31 Ocak 2013 Perşembe

Sanzatu Açışına Müdahaleler

Mireille Mathieu - L`Aveugle
*****
İnsanlar arasında iyilikten başka hiç bir üstünlük kabul etmem. Karakterin olmadığı yerde, ne büyük sanatçı, ne de büyük mücadele adamı vardır. Bütün mesele büyük görünmek değil, gerçekten büyük olmaktır.  Beethoven
*****
ALİ BEY, ALİ AĞA
Michigan Üniversitesi’nde 60 yaşlarındaki profesör 20 yaşlarındaki asistanına Richard diye hitap ediyor. 
Genç asistan da hocasına “John” diye sesleniyor. 
Mesele var mı? Yok. Bu bir kültür sorunu. Kendini aşamamış kimseler bey, ağa, paşa gibi bir sıfatla taltif edilmezlerse kendilerini çıplak hissediyorlar.  Dr. Hasan Vasfi Altay - Odatv
*****
ALABANDA

Gemi bordalarında lombar 
Ayaklananların anayurdu. 
Gündüzleri bir eğrim derya, 
Geceleri bir urup koygunluk. 
Özgürlüklere tapınanlar 
Hep ambarlara dolduruldu, 
Bunların tümü de tayfa, 
Gemi yerinde sayıyor. 
Ne yana kaptan, ne yana? 
Osman Numan Baranus
*
OSMAN  NUMAN  BARANUS

*1930 yılında Kayseri’de doğup, 2005’te Karacaahmet Huzurevi’nde vefat etti. 
Dr. Hasan Aktaş’ın deyişiyle, “Uzak Burçların yalnız ve esrarlı şairiydi. Gün görmemiş,yakası açılmamış kelimelerle bir tarih/kültür şiiri yazıyordu.” 
Osman Numan Baranus, Türkçenin kuyumcu ustasıydı. 
1986 ile1990 arası Cumhuriyet’te yayımlanan İspanya yazılarımın tutkunuydu. Ve bu yazıların kendisine esinlediği şiirleri, Günaydın Soyundan (Yazıt Yayınları,1991) başlığı altında toplayıp bana ithaf etti. 
Bazılarında adım geçen “özün”leri öylesine tutkuluydu ki, her biri mücevherolmasına rağmen ne şiirlerine sahip çıktım, ne de bunca yalnız ve değerli şairine.Gençtim, uzaktaydım, mahcup oldum, hatta korktum… 
Bir insan iki kez ölürmüş derler. İkincisi, adı son kez geçtiğinde. 
Osman Numan Baranus yaşarken değerini bilemedim. Yaşadığım sürece adını ve şiirlerini söyleyeceğim.
*
Mine G. Kırıkkanat
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/293294/Dilden_dusunceye_kimlik.html

*****
 1 NT AÇIŞINA MÜDAHALE   (OWERCALL)
(Açıcıdan sonra konuşan oyuncuya Araya Giren, onun ortağına da Yükselten adı verilir).
1 NT açılışları (15-17) OP ve dengeli eller ile yapıldığından, müdahalelerde dikkatli olmak gerekir. Kuvvetli ellere karşı yapılan müdahaleler risk taşır. Bu nedenle 1 NT açılışlarına müdahale edebilmek için
-ya çok kuvvetli bir el
-ya çok güzel bir renk
-ya da iyi bir dağılım gerekir.
Günümüz briçinde 1 NT açılışlarına yapılan müdahalelerde riski asgariye indirebilmek için birçok konvansiyon geliştirilmiştir. Bunların belli başlı olanları:

2 TREFL LANDY-MULTI LANDY-CAPPELETTI (HAMILTON)-DONT--SUPER DONT
TWO WAY NT-SUCTION-CONT-BROZEL-CANSINO-ASPRO-BECKER-RIPSTRA
-ASTRO-MODIFIED ASTRO-PINPOINT ASTRO
Bunlardan başka birçok konvansiyon daha bulunmasına rağmen en popüler olanlar DONT ve CAPPELETTI konvansiyonlarıdır. Dördüncüden 2 TREFL LANDY tavsiye edilmektedir. Tercih ortaklıklara bırakılmıştır. Herkes istediği konvansiyonu seçebilir.
 Aşağıda orijinallerine sadık kalmaya çalışarak verilen konvansiyon bilgilerini farklı kaynaklarda farklı bir şekilde bulabilirsiniz. Hemen hemen tüm konvansiyonlarda oyuncular tarafından eklemeler veya çıkarmalar yapılmıştır. Örneğin çok küçük bir farkla birbirinin kopyası olan Multi Landy ve Cappeletti konvansiyonlarında 3 seviyesinde renkle müdahale yoktur. Ancak bazı kaynaklar 7+ kartlı renkleri baraj (Preemptive) amaçlı olarak 3 seviyesinde gösterirken, diğer bazı kaynaklar (4-4-5-0), (4-4-4-1) dağılımlı elleri göstermek için kullanıyorlar. Bu konuda üzerinde en çok oynama yapılan konvansiyon Astro dur. Denilebilir ki her oyuncu kendine göre bir Astro yaratmıştır.   

Konvansiyonların kullanım şekillerinde de farklılıklar mevcuttur, kimi oyuncular zayıf NT için bir konvansiyon, natürel NT için bir başka konvansiyon kullanırken kimileri her ikisi için tek konvansiyon kullanmaktadırlar.
Öte yandan ikinciden ve dördüncüden müdahale içinde farklı konvansiyon veya tek konvansiyon kullananlarda mevcuttur. Ortaklıkların tercihine kalmıştır.     
**
2 TREFL LANDY
ALAIN Landy tarafından önerilmiştir. 1 NT açışına karşı müdahale için kullanılan en basit konvansiyondur. Zayıf NT açışlarına karşı çok etkilidir. Normal NT açışlarına karşıda kullanılabilir. Zayıf olsun, kuvvetli olsun özellikle dördüncü pozisyonda (Uyandırma) kullanılması tavsiye edilmektedir.

2 Trefl dekleresi hariç, 2 seviyesinde diğer renklerle araya girişler (2 Karo/2 Kör/2 Pik) zonda 12+ OP, Zonsuz 10+ OP ve 5+ kart vaat eder. Gösterilen renk kalitelidir. Dördüncü pozisyonda zon durumunda 10+ OP, Zonsuz 8+ OP olması yeterlidir. Yükselten elinin durumuna göre pas geçer veya natürel cevaplar verir. Not: (5-3-3-2) dağılım ile araya girmeyin, Ortağınızdan uyandırma bekleyin.

3 seviyesinde renkle (3 Trefl/3 Karo/3 Kör/3 Pik) araya girişler, rakibi oynatmamak için baraj amaçlı (Preemptive) müdahalelerdir. 7+ kart ve (5-10) OP vaat eder. Zon durumunda (8-10) OP olması gerekir. Yükselten pas geçmelidir.

DBL (Kontr) ile müdahale, eşdeğer el gösterir. Dağılım dengelidir. Rakip zayıf NT ile oynuyorsa 12+ OP, normal NT ile oynuyorsa 15+ OP gösterir. Cevapçı pas geçerse, Yükselten (0-5) OP ile pas geçemez kötü dahi olsa 4+ kartlı rengini gösterir, 6+ OP ile isterse pas geçerek cezaya çevirebilir veya uzun rengini gösterir. Cevapçı konuşursa, yükselten (0-5)OP ile pas geçebilir. Cevapçının gösterdiği renk yükseltende 4+ kartlı ise 6+ OP ile mutlaka konturlanmalıdır. Dördüncü pozisyonda, ortağı uyandırma amacı ile daha az puanlarla da DBL atılabilir. (Zon durumuna dikkat)

2 NT/ 3 NT ile yapılan müdahalelerde natüreldir. Puandan daha çok löve hesabına dayanır. Yükselten pas geçmelidir.
Araya girenin konuşmaları:
DBL---------------------------Eşdeğer el.
2 TREFL---------------------Majörlere apel.
2 RENK----------------------12+ OP ve 5+ kart, kaliteli (Natürel)
2/3 NT------------------------Natürel. (Löve Hesabı)
3 RENK----------------------(5-10) OP. 7+ kart. (Natürel-Preemptive)
2 TREFL ile araya giriş konvansiyoneldir ve majörleri gösterir.
(5-5) Majörler ile (10-12) OP. Zonsuz (8-10) OP.
(5-4) Majörler ile (12-14) OP. Zonsuz (10-12) OP.
Cevapçı pas geçerse, yükselten sadece iyi Trefliler ile pas geçebilir. 
Yükseltenin 2 Trefliye cevapları;
(Stayman cevapları gibidir.)
PASS-----------------------zayıf el 7+ kart iyi trefl.
2 KARO--------------------zayıf el, 3+ kart majör yok.
2 KÖR----------------------zayıf el, Körler 3+ kart.
2 PİK------------------------zayıf el, Pikler 3+ kart.
2 NT------------------------Trefl transferi, transferden sonra (11-12) OP. İle 3Kör/3Pik.
3 KÖR----------------------Baraj
3 PİK------------------------Baraj
3 NT------------------------Zon eli, Dengeli.
4 KÖR----------------------Zon eli, 4+ kart kör.
4 PİK-----------------------Zon eli, 4+ kart Pik.
Yükseltenin Trefl transferinden sonra 3 Karo Sign-Off tur. Zayıf el 7+ kart iyi karo.                                     
Yükseltenin 4 Trefl dekleresi Gerber As sorgusudur.
**
MULTI LANDY
2 Trefl Landy konvansiyonunun geliştirilmiş şeklidir. Cappeletti ye çok benzer. Aralarındaki tek fark 2 Trefl ve 2 Karo müdahalelerinin anlamları yer değiştirmiştir. 
DBL (kontur)----------------Eşdeğer el veya ceza.
(Diğer kaynaklarda:
Double   : Ortaklık anlaşmasına bağlı olarak değişir.
...............a. Penalty 
...............b. 4-kart major ile  uzun minor.
...............c. 5+ Trefl ya da  karolar  4-kart major olabilir.)
2 TREFL----------------------Majörler (5-5)
2 KARO-----------------------Uzun bir renk 6+ Kart.
2 KÖR-------------------------Kör ve bir Minör (5-5)
2 PİK---------------------------Pik ve bir Minör (5-5)
2 NT----------------------------Minörler (5-5)
3 Renk-------------------------7+ kart blokatif renk. Orijinal konvansiyonda yoktur.
Yükseltenin cevapları Cappeletti cevapları ile aynıdır.
**
CAPPELETTI-(HAMILTON)
Multi Landy konvansiyonunun bir versiyonudur. Hamilton konvansiyonu olarak ta bilinir. Öğrenmesi ve uygulaması kolay, bir o kadarda etkilidir. Hem ikinci pozisyonda hem de dördüncü pozisyonda kullanılabildiği gibi, hem zayıf, hem de normal NT açılışlarına karşı uygulanabilir. Genel yapısı şöyledir;
DBL----------------------------Eşdeğer el 15+ OP. Veya ceza. (zayıfa karşı 12+ OP)
2 TREFL----------------------Tek renkli el. 6+ kart.
2 KARO-----------------------Majörler. (5-5)
2 KÖR-------------------------Kör ve bir Minör. (5-5)
2 PİK---------------------------Pik ve bir Minör. (5-5)
2 NT----------------------------Minörler. (5-5)
3 Renk-------------------------7+ kart Blokatif. Orijinal konvansiyonda yoktur..

DBL opsiyoneldir. Eşdeğer el gösterdiği gibi, ortaklar arası anlaşmaya bağlı olarak ceza da olabilir. Açıcı zayıf NT açışı yapmışsa, DBL bizim elimizin 12+ OP olduğunu gösterir. Açıcı normal NT açılışı yapmışsa, bizim elimizde 15+ OP dir. Dağılım dengelidir. Dördüncü pozisyonda ortağı uyandırma amaçlı olarak, daha az puanlarla da DBL atılabilir. (Zon durumuna dikkat)

Cevapçı pas geçerse, Yükselten (0-5) OP ile pas geçemez, kötü dahi olsa 4+ kartlı rengini göstermelidir. Cevapçı pas geçtiğinde, yükselten 6+ OP ile ceza amaçlı olarak pas geçebilir veya rengini gösterebilir.

Cevapçı konuşursa, yükselten (0-5) OP ile pas geçer. Cevapçının gösterdiği renk yükseltende 4 kartlı ise ve de 6+ OP varsa mutlaka DBL atmalıdır.
   
2 TREFL  6+ kartlı bir rengim var diyen müdahaleci, ortağından 2 Karo demesini bekler. Yükselten 2 Karo diyerek röle yapar ve ortağından rengini göstermesini ister. Müdahaleci rengi karo ise pas geçer, değilse kendi rengini 2 seviyesinde gösterir.

Ancak Yükseltende kaliteli majör renk varsa, müdahalecinin uzun rengi ile ilgilenmeyip kendi rengini gösterebilir veya (11-12) OP ve dengeli bir el ile 2 NT diyebilir yahut iyi Trefliler ile pas geçebilir.

2 KARO müdahalesi majörleri gösterir (5-5). Ancak ortaklar arası anlaşmaya bağlı olarak (5-4) dağılım ile de yapılabilir. Bu durumda 4 kartlı rengin kaliteli olması beklenir.

Cevapçı pas geçmediği takdirde, yükselten (0-5) OP ile pas geçebilir. Cevapçı pas geçerse yükselten puansız olsa dahi cevap vermek zorundadır.

Yükselten 6+ OP ile iyi majörünü gösterir. Veya iyi karolar ile pas geçebilir.
2 NT cevabı verirse, Trefllere transfer istiyordur. Transferden sonra pas geçerse iyi Treflleri vardır. Transferden sonra Pas geçmeyip 3 Kör veya 3 Pik derse, (10-12) OP ve gösterilen renge limit tutuş vaat etmektedir. (Zon daveti)

Yükseltenin 2 NT demeden doğrudan 3 Kör/ 3 Pik demesi baraj amaçlıdır.
Yükseltenin 3 NT-4 Kör-4 Pik deklereleri Sign-Off tur. Zon değerlerine sahiptir.
4 Trefl Gerber’dir.

2 KÖR/ 2 PİK müdahaleleri (5-5) iki renkli el gösterir. Okunan renk ve bir minör beşer kartlıdır. Ancak ortaklar arası anlaşmaya bağlı olarak kaliteli minör 4 kartlı olabilir.

Yükselten zayıf el ile pas geçebilir yahut 2 NT diyerek minör rengi sorar ve zayıf el ile minör cevabına pas geçer. Yükselten minör cevabından sonra pas geçmeyip müdahalecinin majörünü üç seviyesine çıkartırsa (10-12) OP ve fit vaat etmektedir.(zon daveti).

Yükseltenin 2 NT demeden doğrudan 3 KÖR/3 PİK demesi baraj amaçlıdır.
Yükselten zon değerleri ile 4 Majör, 3 NT, 5 minör ile Sign-Off yapabilir veya Şlem değerleri ile 4 Trefl Gerber As sorgusu yapabilir.

2 NT müdahalesi (5-5) minörleri gösterir. Ortaklar anlaşırlarsa minörlerden biri kaliteli olmak kaydı ile 4 kartlı olabilir.

Cevapçı pas geçerse, Yükselten pas geçemez ve iyi minörünü gösterir. Cevapçı renk okuyarak konuşursa, yükselten zayıf el ile pas geçebilir. Zon değerlerine sahipse 3 NT veya     5 Minör konuşabilir. Şlem değerleri ile şlem araştırması yapabilir. Kaliteli 5+ kartlı majörü varsa onu gösterebilir.

3 RENK müdahaleleri orijinal konvansiyonda yoktur. Blokatif olarak 7+ kart bir renk gösterir. Ancak isteyen ortaklıklar 12+OP ile Kısa renk minör ve majör dağılımı (4+/4+) olmak kaydı ile (4-4-5-0) veya (4-4-4-1) dağılımlı elleri göstermek için kullanabilirler. Okunan renk kısadır.
**
D.O.N.T   ( Disturb The Opponents ‘ No Trump)
Marty Bergen tarafından ortaya atılmıştır. Hem zayıf, hem de natürel NT açışlarına dördüncüden müdahalelerde Zonsuz durumlarda (6+) OP ile kullanılır. İkinciden müdahalelerde Zonlu durumlarda (10+)  OP bulunması tercih edilir. Genel yapısı şöyledir;
DBL----------------------6+ Kartlı bir renk (tek renkli el)
2 TREFL----------------(5-4) dağılım, Trefl ve üzerinde bir renk.
2 KARO-----------------(5-4) dağılım, Karo ve üzerinde bir renk.
2 KÖR-------------------(5-4) dağılım. Kör ve üzerinde bir renk (Pik)
2 PİK--------------------Natürel.
2 NT---------------------(6-5) bir minör ve bir majör.
3 RENK-----------------7+ kart. Preemptive
3 NT---------------------(6-5) Majörler.
DBL: Müdahaleci 6+ kartlı bir rengim var demektedir. Yükselten 2 Trefl ile röle yapar. Müdahalecinin rengi Trefl ise pas geçer, değilse rengini gösterir. Yükselten eli çok kuvvetli olmadıkça pas geçmelidir.
Yükseltenin elinde kaliteli bir renk varsa röle yapmaz ve kendi rengini okur. Burada da müdahalecinin eli kuvvetli olmadıkça pas geçmelidir.
Yükseltende 15+ OP varsa pas geçerek konturu cezaya çevirebilir.
 Rakipler sürkontr (RDBL) atarsa, yükseltenin pas geçmesi ortağına rengini sormak içindir. Herhangi bir renk okuması ise oynamak içindir.
2 TREFL: Müdahaleci (5-4) dağılımlı bir el vaat etmektedir. Trefl ve üzerinde bir renk. Yükselten Trefliyle oynamak isterse pas geçer. Trefliyle oynamak istemezse 2 karo ile diğer rengi sorar. Müdahaleci rengi Karo ise pas geçer, değilse diğer rengi gösterir.
Yükselten başka bir deklere verirse (2 Kör-2 Pik-3 Karo) elindeki kaliteli rengi gösteriyordur, müdahaleci pas geçmelidir.
Yükseltenin 2 NT cevabı 15+ OP gösterir, zon davetidir.
Rakipler DBL atarsa, yükseltenin pas geçmesi Trefliyle oynamak içindir. Yükseltenin sürkontr (RDBL) demesi müdahalecinin ikinci rengini öğrenmek içindir.
2 KARO: Müdahaleci (5-4) dağılımlı Karo ve üzerinde bir renk göstermektedir. Yükseltenin Karo fiti varsa pas geçer. Fit yoksa 2 Kör diyerek müdahalecinin ikinci rengini sorar. Müdahaleci ikinci rengi kör ise pas geçer, değilse 2 Pik der ve yükselten pas geçer.
Yükseltenin doğrudan (2 Pik, 3 Trefl) cevapları oynamak içindir, müdahaleci pas geçer.
Yükseltenin 2 NT demesi 15+ OP gösterir, zon davetidir.
Rakipler DBL atarsa, yükseltenin pas geçmesi oynamak içindir. Yükselten RDBL derse müdahalecinin ikinci rengini soruyordur.
2 Trefl / 2 Karo müdahalelerinden sonra rakip bir renk okursa, yükseltenin konturu müdahaleciye ikinci rengini sorar. Rakibin okuduğu renk müdahalecinin ikinci rengi ise, müdahaleci pas geçer.
2 KÖR: bu müdahale majörlere apeldir (5-4) Kör ve Pik. Yükselten Kör oynamak isterse pas geçer. Pik oynamak isterse 2 Pik cevabı verir.
Yükseltenin (3 Trefl-3 Karo) cevapları oynamak içindir. Majörlerle ilgilenmemektedir.
Yükseltenin 2 NT cevabı zon davetidir. 15+ OP.
Rakip müdahaleye karşı bir renk okursa, yükseltenin konturu cezadır.
Rakip DBL atarsa, yükseltenin pas geçmesi oynamak içindir. Yükseltenin RDBL demesi ikinci rengi sormaz, ceza amaçlıdır çünkü ikinci rengin Pik olduğunu zaten biliyordur. Konturdan kaçmak isterse 2 Pik diyebilir veya elinde kaliteli bir renk varsa onu gösterir. Müdahaleci pas geçmelidir. 

2 PİK: Natürel olarak 6+ kartlı Pik gösterir, çok kaliteli olursa 5 kartlı olabilir. Yükseltenin cevapları da natürel olur.
2 NT: Orijinal konvansiyonda yoktur, sonradan eklenmiştir. Biri Majör diğeri Minör olmak üzere (6-5) dağılım gösterir. Yükselten 3 Trefl diyerek müdahaleciden elini tarif etmesini ister. Müdahalecinin cevapları şöyledir;
3 KARO----------------------Karo ve Kör.
3 KÖR------------------------Trefl ve Kör.
3 PİK--------------------------Trefl ve Pik.
3 NT---------------------------Karo ve Pik.
3 RENK: (3 TREFL-3 KARO-3 KÖR-3 PİK) 7+ kart ve (5-10) OP gösterir. Zonda iken (8-10) OP ile yapılmalıdır. Baraj amaçlıdır, yükselten pas geçer.

3 NT: orijinal konvansiyonda yoktur, sonradan eklenmiştir. (6-5) dağılımlı kuvvetli Majörleri gösterir. Yükselten iyi Majörünü 4 seviyesinde okur.
**
SÜPER DONT

Sadece DBL ile müdahalenin anlamı ve cevapları genişletilmiş ve 3 NT müdahalesi kaldırılmıştır.
DBL----------------------------Çok amaçlı konuşma.
2 TREFL----------------------(5-5) Trefl ve üzerinde bir renk.
2 KARO-----------------------(5-5) Karo ve üzerinde bir renk.
2 KÖR-------------------------(5-5) Kör ve Pik.
2 PİK---------------------------6+ kart pik. Natürel.
2 NT----------------------------(6-5) Bir Majör ve bir Minör.
3 RENK------------------------7+ kart. Preemptive
DBL: Çok amaçlı konuşma olduğu için, yükselten 2 Trefl ile röle yaparak müdahalecinin elini tarif etmesini ister. Müdahalecinin cevapları şöyledir.
PASS---------------------------Zayıf Trefliler. 6+ kart
2 KARO------------------------Zayıf Karolar. 6+ kart.
2 KÖR--------------------------Zayıf Körler. 6+ kart.
2 PİK----------------------------(5+/5) Kuvvetli Majörler.
2 NT-----------------------------17+ OP. Dengeli dağılım.
3 RENK------------------------17+ OP. Okunan renk 5+ kart. Dengesiz dağılım.
Hem güçlü hem de zayıf NT açışlarına karşı kullanılabilir. (5-5) dağılımlı eller 8 kayıplıdır. (5-4) dağılımlı ellerin 7 kayıplı olması öngörülmüştür. Cevaplar orijinali ile aynıdır.
BROZEL
Bernard Roller tarafından, Pinpoint Astro’ya DBL ve 3 RENK müdahaleleri eklenerek inşa edilmiştir. DBL tek renkli 6+ kartlı bir el gösterir, Yükselten 2 Trefl ile röle yaparak rengi sorar.
3 RENK (3Trefl/3Karo/3Kör/3Pik) üç renkli el gösterir. Okunan renk tek veya çakadır.
DBL------------(6+ kartlı tek renkli el)
2 TREFL------(Trefl ve Kör)
2 KARO------(Karo ve Kör).
2 KÖR--------(Kör ve Pik-Majörler).
2PİK-----------(Pik ve bir minör).
2 NT-----------(Trefl ve Karo-Minörler).
3 RENK-------(4-4-4-1 veya 4-4-5-0 dağılım, okunan renk tek yahut çaka
“mehmet özyeşilbaş” a teşekkürler.

29 Ocak 2013 Salı

Köprüye Zarar Vermeyin


Mantık en iyi alet kutusudur. 
Yann Martel
****
SORU
Swan Nedir?
Culbertson tarafından 7.4.1.1 dağılımlı ele verilen isim.
****
SUSARSAN BOŞLUKLA KALIRIM
Susarsan, öfkem yitik bir vadide yankılanır
Denizgülüm çiçeklenmez dinmeyen bir yağmurda
Susarsan, yüzüm bir suçluya yakıştırılır
Yorulur, sevdiğim, bir çocuğun sevinci öksüz kalır

Susarsan, acıları kuruyan o ırmağı geçemem
Sırtımda kabaran yenilgi kenti git gide büyür
Sararan bir mevsim gençliğimi kanatır
Çalarım kapını, açılmaz, boşlukta kalırım.
Tuğrul Asi Balkar
****
KÖPRÜYE ZARAR VERMEYİN
Bu spora biz Türkler Briç diyoruz, dünya “ Bridge “ yani “ köprü “ diyor.
Köprü nedir biliyor musunuz? Köprü,  nehir veya vadi gibi geçilmesi güç bir engelin iki tarafını birleştiren yapıdır. Köprü ile iki taraf birleşecek ve yaşamda bir çok olumlu işler yapmaya imkan tanınacaktır. Bu iki tarafın köprü ile birleşmesi, ortak işler yapması, tarafların tek olarak işler yapmasından daha yukarıda başarılar sağlanacaktır.
*
Briç oyunu bu yapı için “ köprü “ adını almıştır. Karar verirken, ortak karar verilmesi briç oyununda en doğru yoldur. Türkiye’de bir çok briç oyuncusu tek başına karar vermekte,  genelde başarısız olmaktadır. Yüzdelere baktığımda tek başına karar mekanizması üçte bir olumlu olmasına karşı üçte iki olumsuz görülmektedir. Yani % 33 başarı sağlarken, % 67 fire verilmektedir. İkili briçte 26 bord oynanırken üç defa tek başına karar verenler bir defa kazansalar bile iki defa kaybederler! Hatta partnerlerin ikisi de kararı kendileri veriyorsa en az ikisi de birer kazanırken ikişer kayıp yazacaklardır.
*
Briçte, beşli renkle zayıf iki açanlar,
14 puanla 1SA,
19 puanla 2SA açanlar,
üçüncüden dam beşli renk ve 7-9 puanla 1 renk açışı yapanlar,
5 minör açarak rakipleri zorlamaya çalışırken rakibin batacak ellerini kurtaranlar,
iki as dışarıdayken 6 diyerek batanlar,
ortağı iki el alırken rakibin şilemine baraj yaparak onları zengin yapanlar,
rakibin 1SA veya 2 rengini kontrlu oynatarak yaptıranlar,
% 33 kazanırken % 67 kaybederler!
*
Lille dünya şampiyonasında oynarken ortak karar anlayışıyla oynayan takımları ilgiyle izliyordum. İlk üç maçı kazandık ve 4. maçımız Endonezya ile yapılacaktı. Biz 2. Sıradaydık,  Endonezya epey altta idi. Fena oynamadık ama 16 bordda 7 – 19 puan ile yani 12 – 18 yenildik. 16 bord oyununda 19 puan verilmesi kötü değildir ama rakip fazla vermedi ve bizi yendi. Rakipler hiçbir bordda tek başlarına karar vermiyordu. Hep ortak karar mekanizmasını kullandılar, bazı bordlarda kaybettiler ama sonuçta 2. bitirerek finale kaldılar, biz finale kalamadık! Endonezya bu tür briç alanında başarılı bir takımdı. Oyun tekniğinde veya defans alanında bizden daha iyi değillerdi ama onların ortak karar köprüsü çok değerliydi.

Sonuçta başarının temelinin ‘ortak karar’ olduğu görüldü!
20 Ocak 2013 – Faik Falay, Cumhuriyet (kısaltılmıştır)

28 Ocak 2013 Pazartesi

Koz Kontratlarına Ataklar

Carmen Fantasy - Sarasate (1°Parte)   
*****
KİTAP
Dünyada kitaplardan daha tuhaf bir nesne zor bulunur.
Onları anlamayan insanlar tarafından basılırlar,
onları anlamayan insanlar tarafından satılırlar,
onları anlamayan insanlar tarafından satın alınır,
okunur ve eleştirilirler;
dahası onları anlamayan insanlar tarafından yazılırlar.
Georg Lichtenberg  “akıl fikir müessesesi”
*****
KİMLER  ÜLEŞTİ  ELMAYI

Unutamam babannemin yüzünü
Her kırış uzun bir yoldan gelir
Unutamam yağmurlu gece masallarını
Talaşlı sobada çatırdayan kestaneleri

Hangi peri masalıydı unuttum
Prens prensesi nasıl öpmüştü
Sade kahvesi ve bir bardak su
Onlar ermiş muradına,
Biz çıkalım kaf dağına

Nasıl unuturum babannemin ellerini
Yılların harcını karmış, gözlerini
Alınca lodosun kokusunu: - seslen
Gelsin deden kıyıya vursun

Neden babannem neden
Gittin bitirmeden masalını
Şimdi kimler erdi murada
Kimler üleşti elmayı?
Tugrul Asi Balkar
****
KOZ KONTRATLARINA ATAKLAR
Koz kontratları Sanzatu kontratlarına nazaran daha dikkatli olunması gereken kontratlardır. Çünkü atak ettiğiniz renkten fire verirseniz o onörünüzü bir daha alamayabilirsiniz. Atak edeceğiniz rengi seçtikten sonra hangi kartı atak edeceğinizi bulmak kolaydır. Koz kontratlarında da önce hangi rengi çıkacağınızı seçmeniz gerekir.
Hangi Renk?
Birazdan sayacağımız atak çeşitleri içinde ilk üç tanesi iyi atak sınıfındadır. Bu atakları yapma şansımız varsa diğer olasılıkları genelde düşünmeyiz.
Ortağın rengi
Yine ortağın deklare vermesi hem güç açısından hem renk kalitesi açısından bazı veriler içerdiğinden ortağın rengi iyi atak sınıfındadır.
Sekans
Sekans iyi atak sınıfındadır çünkü hem çabuk löve üretme şansına sahip oluruz hem de hediye löve verme ihitmalimiz azalır.
Singleton
Singleton atağı yaparak o rengi çakabilir hale getirmek el alma ihtimalinizi oldukça arttırır. Yine de koz dışındaki bir renkten singletonunuz varsa onu atak etmemek için üç neden vardır. Bu üç nedenden biri var olduğunda singleton tercih edilmemelidir.
İlk durum ortağınızın size çaka verme şansının olmamasıdır. Bunun gerçekleşebilmesi için onun el tutamaması gerekir. Demek ki ortak çok zayıf ise singleton atak etmemek gerekir. Diğer bir durum çakarak alacağınız koz lövesi ile çakmadan alacağınız koz lövesi aynı ise. Bu durumda koz lövelerinizi çakarak almak deklaranın dışarıdaki kozları rahatça bitirmesini sağlar. Son durum ise koz adedinizin deklaranı oldukça rahatsız edecek boyutta olmasıdır. Siz çaka aldığınızda bu kötü koz dağılımı dengelenecek ve deklaran koz rengindeki kontrolünü yitirmeyecektir.
Bu üç iyi ataktan en az iki tanesi aynı anda atak eden oyuncuya gelirse bu atakların arasından seçim yapmak gerekir. Singleton atağı başka renkten AR olmadığı müddetçe ilk sırada yer alır. Başka renkten AR varsa önce Rua atak edilip yere bakılır sonra singleton renk oynanır (bu ters hamle ortağa ikinci oynanan rengin singleton olduğu mesajını vermek için yapılır). Eğer hem ortağın rengi hem de sekansınız varsa, sekansınız çok güçlü olduğunda (AR, RDV vb.) sekans diğer durumlarda ortağın rengi atak edilir.
Diğer atak çeşitlerinden bir tanesini seçmek zorunda kalırsak önce defans tipimize (Aktif-Pasif) karar vermek gerekir. Bu kararı verirken sanzatu oyunlarındaki gibi seviyeye bakmayız. Doğru kriter elimizin deklaran için problemli olup olmadığıdır. Eğer deklaran için, koz renginin kötü dağılımı, rakibin ikinci uzun renginin kötü dağılımı, elinizdeki onörlerin deklaran için kötü tarafta olması gibi sürprizleriniz varsa Pasif Defans, herşey onun için olağan gelişecekse Aktif Defans tercih edilmelidir.
Uzun renk
Uzun renk çaka amacı gütmediğimiz 3+kart içeren renklerdir. Bu renkler arasında seçim yaparken defans tipimize dikkat etmemiz şarttır. Bu konuda bilinmesi gereken en önemli kural uzun renk çıkacaksanız ve o renkte As varsa sekans olmadığı müddetçe o renkten küçük atak edilmez. Mutlaka o uzun rengi atak etmek istiyorsanız sekans varmış gibi As atak etmelisiniz.
Koz atağı
Deklaranların kozlarını ne zaman oynadıklarını ne zaman ertelediklerini öğrendik. En bilinen durum temel elin karşısından çaka alma durumu idi. Bu yüzden defans oyuncuları deklarasyon böyle bir bilgi verdiğinde yani temel elin karşısında çaka yapılabilecek bir renk olduğu bilgisine sahip olunca koz atak ederler.
Koz atak etmenin diğer bir sebebi defans tipimizin pasif olduğu durumda hiçbir rengin bu defans tipini uygulamak için uygun olmamasıdır.
Koz atak etmek için son sebep, rakip zayıf bir elle kontratı bizden çalmışsa ve rakibin tek löve kaynağı, kozları çok uzun olduğu için her iki taraftan yapacakları çakalarsa, bu çakaları engellemektir. Bunun için rakibin kozu hariç her rengi oldukça iyi durduruyor olmak gerekir.
Doubleton
Çaka yapmak için doubleton atağı gücünüz çok az ise daha işlevseldir. Doubleton atağı bu yüzden sıklıkla pasif defans tipini uygulamak için tercih edilir.
Hangi Kart?
Koz kontratlarında sekans olmayan renklerde kullanılan tek kural 3/5 kuralıdır. Koz kontratlarında iki bitişik onör sekans sayılır ve sekans olunca yine büyük onör atak edilir.
Koz renginden atak yaparken 3/5 kuralını uygulamaya gerek yoktur.
Koz kontratlarında As altından çıkmanın yasak olduğunu unutmamanız gerekir. O rengi herhangi bir sebepten ötürü mutlaka çıkacaksanız küçük değil As atak etmelisiniz.
Oyun ortasında ataklar
Koz oyununda kontratak yaparken oynayacağınız kartın kuralları ilk atak kuralları ile tamamen aynıdır. Kontrak sırasında ister atak rengine devam edin ister yepyeni bir renk oynayın, sekans olma durumunda sekansın büyüğü, sekans olmama durumunda ise 3/5 kuralı uygulanır.
“erdinc erbil- kart oyunu”

26 Ocak 2013 Cumartesi

Sputnik Konturu

Johann Strauss II - Hunting - Fast Polka
*****
Mini Splinters Nedir?
Splinter zon forsingi elleri ifade ederken, mini splinter davet gücü gösterir.
Mini splinter genel olarak cevapçının Majörüne tutuşları göstermek için kullanılır.
1 seviyesindeki minör açışına, cevapçının 1Majör deklare etmesinden sonra, cevapçının majörüne tutuş olarak uyguluyoruz. 1minör açışına 1majör deklaresinden sonra konuşulmayan 2 renk kalmaktadır. Açıcının kalan bu renklerden birisini basitçe (sıçramadan) okuduğunda; okunan yeni renk reverse oluyorsa, bu rengin 1 üst seviyede (sıçramalı reverse) söylenmesi mini splinter‟dir. 4‟lü tutuş, 15~17 HCP ve herhangi bir renkte kısalık gösterir. “celal haznedaroglu”
*****
DAYIM GÜL TAKARDI GÖMLEĞİNİN YAKASINA
Ve canlıymışçasına, hergün onu sulardı.
Yağız tenindeki su buharlaşsın diye
Düğmeleri en bıçkın küfürlerle açardı:
*
Çiçekçiydi, yaprak bitlerini öldürmeyen.
Fotoğrafçı, savaş yıllarına rötuş yapan.
Meddahtı, her akşam eve gülücükle gelen.
Kumraldı, çocukları hep karısına çeken.
Uzun boylu, kendisine palto diktirmeyen.
Sebzeciydi, domatlarını hiç yemeyen.
İşadamı, hasırdan başka minder bilmeyen.
Dindardı, ezan okunurken rakı içmeyen.
Gözlüklüydü, gözleri daha da büyüyen.
Gezgin, İzmir'in parkelerini denetleyen.
Balıkçıydı, elleri suyla nasır tutan.
Nikotinman, sigarası bağlanarak uzayan.
Diplomattı, kokteyle pantolonla giden.
Yatırımcı, geceleri ailesini besleyen.
*
Dayım gül takardı gömleğinin yakasına
Seni görse, eminim, mutluluktan ağlardı.
Ali Cengizkan

*****
SPUTNIK KONTURU
Klasik Sputnik, minör açış üzerine Pik ile araya giren rakibe Cevapçı tarafından atılan konturdur.
Pik keseri olmadığını, cevap verecek bir puanı olduğunu ve en az 4 parça Kör gösterir. Sputnik uygulamalarında bazı  farklılıklar vardır, örneğin bazı sistemler 1 Kör araya girişe atılan konturu 4 parça Pik göstermek için kullanırlar. Bizim önerimiz aşağıdaki tabloda olduğu gibidir. 
açıcı      rakip    cevapçı     açıklama
1Trefl    1Pik      Kontr         en az 4 kör, 7+ P, pik keser yok
1Trefl    1Kör     Kontr         en az 5 karo, 7+ P, pik keser yok.
1Trefl    1Karo   Kontr         karo keser yok, 4 majör yok, destek yok, puan var
1Karo   2Trefl    Kontr         4 parça kör, 4 parça pik gösterir
*
Bazı yerlerde, 1 Trefl açışı üzerine 1 Karo araya girişine atılan kontur, 4’er parça majör göstermek için  kullanılır. Oysa bu son derece gereksizdir, çünkü natürel konuşmak mümkündür. 4-4 majör olduğuna göre 1 Kör konuşulur, Açıcı ya Körü destekler, ya da 4 parça ise gene 1 seviyesinde Pik gösterir.

Yukarıdaki tabloyu biraz daha geliştirirsek; son satırdaki konvansiyon sıçramasız 2 seviyesinde her türlü renk araya girişlerinde uygulanabilir. Örneğin 1 Pik açışı üzerine 2 Kör araya girişinde, 4-4 minörleri göstermek için kontur atılabilir. Ayrıca bu uygulamada kontur atmak için diğer iki rengin mutlaka 4'er parça olması da gerekmez, iyi bir elle farklı bir dağılımla da kontur atmak zorunda kalabilirsiniz.
Dördüncü oyuncu da Sputnik konturu atabilir. Örneğin rakibin oyun açtığı, ikinci oyuncunun renkle araya girdiği ve Cevapçının da açıcıyı desteklediği durumda dördüncü oyuncunun atacağı kontur diğer iki renkten uzunluk gösterir. Mantık Apel konturundan çok farklı değildir, ancak ikinci oyuncu da deklare verdiği için daha düşük puanla uygulanabilir. Konuşmalar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olabilir. 

Açıcı     2.Oyuncu    Cevapçı    4. Oyuncu   Açıklama
1Karo    1Pik             2Karo        Kontr          Diğer iki renkte 5-4 dağılım

Aynı uygulama 2.Oyuncunun Apel konturu üzerine de yapılabilir.  
Açıcı     2.Oyuncu    Cevapçı    4. Oyuncu   Açıklama
1Karo    Kontr          2Karo        Kontr          7+P, 5’li renk yok, 3 renkten birini seç.
Dördüncü oyuncunun yukarıda gördüğümüz Sputnik uygulamaları Responsive Doubles olarak da bilinir.
*
Bir de 2.Oyuncunun Sputnik konturuna bir örnek verelim. 
Açıcı    2.Oyuncu   Cevapçı  4. Oyuncu  Açıcı   2. Oyuncu  Açıklama
1Trefl  1Karo          1Kör        1Pik            2Kör    Kontr        iyi açış puanı, iyi karo, 2pik

Sputnik konturunu Açıcı da uygulayabilir. 
Açıcı    Cevapçı    4. Oyuncu   Açıcı    Açıklama
1Karo  1Kör         1Pik              Kontr   Pik keser yok, 2. Renk yok, 16+P, 3 kör

Sonuç olarak, natürel konuşma ya da natürel konuşarak elinizi anlatma şansınız kalmadığı anlarda Sputnik konturunu düşünebilirsiniz.
“politikbric" e teşekkürler.