31 Ağustos 2012 Cuma

İnverted Minör


                                                                                                    deviantart                      
Don`t Cry for Me Argentina - Trumpet
*****
Uygarlığın ilk koşulu adalettir.
Sigmund Freud
*****
ERİMEK
Erimek belirsizce her şeyde,
Karışmak sulara yıldızlara,
Sinmek kokusuna mor menekşenin,
Yanmak damar damar, nefes nefes,
Yasamak tükene tükene..
Bedri Rahmi Eyuboglu

*****
INVERTED MINORS (INVM)
Orjinalinde Kaplan – Sheinwold sisteminin bir parçası olan inverted minör, 1 Trefl ve 1 Karo’nun basit ve kuvvetli (double) tutuşlarının yerini değiştirir. Basitlik için aşağıda anlatılan örnek ve tanımlar bir trefl açılışına göre yapılmaktadır.
1 Trefl açışında sonra basit 2 trefl tutuşu bir tur için forsing’tir; 10+ puan ve 4+ trefl vaad eder. Sıçramalı 3 trefl tutuşu zayıftır; 5-8 puan ve en az 5’li trefl gösterir ( çok iyi bir 4’lü tutuşla da yapılabilir). Her iki tutuş da 4’lü majörü inkar eder.
 

S. A102   H. J98   D. AK3   C. QT98                   S. K93   H.K93   D. Q3   C. AJ654
1 Trefl : 2 Trefl!
 

S. A102   H. J98   D. AK3   C. QT98                   S. 10   H. 1032   D. Q932   C. KJ654
1 Trefl : 3 Trefl!

Ortağın 2 Trefl’inden sonra açıcının ikinci konuşmaları:
2 Karo : 14+ puan, 4’lü karo, forsing
2 Kör   : 14+ puan, 4’lü kör, forsing
2 Pik    : 14+ puan, 4’lü pik, forsing
2 NT     : 12-14 puan, yeterli (uygun) durdurucuları olan dengeli el.
3 Trefl  : Geçiş dekleresi, diğer deklerelerden herhangi birinin yapılamadığını gösterir
3 NT    : 18-19 puan ve dengeli el.

Cevapçının 2 Karo/2Kör/2Pik’e rebidleri :
2NT : 10-12 puan dengeli el.
3 Trefl : Minimum dengesiz el.
3 NT : 13-15 puan dengeli el.
Açıcının ikinci rengini tutma : 3’lü koz, davet
Yeni bir renk : Anlaşmaya bağlı olarak durdurucu gösteriyor ya da soruyor.
Not: Bazı çiftler inverted minörü hem serbest sekansta hem de yarışmalı sekansta kullanır. Ok bridge ½ 'de, inverted minör kompatisyon olduğunda kalkar (geçersizdir).
“albabridge.net”

***
AYRINTI İÇİN

29 Ağustos 2012 Çarşamba

Açış Deklaresi

                                                                                                                      flickr
                                                                                                                     
KAZIM KOYUNCU
Şarkılar politikadan, kurumlardan, sistemden daha güçlüdür. 
Hayatın sonuna kadar kalabilirler. 
Temizdirler ve birçok güzel şeye neden olabilirler. 
İktidarlar, sistemler yıkılabilir, devirler değişebilir, şimdi dünyayı yönetenler kısa bir süre sonra üstelik bütün kötülüklerine rağmen unutulabilirler. "
'cafrande.org'
****
NALINCI
Çocuklar okuldan çıkar şen şatır
Çılgın sürüsünü hatırlatır
Bir şıkırtıdır gider kaldırım kaldırım
Ah siyah nalın! Vah beyaz nalın!
 *
-Gidin piç kuruları şamatayı kesin
Ortalıkta böyle gürültü etmeyin
Hele can alıp verirken komşuda, yağız
Ölüm döşeğinde bir adamcağız.
 *
-Söylenip durma öyle kadın kişi
Kanadın açmak üzere can kuşu
Şıkırdasın bırak kaldırım kaldırım
Ah siyah nalın! Vah beyaz nalın!
 *
Dinlerim uzaktan halka halka olmuşlar
Devranla ruhumla bir döner dururlar
Şıkırdasın bırak kaldırım kaldırım
Ah siyah nalın! Vah beyaz nalın!
 Emile Verhaeren, çeviren: Attila İlhan
****
AÇIŞ DEKLARESİ
Elinizin kuvvetini ve dağılımını bilince, oyunu açıp açmamaya karar vermeye hazır olursunuz. Dağıtan oyuncu, ilk konuşan olarak pas geçmek veya bir seviyesinde deklare vermek hakkına sahiptir. Zon primi için en az 25 puana ihtiyacınız olduğundan, bir seviyesinde oyun açmak için bunun yarısına, 13 puana, ihtiyacınız vardır.

Bir Seviyesinde Renk Açmak

Bir seviyesinde renk açmak için 13 ila 21 puana (onör ve dağılım puanları toplamı) ihtiyaç vardır. 22 veya daha fazla puanınız varsa iki seviyesinde deklare verirsiniz. 22 veya daha fazla puanı olan eller çok seyrek geldiği için Ekte kısaca anlatılacaktır.

1H veya 1S ile oyun açmak için majör renkte beş kartınız olmalıdır. 4H ve 4S’in altın zonlardır. Açan, ortağına elinin, mümkün mertebe en iyi resmini çizmeye çalışır. 1H veya 1S ile oyun açınca, en az 13 toplam puanı ve deklare ettiği renkte en az beş kartı olan bir el gösterir.
Bir Seviyesinde Renk Açmak İçin Gerekli Koşullar:
13 ten az puanınız olunca pas geçin.
13 ila 21 toplam puanınız olunca
· Beş kartlı veya daha uzun renginiz olunca:
1. En uzun renginizi deklare edin.
2. İki tane beş kartlı veya altı kartlı renginizin büyüğünü deklare edin.

· Beş kartlı veya daha uzun renginiz yoksa:
1. En uzun minör renginizi deklare edin.
2. İki tane dört kartlı minör renginiz varsa büyüğünü, iki tane üç kartlı minör renginizin küçüğünü deklare edin.

1SA açmak
Açan açıklayan (tasvir eden) olduğu için, elinin gücü ve dağılımı hakkında mümkün mertebe fazla bilgi vermelidir. Briçte en iyi açıklayan deklarelerden biri 1SA’dur. 1SA açışı bir seviyesindeki bütün konuşma imkanlarını kapatır. Sanzatu kontratı, aynı seviyedeki koz kontratına göre, aynı sayıda löve almak için daha fazla puana ihtiyacı vardır. Koza oynanırken koz rengindeki kartlar diğer üç renkteki kartlardan daha büyük sayıldığı için, koz kontratının bir löve fazla getireceğini hatırlayın.
1 SA açmak için 15, 16, 17 OP ve dengeli el gerekir.
*
Aşağıdaki üç el dağılım ve puan bakımından sanzatu açmaya uygundur.

1)         ♠ V109                  2)  ♠ D987                 3)   ♠ V73
            ♥ A76                         ♥ RV                           ♥ AD9
            ♦ R762                        ♦ AV62                        ♦ RD1085
            ♣ ARV                        ♣ RDV                        ♣ A9

Ancak aşağıdaki eller uygun değildir.

4)         ♠ V109                  5)  ♠ AD87             6)   ♠ V
            ♥ A76                         ♥ RV                       ♥ AD93
            ♦ 9872                         ♦ AV62                  ♦ RD1085
            ♣ ARV                        ♣ RDV                  ♣ AV7

İlk el (4) dengelidir ama yalnız 13 puanı olduğu için 1SA açmaya yeterli olmaz. İkinci el (5) dengelidir ama 21 puanı vardır, 1SA açmak için fazla kuvvetlidir. Üçüncü el (6) da 17 onör puanı vardır ama tek kartı olduğu için dengesizdir. Açanın elini cevapçıya çok iyi tarif etmeye çalıştığını hatırlayın.
“zafer ulusakarya”

27 Ağustos 2012 Pazartesi

Rober Briç ve Duplike Briç


                                                               
Yoksulluktan, tutsaklıktan, sürgünden ve ölümden korkmamalıdır. 
Yalnız korkudan korkmalıdır.
Epiktetos
*****
ELİNDE SENİN
 
Gecenin karanlığında bir yol bul
Sokağımı ara, yokuşumdan in
Gölgemi görürsen penceremi vur
Anıların feneri elinde senin.
*
Bezginlik mi saran kentimi,
Burama kadar dayandı işte..
Mağaralara kapanmış gördüm kendimi
Haramiler arasında bütün gece.
*
Neyi bildik acılarla gelen,
Kapattı kapımı, penceremi...
Işığını söndürdü, tuttu elimden,
Sayrılıksa bu, n'apacağı belli mi?
*
Gecenin karanlığında bir yol bul
Sokağımı ara, yokuşumdan in.
Gölgemi görürsen penceremi vur,
Umarların feneri elinde senin...
*
Şükran Kurdakul
*****
ROBER BRİÇ
Rober Briç 4 kişiyle oynanır ve oyun roberlere bölünmüştür. Bir kez manş yapan taraf zona girer ve iki kez manş yapan taraf roberi kazanır, puan farkı hesaplandıktan sonra yeni bir robere başlanır. Rober briçte manş yapmak için aşağıdaki puanların 100 e ulaşması gereklidir. Taraflardan biri manş yaptığında alttaki puanların hepsi yukarı aktarılır ve taraflar altta sıfır puanla devam ederler. Duplike briçten farklı olarak manşı birkaç elde yapmak mümkündür. Yani bir elde 2 trefl (alta 40 puan yazdırır) sonraki elde de 2 kör (alta 60 puan yazdırır) deklere edip yaparak manş kazanılır. Oyunlar önceden anlaşılan sayıda rober oynandığında biter. Şans önemli bir faktördür ve bricin kumar olarak oynandığı durumlarda tercih edilen versiyonudur. Ayrıca fazla konvansiyon kullanılmasına izin vermez.
*
DUPLİKE BRİÇ
Genelde 4 kişilik takımlar arasında maç veya 6 veya daha fazla sayıda ikililer arasında turnuva şeklinde oynanır. Her (ikili veya dörtlü) takım değişik rakiplere karşı daha önceden belirlenmiş sayıda el oynar ve aynı eller başka takımlar arasında da oynanır. Alta ve üste yazılan puanlar toplanarak tek bir haneye yazılır. Daha sonra her takımın puanı aynı elleri oynayan diğer takımların puanlarıyla karşılaştırılır ve her el için takımlara, turnuvanın çeşidine göre belirlenmiş, "maç puanı", "uluslararası maç puanı" veya "galibiyet puanı" verilir. Maçı veya turnuvayı en çok puanı kazanan takım alır. Zon durumu her el için önceden belirlenmiştir ve o ana kadar oynanmış ellerde alınan puanlardan bağımsızdır. Örneğin ilk elde kimse zonda değildir, ikinci elde sadece kuzey - güney yönünde oturan çift zondadır. vb. Duplike Briç'in kuralları üzerine kurulu çok çeşitli türde turnuva vardır. Bazıları: İkili Turnuva, Dörtlü Takım Maçı, vb.
“vikipedi” 

24 Ağustos 2012 Cuma

Beceri Seviyeleri

                                                                                flickr
ERKEN KALKMAK
"Vücudumuzun biyolojik saatine uygun hareket etmeli, uykumuzu doğanın ahengine göre ayarlamalıyız. 
 IOWA Üniversitesi'ndeki bilim adamları, yaptıkları araştırmalarda, erken kalkanların, geç kalkanlara göre daha keyifli olduklarını saptadılar.  Ayrıca vücut ısısı ve dikkat ölçümlerine göre bir grup insanın uykusunu inceleyen bilim adamları, erken kalkanların bütün vücut faaliyetlerinin yaklaşık iki saat önce devreye girdiğini saptadılar. Bunun da onların yaşayışlarına olumlu etki ederek, ERKENCİLERİN daha mutlu ve keyifli olmasını sağladığını gözlemlediler."
'Yeşim Başaran - denizce'
****
BEYAZ
 
Bir bademin altına, yorgun, oturmak biraz,
Ayrı ayrı seyretmek çiçek açmış her dalı.
Artık bütün renklerden, artık uzaklaşmalı,
Beyaz, işte aylardır gözümde tüten beyaz.
 *
İş bitti. Uzaklarda ilk ümitler gibi yaz,
Duyuyorum bu sabah, kış içimden çıkalı,
İçimin dört duvarı bembeyaz badanalı,
Ah, sade nefes almak, göğsüme dolan bu haz..
 *
Bir kuş ötecek şimdi.. Havada bir durgunluk,
Mermeriyle konuşan açık kalmış bir musluk,
Beyaz çiçeklerini tek tük düşüren kiraz..
 *
Bahar pınarlarından içime damlayan su,
Bembeyaz çiçeklerin ıslak, temiz kokusu,
Kış bitti. Uzaklarda ilk ümitler gibi yaz...

Ziya Osman Saba
****
BECERİ SEVİYELERİ

Seviyeler, oyuncuların, bricin temel ve teknik özelliklerini ne kadar detaylı uygulayabildiklerine göre değişmektedir. Oyuncular bir seviyenin, öncelikle bilgisine sahip olurlar ve sonrasında 2 yıl kadar oynayarak, bilgilerini otomatik uygulayacak kadar, detaylara hakim olurlar. Artık bir sonraki seviyeye tırmanmaya hazırdırlar. Ancak öncelikle, o seviyedeki bir oyuncunun bilmesi gereken temel ve teknik konuları öğrenmeleri gerekir.
*
Oyuncular, bir başkasının yardımı olmaksızın da gerekli becerileri kazanabilirler. Ancak, hem çok uzun sürecek, hem de doğru zannettiği, aslında yanlış olan bilgilere de sahip olacaklardır. Sonuç: Tam olmayan bir beceri ve zaman kaybı.
*
Orta düzey
Brici öğrendikten sonra 1-2 sene oynamış ve teorik karmaşayı çözmeye başlamıştır. Stayman, Jacoby transferler ve Key Kart sorularını tam olarak uygulayabilir. Modern bir sistemin gerektirdiği konvansiyonların hepsini teorik olarak bilmesine rağmen, uygulama problemleri vardır. Oynadığı el sayısı bu problemleri karşılaştığı anda üstesinden gelmesine yetecek sayıda değildir.
*
Kompetitif konuşmalarda, overcall yapmak, overcall'a tutuşla cevap vermek ve take-out konturu dışında, başarılı değildir. İleri düzey kompetisyonel konuşmalarda, partskor yarışı, stoper konuşmaları, diğer kompetisyonel kontur çeşitleri, baraj ve forsing pas gibi detay konuları bilmez. Haberdar olduklarını elle bağdaştırarak uygulayamaz.
*
Kart oyununda, löve üretmek, kayıpları düşünmek ve empas gibi temel kart oyunu tekniklerinin ötesinde yetilere sahip değildir.
*
Defansta, puanları, löveleri ve kapalı ellerin dağılımlarını sayarak hesaplama ve zihinden oynama seviyesine henüz gelinmediği için, el yordamı ile hareket eder. Oynanan markalara dikkat edemez. Dolayısıyla defansif sinyalleri biliyor olsa dahi, gereklerini uygulayamaz.
*
Orta düzey oyuncuların girdikleri bir yarışmada üst sıralarda yer almaları, hele hele kazanmaları, tamamen bir tesadüftür.

Orta düzey oyuncular için sorun, kolay ve zevkli olması nedeniyle konvansiyon ve sistem öğrenmeye, gereğinden fazla vakit ayırmalarıdır. Bunu, orta düzey oyuncuların bir çıkmazı olarak görüyorum. Teorinin içinde kaybolurlar. Konvansiyonlar ve sistemler, öyle uçsuz bucaksız bir alandır ki; oyuncular oraya dalar ve merkezi kaybederler. Eğer oyuncunun yarışmacı olma isteği yoksa, deklarasyon çalışmaktan zevk alıyorsa, bir sorun yoktur. Ama, kendini yarışma odaklı geliştirmek isteyenin, bu girdaba kapılmaması gerekir. Çünkü, başarılı briç oyuncusunun öncelikle kendini geliştirmesi gereken alan, sık olarak karşılaşılan kompetitif konuşmalar ve kart oyunudur.
*
Orta düzey oyuncuların, serbest sekans sistemin ince detaylarına harcadıkları zaman, tam karşılığını bulmayacaktır. 9 günlük gittiğim bir çok şampiyonada Checkback yapmadan döndüğüm çok olmuştur. Oysa kompetitif konuşmalar, kart oyunu ve defans, her elin konusudur. Orta ve ileri düzey oyunculara şiddetle, bir temel sistemi basitçe öğrenmelerini ve detaylarla uğraşmayıp, derhal kart oyunlarını ve kompetitif deklarasyonlarını geliştirmelerini tavsiye ederim. Kompetitif konuşmaları hızlıca öğrenmenin ve iyi uygulayıcı olmanın yolu, temel konuları öğrenmek ve sık sık antrenman yapmaktır.
......

İleri Düzey
İleri düzey, expert olma yolundaki son adım olduğundan, becerileri açısından değil, yapamadıkları açısından değerlendirilmelidir. Çünkü, herşeyden haberdar olmalarına rağmen bu gruptaki oyuncular, her şeyi yarım yamalak yaparlar. Çok tehlikeli bir gruptur. Çünkü, her şeyden haberdar oldukları bilgi açısından kendilerini haklı olarak iyi hissettikleri için kendilerini gerçekte olduklarının bir kaç katı daha iyi oyuncu olarak görürler. Oysa, tecrübe eksikliğinden dolayı uygulamada, karşılaştıkları elle, bilgilerini bağdaştıramadıkları için çok hata yaparlar. Bricin sadece teorik bilgiye dayalı olmadığını, dikkatin, konsantrasyonun bu oyunun 50%'si olduğunu çok geç idrak ederler. Bu nedenle, kendilerini geliştirmek için hiç kimsenin yardımına ihtiyaçları olmadığını düşünürler. Ders almak onlar için utanılacak bir durumdur. Deneye yanıla öğrenmek zorunda kalırlar ki, bu hem kategori atlama zamanlarını çok uzatır, hem de temel bilgeleri, kendi çıkarımlarından veya kulaktan dolma bilgiler ile öğrendiklerinden, bir çok yanlış bilgiye sahip olurlar.

İleri düzey bir oyuncu, orta düzey bir oyuncunun sahip olduğu olumlu tüm özelliklere sahiptir. İlave olarak...
*
Brici öğrenmesinin üzerinden 4-5 sene geçmiştir. Çoğu popüler konvansiyonu tanır. Bu konvansiyonların çoğunu yüzeysel şekilde oynayabilir. Beceri kimliğinin tam olarak oturmaması nedeniyle, oyunun sonraki aşamalarında üstesinden gelemeyeceği düşüncesi ile, problemi kestirme yoldan çözmeye çalışır. Bunun belli başlı örneği, 6'lı renkle, 5431 ellerle 1NT açması, 1NT overcall'u yapması gösterilebilir. Expert gibi kural dışı hareketler yapmak ister ama, bunun uygun zamanını ve yapılması gereken yeri ayarlayamadığı için hatalı yapar. Bu nedenle, girdiği risklerde kayıp hanesi daha kabarık olur.
*
Kompetitif konuşmalarda orta düzeye göre başarılı olsa da, doğru konuşmaları tam anlamıyla yapacak birikime sahip değildir. Bunun temel sebebi, yeterince el görecek kadar oyun oynamamış olmasıdır. Bu nedenle, ellerin gücünü konuma bağlı olarak değerlendiremez.
*
Kart oyununda oldukça başarılıdır. Bunun nedeni, özellikle en zor basamakta olmasından kaynaklanır. Expert seviyesine geçemeden, yıllarca ileri düzey olarak geçirdiği süre boyunca, kart oyununu geliştirmiş olmasıdır. Yine de, tüm kart oyunu tekniklerine hakim olmadığından ve teknikleri bir çok el üzerinde antrenman yaparak, otomatik oynayacak hale getiremediğinden, oynarken zorlanır. Çok iyi olarak başladığı ve devam ettirdiği ellerde bile, tekniklere tam olarak hakim olmadığından, sonuca ulaşamayabilir.
*
Defanstaki kabiliyetleri de fena olmamakla birlikte, hep bir noktayı eksik bıraktığından, her an garip bir hamle yapması olasıdır. Oynanan markalara dikkat etmesi, son derece doğru çıkarımlarda bulunması, dikkat çekicidir. Ancak, tekniklere ve zihinden oynamaya yeterince hakim olmaması, bu özelliğini sonuca ulaştırması aşamasında yetersiz kalır.
*
Saydığım etkenler, başarısını istikrara kavuşturmasına hep engeldir. Bir yarışmada çok üst sıralarda, bir başka yarışmada ise alt sıralarda görmeniz normaldir. Teknik bilgiye tam olarak sahip olmaması sonucu, hamlelerinin sonucuna uygun ellerin olduğu yarışmalarda üst sıralarda yer alır. Ama başarı grafiği zik zaklarla doludur.
*
Expert
Brici çok sever; brice çok emek harcamıştır. En az 8 senedir briç oynamış ve bu 8-10 senede yoğun bir şekilde briçle ilgilenmiş olması gerekir. Aksi halde bu sürenin en az 15 sene olacağını söyleyebiliriz. Bu süre boyunca boş vakitlerinin çoğunu, briç oynamaya ayırmıştır.

Expert oyuncuların en önemli özelliği tecrübedir. Tecrübe, uzun süre briç oynamak olarak anlaşılmamalıdır. Tecrübe, en zor şartlarda yarışmada olmaktır. Örneğin Türkiye Şampiyonası finalleri gibi kazanmanın son aşaması olan yarışmalarda oynamış olmak ve kazanmayı zorlamış olmaktır. 5-10 gün süren yarışmalar, tecrübe açısından çok önemlidir. Bu yarışmaların eleme turlarında oynayan oyuncular, bölgelerindeki diğer oyunculara göre önemli ölçüde gelişme kaydederler. Çünkü, ortada bir hedef vardır. Odaklanılmıştır. İstek yüksektir. Konsantrasyon hat safhadadır. Tek eksik olan, yetersiz teknik bilgidir. Ancak, bu onların tecrübelerine sınırlı katkı sağlar. Yarı final, final gibi son aşamaları oynayan oyuncular ise, expert olma konusunda son adımı atmışlar demektir. Dolayısıyla tecrübe, yarışmaların ne kadar çok üst seviyesinin oynandığına bağlıdır. Eğer böyle olmasaydı, kahvehanelerde yıllarca, günde 5-10 saat briç oynayanların hepsinin Türkiye Şampiyonu olmaları gerekirdi.
*
Hemen yeri gelmişken, her kategori için bahsettiğim briç oynama süresinin, beceri seviyelerine etkisini açıklığa kavuşturayım. Oynadığınız süre içinde eğer doğru yöntemlerle oynamıyorsanız, bu süre boşa gidiyor demektir. Bahsettiğim oynama süreleri, o seviyenin temel ve teknik bilgilerine sahip olmanız şartıyla, size yararı olacaktır. 10-15 yıldır briç oynayan ve hala orta seviye becerisi olan, sosyal oyuncu bir çok kişiyi tanıyorum. Doğru yöntemlerden haberleri olmadığı ve teknikleri birileri onlara göstermediğinden, aynı yerde bocalayıp duruyorlar.

Expert oyuncuların becerileri için bir kaç nokta:

Sistemleri ve konvansiyonları detaylı bir şekilde bilirler. Çünkü, rakiplerine üstünlük sağlamak için kendilerini sürekli geliştirmek isterler. Rekabet onları buna zorlar. Daha etkili konvansiyonları öğrenmek ve denemek isterler. Bu onların hemen hemen herşeyden haberdar olmalarına ve bilmelerine sebep olur. Herkesin oynamadığı kadar detay anlaşmaları oynarlar. Sürekli bir ortağa da bu nedenden ihtiyaç duyarlar ve mecburen sürekli ortaklık kurarlar. Ortakları da kendileri gibi çok iyi oyunculardır. İki expert, hele bir de uzun süreli ortaksa, yenilmesi zor bir ekip oluşmuş demektir. Onları ancak, daha iyi expert ve daha uzun süreli ortaklıklar yenebilir.

Kompetitif konuşmalarda da, serbest sekans sistemlerinde olduğu gibi sürekli ortaklarıyla birlikte hareket etmeye ve kararları eldeki bilgiler çerçevesinde ortaklarına danışarak vermeye çalışırlar. Denemezler. Yazı tura atmazlar. Doğruyu yapmaktan çok, ortaklarının yanlış anlamayacağı, doğruya en yakın olanı yapmaya çalışırlar. Kompetitif konumun sonucuna göre, sürekli değişik el değerlendirmesi yapabilirler.
*
Kart oyununda son derece başarılıdırlar. İpliği iğnenin deliğinden geçirirler. Tüm kart oyunu tekniklerini, otomatik oynayacak kadar iyi bilirler, uygularlar ve sonucuna ulaştırırlar. Sonradan "şunu şöyle yapsaymışım" diye pişmanlık duymazlar. Çünkü, iyi birer uygulayıcıdırlar. Eli oynarken düşünür ve rahatça uygularlar. Zihinden oynama yetileri çok kuvvetlidir.
*
Defanstaki kabiliyetleri de son derece gelişmiştir. Çoğu zaman yanlış hamle yapmazlar. Sakın bunu, batan her kontratı batırırlar olarak anlamayınız. Onların batıramadığı bir kontratı batırmak ya zaten herkes için zordur, ya da o şekilde defans yapmak olasılıklara aykırıdır. Doğruyu yaparak kötü sonuç elde edebilirler. Sürekli olasılıklara uygun hareket etmeye çalıştıkları için, bu nedenle de genellikle doğruyu yaptıklarından, kazanç haneleri başarılarla doludur.

Expertler,  kural dışı hareketleri yapacağı yerleri iyi bilirler. Başarılarının temel noktası da buradadır.
...

Briç öğrenmeye başlayan birinin kat edeceği aşamaları özetleyecek olursak: Orta ve ileri düzey problemli gruplardır. Aşama aşama tırmanmak gerekir. Bir orta düzey oyuncunun expert olmaya çalışması tam hedefe ulaşmayı güçleştirecek bir hedeftir. Adım adım ulaşılmayan hedefler yıldırıcı olabilir. Expertlik nihai hedeftir. Buna göre orta düzey bir oyuncunun amacı expert değil, ileri düzey bir oyuncu olmak olmalıdır. Oyuncu bir üst seviyenin bilmesi gerekenleri öğrenecek ve 2 yıl kadar oynayarak bunları alışkanlık haline getirecektir. Basamakları bu şekilde tırmanacaktır. Basamakları bir kişi kendi çabalarıyla da tırmanabilir. Bu çok uzun süre alacak bir yoldur. Oysa, teknik ve temel bilgileri ders olarak alan ve sonra 2 yıllık deneyim tecrübesi geçiren bir kişi, basamakları çok daha hızlı tırmanacaktır. Expert olma aşamasına gelmiş iyi bir oyuncunun tek engeli kendisidir. Çeşitli hatalar ve bu hatalara sebep olan kötü alışkanlıklar bunun sebebidir. Kısaltılmıştır. “ethbridge.com”
****
BBO' da BECERİ SEVİYELERİ

18 Ağustos 2012 Cumartesi

Defos

Eduard Strauss - Carmen-Quadrille, op. 134
http://www.youtube.com/watch?v=ktqDjRAnTvc                                                   *****                  
Sorumluluk insanların en fazla korktukları şeylerden birisidir. 
Ama bizi hem erkek ve hem de kadın olarak en fazla geliştiren de odur. 
(Frank Crane)
*
Sorumluluk, insanı eğitir. 

(Wendell Phillips)
******
PENGUEN 2
O büyük ve muazzam zamanda unuttum
Kanatlarım çok oldu üşüyor benim
Bu beyaz ıssızlıkta göğsüme düşüyor
Bu yüzden eğik boynum.
*
Bir kuşun anısı kalmış bende, saklı
Bundan gözlerimdeki kayalık,
İçimdeki serseri buzullar
*
Dürtme içimdeki narı
Üstümde beyaz gömlek var.
Birhan Keskin
*****
DEFOS
           
Defos, oynanan renkten elinizde bittiği zaman ortağa verdiğiniz bilgi idi. Defos yaptığınız renk yani iştirak edemediğiniz renk dışındaki renkler hakkında bilgi vereceğiniz bellidir. Kalan renklerden attığınız bir kart biraz önce gördüğümüz üç sinyal çeşidinden herhangi bir tanesini anlatabilir. Bu da birden çok defos çeşidi olduğunu gösterir.
*         
Eğer defos yaparken Apel sinyalini seçerseniz, attığınız kartın rengi hakkında direkt bilgi verirsiniz. Örneğin Karo oynanırken sizde Karo kalmamış ve Kör defos ediyorsanız, elinizdeki Körler hakkında bilgi vermiş olursunuz. Attığınız büyük Kör, Körden löve alabilecek kartlara sahip olduğunuzu, küçük markalı bir Kör ise Körden löve alabilecek kartlara sahip olmadığınız bilgisini verir. (Direkt Defos)
*         
Eğer defos yaparken Sayı sinyali oynamayı seçerseniz, defos yaptığınız rengin adedini ortağa anlatmış olursunuz. Yani aynı renklerle örneğe devam edersek Karo lövesine Kör defos etmekle elinizde kaç adet Kör olduğu bilgisini verirsiniz. (Sayı Defos)
*         
Eğer Preferans sinyali vermeyi seçerseniz, iştirak etmediğiniz ve attığınız kartın rengini eledikten sonra kalan renklerin hangisinden löve almak istediğinizi anlatırsınız. Aynı örneğe devam edersek Karo lövesine Kör attığınızda, büyük marka kalan renklerin pahalısını yani Piki, küçük marka ise kalan renklerin ucuzunu yani Trefli beğendiğinizi anlatır. (Preferansiyel Defos)
“erdincerbil”

17 Ağustos 2012 Cuma

Salvador Assael

BRİÇ DÜNYASININ, DOSTLARININ BAŞI SAĞOLSUN!
Fotoğraf TBF sayfasından alınmıştır.

Milliyet
Fransa'da önceki gece uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren “Salvo” lakaplı İzmirli Salvador Assael’in (58) ölümü, Türk Briç camiasını yasa boğdu. Türk Briç tarihinin en önemli oyuncularından biri olan ve Türkiye Briç Puanlama Sistemi’nin de (Masterpoint) bir numarasında bulunan Assael, müthiş hafızası ile kendisi gibi İzmirli briç ortağı  Nafiz Zorlu ile büyük başarılara imza atmış dünya çapında tanınmış bir briç ustasıydı. Assael, uzun yıllar Briç Milli Takımı’nın da değişmez oyuncusu olmuştu. 1989, 1991, 1993, 2001, 2002, 2004, 2008, 2010, 2012   yıllarında Avrupa Şampiyonası’nda, 1996, 2000, 2002 ve 2004 yıllarında ise Briç Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil ederek ulaşılması güç bir başarıya imza atmıştı. 1954 yılında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dünyaya gelen, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Bölümü'nden mezun bir kız babası Assael’in zamansız ölümü, briç dünyasını derin bir üzüntüye boğdu.
TÜRKİYE MASTER PUAN SIRALAMASI

15 Ağustos 2012 Çarşamba

Rakibin Renk Açışına Sıçrayarak Cue Bid

Arietti by Francisco Tárrega
***
Eğer bir şeyi düşleyebilecek hayal gücüne sahipseniz gerçekleştirebilecek hayal gücüne de sahipsiniz demektir.
Jules Werne
***

DENİZ ŞARKISI

(Kapri, Pikola Yat Limanı)

Zamanı olmayan deniz meltemleri,
deniz-rüzgârı gecenin:
siz hiç kimse için gelmezsiniz;
uyanırsa birisi eğer,
onun hazırlanması gerek
nasıl yaşayacağına sizlerden daha çok.
*
Zamanı olmayan deniz meltemleri,
çok eski zamanlardır
çok eski kayalara vurmuş olan,
sizler en temiz boşluksunuz
uzaktan gelen…
*
Ah, meyve taşıyan bir incir ağacı
nasıl hisseder gelişinizi sizin
yükseklerde ay ışığının içinde.
Rainer Maria Rilke, Çeviren: Vehbi Taşar

***
RAKİBİN RENK AÇIŞINA SIÇRAYARAK CUE-BİD ETMEK
Rakip, bir renk ile oyun açtığında o rengi sıçrayarak cue-bid etmek, ortağa o rengi kesiyorsan 3 sanzatu söyle anlamına gelir.
Bu konvansiyonu kullanan oyuncunun kapalı bir minör rengi, diğer renklerde durdurucuları var demektir. Kontr atıp renk söyleyecek kadar yüksek puanı yoktur. Eğer ortağı rakibin açtığı rengi kesiyorsa, 3 sanzatu yapmayı ümit ediyordur.
Örnek olarak, rakip bir kör açtığında, şu ellerle 3 kör söylenebilir:
Pik   : R2                                      Pik   : DV2
Kör  : 2                                         Kör  : 3
Karo: A32                                    Karo: ARD98743
Trefl: ARD10654                       Trefl: A
“Ergun Korkut, Ustalaşma Yolunda”

13 Ağustos 2012 Pazartesi

IMP den VP a Dönüşüm


                                                                                                                       flickr
Kaybetmekten korkma; Bir şeyi kazanman için bazı şeyleri kaybetmelisin. 
Ve unutma; Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin.
Che Guevara
**
SU GİBİDİR HALK

Su gibidir halk
Girdiği her kabın alır rengini
Uysal, saf, duru, yumuşak
ve kabın kiri kadar kirli.
 *
Su gibidir halk
Bir çatlak bulunca sızar
Önce damla damla akarak
Sonra patlatarak kabını
Taşar kabın direncinden sabrı.
*
Su huyludur halk
Sal yaparak çıkar her tufandan
sel basan evinin son merteğini.
 *
Su gönüllüdür halk
Okşayarak terletir toprağı demiri
Mevsimlerin zamanına denk
Göğertir ekinleri.
 *
Su gibidir halk
Ne içmekle biter ne kirletmekle
Ya yeraltına çekilir, kaynak
Ya yağmur olur gelir
Tarihin tükenmez şefaati.
Mahmut TEMİZYÜREK
*
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) tarafından verilen 16. Altın Portakal Şiir Ödülü Mahmut Temizyürek’e değer görüldü.
*
Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Ahmet İnam, Mustafa Durak ve Ahmet Telli’den oluşan 16. Altın Portakal Şiir Ödülü jürisi, 2011 yılında Kırmızıkedi yayınları arasında çıkan “Yalangezen” adlı eserinden yola çıkarak bu yılın ödülünün Mahmut Temizyürek’e verilmesini kararlaştırdı.
*
Doğan Hızlan başkanlığındaki jürinin gerekçeli kararında, Temizyürek’in ödüle değer görülen kitabı “Yalangezen”in “şiirimizde kuşaklar ya da eğilimler olarak adlandırılan poetik yönelimlerin birbirinden kopuk değil, birbirlerini besleyen kaynaklar olduğu anlayışından hareketle, geçmişten günümüze tüm poetikaların sentezini gerçekleştiriyor” olduğu vurgulandı. “http://www.altinportakalsiirodulu.com/”
**
IMP to VP CONVERSION SCALA 

 

AYRINTI İÇİN:

10 Ağustos 2012 Cuma

Flip Flop


Paco de Lucia - Entre dos Aguas
***
Lüksü dengeleyen keskin bir karşıtlık olarak sokaklarda 
açlık, korku ve tehlike kol geziyor. 
William S. Burroughs
***
BABA
   
Hatırlar mısın baba, karların
Bir martının karnından ayrılmış tüyler gibi
Salınarak döküldüğü kış akşamlarında
Uykulu çocukluğumu sarıp sarmalayıp da
Kucağında eve taşıdığını?
O gündür,
Ben hep omuzunun üstünden baktım karlara...
 *
Hatırlar mısın baba, Sapanca'da
Bizi büyük bir sandala doldurup da
Küreklere asıldığını?
Kıyıdan uzaklaştıkça sana yaklaştığımı,
Hayran hayran yarattığın güvene baktığımı.
O gündür,
Ben senin küreklerinle açıldım hayata.
*
Hatırlar mısın baba
Köy enstitülü başöğretmenimizle, Harun beyle
Resme çıktığınızı kırlara?
Ben görünürde öbür çocuklarla oynasam da
Aslında yaptığınız resmin içinde dolaştığımı,
peyzajın en gizli yerinden size baktığımı?
O gündür,
Ben hep bir resmin içinden baktım hayata...
*
Hatırlar mısın baba, Bandırma'da
Denize açılıp bizi oturttuğun kayalıklarda
Yaramaz ablam birden suya atlayınca
Ve küçücük bedeni batmaya başlayınca
Telaşla göz göze gelişimizi,
Dev kulaçlarının uzak umutsuzluğunu,
Gözlerindeki ölümcül kederi,
Adımı ağır bir sorumlulukla donatan sesini?
O gündür,
Ben o kulaçlarla yetiştim hayata...
 *
Hatırlar mısın baba,
Kendi çocukluğunu anlatışını bana,
Genç ve güzel annenin vakitsiz ölümünü,
Susan ut sesini ve kederin
Kocaman evinizi örten kalın sisini,
Kabataş Lisesi'nin yatakhanesinde en ıssız saatlerde
Çarşafını yüzüne çekerek ağlayışını,
Bu yüzden hem baba hem anne oluşunu?
O gündür,
İçimde büyüttüm yarım çocukluğunu...
*
Hatırlar mısın baba,
Bebek'teki öğrenci evime ilk gelişini
Duvardaki büyük boşluğa çektiğim eğik çizgiyi,
boşluğu anlamlandıran elimi övüşünü
Ve o elim benle oldukça
Her boşluğu yenebileceğimi söyleyişini?
O gündür,
Ben hep eğik bir çizgi çektim hayata...
*
Hatırlar mısın baba,
On iki mart darbesinde tutuklandığımda
Adliye koridorundaki karşılaşmamızı,
Dayaktan morarmış yüzüme bakışını,
Derin acını benden saklayışını,
Her şeyin elinden alınmış gibi kalışını,
Hatırlar mısın baba?
O gündür,
Ve daima sol kolum havada...
*
Hatırlar mısın baba,
Yaptığın resimlerin tümündeki tek resmi:
Yalçın kayalar, soyunmuş ağaç, küçücük bir ev
Ve süreğen bir güz sonu hüznü
hep özlediğin arınma ve sis
Benim ne kadar içime işlemiş?
O gündür.
Yaptığım tek resim oldu bekleyiş...
 *
Hatırlar mısın baba,
Serin Eylül günlerinde yürüye yürüye
İstanbul'da anılarını dolaştığını,
Yıl yıl, gün gün, saat saat
Geçen zamana baktığını,
Sahafları, Vefa'yı, Şehzadebaşı'ndaki evi
İçini ve çevresini neşeyle doldurarak
Yeniden yaşattığını?
O gündür,
Ben sana sarılır gibi sarıldım İstanbul'a...
*
Sen de bilirsin baba
Her baba olduğundan çok büyük görünür bir çocuğa,
Sen de öyle görünürdün o zamanlar bana.
Ama "İnsan" boyutunu her hatırladığımda,
Daha da büyüyeceksin anılarımda,
Daha da...
Balkan Naci İslimyeli
*****
FLİP FLOP

Bu konvansiyon, minör açışına rakibin kontur ile müdahalesinden sonra rakibe karşı baraj oluşturmak amacıyla kullanılır.
*
Uygulaması şu şekildedir:

1C/1D -X- 2NT

Bu sekanstaki 2NT Flip Flop'tur ve ortağın açtığı minöre 0-6 puanla en az 5'li destek gösterir.

Rakibin konturla müdahalesinin ardından Inverted Minor uygulaması kesintiye uğrayacağından Flip-Flop sahip olunan eli ve açılan minöre desteği en uygun şekilde gösterir.
*
Söz konusu sekansta yapılabilecek diğer konuşmalar ile ilgili bir örnek vermek gerekirse;

1C -X- 3C: Trefl'e 5+ kağıtla destek ve 10+ puan
1C -X- 1H/1S: 6+ puan ve en az 4'lü majör
1C -X- XX: 4 kartlı majörü veya trefl'e 5'li desteği olmayan 10-12 puanlı el.
1C -X- 2C: 5+ kağıtla trefl desteği ve 6-9 arası puan.
1C –X- 2NT: (FLIP FLOP) 0-6 puan ve 5+ kağıtla trefl desteği. 

çeviri için Barlas  İşbaşar’a (Trivela) teşekkürler.
AYRINTI İÇİN: