31 Ocak 2011 Pazartesi

Forsing Sanzatu


                                                                                    deviantart
John Lennon - Imagine
*****
Tökezlemek düşmeyi önleyebilir.
İngiliz Atasözü
*****
NE DE SERİN OVA ŞİMDİ

Ne de serin ova şimdi
Ve gideceğiz oraya biz, ey sevgili
Bir zaman Eros’un gittiği yolda
Ötüyor aralıksız kuş sürüleri.
Ve duymuyor musun ardıç kuşlarının sesi,
Çağırmakta ikimizi?
Ne de hoş ve serin şimdi ova,
Ve gideceğiz biz, sevgili, orada kalmaya.
James Joyce
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

“Chamber Music”den (1907)

 *****
FORSİNG  NT
“1 NT Forsing “ uygulamasında “1 Major” açışına “1 NT” cevabından sonra açan tekrar konuşmak zorundadır.

“1açan oyuncu dörtlü rengini söyler.
Altılı majorü tekrar eder.
Dörtlü minörünü gösterir.
(5-3-3-2) dağılımı ile üçlü minörünü rebid eder.
İYİCE BİR AÇIŞLA
(5-2-3-3) Dağılım varsa
(16-17) HCP ile ucuz minör rebid edilir ve cevapçının bir tercih yapması halinde “2 NT” denir.
(18/19) HCP ile direkt “2NT” denir.
(20-21) HCP ile direkt “3NT” denir.
İyice altılı renk ve (16-18) HCP ile üç seviyesine yükseltilir.

İKİ RENKLİ ELLE
(12-18) HCP arasında iki seviyesinde ikinci renk gösterilir (2-5-2-4) dağılım ve 18 HCP ile “2 NT” denir.

1 MAJOR AÇIŞINA CEVAPLAR
I- Dengeli Eller İle
Tutuş yok, beşli renk yok
A) (6-10) HCP
    -1NT cevabı verilir, iki kart ile açış rengine dönülür.
    -Açış rengi tek ise açanın yeni rengine pass geçilir veya (9-10) HCP ile “2NT” denir.
B) (10-12) HCP
    -“1NT” cevabından sonra “2 NT” denir.
C) (13-15) HCP
-“2 NT” cevabı yapılır (1).
D) (16-17) HCP
-“1 NT” cevabından sonra “3NT” denir.
E) (18-19) HCP
 -“2 NT” cevabı verilir;  sonra kandidatif olarak  “4NT” denir (2).
F) (20-21) HCP
 -“2 NT” cevabı sonra “6NT” rebid edilir (3).

II- Beşli Rengi Olan Eller İle
Beşli renk açılan majörden ucuzsa
A)    (6-10) HCP
önce “1NT” cevabı verilir ve
1.Açanın yeni rengi beşliye gelmezse iki kart ile açış rengine dönülür.
2.Açanın rengi beşliye gelirse
(6-8) HCP ile “pass” geçilir
(9-10) HCP ile üçe yükseltilir.
(Açanın rebidi beşlisine gelmezse) açış renginde iki kartı olmayan oyuncu
1.İyice beşli rengini okumak
2.Üç-dörtlü tutuş ile “pass” geçilir.
3.(9-10) HCP ile “2NT” rebid edilir.
B)    (10-12) HCP
“1NT” cevabından sonra
1.Açanın rebidi beşliye gelmezse “2 NT” denir.
2.Beşliye gelirse üçe yükseltilir.
   Bu konuşmalar zon davetidir.
C)    (13-...) HCP
İki seviyesinde renk cevabı ve gelişmelere bakılabilir.
  
III- Altılı Rengi Olan Eller İle
A)    (6-10) HCP
“1NT” cevabı verdikten sonra
1-Açanın rebidi uzunluğa gelmezse
Altılı renk iki seviyesinde okunur (Renk çok kaliteliyse üç seviyesine çıkılabilir)
2-Açanın rebidi uzunluğa denk gelirse
(6-8) HCP ile “Pass” geçilir
(8-10) HCP ile renk üçe yükseltilir veya max. Kaliteli bir elle “fragment bid” yapılır.
Fragment Bid: Açanın yeni renk rebidi üzerine cevapçının konuşulmayan bir renk ile sıçraması.
Açanın ikinci renginde çok kaliteli tutuş (muhtemelen altılı) ve sıçranın renkte kuvvet vaat eder, açış rengi kısa.
B)    (10-12) HCP
Altılı renk iki seviyesinde okunur ve açan, kuvvet vaat eden bir konuşma yapmazsa tekrar edilir.
Açan, reverse-inversee yaparsa veya “2NT” rebid ederse cevapçının bütün konuşmaları zona kadar forsingdir.
C)    (13-...)
 İki seviyesindeki renk cevabı ve gelişmeler
III-Açış Renginde Tutuş Olan Dengeli Eller İle
Beşli yan renk ve singleton yok.
A)    (6-10)  TP                                    (TP ; Tutuş puanı)
     (6-8) TP “1NT” den sonra tutuş
     (9-10) TP direkt tutuş.
B)    (11-12) TP
Dörtlü koz ile üç seviyesinde direkt tutuş
Üçlü koz ile “1NT” cevabından sonra açış rengi üçe yükseltilir.
C)    (12-14) HCP
Üç-dörtlü tutuşu olan dengeli ve kalitesiz bir elle “1 NT” cevabından sonra açış rengi dörde yükseltilir.
D)    Swiss Raises
İyi koz desteği olan kaliteli onörlere sahip dengeli ellerle uygulanır.
( 1 majör........>4)  : (13-14) HCP
(1 majör.........>4)  : (15-16) HCP gösterir.
E)    Balancing Raise
(17-18) HCP dengeli dağılım ve tutuş ile “2 NT” cevabından sonra, dört seviyesinde açış rengine dönülür (4).
NOT: Çoğunlukla (13-15) HCP kuvvetindeki dengeli eller ile kullanılan (çok anlamlı) “2 NT” yanıtına karşı açan (5-3-3-2) dağılımı varsa;
-(12-17) HCP ile.......3 NT
-(18-19) HCP ile.......4 NT kantitatif
altılı rengini sıçramadan tekrar eder
iki renkli elle ikinci rengini gösterir (minimum ve kalitesiz bir eli yoksa)
Cevapçının 2NT cevabından sonra;
Açan yeni renk okursa
            -Üç seviyesinde açış rengine dönmek (13-15) – (Hx)-(xxx) HCP ile tercih ifadesidir.
            -Açış rengini dört seviyesine (sıçrayarak) dönmek “balancing raise”i gösterir.
Açan dört majörünü tekrar ederse
                        -Rengi dörte yükseltmek (Hx-xxx) destek ve (13-14) HCP gösterir.
                        -Kozun bir altını dört seviyesinde okumak “balancing raise” ifadesidi.
                        -Koz ise 4; koz ise 4-4 konuşmaları (14-15) HCP (Hx-xxx) destek ve okunan minörde kontrol gösterir.

1 - 2 NT                    ?= 4--- (13-14) HCP
3 - ?                               4--- (14-15) HCP
                                        4--- (17-18) HCP

1 - 2 NT                   ?= 4--- (13-14) HCP
3 - ?                              4--- (14-15) HCP
                                        4--- (17-18) HCP balancing raise
                        -Diğer dört major yükseltmeleri Gambling olarak uygulanır.
            Açanın, “2NT” cevabına yeni renk göstermesini direkt dörde yükseltmek balancing raise olur.
(13-15) HCP
“2NT” cevabı verip, açan “3NT” rebid ederse “pass” geçilir.
(16-17) HCP
“1NT” cevabı verip, açanın yeni renk okuması halinde “3 NT” rebid edilir.
“albabridge.net”

Gambling 3NT

Ezginin Günlüğü - Dut Ağacı
*****
Cahilin tek kılavuzu babasından gördüğüdür.
İngiliz Atasözü
*****
DANS EDER MAYIS RÜZGARLARI DENİZDE
                                                        
Dans eder Mayıs rüzgârları denizde
Dolanırken beyaz dalgaların üstünde,
Gezinir kıyıdan kıyıya yüzeyde
Köpürür sonra denizle birlikte,
Süzülerek gümüş iplikler gibi havada.
Söyleyin, gördünüz mü benim canımın canânını?
Kutlu gün! Kutlu gün!
Mayıs rüzgârıyla giden!
Aşk acı verir aşkı yitirirsen!
James Joyce
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy
“Chamber Music”den (1907)
*****
GAMBLİNG 3 NT
Acol sisteminde yaratılmış konvansiyonlardan biridir, ama bir çok sistem tarafından uygulanır. Yedi parça kesiksiz bir minör ve diğer iki renkte birer durdurucu ile uygulanan bir açış konuşmasıdır. 2 Trefl kuvvetli açışına yetmeyen bir puanla, ortağın Pas geçmesi olasılığıyla oyun kaçırmamak için uygulanır. Aşağıdaki örnek 3 Sanzatu açışı yapabilecek bir el gösteriyor.
♠ R 7               ♥  A 10              ♦ 8 3                  ♣ A R V 7 4 3 2
Bu konvansiyon bazı oyuncular tarafından sadece kesiksiz 7 parça bir minörle uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu durumda diğer renklerde keser ortaktan beklenmektedir. Konvansiyonun nasıl uygulanacağı ortaklık anlaşmasına bağlıdır, ancak cevaplar her iki uygulamada da aynıdır.
Gambling 3 Sanzatu oynayanlarda cevaplar;
Pas           :    Oyuna razıdır.
4 Trefl      :    3 SA yerine uzun minörü oynamayı tercih eder, el zayıftır.
4 Karo      :    Minörlere destek vardır, şlem teklifidir.
4 Kör, Pik :    Uzun majörle manş ilanıdır, açıcıya Pas demek düşer.
5 Trefl      :    Minör manşı oynamayı tercih eder.
“duralbridge”
***
GAMBLİNG 3NT
Kapalı yedi kartlı veya As - Rua - Vale sekiz kartlı minör renklerle yapılan bu açış konuşmasında amaç elbette ki rakipleri bloke etmekle birlikte olası bir 3Nt hatta bir şilem kontratını da kaybetmemektir.
3Nt ile açış yapan oyuncunun elinde kapalı minör renge ilave olarak yan renklerden birinde As ya da Rx gibi bir defans lövesi olmamalıdır. Singleton rua olabilir veya herhangi bir dam bulunabilir. 3Nt ile açış yapıldıktan sonra cevapçı ortağının elini tam olarak bildiği için 3Nt kontratını gerçekleştirebileceklerine inanıyorsa pas geçerek kontratı oynatır. Aksi takdirde 4 Trefl diyerek açıcıdan rengi trefl ise pas demesini, renk karo ise 4 karoya düzeltmesini ister. Cevapçının 3Nt açısından sonra 4 karo demesi cevapçının renginden şilem oynama isteği belirtir ve açana singleton sorar. Açıcının 4 karo üzerine 4 kör demesi Kör singleton, 4 pik Demesi Pik singleton demektir . 4Nt deklaresi singleton olmadığını (7-2-2-2 dağılım) 5trefl demesi rengim trefl, karo singleton ve 5karo demesi rengim karo ve trefl singleton bilgisini verir. Cevapçının bundan sonra tekrar açanın singleton rengini söylemesi bu renk sigan ise grand şilem oynamak istiyorum demektir. Singleton soran cevapçı aldığı cevaba göre kontratı belirler.
*
Açan  ...       Cevapçı
3NT    ...       Pas: Oynamak için
           ...       4 Trefl: Pas geç, ya da düzelt
           ...       4 Karo: Singleton var mı?
Açan  ...       Cevapçı
3NT    ...      4Trefl
Pas (rengi  trefl)
4 Karo (rengi karo)
Açan ...      Cevapçı
3NT   ....      4Karo
4Kör (Kör tek)
4Pik  (Pik tek)
4NT (singleton yok)
5 Trefl (Karo tek)
5 Trefl (Trefl tek)
***
Şilem oynama arzusunda olan cevapçı singleton sorusu sorduktan sonra açıcının singleton rengini beğenmezse ya da  açıcı 4Nt (singleton yok) demişse cevapçı pas diyebilir ya da açıcının rengini 5 seviyesinde konuşarak ondan pas geçmesini ister. Cevapçı; açıcının singleton olarak söylediği rengi tekrar ederse, "bu singleton olarak söylediğin renk sigan ise rengini yedi düzeyinde değilse 6 düzeyinde söyle" anlamına gelmektedir.
“albabridge.net”

***
orfoz:

30 Ocak 2011 Pazar

Walsh

CORTA JACA – CHORINHO
http://www.youtube.com/watch?v=1C3r3JvGsgA&index=164
***
Sizden daha az mesut olan birine asla saadetinizden bahsetmeyin.
Pisagor
***
Ely Culbertson
(1891 – 1955) 
Kontrat Bricin gelişimine önemli katkılarda bulunmuş Amerikalı Briç ustası. 
5 Sanzatu Josephine konvansiyonunu geliştirmiştir.
***
BAZEN ÖYLE YAKINIM Kİ SANA
Bazen öyle yakınım ki sana, ağlarım.
Bazen öyle uzağım ki senden, gülerim.
Bazen öyle mavi ki gökyüzü çatıların üstünde,
belliymiş gibi gelir, aşk neden böyle.
Henrik Nordbrandt, çeviri: Murat Alpar
***
görsel: corbis
***
WALSH KONVANSİYONU
1 trefl açışı üzerine cevapçının 1karo deklaresi ile başlar ve ortağından, dengeli ellerle sanzatu deklare etmesini ister. (Cevapçının natürel karoları olabileceği gibi karosu 4’den az da olabilir.)

[Walsh konvansiyonu 1 ♣ açışı üzerine cevapçının 1 ♦ deklare etmesi ile başlar ve ortağından dengeli ellerle NT deklare etmesini ister. 

Cevapçının elinde;

A.  4' lü majörü/majörleri olan 11+ puanlı (davet veya zon forsingi) eli vardır,

B.  4' lü majörü olmayan 6/7 puanlı zayıf eli vardır,
C.  Natürel karoları (5 + kartlı) vardır.]
***
Açıcı dengeli ellerle 4' lü majörü varsa dahi onu okumaz ve ortağının walsh yaptığını düşünerek, puan aralığına göre 1NT (12 - 14) veya 2NT(18 - 19) ile elini tarif eder. Ancak, dengesiz dağılımı varsa, elinin durumuna ve dağılımına göre elini tarif eden başka bir konuşmayı yapar. Açıcıda NT açmaya uygun dağılımlı 15 - 17 puan olamaz, olsaydı 1NT açardı.
Açıcı dengeli ellerle 4’lü majörü varsa bile onu okumaz ve ortağının walsh yaptığını düşünerek, puan aralığına göre
1NT(12-14) veya
2NT(18-19) ile elini tarif eder.
Ancak, dengesiz dağılımı varsa, elinin durumuna ve dağılımına göre elini tarif eden başka bir konuşma yapar. (Açıcıda NT açmaya uygun dağılımlı 15-17 olamaz, olsaydı 1NT açardı)

Açıcının sanzatu deklaresinden sonra cevapçı 2trefl (Check-back stayman yapar gibi) deklare ederse 11+ puanı garanti eder ve en az majörlerden biri 4’lüdür. Bu aynı zamanda açıcıya 4’lü majörün var mı sorusudur. Açıcı bundan sonra varsa 4’lü majörünü okur, yoksa ortağının deklaresine ve elinin durumuna göre diğer konuşmalarını yapar.
Cevapçının 4’lü majörü varken 11+ puanı yoksa 5’li karosu olsa dahi karoyu atlayarak 4’lü majörünü okur.
Bu konvansiyonda 1 Trefl açışına 1NT cevabı 8-10 HCP gerektirdiğinden, 1NT deklare edilemeyen 6-7 puanlı ellerle de 1Karo cevabı verilir ve ortaktan gelecek 1NT’ye pas geçilir.
*
açıcı  ...   cevapçı
1C   ...    1D Walsh:
Asgari davet eli olmadan, 4kart Majör(M) varken 1karo cevabı verilmeyecek ve
4–4 majör fiti aranacaktır.
1C'e 1D cevabı veren el, daha sonra 4kart Majör var ise, 11+ gösterir.
1C'e 1D cevabından sonra cevapçıda 4kart Majör var ise, walsh’a göre eli 11+ olacağından, 11+ yoksa karo uzunluğuna bakmaksızın öncelikle Majör rengini gösterecektir.
1C'e 1D cevabından sonra açıcının 1M rebidi, 4441 veya 5 ♣ - 4M gösterir.
1C'e 1D cevabından sonra açıcının 2D rebidi 4’lü Majörü inkâr eder, dengesizdir.
1C'e 1Dcevabından sonra açıcı, dengeli elleriyle 4kart Majör olsa bile NT rebid edecektir.
*
açıcı  ...      cevapçı
1C    ...       1D Deklare eden cevapçının nasıl bir eli olabilir?
1NT PAS: 6/7 puanı var, 4/5’li majörü yok.
2C: 11+ puanı var ve 4’lü majör sorar. Majörlerden en az biri 4’lüdür.
Açıcının cevapları Checkback stayman gibidir ve varsa majörünü okur, yoksa 2D ile 4’lü majör yok minimum el, 2NT ile 4’lü majör yok maximum el gösterir.
2H/2S: Okunan majör 4’lü ve cevapçı reverse yaptığından 13+ puan ile en az
zon forsingidir. 2C diyen elden daha kuvvetlidir.
2D: 6-10 HCP iyi karoları (6+) var. 4’lü majörü yok.
3D: 11+ puanı ve iyi karoları (6+) var, 4’lü majörü yok.
2NT: 11~12 HCP ve iyi 5’li karo var. 4+ majör yok.
3NT: 13~16 HCP ve iyi 5’li karo var. 4+ majör yok.
“Mehmet Aydın”
*****

Ghestem


Polka `Rosita` by Francisco Tárrega
***
Bir toplum
gerçeklerden ne kadar uzaklaşırsa,
gerçeği söyleyenlerden o kadar nefret eder.
George Orwell
***
MUTLULUK
Mutluluk nedir bana anlatır mısınız diye sordum
hayatın anlamını öğreten profesörlere.
Ve binlerce kişinin işini yönlendiren
meşhur idarecilere gittim.
Hepsi kafalarını salladı ve gülümsedi bana
sanki kendileriyle dalga geçiyormuşum gibi.
Ve sonra bir Pazar öğleden sonra yürüdüm
Desplaines ırmağının kenarı boyunca.
Ve ağaçların altında kadınlarıyla ve çocuklarıyla
ve bir fıçı birayla ve bir akordeonla
bir Macar topluluğu gördüm.
Carl Sandburg (1878-1967, ABD) - Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

***
GHESTEM KONVANSİYONU
Michaels’ Cue-Bid’in Pierre Ghestem tarafından geliştirilmiş şeklidir.
Açış hangi renk olursa olsun:
Cue-Bid    : Konuşulmayan en yüksek ve en düşük renkler 5’er parça 
2 Sanzatu  : Konuşulmayan en düşük renklerin 5’er parça 
3 Trefl       : Konuşulmayan en yüksek renklerin 5’er parça 

ODD - EVEN


Saint-Saens : The Swan ( Le Cygne ) - Carnival of the Animals
*****
Gazeteci:
-  Gol attıktan sonra neden sevinmiyorsun?
Mario Balotelli:
- Bu benim görevim, postacı mektubu bıraktıktan sonra seviniyor mu?
****
İNANÇ
bizi alıp yazgılarımızla  iniltisiz
kurtarıp acı bir düşünceden zaferle
biriken sağnaklarından savrulur sesler
gözlerimizin
ta yüreğimizden bir can gülümser

bir kadın
şarkıya yükler hüzünlerini
düşsel bir gezegenden seslenircesine
ve kendiyle yaşıt  bunca yıl tükettiği
bir ömür / örselenen

şimdi danseder ışık kümelerinde akşam
sürdürür mahremiyetini ince duygular
imgeli bir yüze yansır çıkıp nesnelliğinden
ellerimiz yitirmez  saydamlığını
her şeye rağmen direngen

bir kadın
efsane yaratır sevdasından isterse
ya da gizler yasını kanayan bedenine

ferda balkaya çetin
 Aşkın (e) Hali Dergisi
31. Sayı / Temmuz-Ağustos-Eylül 2013
****                                                                                                                                                       
ODD/EVEN (O-E) Discards  (ROMAN DISCARDS)
Discards  (Defos), Elde oynanan renkte kağıt bulunmaması halinde başka bir renkte (koz haricinde) kağıt verilmesi durumudur.
Roman (Odd/ Even) anlaşmasının ilkeleri:
Tek sayıda (3'lü, 5'li, 7'li, 9'lu) verilen defos bu renkte cesaret verir.
Küçük ve çift sayıda (2'li, 4'lü ) verilen kart bu renkte cesaret kırar, kalan renklerden düşüğünü ister (koz haricinde).
Büyük ve çift sayıda (8'li, 10'lu) verilen kart bu renkte cesaret kırar, kalan renklerden büyüğünü ister (koz haricinde).
1. Genellikle sadece yapılan ilk defosta uygulanır.
2. Açılışta cesaret kırmak ya da  cesaretlendirmek içinde kullanılabilir. Örneğin cesaret vermek için tek sayıda kart oynayabilir ya da çift sayıda büyük/küçük kart vererek açılış yapılan renkte cesaret kırarken diğer renklerden yüksek/düşük olanı istenebilir. "albabridge"

UDCA

*****
BAHÇEMİZİ  İŞLEMEYE  BAKALIM
Voltaire, ünlü romanı Candide ya da İyimserlik’te, öykünün yaşayan hemen bütün kahramanlarını sonunda İstanbul’da bir araya getirir. Filozof Pangloss,  her zaman söylediği metafizik söylemi art arda sıralayınca, Candide, onu şöyle yanıtlar: 
- Bunlar güzel sözler, ama bahçemizi de işlemeye bakalım!


İnsanlara, gerçeklere dönmeyi ve hamasi sözleri bırakıp çalışmayı hatırlatan çok etkileyici bir cümledir bu.
*****
BOB HAMMAN

6 Ağustos 1938 Kaliforniya’da  doğdu. 
Tüm zamanların en büyük Amerikalı briç oyuncularından biri.
Amerika'dan çıkmış en ünlü briç takımı "Aces"in eski üyesi. 
Çok uzun bir süre boyunca Dünya Briç Federasyonu'nca bir numaralı briççi olarak anılmış, bu sıfatını 2004 senesi sonunda İtalyan  briççi Alfredo Versace' ye bırakmıştır. 
ARMAĞAN
Bunca yıl çok ışık birikti avuçlarımda
Senin olsun
Esinlen sevgi dokuyan ellerimden
Bunca yıl şiirin, kardeşliğin, kavganın
Has bahçelerinde yarattım bu gerçeği,
Sabrım senin olsun.
Aşkım senin olsun.

Acıların sütüyle büyüttüğüm umutlar
Mapushane avlularında boy verdi
Dolunay menekşelendi, kirli kara camlarda.
Her görüşte yeniden vurulduğumuz ana evren
Özgürlüğe boyadı saksındaki çiçeği
Senin olsun.

Biz ki acılar döneminden
Ellerimizi kirletmeden geçtik.
Direncim senin olsun
Sevgim senin olsun.
Şükran Kurdakul

*****
UDCA
(Upside Down Count and Attitude)

Bu anlaşma ile standart sayı ve etüt sinyalleri ters uygulanır: 
Etüt sinyali verirken ufak kart cesaret verici, büyük kart cesaret kırıcıdır. 
Sayı sinyali verirken ise büyük-küçük kart tek sayıda, küçük-büyük kart çift sayıda kart gösterir.

UDCA kullanımı, ortağınızın sinyallerinizi kolaylıkla anlayabilmesini sağlar ve daha önemlisi sinyal verebilmek için büyük kartlarınızı harcamanızın önüne geçer.

Uyarı: UDCA adından da anlaşılacağı gibi sadece etüt ve sayı sinyalleri için uygulanır. Renk tercihi sinyalleri standart oynanır. Ayrıca UDCA kullanımı ile açılışlarınız da değişmez. UDCA oynarken koz da dahil olmak üzere dört renkte de aynı şekilde sinyal verilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.
http://www.albabridge.net/udca.htm a teşekkürler.
AYRINTI İÇİN:
http://www.bridgebum.com/upside_down_count_attitude.php
http://www.bridgehands.com/U/Upside-Down_Count_and_Attitude_UDCA.htm
http://www.clairebridge.com/doc_pedagogiques/smithecho.pdf

Multy İki Karo


Shalom Aleichem - Klezmer band music - Famous Jewish Music
http://www.youtube.com/watch?v=XV_yIOpXZyg
*****
En güzel özgürlük rüyası hapiste görülür.
Shiller
*****
KARA ÇİZGİLER 
doğada ilk kirlenmedir
ülkelere
bölünmesi
yeryüzünün
Fazıl Hüsnü Dağlarca
****
MULTİ  İKİ KARO
Multi 2 Karo bir oyun açış sistemidir. Bu sistemde 2 Karo açışın içerebileceği birden fazla anlam vardır ve bunlar ikinci konuşmada anlatılır. 2 Karo açışı yapan kişinin elinde ya;
1. Zayıf 2 Majör açışı yapacak bir el vardır. (6-11 onör puanı ve 6 parça bir majör) Ya da,
2. Minörlerden birinde uzunluk olan 19-22 Onör puanlı bir el vardır ya da
3. 19-22 Onör puanlı 4441 dağılımı olan bir el vardır.
Bu sistemi oynayanlar 2 Kör yada 2 Pik açışını kuvvetli açış olarak oynayabilirler, 2 Trefl açışını ise 23+ Onör puanı olan her türlü el ile manşa kadar forsing açış olarak oynamaları uygun olacaktır. 2 Trefl açışında Albaran konvansiyonu uygulanabilir, ya da 2 Karo zayıf (0-7 OP) diğer cevaplar natürel olarak da oynanabilir.
2 Karo açışında ise cevapçının 3 farklı cevabı olabilir. 2 Kör cevabı, zayıf elle majörünü oynayalım anlamına gelir; 2 Pik cevabı, majörün Pik ise onu oynayalım ama Kör ise manş olabilir anlamına gelir; 2 Sanzatu cevabı ise 14+ onör puanı ile açıcının elini açıklamasını ister. Şimdi cevapçının her cevap alternatifine karşı açıcının ikinci konuşmalarını tablolar halinde vermeye çalışalım.

Açıcı
Cevapçı
Açıcı
Açıklama
Cevapçı
Açıklama
Açıcı
Açıklama
2 Karo
2 Kör
Pas
2 Pik
2 SA
 
 
 
 
3 Tre
 
 
 
 
 
 
 
3 Kar
3 Kör
3 Pik
 
Zayıf 2 Kör 
Zayıf 2 Pik 
19-22 OP dengesiz
 
 
 
19-22 OP 4414
 
 
 
 
 
 
19-22 OP 4144
19-22 OP 1444
19-22 OP 4441
 
Pas
3 Trefl
 
3-4 Karo
3-4 Kör
3 Pik
3 SA
3 Karo
3 Kör
3 Pik
3 SA
4 Trefl
4 Kör
4 Pik
5 Trefl
3 Kör
Aynı şekilde devam eder
 
 
Uzun rengi sorar
 
Köre transfer
Pike transfer
Minöre transfer
Manş
Çok zayıf
Kör Şlem teklifi
Pik Şlem teklifi
Manş
Trefl Şlem teklifi
Manş
Manş
Manş
Çok zayıf
 
 
 
 
3 Karo
3 SA
 
 
 
3 Kör
Kontrol
Kontrol
Pas
Kontrol
Pas
Pas
Pas
3 Pik
 
 
 
Uzun Karo
Uzun Trefl
 
 
 
Cevapçının rengine susar
 
 
 
 
 
 
 
Cevapçının rengine susar


Devam etmeden önce yukarıdaki tabloyu biraz açıklayalım. Cevapçının 2 Kör cevabından sonra Açıcının 2 Sanzatu deklaresi tabloda da gördüğünüz gibi 19-22 puanlık dengesiz bir el gösteriyor. Cevapçının  3 Trefl deklaresi açıcının uzun rengini öğrenmek isteyen bir relay biddir. Ondan sonra da, elindeki puana göre bu renkte manş yada şlem arayışına girebilir. Cevapçı Açıcının rengini beğenmezse, kendi uzun rengini söyleyerek gene şlem arayışına girebilir. Cevapçının 3 Trefl dışındaki konuşmaları transfer olarak değerlendirilir, ondan sonraki konuşmaları cevapçı yönlendirecektir. 3 Pik ile minörlere transferin ne şekilde uygulanacağı ortaklık anlaşmasına bağlıdır. Cevapçının 3 Sanzatu konuşması ise bağlayıcıdır.
2 Karo açışa 2 Kör cevabı aldıktan sonra, Açıcının 3 Trefl, Karo, Kör yada Pik deklareleri ise, deklarenin bir üstündeki rengin tek parça olduğu, 19-22 puanlı ve 4441 dağılımlı eller gösteriyor. Bundan sonra Cevapçının tek parça olan rengi deklare etmesi, elinin çok zayıf olduğunu gösterir ve göstereceği renge Açıcının susmasını ister. Bu nedenle Açıcı, Cevapçının konuştuğu rengin bir üstündeki renkle, yani tek parça olan renginin bir üstündeki renkle bir relay bid yapar ve Cevapçının yapacağı deklareye pas geçer. Yani yukarıdaki tabloda, 2 Karo-2 Kör-3 Trefl sekansından sonra Cevapçının 3 Karo deklaresi çok zayıf olduğunu gösterir ve Açıcı 3 kör ile relay bid yapar ve Cevapçının bundan sonraki konuşmasına pas geçer. Cevapçının oynamak istediği renk Kör ise, zaten Açıcının 3 Kör deklaresine Pas geçecektir.
2 Karo açışına 2 Pik cevabı gelmesi durumunda yukarıdaki tabloya göre sadece ilk iki satır değişir. Açıcı zayıf 2 Pik eliyle pas geçer, zayıf 2 Kör eli ile 4 Kör konuşur, tablodaki diğer konuşmalar aynıdır. Diğer alternatifler:

Açıcı
Cevapçı
Açıcı
Açıklama
Cevapçı
Açıklama
Açıcı
Açıklama
2 Karo
2 SA
3 Tre
 
 
 
 
3 Kar
 
 
 
 
3 Kör
3 Pik
3 SA
 
 
4 Tre
4 Kar
Zayıf 2 Kör 
 
 
 
 
Zayıf 2 Pik 
 
 
 
 
19-22 OP 1444
19-22 OP 4441
19-22 OP dengesiz 19-22 OP 4414
19-22 OP 4144
3 Kör
 
4 Kör
Farklı renk
 
3 Pik
 
4 Pik
Farklı renk
   
Kontrol
Kontrol
4 Trefl
 
Farklı renk
Kontrol
Kontrol
Manş teklifi
 
Manş
Kendi uzun rengi
 
Manş teklifi
 
Manş
Kendi uzun rengi
 
 
 
Uzun rengi sorar
 
Kendi uzun rengi
 
Pas
4 Kör
 
Destek
SA
Pas
4 Pik
 
Destek
SA
 
 
4 Karo
4 SA
Şlem konuşmaları
Minimum
Minimum değil
 
Destek var
Destek yok
Minimum
Minimum değil
 
Destek var
Destek yok
 
 
Uzun Karo
Uzun Trefl
 

2 Karo açışına rakibin bir renkle araya girme durumunda bu sistem bozulur. 2 seviyesinde araya girişe atılan kontur Sputnik konturudur, 3 seviyesinde araya girişe atılan kontur ceza konturudur. Diğer konuşmalar natüreldir. Rakibin kontur ile araya girmesi durumunda ise sistem bozulmaz, konuşma aynı şekilde sürdürülebilir. 9-13 puan aralığında sürkontur atılabilir.
Multi 2 Karo Açışa Karşı Savunma
Multi 2 Karo açışı alert edilmesi gereken bir açıştır. Bu açışa karşı araya girişler için tablo :

Açıcı
2.Oyuncu
Açıklama
2 Karo
Kontur
2 Kör
2 Pik
2 SA
3 Trefl
3 Karo
3 Kör
3 Pik
3 SA
12-15 puan dengeli, yada 16+ dengesiz el
En az 5 parça Kör, oyun açar el
En az 5 parça Pik, oyun açar el
16-18 OP, dengeli el
En az 5 parça Trefl, oyun açar el
En az 5 parça Karo, oyun açar el
Preemptive
Preemptive
Gambling
http://www.duralbridge.com/multi2karo.htm  teşekkürler