30 Nisan 2014 Çarşamba

Bir Minöre Bir Majör Cevabı Üzerine Açıcının 2NT Rebidi


Benim espri yöntemim gerçeği söylemektir.
Dünyada bundan daha komik  espri olamaz. 
Bernard Shaw
****
YAY
Derinden sesler geliyor,
Durduramaz beni aşkın,
Bekle geçinceye kadar,
Yayı daha germe,
Kıracaksın.
*
Karanlıkta kımıldayan düşünceyi,
Göremez sendeki göz.
Örtülere büründüğüm şu anda,
Düşmüş senden kumaşlar,
Çıplaksın.
*
Eser serin bir rüzgâr,
Sen çok sıcaksın.
Koptu senden ellerim, köprü yıkıldı,
Seni benim tarafa nasıl alabilirim,
Uzaksın...
Behçet Necatigil
****
BİR MİNÖRE BİR MAJÖR CEVABI ÜZERİNE AÇICIDAN 2NT

1KARO …   1PİK,   2NT…   3TREFL  VE GELİŞMELER  

1Karo……………1Pik
2NT………......….3Trefl
1) 3D  =  3 kart S + 4 kart H + 4 kart D + 2 kart C
                cevapçıda ayrıca4 kart da Kör varsa 3 karoya 3 kör der.
                Artık koz Kördür.                                                          
2) 3H  =   4 kart kör var. 2 kart pik var.
3) 3S  =   3 kart pik var.
4) 3NT=  2 kart pik var. 4 kart kör yok.
5) 4C  =  4 lü tutuş, kontrol.
6) 4D  =   4 lü tutuş, kontrol. C de kontrol yok.
7) 4H  =   4 + 4 majör var.
Yukardaki örnekte gibi, cevapçıda 5 veya fazla Pik varsa,
yanında da 4 kart Kör varsa,
4S      =  Pik üzerinden key kart sorusu,
4NT   =  Kör üzerinden key kart sorusu.
*
Görüldüğü gibi  açışlar C de olsa, karo da olsa, cevapçının 3C sorusundan
sonraki  3 Karo cevapları, sorulan majör ağırlıklı el tarifi için kullanılıyor.
Tüm bu ayrıntılar, en doğru kontratın bulunmasını sağlamak içindir.
Cevapçının sadece zon hedeflediği ellerde, 3 C forsing konuşma yerine,
elini anlatarak açıcıdan yardım ve  bilgi ister. Bu  durumlar da, limit içerir.
Hedefte sadece zon vardır ve doğru kontratı  bulma çabasıdır.
*
Örnekler:
1C………..1H
2NT………3D (6-9 puan var. 4 kart kör ile en az 5 kart karo var)
1C..………1H
2NT………3H (Bire bir cevap verebilmiş 5 kart kör var)
1C..………1S
2NT………3H (5 + 4 majör eli. 5-8 puan)
1D………..1H
2NT………3D (4 kart kör, 5 kart karo. 6-8 puan)
1D………..1S
2NT………3H  (5 li pik + 4 lü kör. Yukarıdaki gibi)
1C / 1D.….1H / 1S
2 NT……...3 NT (oynamak için)
1C / 1D…..1S
2NT………3C.(el tarifi soruyor, forsing )
3H………..3 NT (oynamak için )
1C ……….1S
2NT………3C
3H………...4S (oynamak için)
1D………..1S
2NT………3C
3H………..3S
3NT
4S
Bu tip ellerde  sorumluluk paylaşılarak en doğru karar verilir.
*
Örneklerle  anlattıklarımızı inceleyelim:
♠ ARX…….…♠ DV10XX               1C………………..1S
 ARXX…….. DV10X                 2NT(18-19)………3C(1)
 RXX……….. AXX                     3D(2)…………..…3H(3)
♣ DXX..……...♣ X                          3S(4)……..............4C(5)
                                                       4D(5)……………..4NT(6)
                                                       5D(7)……………..6H
                                                       Pas
3C(1)         =  Açıcıdan el tarifi soruyor. Forsing konuşma
3D(2)         =  3 kart pik ve 4 kart Kör var.
3H(3)         =   Ortak koz kör.
3S(4)         =   Kör üzerinden kontrol.
4C /4D(5)  = Kontrol
4NT(6)      =  Kör üzerinden key-kart sorusu
5D(7)         =  0 veya 3 key-kart var.
Yukarıdaki örnekte  3 C sorusuna sadece 3 kart Piki
göstersek, muhtemel bir Kör fiti kaçacak ve şilem  kontratına geleceğiz.
A R trefl bir tarafta sek (sadece 2 adet) ise 6 S olacak. % 1 ihtimal bile
değil. Halbuki 6 Körün neredeyse batarı yok. Körler 3-2 ise hiç
batmaz (tabii ilk pike veya karoya çakılmadığını düşünüyoruz) Körler 4-1 
ise 6 H batar. 5 kartın  3-2 dağılma ihtimalinin %68 olduğu hatırlanırsa,
mükemmel bir kör şlemi olduğu anlaşılır.
**
♠ ARXX………♠ DV10X               1C……………..1H
 ARX……….. DVXXX              2NT…………...3C
 RXX………... AXX                   3D(1)………….3NT(2)
♣ DXX………..♣ X                        4D(3)………….4NT
                                                     5D(4)………….6S
                                                     Pas
3D(1)        = 3 lü kör + 4 lü pik
3NT(2)      = Cevapçıda da 4 kart Pik var. Koz pik. Cue-bid
                     (kontrollere geçilmesi isteniyor)
4D(3)        = kontrol          
5D(4)        = 0-3 keykart (pike göre)
Bu son örnekte ; cevapçının elini değiştirmedik, açıcının
elinde bu kez pik 4 kart , kör 3 kart olacak şekilde düzenledik.
Görüldüğü gibi ; bir önceki örnek de yazdıklarımızın hepsi geçerli.
**
♠ ADVX……..♠ R1098                   1C……..…..1H
 AR9X…….. D10XXX               2NT………..3C
 RX………… AXX                      4D(x)………4S(xx)
♣ VXX………♣ D                           5H(xxx)….…6S
4D(x)       = Her 2 majör de 4 kart.karoda kontrol var. C de yok
4S(xx)     = Koz pik. Pik üzerinden key-kart sorusu
5H(xxx)   = 2 key-kart ve koz damı var.
**
♠..ADVX….…♠ RX                         1C………….1H
..AR9X……. D10XXX                2NT………...3C
..VXX……… AX                         4C(x)……….4NT(xx)
♣..RX……......♣ DX                        5D(xxx)……6H
                                                       Pas
4C          = 4 + 4 majör var. C de kontrol var
4NT(xx) = Kör üzerinden key-kart sorusu.
Son 2 örnekte  açıcıda 4-4 majör olması halinde, kontrol Cue-bidlere
geçerek her 2 majörde de 4 kart olduğunu gösteriyor. 4 NT kör
üzerinden key-kart soruyor.
Yukarıdaki 2 örnekte de  çok yüksek yüzdeli şilem elleri var. Koz fitleri,
toplam 29 puanla güzel şilemlere olanak tanımaktadır.
**
♠ ARXX………♠ DX                      1C……………1H
 DX…………. ARXX                 2NT…………..3C
 ARX………... VXXX                 3S…………….3NT
♣ R1098………♣ VXX
Koz fiti yok. Cevapçının da eli dengeli. 11 puanı olan cevapçı bu şartlarda
3 NT nun en uygun kontrat olacağını görüyor.
Açıcının elini değiştirmeden ; cevapçının elini 13 puana çıkaralım.
Koz fiti olmasın ve cevapçı eli yine dengeli olsun.

♠ ARXX………♠ DX                       1C………..…1H
 DX…………. ARXX                  2NT………...3C
 ARX………... VXXX                  3S…………..4NT(kantitatif)
♣ R109X……...♣ DVX                    6NT………...Pas
Cevapçıda 13 puan var. Toplam puanları 31-32  aralığında koz fiti
oluşmadı. Her iki el de dengeli. Cevapçı da ek löve kazandıracak
5 kart veya 10, 9, lu markalar da yok. Açıcı  cevapçının 4 NT kantitatif
teklifini kabul ederse, (çok kaliteli 19 puan var. Muhakkak kabul etmeli)
dam karo iki parça değilse, 6 NT batıyor görünüyor.
Gerçekte Dam karo rakiplerde 2 li değilse, düşmese bile 6 Sanzatu batmaz.
Çünkü iki kişi, üç rengi, son dört elde durduracak şekilde tutamaz.(Squeeze)
 “yusuf ziya serifoglu” 

Hiç yorum yok: