31 Ocak 2011 Pazartesi

Forsing Sanzatu


                                                                                    deviantart
John Lennon - Imagine
*****
Tökezlemek düşmeyi önleyebilir.
İngiliz Atasözü
*****
NE DE SERİN OVA ŞİMDİ

Ne de serin ova şimdi
Ve gideceğiz oraya biz, ey sevgili
Bir zaman Eros’un gittiği yolda
Ötüyor aralıksız kuş sürüleri.
Ve duymuyor musun ardıç kuşlarının sesi,
Çağırmakta ikimizi?
Ne de hoş ve serin şimdi ova,
Ve gideceğiz biz, sevgili, orada kalmaya.
James Joyce
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

“Chamber Music”den (1907)

 *****
FORSİNG  NT
“1 NT Forsing “ uygulamasında “1 Major” açışına “1 NT” cevabından sonra açan tekrar konuşmak zorundadır.

“1açan oyuncu dörtlü rengini söyler.
Altılı majorü tekrar eder.
Dörtlü minörünü gösterir.
(5-3-3-2) dağılımı ile üçlü minörünü rebid eder.
İYİCE BİR AÇIŞLA
(5-2-3-3) Dağılım varsa
(16-17) HCP ile ucuz minör rebid edilir ve cevapçının bir tercih yapması halinde “2 NT” denir.
(18/19) HCP ile direkt “2NT” denir.
(20-21) HCP ile direkt “3NT” denir.
İyice altılı renk ve (16-18) HCP ile üç seviyesine yükseltilir.

İKİ RENKLİ ELLE
(12-18) HCP arasında iki seviyesinde ikinci renk gösterilir (2-5-2-4) dağılım ve 18 HCP ile “2 NT” denir.

1 MAJOR AÇIŞINA CEVAPLAR
I- Dengeli Eller İle
Tutuş yok, beşli renk yok
A) (6-10) HCP
    -1NT cevabı verilir, iki kart ile açış rengine dönülür.
    -Açış rengi tek ise açanın yeni rengine pass geçilir veya (9-10) HCP ile “2NT” denir.
B) (10-12) HCP
    -“1NT” cevabından sonra “2 NT” denir.
C) (13-15) HCP
-“2 NT” cevabı yapılır (1).
D) (16-17) HCP
-“1 NT” cevabından sonra “3NT” denir.
E) (18-19) HCP
 -“2 NT” cevabı verilir;  sonra kandidatif olarak  “4NT” denir (2).
F) (20-21) HCP
 -“2 NT” cevabı sonra “6NT” rebid edilir (3).

II- Beşli Rengi Olan Eller İle
Beşli renk açılan majörden ucuzsa
A)    (6-10) HCP
önce “1NT” cevabı verilir ve
1.Açanın yeni rengi beşliye gelmezse iki kart ile açış rengine dönülür.
2.Açanın rengi beşliye gelirse
(6-8) HCP ile “pass” geçilir
(9-10) HCP ile üçe yükseltilir.
(Açanın rebidi beşlisine gelmezse) açış renginde iki kartı olmayan oyuncu
1.İyice beşli rengini okumak
2.Üç-dörtlü tutuş ile “pass” geçilir.
3.(9-10) HCP ile “2NT” rebid edilir.
B)    (10-12) HCP
“1NT” cevabından sonra
1.Açanın rebidi beşliye gelmezse “2 NT” denir.
2.Beşliye gelirse üçe yükseltilir.
   Bu konuşmalar zon davetidir.
C)    (13-...) HCP
İki seviyesinde renk cevabı ve gelişmelere bakılabilir.
  
III- Altılı Rengi Olan Eller İle
A)    (6-10) HCP
“1NT” cevabı verdikten sonra
1-Açanın rebidi uzunluğa gelmezse
Altılı renk iki seviyesinde okunur (Renk çok kaliteliyse üç seviyesine çıkılabilir)
2-Açanın rebidi uzunluğa denk gelirse
(6-8) HCP ile “Pass” geçilir
(8-10) HCP ile renk üçe yükseltilir veya max. Kaliteli bir elle “fragment bid” yapılır.
Fragment Bid: Açanın yeni renk rebidi üzerine cevapçının konuşulmayan bir renk ile sıçraması.
Açanın ikinci renginde çok kaliteli tutuş (muhtemelen altılı) ve sıçranın renkte kuvvet vaat eder, açış rengi kısa.
B)    (10-12) HCP
Altılı renk iki seviyesinde okunur ve açan, kuvvet vaat eden bir konuşma yapmazsa tekrar edilir.
Açan, reverse-inversee yaparsa veya “2NT” rebid ederse cevapçının bütün konuşmaları zona kadar forsingdir.
C)    (13-...)
 İki seviyesindeki renk cevabı ve gelişmeler
III-Açış Renginde Tutuş Olan Dengeli Eller İle
Beşli yan renk ve singleton yok.
A)    (6-10)  TP                                    (TP ; Tutuş puanı)
     (6-8) TP “1NT” den sonra tutuş
     (9-10) TP direkt tutuş.
B)    (11-12) TP
Dörtlü koz ile üç seviyesinde direkt tutuş
Üçlü koz ile “1NT” cevabından sonra açış rengi üçe yükseltilir.
C)    (12-14) HCP
Üç-dörtlü tutuşu olan dengeli ve kalitesiz bir elle “1 NT” cevabından sonra açış rengi dörde yükseltilir.
D)    Swiss Raises
İyi koz desteği olan kaliteli onörlere sahip dengeli ellerle uygulanır.
( 1 majör........>4)  : (13-14) HCP
(1 majör.........>4)  : (15-16) HCP gösterir.
E)    Balancing Raise
(17-18) HCP dengeli dağılım ve tutuş ile “2 NT” cevabından sonra, dört seviyesinde açış rengine dönülür (4).
NOT: Çoğunlukla (13-15) HCP kuvvetindeki dengeli eller ile kullanılan (çok anlamlı) “2 NT” yanıtına karşı açan (5-3-3-2) dağılımı varsa;
-(12-17) HCP ile.......3 NT
-(18-19) HCP ile.......4 NT kantitatif
altılı rengini sıçramadan tekrar eder
iki renkli elle ikinci rengini gösterir (minimum ve kalitesiz bir eli yoksa)
Cevapçının 2NT cevabından sonra;
Açan yeni renk okursa
            -Üç seviyesinde açış rengine dönmek (13-15) – (Hx)-(xxx) HCP ile tercih ifadesidir.
            -Açış rengini dört seviyesine (sıçrayarak) dönmek “balancing raise”i gösterir.
Açan dört majörünü tekrar ederse
                        -Rengi dörte yükseltmek (Hx-xxx) destek ve (13-14) HCP gösterir.
                        -Kozun bir altını dört seviyesinde okumak “balancing raise” ifadesidi.
                        -Koz ise 4; koz ise 4-4 konuşmaları (14-15) HCP (Hx-xxx) destek ve okunan minörde kontrol gösterir.

1 - 2 NT                    ?= 4--- (13-14) HCP
3 - ?                               4--- (14-15) HCP
                                        4--- (17-18) HCP

1 - 2 NT                   ?= 4--- (13-14) HCP
3 - ?                              4--- (14-15) HCP
                                        4--- (17-18) HCP balancing raise
                        -Diğer dört major yükseltmeleri Gambling olarak uygulanır.
            Açanın, “2NT” cevabına yeni renk göstermesini direkt dörde yükseltmek balancing raise olur.
(13-15) HCP
“2NT” cevabı verip, açan “3NT” rebid ederse “pass” geçilir.
(16-17) HCP
“1NT” cevabı verip, açanın yeni renk okuması halinde “3 NT” rebid edilir.
“albabridge.net”

Hiç yorum yok: