23 Kasım 2011 Çarşamba

Karıştırma ve Dağıtma Yasa 6


YASA 6 KARIŞTIRMA VE DAĞITMA
A.         Karıştırma
Oyun başlamadan önce, her deste iyice karıştırılır. Rakiplerden herhangi biri isterse kesilir.
B.        Dağıtma
Kartlar, her birinde onüç kart olacak şekilde dört ele, birer birer, yüzü aşağıda dağıtılmak zorundadır; daha sonra her el yüzü kapalı olarak bordun 4 cebinden birine yerleştirilir. Önerilen yöntem, kartların saat yönünde döngüsel dağıtılmasıdır.
C.        Her iki çiftin temsil edilmesi
Hakem değişik bir talimat vermediği sürece her tarafın bir üyesi karıştırma ve dağıtma sırasında hazır bulunmalıdır.
D.        Yeniden karıştırma ve tekrar dağıtma
1.         Bir bordda ilk artırım her iki taraf için de başlamadan önce (bkz. Yasa17A) kartların düzgün olmayan bir şekilde dağıtıldığı veya bir oyuncunun karıştırma ve dağıtımı sırasında başka bir ele ait kartın yüzünü görme olasılığının bulunduğu saptanırsa, deste yeniden karıştırılmak ve tekrar dağıtılmak zorundadır. Daha sonra bordun oynanmasının tamamlanmasından önce başka bir oyuncunun eline ait bir kartın kazara görülmesi durumunda Yasa 16C uygulanır (ancak Yasa 24’e bkz). Yasalara uygun olmayarak dağıtılan herhangi bir bord hatalı borddur ve herhangi farklı bir usulsüzlükte ilgili yasa uygulanır.
2.         Turnuvanın amacı geçmişte oynanan dağılımların yeniden oynanması olmadıkça, kartlar dizilmiş bir desteden (1) karıştırılmadan dağıtılmışsa veya dağıtım daha önce bir başka oturumdan alınmışsa sonuç geçerli olamaz. (Bu hükümler arzu edilmesi durumunda masalar arasında bord değişimi ile ilgili düzenlemeleri engellemez).
3.         Yasa 22A’ya bağlı kalınmak üzere, hakem, Yasalarla uyumlu herhangi bir nedenden dolayı gerekli gördüğü zaman, deste yeniden karıştırılmak ve tekrar dağıtılmak zorundadır (ancak bkz. Yasa 86C).
E.        Hakemin Karıştırma ve Dağıtma Seçimi
1.         Hakem, karıştırma ve dağıtmanın her masada oyun başlamadan hemen önce yapılmasını isteyebilir.
2.         Hakem karıştırma ve dağıtmayı önceden kendisi yapabilir.
3.         Hakem, karıştırma ve dağıtmayı önceden yardımcılarına veya bu iş için görevlendirilmiş başka kişilere yaptırabilir.
4.         Hakem A ve B maddelerindeki aynı rasgele dağılım beklentisinin karşılanması için dağıtma veya önceden dağıtma için değişik bir yöntem gerekli görebilir.
F.         Bord Çoğaltma
Oyunun koşulları gerektiriyorsa, hakemin talimatı altında, her özgün dağıtımın bir veya birden çok tam kopyası yapılabilir. Hakemin bu yönde karar vermesi durumunda (hakemin yeniden dağıtılması yönünde talimat verme yetkisi saklı kalmak kaydıyla) normalde bir bord yeniden dağıtılmamalıdır.
 [1] “Dizilmiş deste” bir önceki durumu rastgele bir şekilde dağıtılmamış olan bir deste karttır”.
“Dünya Briç Federasyonu WBF”

Hiç yorum yok: