyin DENİZ
****
KONVANSİYONLARIN KISA TANIMLARI  
Yaygın kullanılan Briç konvansiyonlarının kısa tanımları 

Teksas Transferi:    
NT  açışlarında  Cevapçının  4D  ve 4H  seviyesine sıçrayarak yaptığı
üst seviye transfer. 
Splinter:  
Ortağın kozuna iyi bir fit (4+)  yanında bir renkte kısalık (0. 1 adet) olduğunu göstermek.
Drury Konvansiyonu: 
Pas  geçmiş oyuncunun,  oyunu 3 ya da 4 ncü yerde  1 majörle açan ortağına
2C yapay konuşmasıyla  3+ destek ve (9)10+ HCP göstererek davet etmesi.
Lebensohl Konvansiyonu:      
Oyun 1NT ile açıldığında direkt yerdeki rakip müdahale ederse, Cevapçının 
zayıf,  davet ve kuvvetli ellerini göstererek  yarışması. Bu anlaşmanın çok 
yaygın olan diğer uygulamaları da vardır.
Flannery  2 Karo:    
11-15  HCP  güçle Ters Deklare durumuna düşmemek  için  oyunu  yapay 2D
ile  açarak tam 4 adet  Pik ve  5+adet Kör göstermek. Ortak pas geçmemelidir.
Mini  Roman  2 Karo: 
4-4-4-1  ya da   5-4-4-0  dağılımlı  elleri tanımlamak için oyunu 2 Karoyla açmak
Zorlayıcı (Forcing)  1NT:     
Oyun 1  Majör   açıldığında Cevapçının, 1NT ile ortağından elini tanıtıcı bilgiler istemesi.
Jacoby  2NT:  
Cevapçının  Majör açan  ortağına iyi bir fit gösterirken, kısa rengi (0-1) olup olmadığını sorması.
Trusscott 2NT:
Oyun 1 Majör açıldığında direkt yerdeki rakip kontr çekerse, Cevapçının fit 
göstermek  ve davet  etmek amacıyla 2NT‟ya sıçraması.
Alışılmadık 2NT:
Oyun 1 seviyesinde renkle açıldığında direkt yerdeki oyuncunun, 5-5  uzunlukta  2  ucuz rengini  göstermek  amacıyla 2NT‟ya sıçrayarak araya girmesi.
Sandviç  1NT:
2 rakip oyuncu 1 seviyesinde renk konuştuktan sonra 4ncü yerdeki oyuncunun, konuşulmamış olan renklerde 5- 5  uzunluk  göstermek  amacıyla  1NT   ile  araya girmesi  Sandviç  Kontru burada 4-4 (5) anlamına gelecektir.
Kumarbaz (Gambling) 3NT:
7+ uzunlukta kaliteli bir minöre dayanarak oyunu 3 NT ile açmak.
Gerber:    
Oyun  NT  ile  açılınca Cevapçının 4C ile Asların sayısını sorması.
Blackwood  4NT:    
Bir  kozda  anlaştıktan sonra oyunculardan birinin 4NT ile ortağının elindeki
asların sayısını sorması. Birçok türevleri vardır.
Niceliksel (Quantitative)  4NT:    
Oyun  1  NT  ile   açılınca Cevapçının 4NT‟ya  sıçraması. Bu sıçramayla Cevapçı,
 en az 16 HCP güç vaat eder ve oyunu açan ortağına azami ise (17 HCP) şilem ilân etmesini bildirir.
Michael’s  Cue Bid:
Oyun 1 renkle açıldığında direkt yerdeki oyuncunun elindeki 5-5 uzunluğundaki 
bir majör ve minör renkleri tanımlamak için rakibin rengini konuşarak  araya girmesi.
Yeni  Minör  Zorlaması (forsingi):  İlk  turda majör bir renk konuşmuş bulunan  Cevapçının, majör  renginin  uzun  olduğunu   (5+)  bildirmek ve majör oyununa olan ilgisini göstermek  amacıyla, diğer minör rengi sun‟i anlamda konuşması
Menfi (Negatif) Kontr:
Oyun 1 renkle açılınca direkt yerdeki rakip bir başka renkle araya girerse, Cevapçının  konuşulmamış  olan renklerde  değerler  ve 4+  uzunluk  göstermek amacıyla kontrlaması. Bu kontrun Ceza anlamı yoktur.
Çıkış  (Take-Out)  Kontru:  Oyun 1 renkle açıldığında direkt yerdeki oyuncunun,     rakibin   rengi   haricinde  kalan  diğer 3 renkte  değerler  vaat  ederek yarışmayı     başlatması.   Diğer renklerde uzunluk olmasının doğal sonucu olarak rakibin rengi 
kısa (0. 1, 2) olacaktır.
2, 3, 4 Kuralı:
Baraj açışı yaparken Zon durumuna göre göze alınan batar  el adedi. Aleyhte  Zonda   2,  Lehte  Zonda  4,  eiit  Zonda 3 adet batarı göze almak.
“emin yaykın”

27 Temmuz 2012 Cuma

Dekleranın Kart Oyun Tekniği

görsel. flickr
*****
Offenbach - Barcarolle , from 'The Tales of Hoffmann'
*****
Ben sansa oldukça fazla inananlardanım ve ne kadar çok çalışırsam, o kadar çok şans elde ettiğimi görüyorum. (Jefferson)
*****
MOZART’IN MÜZİĞİ
Değerli bir bilim adam ve sanat adamı Curt Sachs’a göre Mozart’ın müziği şu özellikleri içerir:
“Anlam, doğallık ve nitelik uğruna biçim güzelliği bir yana itilmediği gibi, doğaya yakınlık ve nitelik de duyusal bir göz boyamacılık, ya da seçkinlik uğruna harcanmamıştır.

Mozart, komik opera türüne ciddi operanın ağırlığını ve zenginliğini vermekten çekinmemiştir. Çalgılara insan sesinin soluğunu öylesine sindirmiştir ki, senfonilerinin ağır bölümleri opera aryaları gibidir; senfonilerinin hızlı bölümleri ise opera finallerine benzer.

Güzellikle niteliği, sahneyle müziği, hüzün ile gülmeceyi, çalgılarla insan seslerini, ezgiyle çokseslilik tekniklerini birleştirmiş olan Mozart, müzik tarihinin mutlu çağında deyiş terazisinin kefelerini tam dengede tutmak için yaratılmıştır sanki.”
*****
ESKİ ZAMAN AŞIĞI
Ben eski zaman aşığıyım
Sevda çeker düşünürüm ağlarım
Bazen tilki kadar kurnaz bazen akılsız
Bazen çocuk gibiyim bacak kadarım
Herkes aşık olur sevdalanır
Bir yolu var gönül çekmeninde
Benimki sevda değil ateşten gömlek
Bir kar düşmüş ışıl ışıl yanar içimde
Ama ben eski zaman aşığıyım
Sevmek kadar katlanmak ta gelir elimden
Gece hayalimde gündüz fikrimde
Ela gözlü o yar çıkmaz gönülden ...
Oktay Rıfat Horozcu
*****
DEKLERANIN KART OYUNU TEKNİĞİ

1. Toplam 10 koz ile Rua’ya empas yapılır.
2. Toplam  8 koz ile  Dam’a empas yapılır.
3. Toplam  9 koz ile  Dam’a rakip konuştuysa empas yapılır. (konuşanın ortağında Dam aranır konuşmadıysa empas yapılmaz. As ve Rua çekilir.)
4. NT kontratında oyuncu atak renginden yalnızca As’ı varsa 2 kez
As Rua’sı  varsa 1 kez bağışlar. (Uzunu olan kişinin ortağında bittiği anda alır )
5. NTde uzun rengi olan kişinin antresi önce öldürülür.
Kendi uzun renginize girmeden önce bunu düşünün.
6. El çaka yer çaka durumlarında:
a. Hangi taraftan daha çok çakıyorsan diğer taraftan başlamalısın.
b. Tüm yan renk alırlarını hemen almalısın. Aksi halde rakip üste çakmak yerine alıcı renginizden kayıp kaçar.
7. Sanzatuda tepe onörler dışarıda iken hazır löveler çekilmez. Aksi halde yanlış kağıt boşlanabilir.
8. Rakipte sizden fazla koz kalıyorsa yerdeki kozları bitirmemelisiniz.
9. Sağlanacak renk kalmadığı zaman, rakibin alıcı kozu dışında tek kayıp kaldığında alıcı koza el verilir ve rakibin geldiği renk alınıp tüm kozlar çekilir. ( Rakip squeeze olabilir ) Tek kayıp varken elde koz tutulmaz. Hepsi çekilir.
10. Eksik kozla oynarken koza dokunmadan yan rengi sağlamaya çalışın.
11. Dekleran konuşan tarafta koz kısa diye düşünmeli, empası ona göre yapmalıdır.
12. Dışarıda 4 koz varken konuşanda tek olduğu varsayılır.
13. Bir renkte durdurucunuz yoksa el vermeden önce şansınızı arttıracak tüm numaraları deneyin.  (3 – 3 dağılım gibi)
14. Elinde uzun kozu olduğu bariz olan defans oyuncusu koz atak ettiğinde kontrolu elinde tutmak için kaybetmen kesin olan koz lövelerini önceden, her 2 elde de kozlar varken ver. Böylece el – yer çakası bir kağıt gelirse kısa taraftan çakabilirsin.
Kısa taraftan çakmayı düşünüyorsan temel ele geçiş için antre bırakmalısın. ( Dönen rengi kısa taraftan almalısın )
15. Ufukta hep aynı renkten üzerinize gelinerek kozlarınızı yetersiz sayıya düşürme tehlikesi bulunduğunda ihtiyaç duyduğunuz yan löveleri koza girmeden önce alın. Yerin (kısa tarafın ) kozlarını bu rengi durdurmak için kullanın.
16. Kozların kötü dağılması durumunda yapılacak şey elin küçük kozlarına çaktırmaktır. Bu durum yere birçok geçiş gerektirir. Elin metr kağıtlarına yerden çakarak geçiş yaratabilirsiniz.
17. Fit renginde kısa tarafta yüksek değerli kartlar varsa oynarken onlara öncelik ver ki renk bloke olmasın.
18. Toplam 7 kozun varken dışarı 1 el verebiliyorsan kontrolu kaybetmemek için onörlerini çekmeden önce 1 koz bağışla. Böylece 4 – 2 dağılıma karşı önlem almış olursun.
Celal Haznedaroglu

25 Temmuz 2012 Çarşamba

Uyandırma

CHOPIN ( Frederic François Chopin )
* Müzik tarihinin gelmiş geçmiş en iyi piyano bestecisi olarak kabul edilir. Tek bir enstrümanı  kullanarak Mozart, Beethoven, Bach gibi en büyükler arasında yer almıştır.
* 1810 yılında Polonya' da doğdu. İlk müzik derslerini annesinden aldı. 6 yaşında dehası ortaya çıkmaya başladı. 1849 yılında genç yaşta veremden öldü.
* Çalış tekniği olarak Mozartçı tekniği devam ettirmiş, piyanonun kullanım imkanlarının gelişimine katkıda bulunmuştur.
* Chopin' in müziğindeki melodi zenginliği, klavyeyi kullanma dehası, armoni duyarlılığı ve düş gücü bir içsellik taşır.
* Ardında 55 mazurka, 24 prelüd, 27 etüd, 19 noktürn, 13 polonez, 4 balad, 4 cherzo bırakmıştır.
( mazurka: polonya ulusal halk şarkısı) 

*
BİR MÜZİK DEHASININ DOĞUŞU
Bir devre imzasını atmış besteci ve virtüöz Franz Liszt muhteşem bir konser verir. Her parçadan sonra salon alkışlarla inler ve üçüncü parçadan sonra ara verilir.
En acımasız müzik eleştirmenleri bile ağız birliği halinde övgüler yağdırırlar. İkinci bölüm için tüm dinleyiciler merak ve heyecanla yerlerini alır.

Salonun ışıkları önce kararır, derken perde açılır ve karanlıkta muhteşem bir resital başlar. Üstelik hiç bilinmedik bir eserle. Herkes büyülenmiş derecede hayran, tutkulu ve neredeyse tutsak...

Parça biter, ortalık alkıştan yıkılır. Bravo, bravo sesleri ve George Sand - dönemin ve müzik aleminin en gözde kadını - sahneye gelir. Elindeki iki büyük şamdanı piyanonun üstüne koyar. Tüm diğer ışıklar da yanar. Herkes şaşkınlık içinde bakakalır. Çünkü piyanoda Franz Liszt değil hiç tanınmamış FREDERİC CHOPİN vardır.
Chopin, sanat yaşamına işte böylesine bir görkemle başlar..
****
40 YAŞIN EŞİĞİNDE ŞİİR
Küçük heyecanlara paydos
Çünkü rüzgarla aynı yaştayım
Çünkü güneş kardeşim
Bir ırmakla sevişmekteyim
*
Bana artık dingin olmak
Bana yalınlık yaraşır
İçimde şiirin güzelliği
Yaşamak sevinciyle yarışır
*
Güzeller güzeli ömrüm
Sana gitgide sevdalanıştayım
Nice emeklerle dokunmuş
Bir ince, bir nazlı nakıştayım

*
Küçük tasalara, tutkulara paydos
Çünkü evrenle aynı yaştayım a
Başsız sonsuz doyumsuz
Bir baş döndürücü akıştayım ...

Ataol Behramoğlu
****

UYANDIRMA

Aslında bir araya giriş çeşidi olan uyandırma, deklarasyonun bitip bitmeyeceğine karar verilen pozisyondur. Bu pozisyonda olduğunuzda deklarasyon hakkında 2.pozisyonda yani “Canlı pozisyonda” olduğunuzdan daha çok bilgiye sahipsinizdir. Bu bilgiler iki takımın aşağı yukarı kaç puana sahip oldukları ile başlar ve rakip ile ortağınızın verdiği ve vermediği deklarasyonlardan elde edilen bilgilere kadar uzanır. Bu sebeple birçok elde ortağınızın eli hakkında birçok bilgiye iletişim kurmadan ulaşabilirsiniz.
*
Uyandırma kurallarını normal araya giriş kuralları gibi düşünmek gerekir. Tek bilmemiz gereken bu kuralların güç olarak daha hafifletilmiş olduğudur. Çünkü araya girerken ortağımızın eli hakkında bilgi sahibi olmadan hareket ederiz, halbuki uyandırma pozisyonunda eller hakkında birçok bilgiye sahip oluruz ve ortakta bulunacağını bildiğimiz değerlere güvenerek konuşuruz.
*
Uyandırma durumlarını üç ana grupta toplamak mümkündür.
-Solunuzdaki oyuncu 1 seviyesinde oyun açıp herkes pas geçip sıra size geldiğinde,
-Rakipler bir fit bulduktan sonra siz uyandırma pozisyonunda kaldığınızda,
-Rakipler bir fit bulamadıktan sonra siz uyandırma pozisyonunda kaldığınızda.

Solunuzdaki oyuncu 1 seviyesinde oyun açıp herkes pas geçip sıra size geldiğinde


En bilinen uyandırma durumudur. Buna karşılık elde ettiğimiz bilgiler sınırlıdır. Sadece ortağımızın araya girecek eli olmadığını ve sağımızdaki rakip oyuncunun cevap verecek gücü olmadığını biliriz. Bu durumda uyandırma yapıp yapmama kararı daha çok prensiplere dayanır.

Renk ile uyandırma


(1♠) Pas (Pas) 2♥
♠ 72
♥ AD1082
♦ RV5
♣ 974
Renk ile araya giriş 1 seviyesinde 6-16, 2 seviyesinde 11-16 puan gösterir fakat uyandırmada 1 seviyesinde 6-13, 2 seviyesinde ise 9-13 puandır.
*
(1♦) Pas (Pas) Kontr
♠ ADV93
♥ 72
♦ 84
♣ AR85
Yukarıdaki limitlere göre canlı pozisyonda bu elle 1Pik diyecektiniz ama bu el uyandırma için fazla kuvvetlidir. Bu yüzden önce kontr deyip sonra renk söylemek gerekir.
*
(1♦) Pas (Pas) 2♠
♠ ADV972
♥ R2
♦ 65
♣ D42
Uyandırma pozisyonunda sıçramalı araya girişler preemptive olamaz çünkü ölmek üzere olan bir deklarasyonda rakibi sıkıştırmaya çalışmak mantıklı değildir. Yer daraltmamızın tek amacı elimizin tipini bir kerede ifade edebilmektir. Renkte sıçramalı uyandırmalar minimum açar veya açara yakın kuvvette 2 seviyesine gelirse 6 kartlı, 3 seviyesine gelirse de 7 kartlı ellerdir.
*
(1♥) Pas (Pas) 2♦
♠ 3
♥52 

♦ARV98
♣ DV1054
İki tane 5’li rengimiz olduğunda gücümüz uygunsa renk ile araya girmemiz gerekir. Daha güçlü ellerle önce kontr deyip sonra renklerimizi teklif etmeye başlarız.

Sanzatu ile uyandırma

(1♥) Pas (Pas) 1NT
♠ 954
♥ R102
♦ AD106
♣ RV8
Uyandırma pozisyonunda 1NT araya girişi de farklı puandadır. Bu durumda 1NT araya girişi 10-14 puan gösterir. Rakibin renginde yine keser gerekir.
*
(1♥) Pas (Pas) Kontr
♠ A63
♥ DV5 

♦ RD10
♣ A1094
Canlı pozisyonda ideal bir 1NT araya girişi. Fakat uyandırmada, önce kontr atıp sonra ilk fırsatta Sanzatu demelisiniz. Bu deklare canlı pozisyonda 19-20 puan gösterir fakat uyandırmada 15-17 puan
*
(1♠) Pas (Pas) 2NT
 ♠ AV10
♥ R42
♦ ADV8
♣ RD5
Canlı pozisyonda 2NT ile araya girişimiz yoktu. Uyandırma pozisyonunda ise limitleri daha aşağıya çektiğimiz için eksikliğimizi gidermek adına 2NT deklaresini kullanıyoruz. Uyandırma pozisyonunda 2NT 18-20 puan ve dengeli el gösteriyor.
*
(1♥) Pas (Pas) Kontr
♠ A63
♥ RV5
♦ RD10
♣ ARV3
21-22 puan ve sanzatu araya girişi yapabilecek bir el ile ister canlı ister uyandırma pozisyonundan önce kontr deyip gelen cevaba sıçrayarak sanzatu demek gerekir.

Kontr ile uyandırma

(1♦) Pas (Pas) Kontr
♠ AV6
♥ A94 

♦ 732
♣ D1075
Canlı pozisyonda bu elle Take-out kontr atmak düşünülemez. Fakat uyandırmada take-out kontr atmak için kısalıklarla birlikte 10 puan yeterli olacaktır.
*
1♣) Pas (Pas) Pas
♠ A107
♥ 85
♦ 763
♣ RDV98
Rakibin 1♣ oynaması sizin için en büyük hediyedir. Tabii ki kontrlu oynamayı isterdiniz fakat bu mümkün değil. Ama ne oynarsanız oynayın bu kontrattan iyi olamaz çünkü toplam güç zon puanı için yeterli olmayacaktır. Takımınızın gücünün zon oynamaya yeterli olduğunu düşündüğünüzde rakibi batırarak mı yoksa zon oynayıp yaparak mı daha çok puan kazanacağınıza karar vermeniz gerekir.
*
(1♠) Pas (Pas) Pas
♠ 1073
♥ 95
♦ R8632
♣ A104
Uyandırmada her zaman konuşulmaz. Bu kalitesiz renk ve çok az puan ile araya girmek yarardan çok zarar getirecektir.
erdinc erbil

görsel: fineartamerica

20 Temmuz 2012 Cuma

Kör ve Pik Açışlarına Göre Forsing Sanzatu

                                                                           flickr
Güneş ışığını yalnızca sevgililer giyer.
E. E. Cummings
****
ÇOĞUNLUKLA BİR AVUNTU OLDU
Çoğunlukla bir avuntu oldu
Humlebaek ilçesinde dolaşıp duran
Erik Knudsen’i düşünmek.
Yaz ve kış;
Oradadır O.
*
Bir keresinde telefonda konuşmuştum
O’nunla. – Şair değilim ben,
demişti, sadece yazdığım zamanlar
şairim ben.

(Element”ten, 2004)
Niels Hav (d.1949, Danimarka), çeviren: İsmail Haydar Aksoy
****
KÖR VE PİK AÇIŞLARINA GÖRE FORSİNG SANZATU
♠ ARVXX       ♠ D10X                    1S            1NT (forsing nt)        
AXX            RXXX                  3D            3S (3 lü S. Forsing max. 10-12P)
RDVX         AX                        4C (Kontrol)  4D (Kontrol)                       
♣ X                ♣ R10XX                 4NT          5C(1 adet)
                                                      5D (koz dam var mı)  5S (koz dam var)
                                                      6S            Pas     
***                                                 
♠ ARVXX        ♠ X                          1S             1NT(x)
AXX             RDVXXX             3C             3H
X                    XXX                    4H             Pas                      
♣ RDVX          ♣ XXX  
***                                                           
♠ ARV10XX     ♠ DX                      1S              1NT
RX                DVXXX               3S               4S
AVX              XX                       Pas
♣ RX                ♣ D10XX
***
♠ ARVXX        ♠ D10X                     1S             1NT
RXX             ADXX                    3NT           4D(x)
AVX             RX                         4H(x)          4S
♣ RX              ♣ V10XX                  4NT            5C(0-3)
                                                        5D              5S
                                                        6S              Pas
***
♠ AXXX            ♠ RDXX                 1H              1S(f)
ADXXX         XX                      1NT(1)        2C(2)
XX                  RVXX                  2D(3)         2SP
♣ DX                ♣ XXX                    Pas   veya ?
                                                                            
Açıcının 1 H deklaresine cevapçı 1S (forsing sanzatu) diyor.
9 puanı ve H tutuşu yok .Açıcı 1NT diyerek 4 kart S olduğunu
gösterirken, aynı zamanda 1. bölgede bir açışı olduğunu da
söylemiş oluyor. Cevapçı da 9 puan ve 4 kart Pik olması zon
oynama isteğini teşvik ediyor ve araştırmaya geçerek 2C diyor.
(bu aynı zamanda, bende de 4 kart S var demek)
Açıcıdan gelen 2D (4 pik, 5 kör, 2 karo ve 2trefl  11-12 p) deklaresi 
zon umudunu kırdığı için pas geçiyor. Bu ellere bakıldığında % 50 nin
altında olsa da  4 S olma olasılığı var.
♠ AXXX           ♠ RDXX                 1H              1S (forsing NT)
ADXXX         XX                      1NT (4 tane pik)   2C(Dağılım nasıl?)
X                   VXXX                  2S (D tek, C tek olsaydı 2H)  4S
♣ RXX             ♣ DVX                   Pas
***
♠ AXX              ♠ RX                      1H               1S (forsing NT)      
ARVXX        D10X                   2D (3 kart olabilir)    3H
D10X            AVXX                  4H              Pas
♣ XX                ♣ V10XX  
**                                                           
♠ X                    ♠ AXX                      1H              1S (f)
ARVXX         DX                         3D              3S (Karo fite göre kontrol)
ADXX            RVXXX                  4C(Karo fite göre kontrol)     4D
♣ AXX              ♣ V10X                     4NT (1)       5H (2 key, koz dam yok)
                                             6D              Pas
                                                          1=Karo üzerinden key-cart sorusu      
***
♠ X                     ♠ XXX                      1H               1S(f)
ARXXX           DX                         3D               4C(Karo üzerinden kontrol)
AD10X            RVXXX                  4NT             5C
♣ AVX              ♣ RDX                        6D               Pas
                                                      
1 Majör açışı üstüne cevapçı tarafından söylenen forsing
sanzatular, en çok 3 kart koz tutuşu gösterir. 4 ve daha çok
majör tutuşlar Bergen Konuşmaları içersinde değerlendirilir.
FORSİNG SANZATU VE BERGEN KONVANSİYONU
majör açışlarda bir bütünün iki parçasıdır.
“yusuf ziya serifoglu”

16 Temmuz 2012 Pazartesi

Gençlik

                                                                                                       fotocommunity
GERÇEKÇİLİK
Gerçekçi yazış tarzına gereksinme, bugün öyle kolayca kulak arkası edilemez. 
Bu konu apaçık ortada. 
Egemen sınıflar yalana eskisinden daha çok yakınlık gösteriyorlar, hem de usturuplu yalanlar bunlar. 
Gerçeği söylemek zorunlu bir görevdir her zaman. 
Acılar büyüdü, acı çekenler çoğaldı. 
Kitlelerin büyük acıları yanında küçük zorluklarla uğraşılması gülünç. 
Bertolt Brecht
**
YERLEŞİK YABANCI
Kiminin dikenleri vardır,
Katlanamaz üstüne.
Hep dikine durur
Delmemek için gövdesini.
*
Kiminin yoktur bir tek kemiği,
Doğrulamaz ayaklarının üstünde.
Ona göre varsa yoksa kendisi,
Dürülüdür ütülü bir mendil gibi.
*
Ben eğilmem gündüz ama,
Geceleri kanatırım kendimi.
*
Ben bir söz söylediğim zaman,
Kendine küçük bir pıtrak edinir.
Çok sürmez, anlar başına geleceği,
Çarşılarda, pazarda ondan selam kesilir.
*
Ben birini sevdiğim zaman,
Göğünü durmadan genişletir.
Ama herkes rahattır kozasının içinde,
O sevgi artık kimsesizdir.
 *
Ölsem ayıptır, sussam tehlikeli;
Çok sevmeli öyleyse, çok söylemeli...
Metin Altıok
**
GENÇLİK
         
Gençlik ile yaşlılık arasına çok kesin sınır çekilebilir. Gençlik bencillikle sona erer, yaşlılık başkaları için yaşamaya başlar. Yaşlılara düşen, sevi yeteneklerini gençlerin üstesinden gelebileceğinden daha özgür, daha oyunsu, daha iyiliksever kullanmaktır. Yaşlılar gençlere kolaya kaçarak büyümüş de küçülmüş kimseler gözüyle bakar. Ama kendileri gençlerin davranışlarını taklit etmekten geri kalmazlar.  Yaşlılığı değerden  düşürecek tek şey varsa gençliğe özenmesidir.
*         
Kötü bulduğum iki şey var: 
Birincisi örneğin Amerika'da filizlenip yeşeren gençliğe tapınma budalalığı. 
İkincisi de gençliğin bir "akım" olarak toplumda kabul görmesidir.
*         
Gençlerin görevi, öncekileri haklı bulup onaylamak değil, kendilerini kanıtlamak, engel oluşturmaktan başka bir işe yaramayan tüm nesnelerden kendilerini özgür kılmaktır. Gençliğe gereken şey, kendi kendini ciddiye alabilmektir.
Hermann Hesse   (Türkçesi: Kamuran Şipal)

13 Temmuz 2012 Cuma

Splinter

Chopin Waltz in A minor B.150 Opus Posth. P. Barton, FEURICH piano
******
BAŞARI
Tecrübelerimin bana öğrettiği bir şey var:
Hayallerinin peşinden emin adımlarla yürüyen ve arzu ettiği hayatı yaşamak için 
gayret sarf eden insanlar, 
beklenmedik bir anda başarıyla karşılaşırlar. 
Henry David Thoreau
*****
YİTİKLER GECESİ
Şimdi dünya boşlukta yavaş
Sen bütün canlılardan uzaksın yalnızsın
Rüzgâr uslandı doruklarda
Dağ çiçekleri uykuya vardı
Ay bacadan aştı uyumaz mısın
*
Bir ıslak serinlik yürüdü
Kara sokaklardan içeri
Çıtırdadı durdu bütün gün
Ayaklarının altında bir şeyler
Bütün gün ölüler gibi sustun
*
Bilsen ötesi aydınlık çizginin
Delice yakardın eski şiirlerini
Bir tutam bulut iki damla yağmur için
Yeniden sevinirdin içten içe
Bilsen ötesi aydınlık çizginin
*
Bu hal senin halin değil
Bütün gücünü yitirmiş
Bu hal senin halin değil
Yaşamanın kendisini yitirmiş
*
En insan yanıyla sana dönük
Dost dediğin ne gün içindir
Unut uzağı olduğu yere
Kaldır yatağından vakitsiz
Kaldır başucuna getir
*
Şimdi dünya boşlukta yavaş
Sen bütün canlılardan uzaksın yalnızsın
Rüzgâr usandı doruklarda
Dağ çiçekleri uykuya vardı
Ay bacadan aştı uyumaz mısın
Gülten  AKIN
****
SPLINTER
           
Splinter, şilem konuşmalarının olmazsa olmaz konvansiyonlarından biridir. Bu konvansiyonda oyuncu, ortağına kısa olan (tek veya şikan) rengini belirtir. Tabii ki kısalığın değerli olabilmesi için ortada bir koz olması gerekir. Bu yüzden splinter konvansiyonu ortağa tutuş yaparken ya da kozda anlaştıktan sonra yapılır.
 *          
Bu konvansiyonun hedefi kısalığımızı ortağa belirterek iki elin uyumu hakkında daha fazla bilgi vermek ve çok uyumlu ellerde az puan ile şleme gitmektir. Aynı zamanda uyumsuz ellerle kafanızdaki şlem olasılığını ortadan kaldırmaya da yarar.
*           
Splinter konvansiyonu nasıl kullanılır? Kısa olan rengimizi deklare ederiz. Fakat problem bu deklarede söylediğimiz rengin natürel koz teklifi mi yoksa splinter konvansiyonu mu olduğudur. Konvansiyonda olabilecek bir yanlış anlaşma kesinlikle hata kaldırmaz.
Bir rengin splinter konvansiyonu olabilmesi için o rengin zon seviyesinin altında mümkünse iki kez değilse bir kez sıçranarak söylenmesi gerekir.
1♠                    4♣/♦/♥                                    1♠                    2♥
                                                                       4♣/♦
1♦                    1♠                                           1♠                    2♣
4♣/♥                                                               4♦/♥
Yukarıdaki bütün örneklerde son söylenen yeni renkler splinterdir.
*
Splinter konvansiyonunu kullanabilmek için tutuş olması ve bir kısa renk olması yeterli değildir. Splinter yapanın kozu en az 4 kart olmalıdır. Ayrıca splinter yapan kendi puanı ile ortağının minimum puanını topladığında zon gücü olduğunu bilmelidir, yani cevapçı splinter yaparken 13+ puan, açan splinter yaparken 19+ puan gerekir (Forsing sanzatu ile splinter yapanın daha ayrıntılı puan göstermesi sağlanacaktır).
 *          
Splinter yapanın deklare etmediği çok uzun ve kaliteli bir yan rengi olamaz çünkü böyle bir rengin varlığı durumunda oyun bu rengi sağlamak üzerine kurulacaktır ve kısa rengin önemi ikinci plana atılır. Ayrıca splinter yapanda singleton olan rengin As olması kötü bir değerlendirmeyi beraberinde getirir. Splinter yapanın ortağı, singletonu küçük bir kart olarak düşüneceği için splinter yapılan renkten elinde işe yaramaz onörler olduğunu düşünebilir.
 *          
Splinter konvansiyonunun hedefi iki elin uyumunu öğrenmekti. Splinter konvansiyonundan sonra şlem için kaptanlık diğer oyuncuya geçer. Ortağında 4’lü koz, söylenen kısa renkten küçük bir kart ve kalan iki renkten de 4 kart hayal eder. Splinter yapanın gücünün de minimumu bilindiği için artık sıra şleme gidip gitmeme kararını bildirmeye kalır.
*           
Splinter yapanın ortağı elindeki splinter yapılan renge bakar. Bu renkte işe yaramayacak puanlar varsa onları çöp puan olarak düşünür ve değerlendirmenin dışına atar.
            ♠ 2                              ♠ RDV3
            ♠ 642                          ♠ RDV3
                       
 İki örnekte de rakip bir el alır. Fakat bunların birincisini 6OP+3KP=9 puan, diğerini ise sadece 6 puan olarak düşünürüz. Fakat ilk örnekte bu renkteki singleton deklarasyon sırasında ifade edilebilirse, bu renkteki puanların yeteri kadar işe yaramadığını görülecektir. Onörler işe yarasa bile kısalık işe yaramayacaktır. Böylecee karşılıklı ellerin uyumlu olmadığını bildiğinden eli negatif yönde yorumlayacaktır.
                        ♠ AD107                                            ♠ RV986
                        ♥ AR4                                                ♥ DV3
                        ♦ 3                                                      ♦ AV72
                        ♣ 107542                                           ♣ D
Sağdaki oyuncu 1 Pik açıyor ve soldaki oyuncu 4 Karo ile splinter yapıyor. Sağdaki oyuncu Trefl kısalığına puan eklemediği için (çünkü kısa renginde onör var) toplam 14 puana sahip. Soldaki oyuncunun ise 16 puanı var. Toplam puan 30 ve Kördeki onörler üst üste gelmek zorunda kalmasına karşın şlem çok yüksek ihtimalli.
 *          
El değerlendirmesi şu şekilde olmalı. Splinter yapıldıktan sonra sağdaki oyuncu çöp puanlarına bakar (bu örnekte 1 puan, Vale Karo) ve kendi puanından çıkarır. Ortağın vaadettiği puan ile kendi puanını toplar (bu örnekte 14 ve 13) ve toplam puan 28 ediyorsa (bazen 27 hatta 26) şlem ilgisini belirtir.
*
Singletonun karşısında işe çok yarayan renkler
Axxx   boşa giden onör yok ve çaka sayısı fazla
Xxxx   boşa giden onör yok ve çaka sayısı fazla
Axx     boşa giden onör yok ama çaka sayısı az
Xxx     boşa giden onör yok ama çaka sayısı az ARDV  başka bir singleton yaratmaya yarar.
*
Singletonun karşısında fazla işe yaramayan renkler
ARx    sadece Rua çöp ama Rua alıcı kart
ADx    sadece Dam çöp
ADxx  sadece Dam çöp ve uzun
ADVx  Dam ve Vale çöp ama uzun
Rxxx   sadece Rua çöp ama uzun
Dx       sadece Dam çöp
Singletonun karşısında hiç işe yaramayan renkler
RDVx    çok kayıp puan
RD10x  çok kayıp puan
RDx      çok kayıp puan
“erdincerbil”