30 Nisan 2014 Çarşamba

Bir Minöre Bir Majör Cevabı Üzerine Açıcının 2NT Rebidi


Benim espri yöntemim gerçeği söylemektir.
Dünyada bundan daha komik  espri olamaz. 
Bernard Shaw
****
YAY
Derinden sesler geliyor,
Durduramaz beni aşkın,
Bekle geçinceye kadar,
Yayı daha germe,
Kıracaksın.
*
Karanlıkta kımıldayan düşünceyi,
Göremez sendeki göz.
Örtülere büründüğüm şu anda,
Düşmüş senden kumaşlar,
Çıplaksın.
*
Eser serin bir rüzgâr,
Sen çok sıcaksın.
Koptu senden ellerim, köprü yıkıldı,
Seni benim tarafa nasıl alabilirim,
Uzaksın...
Behçet Necatigil
****
BİR MİNÖRE BİR MAJÖR CEVABI ÜZERİNE AÇICIDAN 2NT

1KARO …   1PİK,   2NT…   3TREFL  VE GELİŞMELER  

1Karo……………1Pik
2NT………......….3Trefl
1) 3D  =  3 kart S + 4 kart H + 4 kart D + 2 kart C
                cevapçıda ayrıca4 kart da Kör varsa 3 karoya 3 kör der.
                Artık koz Kördür.                                                          
2) 3H  =   4 kart kör var. 2 kart pik var.
3) 3S  =   3 kart pik var.
4) 3NT=  2 kart pik var. 4 kart kör yok.
5) 4C  =  4 lü tutuş, kontrol.
6) 4D  =   4 lü tutuş, kontrol. C de kontrol yok.
7) 4H  =   4 + 4 majör var.
Yukardaki örnekte gibi, cevapçıda 5 veya fazla Pik varsa,
yanında da 4 kart Kör varsa,
4S      =  Pik üzerinden key kart sorusu,
4NT   =  Kör üzerinden key kart sorusu.
*
Görüldüğü gibi  açışlar C de olsa, karo da olsa, cevapçının 3C sorusundan
sonraki  3 Karo cevapları, sorulan majör ağırlıklı el tarifi için kullanılıyor.
Tüm bu ayrıntılar, en doğru kontratın bulunmasını sağlamak içindir.
Cevapçının sadece zon hedeflediği ellerde, 3 C forsing konuşma yerine,
elini anlatarak açıcıdan yardım ve  bilgi ister. Bu  durumlar da, limit içerir.
Hedefte sadece zon vardır ve doğru kontratı  bulma çabasıdır.
*
Örnekler:
1C………..1H
2NT………3D (6-9 puan var. 4 kart kör ile en az 5 kart karo var)
1C..………1H
2NT………3H (Bire bir cevap verebilmiş 5 kart kör var)
1C..………1S
2NT………3H (5 + 4 majör eli. 5-8 puan)
1D………..1H
2NT………3D (4 kart kör, 5 kart karo. 6-8 puan)
1D………..1S
2NT………3H  (5 li pik + 4 lü kör. Yukarıdaki gibi)
1C / 1D.….1H / 1S
2 NT……...3 NT (oynamak için)
1C / 1D…..1S
2NT………3C.(el tarifi soruyor, forsing )
3H………..3 NT (oynamak için )
1C ……….1S
2NT………3C
3H………...4S (oynamak için)
1D………..1S
2NT………3C
3H………..3S
3NT
4S
Bu tip ellerde  sorumluluk paylaşılarak en doğru karar verilir.
*
Örneklerle  anlattıklarımızı inceleyelim:
♠ ARX…….…♠ DV10XX               1C………………..1S
 ARXX…….. DV10X                 2NT(18-19)………3C(1)
 RXX……….. AXX                     3D(2)…………..…3H(3)
♣ DXX..……...♣ X                          3S(4)……..............4C(5)
                                                       4D(5)……………..4NT(6)
                                                       5D(7)……………..6H
                                                       Pas
3C(1)         =  Açıcıdan el tarifi soruyor. Forsing konuşma
3D(2)         =  3 kart pik ve 4 kart Kör var.
3H(3)         =   Ortak koz kör.
3S(4)         =   Kör üzerinden kontrol.
4C /4D(5)  = Kontrol
4NT(6)      =  Kör üzerinden key-kart sorusu
5D(7)         =  0 veya 3 key-kart var.
Yukarıdaki örnekte  3 C sorusuna sadece 3 kart Piki
göstersek, muhtemel bir Kör fiti kaçacak ve şilem  kontratına geleceğiz.
A R trefl bir tarafta sek (sadece 2 adet) ise 6 S olacak. % 1 ihtimal bile
değil. Halbuki 6 Körün neredeyse batarı yok. Körler 3-2 ise hiç
batmaz (tabii ilk pike veya karoya çakılmadığını düşünüyoruz) Körler 4-1 
ise 6 H batar. 5 kartın  3-2 dağılma ihtimalinin %68 olduğu hatırlanırsa,
mükemmel bir kör şlemi olduğu anlaşılır.
**
♠ ARXX………♠ DV10X               1C……………..1H
 ARX……….. DVXXX              2NT…………...3C
 RXX………... AXX                   3D(1)………….3NT(2)
♣ DXX………..♣ X                        4D(3)………….4NT
                                                     5D(4)………….6S
                                                     Pas
3D(1)        = 3 lü kör + 4 lü pik
3NT(2)      = Cevapçıda da 4 kart Pik var. Koz pik. Cue-bid
                     (kontrollere geçilmesi isteniyor)
4D(3)        = kontrol          
5D(4)        = 0-3 keykart (pike göre)
Bu son örnekte ; cevapçının elini değiştirmedik, açıcının
elinde bu kez pik 4 kart , kör 3 kart olacak şekilde düzenledik.
Görüldüğü gibi ; bir önceki örnek de yazdıklarımızın hepsi geçerli.
**
♠ ADVX……..♠ R1098                   1C……..…..1H
 AR9X…….. D10XXX               2NT………..3C
 RX………… AXX                      4D(x)………4S(xx)
♣ VXX………♣ D                           5H(xxx)….…6S
4D(x)       = Her 2 majör de 4 kart.karoda kontrol var. C de yok
4S(xx)     = Koz pik. Pik üzerinden key-kart sorusu
5H(xxx)   = 2 key-kart ve koz damı var.
**
♠..ADVX….…♠ RX                         1C………….1H
..AR9X……. D10XXX                2NT………...3C
..VXX……… AX                         4C(x)……….4NT(xx)
♣..RX……......♣ DX                        5D(xxx)……6H
                                                       Pas
4C          = 4 + 4 majör var. C de kontrol var
4NT(xx) = Kör üzerinden key-kart sorusu.
Son 2 örnekte  açıcıda 4-4 majör olması halinde, kontrol Cue-bidlere
geçerek her 2 majörde de 4 kart olduğunu gösteriyor. 4 NT kör
üzerinden key-kart soruyor.
Yukarıdaki 2 örnekte de  çok yüksek yüzdeli şilem elleri var. Koz fitleri,
toplam 29 puanla güzel şilemlere olanak tanımaktadır.
**
♠ ARXX………♠ DX                      1C……………1H
 DX…………. ARXX                 2NT…………..3C
 ARX………... VXXX                 3S…………….3NT
♣ R1098………♣ VXX
Koz fiti yok. Cevapçının da eli dengeli. 11 puanı olan cevapçı bu şartlarda
3 NT nun en uygun kontrat olacağını görüyor.
Açıcının elini değiştirmeden ; cevapçının elini 13 puana çıkaralım.
Koz fiti olmasın ve cevapçı eli yine dengeli olsun.

♠ ARXX………♠ DX                       1C………..…1H
 DX…………. ARXX                  2NT………...3C
 ARX………... VXXX                  3S…………..4NT(kantitatif)
♣ R109X……...♣ DVX                    6NT………...Pas
Cevapçıda 13 puan var. Toplam puanları 31-32  aralığında koz fiti
oluşmadı. Her iki el de dengeli. Cevapçı da ek löve kazandıracak
5 kart veya 10, 9, lu markalar da yok. Açıcı  cevapçının 4 NT kantitatif
teklifini kabul ederse, (çok kaliteli 19 puan var. Muhakkak kabul etmeli)
dam karo iki parça değilse, 6 NT batıyor görünüyor.
Gerçekte Dam karo rakiplerde 2 li değilse, düşmese bile 6 Sanzatu batmaz.
Çünkü iki kişi, üç rengi, son dört elde durduracak şekilde tutamaz.(Squeeze)
 “yusuf ziya serifoglu” 

Dördüncü Renk Forsingi

Charlie Parker - Yardbird Suite
*****
Diline hakim olmaya bak;
insan hayatının en büyük kötülükleri dilden gelir.
Cervantes
*****
BAŞARI 
Başarının sırrı nedir? Bir öğrencinin başarısından futbol takımının zaferine, seçim kazanmaktan bir şirketin çalışmasına kadar uzanan her alanda başarının arkasındaki etkenler nelerdir? “Talihin iyiliği” mi? “Kaderin çizgisi” mi? “Rastlantılar” mı? “Arkasının sağlam olması” mı? “İşin denk gelmesi” mi? “Başaracağına inanmak” mı?

Başarı, bir iş için gerekli enerjinin amaca en uygun biçimde, en ekonomik, en etkin olarak kullanılma becerisidir.
Bu enerji, insan gücü de olabilir, makine de olabilir, bilgi de olabilir. Burada önemli olan, başarı için gerekli enerji kullanımının doğru organize edilmesidir.

Her başarının arkasından doğru programlar, planı tamamlar. Eğer plan ve programın “hedefleme” ve “zamanlama” süreçleri iyi hesaplanmışsa, enerji organizasyonu iyi yapılmışsa başarı size gelir.

İşte “insan faktörü”, bu sürecin doğru çalışması için temel etkendir. “İnsan faktörü”nü göremezseniz, geliştiremezseniz, paranız da olsa, makineleriniz de olsa başarılı olamazsınız. Yapıp yapacağınız, “enerji”yi boş yere harcamaktır.

“İnsan başarısı”nın beş önemli etkeni:
1. İsteklenme (motivation):
İnsanın başarılı olmasının ilk koşulu, “Ben bunu yapmak istiyorum,” diyebilmesidir. “İsteklenme” olmadan, ne öğrenci dersini çalışır, ne futbolcu futbolunu oynar, ne şirket elemanı verimli çalışır.
Bizim yanlışımız, bunun yerine “zorlama”yı “zorunlu kılma”yı, “şartlandırma”yı, “kandırma”yı koymamızdır. Bir kişiyi karşınıza alıp,”Bunu yapmak zorundasın, yoksa aç kalırsın,” derseniz, o kişi dediğinizi yapar, ama istek duymaz. Eğitim sistemimiz bunu yapmaktadır, çalışma hayatımız bunu yapmaktadır, bu nedenle de başarılı olamamaktadır.
“Motivation” güdüleme değildir, kişide o işi yapmak için istek uyandırabilmelidir. Başarının ilk adımı budur.
2. Donanım (condition):
“Kondisyon” sözcüğü anlam olarak “koşul”, “durum” demektir, ama burada “donanım”, anlamı daha iyi belirtmektedir. İnsanın başarısı için gereken “donanım”ı kazanması gerekir. İnsanın bilgi donanımı, uygun davranış kazanımı, beceri geliştirmesi, yetinin artırılması, her konu için özellikler taşıyan bir altyapı oluşturur.
Donanım kazanılması için de “disiplinli çalışma” önkoşuldur. Hiçbir başarı “disiplinli çalışma” olmadan gerçekleştirilemez. O zaman da “Gününde değildi”, “Morali bozuktu”, “Talihi yaver gitmedi”, “Gareze uğradı” türünden mazeretlerin arkasına sığınılır.
“Uygun donanım-kondisyon” sağlanmadan, kimse güvenilir bir başarı elde edemez. Bu da bizim pek bilmediğimiz, hiç sevmediğimiz bir konudur. İnsan kişiliği yetkinleştirilmeden de disiplinli çalışmayı gerçekleştirmek hemen hemen olanaksızdır.
Çünkü bu disiplin, başkasının zorlamasıyla değil, “öz disiplin”le olacaktır.
3. Yapabilme gücü (performans):
Başarı için “isteklenme” ve “donanım” yeterli değildir. Yapması gerekeni “yapabilme gücü”, uygun zamanda, uygun düzeyde olmalıdır. Bu da her konuya özel, ayrıntılı çalışmalarla ortaya konabilir.
“Yapabilme gücü” her an aynı düzeyde olamaz ve olmamalıdır. Burada “gevşeme-gerilme” teknikleri doğru kullanılırsa “yoğunlaşma-konsantrasyon” doğru zamansa gerçekleşir. İyi bir çalışma programı, çalışma kadar dinlenmeyi de eğlenmeyi de gevşemeyi de kapsamalıdır.
Bunu yapmak yerine, durup dinlenmeden “Çalış” demek, kişiyi haksız yere eleştirmek, küçümsemek, aşağılamak, “yapabilme gücü”nü azaltan, hatta yok eden davranışlardır.
4. Değerlendirebilme (interpretetion):
Başarılı olmanın, önemli bir koşulu “kişinin kendi durumunu değerlendirebilmesi”dir. Kendi durumunu değerlendiremeyen kişi, ne isteklenmesini anlayabilir, ne donanımını kavrayabilir, ne de yapabilme gücünü ölçebilir.
Bu durumda onu hep başka birisinin değerlendirmesi gerekir ki, bu da özgüven eksikliği demektir. Kişilik gelişimi eksik, sorumluluk alamayan kişiler “kendilerini değerlendiremezler”.
Bu durumda hep başkalarının ne dediğine bakılır ki, insanı “pasif bir araç” durumuna getirir. Bu konu, başarının ya da başarısızlığın en önemli etkenlerinden birisidir.
5. Düzeltme (correction):
“Değerlendirme”den sonra yapılması gereken işlem, yanlışları “düzeltme”dir. Yanlışları, eksikleri görmezden gelmek ya da başka kişilere, başka faktörlere kaydırmak, bunların sürmesiyle sonuçlanır.
Bu durumda da başarı sağlamak giderek uzaklaşır. Oysa zamanında yapılan değerlendirmeyle eleştiriyle “yanlışı düzeltme”, “eksiği tamamlama”, yapılan işin başarısı için temel koşuldur.
“Eller aya, biz yaya” sızlanmasının ardındaki gerçek, bunları bilmemekte yatmaktadır. Bir türlü üretici olamamak, tüketici olmaktan kurtulmamak da bundandır.
“Bizi kullanıyorlar” diye yakınmak yerine, “kendini kullanabilme gücü”nü koymadıkça sızlanıp durmaktan başka yol kalmaz.
“Ne olacak bu memleketin hali” demekle olmuyor...
Erdal Atabek
****
ŞİİR
Dostlarım
Başkaldırmıyorsa, nedir ki şiir?
Azgınları ve azışları devirmiyorsa, nedir ki şiir?
Zamanda ve mekanda
Sarsıntı yapmıyorsa, nedir ki şiir?
Kisra Nuşirevan’ ın başındaki tacı
Yere çalmıyorsa, nedir ki şiir?
Nizar Gabbani

Nuşirevan: İran’daki Sasani Devleti hükümdarlarından
****
DÖRDÜNCÜ RENK FORSİNGİ
Norman Squire tarafından geliştirilmiştir.
Açıcı yeni bir renk rebid ettikten sonra, cevapçı tarafından soru olarak kullanılan artifisyel bir konuşmadır.

Birinci  tur konuşmada 2 renk konuşulmuş, ikinci  turda açıcı 3. bir renk deklare etmişse cevapçının 4. rengi 3NT’nin altında basitçe (sıçramadan) konuşması ile yapılır.

Üç renk konuşulduktan sonra, konuşulmamış olan 4. rengi kullanarak ya da kullanmadan elini ortağa anlatmak için yapılır. Cevapçı kendi eline göre 4. rengi kullanıp kullanmayacağına karar verir.

4. renk en az 1 tur forsingdir.
Araya giriş varsa ya da NT konuşulmuşsa, 4. renk yapılmaz.
3NT’yi geçen 4. renk olmaz.
Eğer natürel bir deklare ile el anlatılabiliyorsa 4. renk yapmaya gerek kalmaz.

4. Renk Konvansiyonunu Kullanma Koşulları:
Araya girilmemiş olacak.
NT konuşulmamış olacak.
Diğer 3 renk birer kere söylenmiş olacak.
Dördüncü renk başka anlama gelmesin diye, sıçranmadan söylenecek.
4. Renk Yapabilmek İçin:
1 ya da 2 seviyesinde cevapçının ilk renginden daha ucuz bir renkle yapılabilmesi için 11+ puan;
2 seviyesinde pahalı bir renkle (reverse); ya da 3 seviyesinde yapılabilmesi için 13+ puan gerekir.
 “celal haznedaroğlu” na teşekkürler.