1 Haziran 2017 Perşembe

Sanzatu Açışından Sonra Yarışma - Kompetisyon

J.S.Bach: Prelude, Fugue & Allegro BWV 998 3. Allegro [Russel-guitar]
http://www.youtube.com/watch?v=XhIWjummxfI
***
Düşerken şu iki şeyi asla unutma:
Kimin seni ittiğini ve kimin seni tutmadığını.
Albert Camus
***

POPÜLER KÜLTÜR
"Popüler kültür gündelik hayatın içinde kendiliğinden oluşmuyor.
Bu kültürü de oluşturan birileri var: Egemen sınıflar, hakim gruplar...
Pop şarkılarından tutun, tiyatro oyunlarına, gazete haberlerine kadar bütün bunlar belirli çevrelerin kanaat önderlerinin yönlendirmeleriyle oluyor.
Popüler kültür denetlenen bir kültürdür."
Ahmet Oktay

***
KUĞU EZGİSİ
Kuğuların ölüm öncesi ezgileri şiirlerim,
Yalpalayan hayatımın kara çarşaflı
                        bekçi gizleri.

Ne zamandır ertelediğim her acı,
Çıt çıkarıyor artık, başlıyor yeni bir ezgi,
-bu şiir -
Sendelerken yaşamım ve bilinmez yönlerim,
Dost kalmak zorunda bana ve
                                        sizlere!

Çünkü saldırgan olandan kopmuştur o,
uykusunu bölen derin arzudan.
Büyüsünü bir içtenlikten alırsa
Kendi saf şiddetini yaşar artık,
            -bu şiir -
Kuramadığım güzelliklerin sessiz görünümü,
ulaşılamayanın boyun eğen yansısı,
Sevda ile seslenir sizlere!
Nilgün Marmara
***

NT AÇIŞINDAN SONRA YARIŞMA      (COMPETITION)
Briç bir rekabet oyunudur. Taraflardan biri oyun açtığında, diğer taraf genellikle rahatsız etmek, rahat konuşmalarına fırsat vermemek, gerekirse oyunu ellerinden almak amacı ile araya girerek çeşitli müdahalelerde bulunurlar. Oyunda kazanabilmek için bunlarla mücadele etmeyi öğrenmek gereklidir. Aksi takdirde kaybedersiniz.

Rakip DBL (Kontr) ile müdahale ederse:
Natürel ve konvansiyonel olarak eş değer el gösterimi yahut ceza amaçlı olabilir.  (Capppeletti, Landy, Suction, Cansino, Ripstra v.b)
Veya (6+ Kart) bir renk gösteriyordur. (Dont, Two way NT, Brozel, Astro, Aspro v.b)  Cevapçı konuşma yapmadan önce rakiplerin ne demek istediklerini mutlaka öğrenmeli ve ona göre konuşmalıdır.
Sadece Süper Dont konvansiyonunda anlam belirsizdir. Bu durum biraz sıkıntı yaratabilir.
DBL ile müdahale, ikinci oyuncu tarafından yapılmışsa, Cevapçı;
DBL atılmamış (müdahale edilmemiş) gibi normal konuşmalarını yapabilir. Bütün konvansiyonlar geçerlidir.
7-8 OP ve dengeli el ile RDBL (Sürkontr) atabilir. Kaptanlık açıcıya geçer, isterse sürkonturlu olarak 1 NT oynar, oynamak istemezse 4+ kartlı rengini gösterir. Eğer rakipler sürkonturdan kaçarlarsa gösterecekleri her renk 4 kartla mutlaka konturlanmalıdır. Bu durumda koz atak edilir.
Cevapçının gösterecek rengi ve/veya puanı yoksa (eli zayıf ise), Pas geçebilir.

Cevapçının pas geçmesi halinde, Açıcı;
Oyunu yapabileceğini düşünüyorsa kesinlikle pas geçmelidir.
Konturlu 1 NT oynamak istemezse, RDBL (sürkontur) atarak ortağından yardım isteyebilir (S.O.S. sürkonturu). Bunun üzerine rakipler pas geçerse, Cevapçı en ucuz 4+ kartlı rengini göstermelidir.

DBL üzerine Cevapçı pas geçerse, Yükselten pas geçmez ve bir renk gösterirse, Açıcı;
Rakipleri batırabileceğini düşünüp Pas geçebilir. Bu durumda rakipler oynayarak oyunu yaparlarsa part skor kazanırlar.

Açıcı rakiplerin oyunu yapabileceklerini düşünüp, onların kazanacağı skordan daha az bir skor vermek için, yarışma amaçlı olarak feda konuşması yapabilir.     ( rakipler 2 seviyesinde majör oynayıp yaparlarsa 110 sayı kazanırlar, bu durumda bir batara razı olarak 50 veya 100 sayı vermek daha akıllıca olur.) Zon durumuna dikkat!
Yükseltenin okuduğu renge kontur atabilir. Yükseltenin okuduğu renk yapay ise (örneğin Dont Konvansiyonunda DBL müdahalesi üzerine, Yükselten 2 Trefl ile röle yapar yani yapaydır ve Trefl ile ilgisi yoktur.), Açıcının atacağı kontur atak gösterir. Yapay değilse, açıcının konturu okunan renge cezadır.

Renk ile müdahale:
Rakiplerin 2 Trefl ile müdahale etmeleri halinde, rakip müdahale etmemiş gibi bütün konvansiyonlar geçerlidir. Cevapçının 2 Trefl müdahalesine atacağı kontr Stayman anlamındadır (Çalınan konuşma), diğer bütün konuşmalar aynen devam eder.
Diğer renk müdahalelerinde (2 Karo/2 Kör/2 Pik) Lebensohl Konvansiyonu uygulanır. Sadece Teksas transfer devam eder.

LEBENSOHL
Rakibin okuduğu renge DBL, okunan renk natürel ise veya konvansiyonel olarak kendisi ile birlikte bir başka rengi gösteriyorsa, okunan renge cezadır. Okunan renk yapay ise, yani kendisi dışındaki renkleri göstermek amacı taşıyorsa atak gösterir.

2 seviyesinde başka bir renk okumak, (0-7) OP ve 5+ kartlı bir renk gösterir.
Rakip müdahalesi üzerine, 2 NT dekleresi trefliye transferdir. Bu bir emirdir.

3 seviyesinde başka bir renk okumak, bir tur için forsingtir, 10+ OP ve 5+ kartlı bir renk gösterir.

Rakibin okuduğu rengi 3 seviyesinde okumak Cue-Bid olur ve Stayman yerine geçer, açıcıdan 4 kartlı majör sorar. Cevapçının majörlerinden biri veya ikisi 4 kartlıdır. Rakibin okuduğu renk majörse, diğer majörün 4+ kart olduğunu gösterir. Rakip renkten durdurucu yoktur.

3 NT dekleresi 10+ OP gösterir. Ancak rakip renkten keser yoktur. El dengelidir ve 4+ kart majör yoktur.

LEBENSOHL  KONUŞMALARI:

Açıcı.        Müdahaleci      Cevapçı
1 NT              2 (X)               PASS (zayıf el, 5+ kartlı renk yok).
.............................................DBL (Okunan renk yapay ise atak gösterir. Natürel veya ……………………………… Konvansiyonel olarak kendisi ile birlikte bir başka rengi de ………………………………  gösteriyorsa, okunan renge ceza).
………………………………  2 (Y) Zayıf el (0-7) OP. Okunan renk 5+ Kart. Açıcı Pas geçer. Açıcı maksimum ise ve okunan rengi 4 kartla tutuyorsa, 3 seviyesine çıkartabilir.
………………………………  2 NT (Trefliye transfer. Kabul mecburi)
………………………………  3 (Y) Bir tur için forsing. 10+ OP. Okunan renk 5+ kart)
………………………………. 3 (X) Cue-Bid. 4 kartlı majör soruyor. Cevapçının majörlerinden biri veya ikisi 4 kartlı. Rakibin rengi majör ise,diğer majör 4 kartlı. 8+ OP. Stayman. Rakip renkten durdurucu yok.
……………………………… 3 NT (Rakip renkten keser yok, dağılım dengeli, 4 kartlı  majör yok. Rakip müdahale etmeseydi yine 3 NT diyecekti). Açıcıda rakip renkten durdurucu varsa pas geçer, yoksa iyi minörünü gösterir. 
                                                4 seviyesindeki cevaplar müdahale yapılmamış gibi devam  eder.
                                                 4 TREFL (Gerber)
                                                 4 KARO (Körlere Transfer-Teksas)
                                                 4 KÖR (Piklere Transfer-Teksas)
                                                 4 PİK (2 As-2 Rua veya 1 As-4 Rua)
                                                 4 NT (Kantitatif 16+ OP)
                                                 5 NT (Kantitatif 20+ OP)

(X) Rakibin müdahale rengi.
(Y) Cevapçının rengi.

Trefl  transferinden sonra konuşmaların devamı:
Cevapçının Transferden sonra pas geçmesi 6+ kart Trefl ve zayıf el gösterir.

Cevapçıda rakip renkten durdurucu varsa, bunu 2 NT ile Transferden sonra gösterir. Cevapçının Transferden sonra Cue-Bid yapması 8+ OP. Rakip renkten durdurucu var ve diğer majör 4+ kartlı anlamındadır, Transferden sonra 3 NT demesi 10+ OP. ve Rakip renkten durdurucu vaat eder.

Cevapçı, transferden sonra 3 seviyesinde ve rakibin renginden ucuz bir renk okursa Sign-Off olur. Cevapçının eli zayıf ve okunan renk 6+ kartlıdır. Örneğin rakip 2 KÖR ile müdahale ederse, cevapçının Transferden sonra 3 KARO rebidi 6+ kart Karo ve zayıf el gösterir. Cevapçı çok kuvvetli olmadıkça pas geçmelidir.

Cevapçı Transferden sonra rakip renkten daha pahalı bir renk gösterirse 1 tur için forsing olur, okunan renk natürel ve 5+ kartlıdır. açıcı Şlem düşünebilir. Örneğin rakip 2 Pik ile müdahale ederse, cevapçı transferden sonra 4 seviyesinde bir renk gösterirse 5+ kartlı bir renk gösteriyor ve eli güçlüdür. Üç seviyesinde (3 Karo/3 Kör-Rakip renkten ucuz) 6+ kart zayıf el anlamındadır. Rakip 2 Kör ile müdahale etmişse, cevapçının Transferden sonra 3 PİK rebidi rakip renkten pahalı olduğu için yine forsingtir.  

Açıcı.         Müdahaleci      Cevapçı
1 NT.           2 (X)                 2 NT (trefliye transfer)
3 TREFL                               PASS ( zayıf el, 6+ kart trefl)
                                             3 (X-1) (zayıf el, 6+ kart Renk). Sign-Off.
                                             3 (X) Cue-Bid). Stayman anlamında. 8+ OP. Durdurucu var.
                                             3/4 (X+1) Forsing. 5+ Kart, 10+ OP.
                                             3 NT 10+ OP Rakip renkten durdurucu var. Dengeli, majör yok          
(X) Rakibin müdahale rengi:
(X-1) Cevapçının rengi. Rakibin okuduğu renkten ucuz.
(X+1) Cevapçının rengi. Rakibin okuduğu renkten pahalı.

Mehmet Özyeşilbaş’a teşekkürler.
*** 
AYRINTI İÇİN