29 Nisan 2013 Pazartesi

Multy İki Karo

                                                                                                             deviantart
PACO DE LUCIA - Alma, Corazon y Vida
***
Disiplin ve Çalışma
Eğer bir gün keman çalışmazsam,
bunu ben fark ederim.
İki gün çalışmazsam eşim fark eder.
Bir hafta çalışmazsam sürekli dinleyicilerim fark eder.
Bir sene çalışmazsam müzik eleştirmenleri belki fark eder.
Tanrı vergisi diye bir şey yoktur,
Disiplin ve çok çalışmak vardır.

Jascha Heifetz
***
BİRKAÇ SORU
Bien Nedir?
Yapılması deklare edilen oyunun tam olarak yapılması.
Discarding Nedir?
Kâğıt kaçmak
LOL  nedir?
Briçte Argo  “Little Ol’ Lady”.
Online briçte “Laughing Out Loud” Kahkahayla gülmek.
Partaj Nedir?
Belirli bir rengin dengeli (3-3 gibi) dağılması durumu.
Perdan Nedir?
Kayıp kağıt.
Sur Table Nedir?
Batarı olmayan, kabak
****
MADAM LULLIN’E
Şaşırırsınız seksenindeki yaşlı bir adamın
Size dizeler yazmayı sürdürmesine…
*
Çimen görünür kar altından,
Kuşlar şakır yılın sonlarında!
*
Ve Tibullus ölümü hakkında, Latince’siyle demişti:
“Delia, sana bakacağım, ölürken”.
*
Ve Delia’nın kendisi solup gitmekte,
Unutarak kendi güzelliğini bile.

[Impressions Of Francois-Marie Arouet (De Voltaire)]
Ezra Pound (1885-1972, ABD)  - Çeviren: İsmail Haydar Aksoy
***
2 KARO AÇIŞLARI
Natürel zayıf 2 Karo açılışları, Majörleri olmayan ve sadece zayıf, uzun (6+ kartlı) karoları bulunan zayıf elleri gösterir. Bu bilgi daha çok rakiplerin işine yarar ve onların işlerini kolaylaştırır. Bu nedenle tercih edilmez ve zayıf 2 minör açışları hemen, hemen hiç kullanılmaz diyebiliriz. Ancak kullanmak isteyenler için 2 seviyesi Preemptive oyun açışları bahsinde anlatılan kurallar aynen geçerlidir.

Konvansiyonel 2 Karo açılışlarının ise çok fazla çeşitleri olup, genelde standart deklareler ile tanımlanmasında zorluk çekilen elleri ifade etmek için kullanılırlar. Bunlardan en çok tercih edilenler şunlardır:

FLANNERY 2 KARO: Normal oyun açar puanlı (12-15) OP ve 5+ kart Kör ile 4 kart Pik bulunan elleri ifade etmek amacı ile kullanılır.
Standart Briçte bu tip eller 1 Kör ile açılır, ancak ortağın minimum seviyede cevabından sonra Açıcı 4 kart Piklerini gösteremez. Gösterebilmesi için Reverse puanının olması gerekir. Bu konvansiyonla bu sorun çözülmektedir.
MAJÖR 2 KARO: (4-11) OP değerinde, her ikisi de Majör olan iki renkli elleri tanımlar. Majör renklerin kart toplamı minimum 9 olmalıdır. (5-4), (5-5), (6-4), (6-5).
MİNÖR 2 KARO: 22+ OP değerinde yahut maksimum 3 kayıplı (5+/5) dağılımlı ve her ikisi de Minör olan iki renkli elleri ifade etmek için kullanılır.
ROMAN 2 KARO: (20-21) OP değerinde ve (4-4-4-1) veya (5-4-4-0) dağılımlı 3 renkli elleri tanımlar.
KONVANSİYONEL ZAYIF 2 KARO: Genelde (4-11) OP değerinde ve 6+ kart Majör bir renk içeren tek renkli elleri tanımlar. Puan limitleri ortaklık anlaşması çerçevesinde değiştirilebilir
KONVANSİYONEL GÜÇLÜ 2 KARO: (20-21) OP değerindeki elleri ifade eder. Standart Briçte bu değere sahip eller 2 NT ile açılır. Ancak elin dengeli veya dengesiz olduğunun birbirinden ayırt edilebilmesi için 2 KARO konvansiyonunun kullanılması oldukça yararlıdır. Hangi tip elin 2 NT, hangisinin 2 KARO ile açılması hususu ortaklıkların tercihine bağlıdır.
MULTY 2 KARO: Multi kelime anlamı olarak ‘çok’ demektir. Burada çok seçenekli anlamında kullanılmaktadır. En yaygın kullanım şekli (Hem zayıf hem de kuvvetli ellerin ikisini birden tanımlayan) 2 seçenekli olandır. İkinci sırada 3 seçenekli (Zayıf+Kuvvetli+Roman) konvansiyon yer alır. Diğer bir kullanım şekli ise sadece sürekliliği olan ve tecrübeli ortaklıkların kullandığı (Zayıf+Kuvvetli+Roman+Minör) 4 seçenekli olandır. Bunların dışında çok az kullanılan farklı kombinasyonlar içeren türlerde vardır.
*
MULTY
HEM KUVVETLİ HEM ZAYIF EL GÖSTEREN (MULTI) AÇIŞLAR
En yaygın türü iki seçenekli Multi 2 KARO açışıdır. Multi 2 KÖR ve Multi 2 PİK açışları sadece usta ve sürekliliği olan ortaklıklar tarafından kullanılmaktadır. Bunlar birden fazla seçenek içerdiklerinden rakipleri sıkıntıya sokarlar. Bu yönleri ile Etik olmadığı düşüncesi ile yasaklanması gerektiğini savunanlarda vardır. Multi 2 TREFL açışı sadece kuvvetli eller içerdiğinden bu kapsamda değildir.
İKİ SEÇENEKLİ MULTI 2 KARO AÇIŞI 
Zayıf ve kuvvetli olmak üzere iki seçeneklidir. Zayıf seçenek genelde (4-11) OP değerinde 6 kartlı majör bir renk ihtiva eden eller ile kullanılır. Puan limitleri ortaklık anlaşması çerçevesinde değiştirilebilir. Eğer Majör renk 6+ kart ile kullanılıyorsa Alert edilmelidir.
Kuvvetli seçenek ise (20-21) OP değerinde ortaklık anlaşmasına bağlı olarak dengeli veya dengesiz bir el gösterir. Burada dengeli el olduğu farz edilecek, aynı puana sahip dengesiz eller 2 NT ile açılacaktır. Ortaklıklar tercihlerine göre bunun tam tersini uygulayabilirler. Yani dengesiz eller 2KARO ile dengeli eller ise 2NT ile açılabilir.
Zayıf seçenek bir nevi baraj açılışıdır (Preemtive). Bu açılış zon durumunda çok zayıf eller ile yapılmamalıdır. Aleyhte Zon durumunda kesinlikle Preemptive oyun açış disiplinine uyulur. Lehte Zon durumunda ve üçüncü pozisyonda disiplinsiz açışlar yapılabilir.
Cevaplar: Açıcı zayıf veya kuvvetlidir. Ancak açıcı cevap verirken ortağının zayıf olduğunu düşünerek cevap verecektir. Cevaplar düzenlenirken açıcının zayıf açışı (4-11) OP, kuvvetli açışı ise (20-21)OP dengeli el ile yaptığı farz edilmiştir. Açıcı oyunu 2 Karo ile açmıştır.
Cevapçının dekleresi:     Cevabın anlamı:
PAS---------------------------  Elim çok zayıf. Sadece 6+ kartlı karo var. Başka değer yok. Fakat ben bu cevaba katılmıyorum. Cevapçı 2 Karo açılışına hiçbir durumda pas geçmemelidir. Örneğin;
Cevapçının eli (3) OP              Açıcının eli (20) OP   
Pik:    xx                                     Pik:  ARxx
Kör:   x                                      Kör:  ADxxx
Karo: DVxxxxx                          Karo: ARx
Trefl: xxx                                  Tref: x            
Cevapçı pas geçerse zon veya şlem kaçırılabilir.
Cevapçının dekleresi     Cevabın anlamı
2 Kör-------------------------- Elim çok zayıf, zon görmüyorum. Açıcı bu cevap üzerine       körlere dayalı zayıf açış yaptı ise ‘’PAS’’, Piklere dayalı zayıf açış yapmışsa ‘’2 PİK’’ der. Cevapçı zayıf ise ‘Pas’ geçer.
Açıcı Körlere dayalı zayıf açış yapmış ise Cevapçının elinin değeri yoktur. Fakat bazen açıcının renginin Pik olması nedeniyle Cevapçının eli değerlenmiş ve ‘Zon’ ihtimali doğmuş olabilir. Bu durumda Cevapçı 2 NT diyerek açıcıyı sorgular. Açıcı Ogüst konvansiyonu ile elinin değerini ve Piklerdeki büyük onör adetlerini gösterir.
Örnek bir konuşma
açıcı                                                          cevapçı    
2 KARO (4-11)OP veya (20-21)OP-------2KÖR. Elin zayıf Kör ise Pas geç, değilse düzelt.
2 PİK (4-11) OP, 6 kart Pik-----------------2 NT (Elim değerlendi, sen elini tarif et)
3 TREFL (4-7)OP. Bir büyük onörlü.
3 KARO (4-7)OP. İki büyük onörlü.
3 KÖR (8-11)OP. Bir büyük onörlü.
3 PİK (8-11)OP. İki büyük onörlü.
3 NT(8-11)OP. Üç büyük onörlü.
Cevapçının eli değerlenmeseydi ‘PAS’ geçecekti.
Açıcı kuvvetli açılış yapmış ise ‘’2 NT’’ deklere si verir. Bundan sonraki konuşmalar 2 NT açılışı yapılmış gibi Stayman ve Transfer konvansiyonları devam eder.
2 Pik-----------------------------------------Piklere dayalı zayıf açış yaptıysan ‘’PAS’’ geç, Körlere dayalı zayıf açış yaptıysan ‘’3 veya 4 Kör’’ oynayabilirsin. Açıcı bu cevap üzerine körlere dayalı zayıf açışta (4-7) OP ile ‘’3 Kör’’, (8-11) OP ile ‘’4 Kör’’ der. Kuvvetli açış yapmışsa ‘’2 NT’’ deklere si verir. Piklere dayalı zayıf açılış halinde (4-11) OP ile Pas geçer.
2 NT-----------------------------------------Elimde 14+ OP var, sen elini tarif et.
Açıcının elini tarifi Ogüst konvansiyonuna benzer.
3 Trefl: (4-7) OP, rengim Kör.
3 Karo: (4-7) OP, rengim Pik.
3 Kör: (8-11) OP, rengim Kör.
3 Pik: (8-11) OP, rengim Pik.
3 NT: (20-21) Op, dengeli el. (Şlem kesinleşti Grand Şlem araştırılmalıdır).
Açıcının zayıf rebidlerinden sonra cevapçı açış rengini 3 veya 4 seviyelerinde oynatabilir yahut uygun bir dağılım ile 3 NT diyebilir, Açıcı ‘Pas’ geçmelidir. Cevapçı bunları yapmayıp başka bir renk okursa açıcının kısalığını sorguluyordur. Açıcı varsa kısalığını gösterir, kısalık yoksa cevapçının rengine destek varsa onu destekleyebilir. Bunları yapamıyorsa ve kendi rengi çok kaliteli ise rengini tekrarlayabilir. Rengi kalitesiz ise minimum seviyede NT rebid edebilir.
3 Trefl-------------------------------Elimde 6 kartlı Trefller var. Üç büyük onörden (A,R,D) sadece biri eksik. 7+ kartlı olursa bir büyük onör yeterli olur. Bu cevapla kaptanlık açıcıya geçer.
3 Karo-------------------------------Elimde 6 kartlı karolar var. Üç büyük onörden sadece biri eksik.  7+ kartlı olursa (A,R,D) onörlerinden biri olması yeter. Ne oynanması gerektiğine açıcı karar verir.
3 kör--------------------------------Cevapçının eli çok zayıf, fakat her iki majöre 3 kartlı destek var. Rakiplerin işini güçleştirmek için baraj seviyesini yükseltiyor. Açıcı bu cevap üzerine körlere dayalı zayıf açılış halinde ‘’PAS’’ geçer. Eli piklere dayalı ise ‘’3 Pik’’ der. Eli kuvvetli ise 2 NT rebid eder.
3 Pik-------------------------------majörlerim (4-3) dağılımlı, puanım (10-12) OP. Rengin hangisi ise 4 seviyesinde oyna. Açıcı zayıf açılış yapmış ise uzun majörünü 4 seviyesinde rebid eder (4 Kör/4 Pik) kuvvetli açılış yapmış ise rebidi 3 NT olur.

3 NT------------------------------- Cevapçıda kapalı ve 7+ kartlı bir minör var, başka değer yok. Açıcı zayıf açılış yapmış ise elini yeniden değerlendirir ve hangi kontratın oynanması gerektiğine dair nihai kararı verir. Açıcı kuvvetli açılış yapmış ise şlem ve büyük şlem araştırmasına girilir. Bazı ortaklıklar yan renklerden birinde (Rx veya Dxx) şeklinde bir keser arar, tercihen keserin diğer majör renkte olması istenir.
4 Trefl-----------------------------Rengin hangisi ise bana transfer et. Açıcı zayıf Kör açılışı yapmışsa 4 Karo ile zayıf Pik açılışı yapmışsa 4 Kör ile transfer yapar. Cevapçı kendi elinin rakipler tarafından görülmesini istemiyor veya ilk atağın kendisine doğru yapılmasını istediğinden oyunu kendisi oynamak istiyor. Açıcı kuvvetli açılış yapmış ise 4 NT cevabını veriyor.
4 Karo------------------------------Rengin hangisi ise 4 seviyesinde oynayabilirsin. Her iki renge yeterli desteğim var, puanım ve dağılımım zon oynamak için yeterli. Açıcı zayıf kör açışı ile( 4 Kör), zayıf pik açışı halinde ise (4 Pik) deklere si verir ve oynar. Açıcının eli kuvvetli ise 4 NT rebid eder. Açıcının kuvvetli olması durumunda bu cevaplar şleme gidişi zorlaştırıyor.
*
MULTI 2 KARO AÇIŞA RAKİP MÜDAHALE EDERSE
Multi 2 Karo açışına rakip 2 seviyesinde renk ile müdahale ederse;
a- Cevapçının konturu negatiftir.
b- Rakip 3 seviyesinde müdahale ederse Cevapçının konturu cezadır.
c- Cevapçı ‘Pas’ geçer ve açıcı kontur atarsa Açıcının eli kuvvetlidir (20-21) OP.
Rakip DBL ile müdahale ederse;
a- Cevapçı rakibin konturuna ‘Pas’ geçerse oynamak içindir, Karoları iyidir.
b- Cevapçı rakibin konturuna sürkontr derse açıcının rengini öğrenmek istiyordur.
*
RAKİBİN MULTI 2 KARO AÇIŞINA MÜDAHALE
Preemptive oyun açışları bahsinde anlatılan müdahale esasları aynen geçerlidir. Ancak çok dikkatli olunmalıdır, rakip kuvvetli bir el (20-21) OP ile 2 KARO açmış olabilir, zayıf olsa bile muhtemelen eller dengesizdir (5-3),(4-4) gibi koz fitlerine pek güvenmeyin, (4-1), veya (5-0) dağılmış olabilir.  Rakip kuvvetli ise müdahale esasları değişir. Ayrıca majörleriniz (5-5), (5-4) şeklinde ve bariz şekilde kuvvetli ise ilk tur müdahale etmeyin beklemede kalın.
“mehmet özyeşilbaş” a teşekkürler

28 Nisan 2013 Pazar

Michael Lawrence

Ana Vidovic - Grande Sonate -Romance - N. Paganini
*****
ÖĞRENEMEME HASTALIĞI
Öğrenmek bir yetenektir.
Öğrenememek ise hastalık.
Bu toplum ‘öğrenememek hastalığı’na yakalanmıştır.
*
Anlayarak bilme, öğrenmenin özelliğidir.
Bilgi ile karşılaşma ilk adımdır.
Anlamak, ikinci adım. Anlamak da düşünmek ile olur.
Soru sorma, tartışma, seçenek arama üçüncü adımdır.
Değişebilir olduğunu bilme, dördüncü adım.
Daha doğrusuyla değiştirme, beşinci adımdır.
İşlenmiş bilgiyi yaşamına, davranışlarına katma ise, bilinçtir.
Altıncı adım bilince ulaşır.
Bilinçli insanın öğrenme modeli budur.
Bilinçli insan da neyi, nerede, neden yaptığını bilir ve yapar.
Bilinçli insan sorunlarını çözer.
Kendi sorumluluğunu bilir, ertelemez.
Kendi yanlışını görür, kabul eder.
Bilincin olgunlaşmasını yaşar.
Erdal Atabek - 10 Eylül 2012 - Cumhuriyet, Kısaltılmıştır.

****
İÇİMDEKİ IRMAK 
Kim durdurabilir akışını 
içimdeki ırmağın 
acılardan acılara koşan saatler mi? 
Annem her gece ölen bir kadın. 
Yüreğim onulmaz bir düş 
bir acemi. 
Ben yalnızken solar gece 
soğuk bulutlar yüzüme devrilir. 
Gökyüzü bulanır 
gömülür bir ölü gibi. 
Ama yine çağlar o düzensiz ırmak o serseri.
Süreyya Berfe

****
 MICHAEL LAWRENCE
Kırk yaşlarında ondörtbin master puana ulaşarak ACBL’de tüm zamanların en iyi ilk 20 briççisi arasına girmeyi başarmış belki de, mümkün olan en kısa sürede en çok master puan kazanmış ender oyunculardan biridir. Amerika ulusal şampiyonaları Reisinger, Vanderbilt, Life Master Pairs, Master Mens Pairs turnuvalarını ikişer kez kazanmış, ikişer kez de 2. olmuştur. 1970 Stockholm, 1971 Taiwvan Dünya Şampiyonlukları, 1972 Miami, 1973 Graja, Brezilya’da dünya 2.likleri ayrıca 100’ün üzerinde turnuva birincilikleri vardır.

Mike Lawrence yazarlık yönü de çok kuvvetli bir oyuncudur. “Rakiplerin Elleri Nasıl Okunur” isimli briç kitabını 1973 yılında yazmış ve Alfred Sheinwold tarafından yılın kitabı seçilmiştir. Diğer ünlü kitapları “Briçte Muhakeme, Üste Konuşmalar, Briçte El Değerlendirme, Dinamik Defans, Ortaklık Anlaşmaları, Mike Lawrance ile Birlikte Briç, Swis Takım Maçı.

Briç dışında Scrabble ve tavla oyunu üzerine 2 kitabı vardır. Ayrıca soyut mürekkep çalışmaları, şişelerin deriyle dekorasyonu, cam üzerine minyatürler gibi sanat etkinlikleri bulunur.

Komik kitaplar koleksiyonu vardır ve bunların ticaretini yapar.

Briç öğretmenliği mesleğini dünyada en iyi ve en başarılı yapanlar arasına son yıllarda girmiştir. Çeşitli ülkelerde, genellikle 1 haftalık kurslar verir. Renkli ve esprili kişiliğini kitapları dahil bütün etkinlik alanlarına yansıtmıştır.
“Briç Dökümanları Dizisi – 1 Briç Dünyası Yayınları
*
Site adı:

26 Nisan 2013 Cuma

Tehlikeli Yenilgi

ÖDÜL
En değer verdiğim ödül, bir çocuk kitabıma, Tele Yunus'a verilen ödül...
Küçücük bir plaket.
Neden mi değer veriyorum bu ödüle?
Çünkü Seçiciler Kurulu çocuklardan oluşmuştu.
O yıl yayımlanan kitapları okumuşlar, oylarını benim yazdığım kitap için kullanmışlardı. Bunu yaparken ne önyargıları, ne birtakım beklentileri vardı.
Yazarları tanımıyorlar, arada bir buluşup onlarla kafa çekmiyorlardı! 
Ülkü Tamer - Radikal
*****
görsel. flickr
*****
RÜZGAR
Bir rüzgâr ilk bakışta belli
 
Gökyüzünü çocukları büyütmüş
 
Denizle kuşlarla evlerle var
 
Dünyaya aşk diye hürlük diye
 
En yavuz gerçek tohumlar ekmiş
 
Bir rüzgâr yosunlar kadar eski
 
*
O rüzgâr nerde olursak olalım
 
Ana eli gibi her zaman yanımızda
 
Bir anda dolaşan yeryüzünü
 
Tüm silip süpüren kötülüğü
 
Aşkı kardeşliği asıl kılan
 
Her gün bu gökyüzü genişliğinde
 
*
Bir rüzgâr dünyalar kadar eski
 
Anaların çocukların gözlerinde
 
Toprağa suya öyküsü işlemiş
 
Dolaşmış nice insan yüreğini
 
Köroğlu'nda asıl yerini bulmuş.
İlhan Berk
*****
TEHLİKELİ YENİLGİ
Horozlar dövüşçü hayvanlardır.
Kümesine yaklaşan başka bir horozu gördüğünde hiç çekinmeden saldırır ve dövüşür.
Ne ki bir kez dövüşü kaybettiği zaman bir daha dövüşemez.
Cesareti kırılmıştır.
Artık “dövüş kazanma içgüdüsü” kalmamıştır.
Bu horozu artık kavgaya sokamazsınız.
“Yılgın horoz” demiştim buna.
Sözüm Sanadır kitabımda yazmıştım.
38 ay hapis yattığımız Barış Derneği davasının öyküsünü yazdığım kitapta.

Yılgın horoz olmak.”
Tehlikeli yenilgi budur.
Erdal Atabek- 20 Haziran 2011 - Cumhuriyet

24 Nisan 2013 Çarşamba

Sürüleşme


Kardeşsiz el,
ne yaparsa yapsın ikiz düğüm çözemez.
Tuareg Atasözü
**
ÇÖMLEKÇİLİK
Kaba güvercin, kilden küpler,
kalçalarında seni yeterince ifade edemeyen
işaretlerden bir üzünç. Halkım benim,
nasıl da sırtındaki ağrılarla,
dayak yemiş ve küçük düşürülmüş, nasıl da
toplamıştın yapraksız bilgeliği?
Siyah mucize, sihirli madde
kaldırıldı ışığa kör parmaklarca,
toprağın en büyük bilmecesinin lisanını bizim için
açtığı yerdeki önemsiz heykel,
öpüşünde toprağın ve derinin birlikte kaynaştığı
Pomaire fincanı,
balçıktan sonsuz biçimler, küplerden ışık,
benim olan elin biçimi,
beni çağıran bir gölgenin adımı,
gizlenmiş düşlerin karşılaşmasısınız sizler,
seramik, unutulmaz güvercin!
Pablo Neruda
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

(“Evrensel Şarkı”dan)
**
SÜRÜLEŞME
Ergen yaştaki gençlerde görülen bir toplumsal etki var:
‘Balık sürüsü davranışı’.
Birileri bir şey yaptığı zaman hepsinin onu yapmaya koşuştuğu bir davranış kalıgbı.
Bu davranışı en iyi keşfedenler pazarlamacılardır.
Gençleri sürü davranışına iten şifreleri çözerler.

Bir ayakkabı markası.
Bir kahve.
Bir cep telefonu.
Facebook.
Toplu gidilen bir mekan.
Bir içecek.
Bunlardan birisi bir gençlik tutkusu oluverir, gençler de ‘balık sürüsü’ etkisiyle oraya koşarlar.
O, artık neyse bir ürün değildir, bir ‘kimlik’tir.
Pazarlamacı da bundan yararlanır.
Sürüleşme etkisi yalnız gençlere özgü değildir.
Kimi zaman toplumlar da sürüleşir.
Neden mi?
* * *
Sürüleşme ‘ortak kimlik’ kazandırır.
Ortak kimlik, kişiyi bireysel sorumluluktan kurtarır.
Bireysel sorumluluk, taşınması zor bir süreçtir.

Sorgulamaya dayanan zorlu bir süreci göze alacaksınız.
Soracaksınız.
Duraksamadan soracaksınız.
Tabularınız olmayacak.
Sorularınıza kişisel yanıtlar vereceksiniz.
Onaylanmamayı göze alacaksınız.
Bu yanıtların sorumluluğunu üzerinize alacaksınız.
Bu sorumluluğun gereklerini yapacaksınız.
Bedeli varsa -ki her zaman vardır- ödeyeceksiniz.
Kazancınız ‘özgürlüğünüz’ olacaktır.
Özgürlüğün bedeli budur.
Oysa, sürünün özgürlüğü yoktur.
Ama sürünün kendi başına ödediği bir bedel de yoktur.
Elle gelen düğün bayramdır.
Bireysel özgürlüğünü isteyenler,
sürüleşmeye karşı çıkarlar,
bedelini de öderler.
Birey olmanın ya da sürüden biri olmanın ayrımı budur.
* **
Toplumlar ne zaman sürüleşir?
Soru sormaktan korktukları zaman.
Soru sormaktan vazgeçtikleri zaman.
Kendi olmanın bedeli ağırlaştığı zaman.
Ortak kimlikleri bireysel kimliklerinden daha güçlü olduğu zaman.
Bilincin yerine inancı koydukları zaman.
Bireysel sorumluluktan vazgeçtikleri zaman.
Günümüze bakalım.
Toplumların sürüleşme sürecine bakalım.
* * *
Kapitalist pazar ekonomisi toplumları sürüleştirir.
Uluslararası markalar.
Uluslararası ürünler.
Aynı standartta hizmet biçimleri.
Tek tipleşme.
İnsanları sürüye katma yöntemleridir.
Birey sürüye katılır.
Toplum da sürüleşir.
Korkuya dayalı yönetimler de toplumu sürüleştirir.
Nazi Almanya’sı sıradan insanları böyle nazi yapmıştır.
Mussolini İtalya’sı sıradan İtalyanı böyle faşist yapmıştır.
Stalin Rusya’sı insanları birbirinin ihbarcısı yapmıştır.
İdeolojisi inanca dayalı sistemler toplumu sürüleştirir.
Onlara ortak kimlik kazandırır.
Onları kitlesel gücün bilinçsiz bir parçası yapar.
Bütün çağların büyük tehlikesi budur.
* * *
Çözüm mü?
Bilinçli yetkin birey.
Bilince dayalı örgütlü toplum.
Birey sorumluluğuna dayalı, ortak değerler demokrasisi.
Bilime dayalı toplum yönetimi.
Dünya ne yazık ki kapitalist küreselleşmeyi göremiyor.
Çeşitli eksenlerde inanç toplumları yaratılıyor.
Biz görebiliyor muyuz?
Hiç sanmıyorum…

22 Nisan 2013 Pazartesi

Rusinow Atakları

                                                                                                                     flickr

Johann Strauss - Polka trisch-trasch
*****
Aynı yolu beraber yürüdüğümüzü sandığımız insanlar,
aslında bize sadece gidecekleri yere kadar eşlik ederler.
Mark Twain
*****
NE ZAMAN GÖRÜRÜM DENİZİ YENİDEN
Ne zaman görürüm denizi yeniden,
beni görmüş ya da görmemiş olan denizi?

Niçin soruyor dalgalar bana
onlara sorduğum soruları?

Ve niçin çarpıyorlar kayalıklara
israf edilmiş bütün bu hevesle?

Asla bıkmazlar mı tekrarlamaktan
kendi bildirilerini kuma?
Pablo Neruda 
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy 

(“Sorular Kitabı”ndan)
*****
RUSINOW ATAKLARI
Bu konvansiyon 1930 da Sydney Rusinow tarafından icad edilmiştir.
Ona göre sekansın ikinci büyük kartı atak edilmelidir ama iki parça olunca büyük kart çıkılmalıdır.
Örnek
ARx veya ARD dan ruayı atak edin.
RDx veya RDV den damı çıkın; 
DVx veya DV10 ludan valeyi atak edin.
V10x veya V109 dan onluyu atak edin.
İki parça olunca 
AR, RD, DV, V10, 109 veya 9x dan büyüğü atak edin.
Rusinow bu konvansiyonun koz kontratlarında kullanılmasını tavsiye etti ama ortağın deklare ettiği bir renkte değil. Sanzatuda veya koz kontratında ortağın deklare ettiği renkte sekansın tepe kartını atak edilir.
“zafer ulusakarya” ya teşekkürler.

20 Nisan 2013 Cumartesi

Lilli Marlene

                                                                                                                     flickr

Cehaletini itiraf eden, bir kez cahillik yapar.
Cehaletini saklayan, bin kez tekrarlar.”
Japon sözü
**
SUARE
Öğrendiğinde annesinin şiir yazdığını,
Ve babasının şiir yazdığını,
Ve en genç oğlunun bir yayınevinde çalıştığını,
Ve ikinci kızının arkadaşının
bir roman yazdığını,
Amerikalı genç hacı
Haykırdı aniden:
“Amma da akıllı bir salkım bu!”

(Moeurs Contemporaies III)
Ezra Pound (1885-1972, ABD) - Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

**
LILLI MARLENE
John Steinbeck'in 1943'te yazdığı, New York Herald Tribune’ de çıkmış gazete yazılarından biri:
*
Londra, 12 Temmuz 1943 - Bu, bir şarkının öyküsüdür. Şarkının adı Lilli Marlene. 1938 yılında Norbert Schultze ile Hans Leit tarafından Almanya'da yazılmış. Şarkıyı yayımlamak istemişler ama hangi yayınevine başvurdularsa geri çevrilmişler. Hiçbiri kabul etmemiş. Sonunda İsveçli bir kız, Lola Anderson adlı bir şarkıcı, şarkıyı beğenmiş, repertuarına almış. Ne zaman bir yerde şarkı söylese Lilli Marlene'i en sona saklıyormuş. Boğuk, buğulu bir sesi varmış Lola Anderson'un. 
*
Lilli Marlene basit bir şarkı. Bir sürü subay tanıyan, ama sonunda askerin birine tutulan bir kızın öyküsünü anlatıyor. Satırlarında gizli bir alay sezilen böyle şarkılardan bizde de çok var. 
Derken Lola Anderson plağa okumuş şarkıyı; şarkı yine tutulmamış. Bir gece Belgrad'dan yayın yapan bir Alman istasyonu plağı çalmış. Rommel'in Afrika Korps'u için yayın yapıyormuş istasyon. Elindeki plakların büyük çoğunluğu bombardırmanlar sonucunda kırılmış, kullanılmaz duruma gelmiş. Lilli Marlene'i bulup çalmışlar. Ertesi sabah bütün Afrika Korps'un dilinde Lilli Marlene dolaşıyormuş. Alman istasyonuna, şarkının yeniden çalınması için mektuplar yağmaya başlamış. 
*
Şarkının Afrika'da gördüğü bu ilgi Berlin'de duyulmuş. Eskiden bir opera sanatçısı olan Madame Goering, Lilli Marlene'i seçkin bir Nazi topluluğuna söylemiş bir gece. Ansızın ün kazanıvermiş şarkı, durmadan Alman radyosunda çalınmaya başlamış. Sonunda galiba Goering şarkıdan bıkmış, gizlice bir yasak kararı çıkarıvermiş. Ama bu arada olan olmuş bir kere. Lola Anderson 'askerlerin sevgilisi' haline gelivermiş. Resimleri elden ele dolaşıyor, sahradaki gramofonlardan buğulu sesi yükseliyormuş. 

*
Şimdiye kadar yalnız Almanları ilgilendiren bir konuydu Lilli Marlene. İngiliz Sekizinci Ordu'su bazı Alman askerlerini esir alıp da şarkının plaklarını buluncaya kadar. Lilli Marlene önce Sekizinci Ordu'da dilden dile dolaştı. Arkasından Avustralyalıların diline takıldı. Üstelik Avustralyalılar şarkının sözlerini de değiştirdiler. Bir kızın kirli serüvenlerini anlatan bir Alman şarkısı... Komutanlar pek hoş karşılamadılar bunu. Az kalsın yasaklayacaklardı. Ama yalnız İngiliz ordusu değil, Amerikalıların Birinci Ordu'su da Lilli Marlene'i tutmuştu. Yasak kararının bir yarar sağlamayacağını gören komutanlar, askerlerin 'müzik zevkleri'ne karışmamayı uygun buldular. 
*
Savaş şarkılarının savaşa dair olması, savaşı anlatması şart değil.  Zaten savaş şarkılarının çoğu kadınlara ve aşka dair. Geçen savaşta oldukça yaygın bir ün kazanan Madelon ile Tipperary şarkılarının savaşla hiçbir ilgileri yoktu. Bu savaşın Avustralya askerlerinin dilinden düşmeyen bir başka şarkısı, Waltzing Mathilda da savaşı anlatmıyor; koyun hırsızlığıyla ilgili. Belki bazı topluluklar Lilli Marlene'e saldırırlar Amerika'da, düşman şarkısı diye, kötü bir kadını anlatıyor diye... Ama nasıl olsa bir sonuç sağlamayacak böyle saldırılar. Lilli Marlene ölümsüz. Bir askere olan aşkı yalnız Almanları ilgilendirmiyor.
Şarkılar siyasete benzemiyor, sınırları kolayca aşabiliyorlar. 
Ülkü Tamer – Radikal
*

Marlene Dietrich sings Lili Marleen in German