10 Ocak 2015 Cumartesi

Perdanları Elimine Etmek

Birkaç yılda bir,
sömürülenler,
sömürücülerden hangilerinin kendilerini temsil edeceğini ve sömüreceğini seçerler. 
Karl Marks
*****
DOĞRULUK KAYGISI
Düşünce çatışmaları beni ne kırar, ne yıldırır, sadece dürtükler, kafamı çalıştırır. Eleştirilmekten kaçarız: Oysa ki bunu kendiliğimizden istememiz, gelin, bizi eleştirin dememiz gerekir: Hele eleştirme bir ders gibi değil de bir karşılıklı konuşma gibi olursa.

Biri çıkıp bizim düşüncemizin tersini söyledi mi, onun doğru söyleyip söylemediğine değil, doğru yanlış, kendi düşüncemizi savunmaya bakarız. Bizi düzeltmek isteyene kollarımızı açacak yerde, yumruklarımızı sıkıyoruz. Ama ben dostlarımın bana sert davranmasını istiyorum. Sen bir budalasın, saçmalıyorsun, desinler bana. Ben, dostlar arasında açık, yiğitçe konuşulmasını isterim; dostların düşünceleri neyse sözleri de o olmalı.

Kulaklarımızı öyle sert öyle kaba birer kulak yapmalıyız ki, salon konuşmalarının yumuşak seslerini duymaz olsunlar. Ben, bir araya gelen insanların, sertçe, erkekçe konuşmalarını isterim. Dostlar arasındaki bağlar sert, yırtıcı olmalı: Nasıl ki aşk da ısırmalar, kanatmalar ister! Dostluk kavgacı olmadı mı, sağlam ve cömert de değildir. Nazlı, yapmacık bir hava, birini kırma korkusu dostluğa rahat nefes aldırmaz:
Bana çatıldığı zaman öfkem değil dikkatim uyanır: Bana çatandan bir şeyler öğrenmeye can atarım. Doğruyu bulmak her iki tarafın kaygısı olmalı. İnsan öfkelendi mi düşünemez olur, aklından önce sinirleri işler. Tartışmalarda bahis tutuşmak hiç de faydasız değildir.

Doğrudan ayrıldık mı, elle tutulur bir şeyler kaybetmeliyiz. Yıl sonunda denmeli ki bana: Bilgisizlik ve inatçılık yüzünden bu yıl bin lira kaybettiniz. Doğruyu hangi elde görsem sevinçle karşılar; uzaktan kokusunu alır almaz silahlarımı atar, teslim olurum. Fazla yukarıdan ve insafsız olmadıkça yazılarıma çatılmasını hoş görmüş, çoğu kez karşımdakini kırmamak için yazdıklarıma istenen biçimi verdiğim olmuştur.
Zararıma da olsa eleştirmeciye uysal davranmalıyım ki beni her zaman serbestçe uyarsın, kendimi düzeltmeme yardım etsin. Doğrusu çağdaşlarımı böyle bir işten yana çekmek kolay değil. Düzeltilmek herkesin ağrına gittiği için kimse kimseyi düzeltmeyi göze alamıyor. Düşüncesini saklayarak konuşuyor çokları. (Kitap 2, Bölüm 8)
(Montaigne, Denemeler, Türkçesi: Sabahattin Eyuboğlu, Cem Yayınevi) - Ömer Yılmaz
*****
İKİ YURT
İki yurdum var benim: Küba ve gece.
İkisi de bir sayılır aslında. Yiterken
Güneşin görkemi, Küba
Üzgün bir dul gibidir
Uzun örtüleri içinde, suskun, elinde karanfil.
Bilirim ne olduğunu elinde ürperen
Bu kanlı karanfilin! Bomboş
Göğüs kafesim, bomboş, paramparça
İçinde yüreğimin çırpındığı. Vaktidir
Ölüme gitmenin. Uygundur gece
Elvedalara. Işık engeller bizi.
Sözler de. Evren
İnsandan daha ustadır konuşmada.

Bayrak gibi
Kavgaya çağıran bir bayrak gibi
Işıldıyor kızıl alevi mumun, açıyorum
Pencereleri. Daralıyor yüreğim.
Küba, dul Küba, göğü karartan
Bir bulut gibi sessizce geçiyor
Kopararak yapraklarını karanfilin.
Jose Martı - çeviri: Ataol behramoglu           

*****
PERDANLARI ELİMİNE ETMEK – ÇAKMAK VE DEFOS
Bu bölümde, koz kontratında kullanılan iki teknik daha göreceğiz. Bunlar: perdanları yere çaktırmak  ( kozdan başka bir renk oynanınca bunu koz ile kazanmak) ve yerin sağ kartlarına perdanları defos etmektir. Bu iki metot ta koz renginin özel gücünün avantajını kullanır.

PERDANLARI YERE ÇAKTIRMAK
Koz oynamanın avantajlarından biri kozun süper güçlü olmasıdır. Başka bir rengin ası en küçük koza mağlup olur. Rakiplerin alıcı kartlarına çakmak, çok kullanılan perdan elimine etme metodunun anahtarıdır.

Yere Çaktırmak
Bazı koz kontratlarını oynadığınız için, rakiplerin başka renklerdeki alıcılarını durdurmak için koz kullanmayı biliyorsunuz. Ancak, elinizden koz ile çakmak, elinizdeki perdanlarınızı elimine etmez. Örneğin Kör koz ve kör ile treflideki kartlarınız şöyle olsun:

yer               Perdanları sayarken deklaranın eline bakın- körde yok, treflide bir.
♥432            Rakipler trefli oynarlarsa, ilk löveyi kaybedersiniz ama bir sonrakine
♣432            çakarsınız. Bir perdan saydığınız ve onu da kaybettiğiniz için bir şey
                    kazanmadınız.
deklaran       
♥ARDV10    Yerin treflilerine elden çakarak bir şey kazanmış olmazsınız.
♣5                Hala başlangıçta elinizde olan beş kör lövesine sahipsiniz.
                    Yerin treflilerine çakmak için fazla bir gayret sarf etmenize gerek yoktur. Kozlarınız azalır, rakiplerin kozlarını çekecek kadar kozunuz kalmayabilir.
Treflilerin dağılımını değiştirelim:

yer               Bu defa elinize üç trefli perdanı var. Rakipler trefli alıcılarını
♥432            oynarsa ilk löveyi kaybedersiniz ama ikincisine yerin kozlarından
♣5                biri ile çakarsınız. Bu defa kazançlısınız zira perdanlarınızdan birini yere çakarak elimine etmiş oldunuz.
deklaran      Yerin kozu ile bir löve kazanırsınız ve hala elinizde beş tane
♥ARDV10    alıcı kozunuz var, toplam altı koz lövesi eder.
♣432            Yere trefli çakmak için büyük gayret sarf etmelisiniz, zira bu
                    sizin perdanlarınızdan birini elimine etmenize yarayacaktır.
                    Eğer elinizdeki treflilerden birini daha yere çaktırabilirseniz bir perdan daha elimine etmiş olursunuz. Bu şekilde kozdan yedi löve alırsınız.

Genel olarak, yere çaktırarak perdan elimine edersiniz; elden çakarak perdan elimine edilmez.

Bazen yere çaktırmak dikkatli planlama gerektirir.
Perdanları yere çaktırmak için şu şartları araştırın:
a.   Perdan olan renkte elinizdeki kartlar yerden daha fazla olmalı,
b.   Yerde çakmaya yeterli sayıda koz olmalı,
c.   Yere çaktırabilmek için başka renklerde ele geçecek büyük kart olmalıdır.
Bu şartların sıra ile inceleyelim.

Perdana Çakma İmkanı
Yan renklerdeki kartlar elinizde ve yerde aynı sayıda ise yere çaktırma imkanınız olmaz:
yer         :       943   82     7
deklaran:      A82   109   3

Her ne kadar yerde bir doubleton bir de singleton varsa da, deklaran yere çaktıramaz zira elinde de aynı sayıda kart vardır. Yere çaktırabilmek için yan renklerin dengesiz dağılmış olması ve deklaranın elinde daha çok kart bulunması gerekir.

Yer        :  A4        Deklaranın elinde yerden fazla kart var. Bu şekilde yer çakabilir.
deklaran: R32      Kısa taraftan büyük kart as ile başlayın, sonra 4 oynayıp rua
                              ile ele gelin. Kalan küçük kartınızı oynayıp yere çaktırın.

Yer         :  -          Yer bu renkte şikan olduğu için, perdanlarınızı çakma
deklaran: 842       imkanınız vardır. Yerde koza (hepsini çakmak istiyorsanız üç tane) ve el antresine ihtiyacınız vardır. Çaktıktan sonra elinize geçip diğerlerine de çakabilmek için.

Yer        :   4         Yerde tek olduğu için, iki perdanınıza da çakabilirsiniz.
deklaran: A93

yer         :  A93     Yerde elinizden fazla kart olunca, yere çaktırma imkanı olmaz.
deklaran:  4            

Komple bir elde perdanların yere çaktırılması işleminin nasıl yapıldığını görelim.
Kontrat: 4♥                 
Atak      : ♦A                       
                 
                  ♠ AR7
                  ♥ R9763
                  ♦ 10742
                  ♣ 6
♠9632                        ♠V85
♥V                             ♥85
♦ARDV                     ♦95
♣D8532                     ♣RV9742
                  ♠D104
                  ♥AD1042
                  ♦863
                  ♣A10
4♥ kontratında üç perdana razısınız. Fakat sizin elinizde üç karo ve bir de trefli perdanı var. Perdanlarınızın birinden kurtulmanız lazım. Alternatifleri değerlen- dirdiğiniz zaman karo perdanına bir şey yapamazsınız. Batı ilk üç löveyi alacaktır. Ama trefli perdanını yere çaktırabilirsiniz. Kozları çekin, ♣A oynayın ve ♣10’u yere çaktırarak kontratınızı yaparsınız.

Perdana Çakmak için Hazırlık
Bir önceki örnekte, deklaran trefli lövesi kaybetmeden trefliye çakabiliyordu. Bazen deklaran yere çaktırabilmek için hazırlık yapmak durumunda olabilir.
Yer         : 6           Perdanlarınıza yerden çakmak istiyorsunuz ama bunu
deklaran: 975       hemen yapamazsınız zira yer şikan değil. Rakiplere bir löve verin. El tutunca, yer şikan olacaktır ve perdanlarınızın ikisini de çaktırabilirsiniz.
Yer         74           Bu defa da yere çaktırma imkanınız var zira dengesiz
deklaran: 1082     dağılmış: deklaranın yerden daha fazla kartı var. Rakipler iki löve verdikten sonra ancak çakma imkanınız olacaktır.

Rakiplerin el tutunca ne yapacağını bilemediğiniz için onlara löve vermek sinir bozucu olabilir. Buna karşılık, bir veya daha çok perdanı elimine eder ve kontratınızı yaparsınız.
Örnek:
Kontrat: 4♠                   
Atak     : ♥V                       
                      
                   ♠ADV73
                   ♥A64
                   ♦95
                   ♣1082
♠95                                ♠8
♥V1097                         ♥D532
♦AV62                          ♦RD84
♣D93                            ♣V764
                   ♠R10642
                   ♥R8
                   ♦1073
                   ♣AR5

4♠ kontratında üç löve verebilirsiniz. Üç karo ve bir trefli perdanınız var. Perdanlarınızdan birini elimine etmelisiniz. Alternatifleri değerlendirirken, yerde elinizden daha az karo olduğu için karo perdanlarınızdan birini yere çaktırarak elimine edebileceğinizi görürsünüz.

Biraz gayret sarf etmeniz gerekecektir. Nihai stratejiyi belirlerken, iki karo vererek perdanınıza yerden çakma durumunu hazırlamalısınız. Gördüğünüz gibi, perdanlarınızı erkenden vermelisiniz. Kozları çektikten sonra, yerde koz ve elde başka renklerden alıcı bırakarak, iki karo lövesi verin.

Yerin Kozlarını Yönetmek
Dördüncü etap olan “genel strateji”ye geldiğinizde, koz rengini yönetmek çok önemli olur. Bunu Bölüm 7’de çok detaylı olarak inceleyeceğiz. Yere çaktırırken koz yönetimi önemli olduğundan bu yönünü inceleyeceğiz.

Rakiplerin kozlarını, (ne kadar küçük olsalar bile) temizlemek genellikle iyi fikirdir. Dikkat etmezseniz ve rakiplerde koz kalmışsa, sizin sağlam lövelerinizden bazıları perdan haline gelebilirler. Ancak deklaran bazen, yerin kozlarını perdanları elimine etmek için kullanmak ister ve hemen koz çekemez.

Deklaranın koz çekme hakkındaki düşüncelerini inceleyelim. İlk sorun, deklaranın elindeki perdanlara çakmak için yerde kaç koza ihtiyacı olduğudur.

Yer         :   -         Deklaranın bir perdanı çakmaya ihtiyacı vardır, onun
deklaran: A3       için yerde bir koz lazımdır.

Yer        :  42        Deklaranın iki perdanı vardır ama bunların yalnız birine
deklaran: A63      yerden çakabilir. Bu perdana çakmadan önce bir löve
                             kaybedilmelidir. Onun için, deklaran yere çakmaya hazır hale          geldiğinde yerde bir koz kalmalıdır.
yer:             5       Deklaran iki perdana yerden çakabilir, onun için yerde
deklaran: A97     iki koza ihtiyacı vardır.

yer:               -      Üç perdana çakmak için deklaranın yerde üç koza
deklaran: 865      ihtiyacı vardır.

Deklaran, kozlar çekildiği zaman yerde yeterli sayıda koz kalıp kalmayacağını düşünmelidir. Yeterli sayıda koz kalacak ise, o zaman kozları çekmelidir.

Kontrat: 4♠                   
Atak     : ♥R                      
  
                 ♠DV93                   
                 ♥753
                 ♦R3
                 ♣AR62
♠84                                ♠62
♥RD84                          ♥A109
♦7                                  ♦DV10865
♣D109753                    ♣V
                  ♠AR1075
                  ♥V62
                  ♦A92
                  ♣84

Üç löve kaybedebilirsiniz. Üç kör ve bir de karo perdanınız var. Hedefinizden bir fazla. Perdanınızı elimine etmek için ona yerden çakmayı planlayın. Bunu yapmak için yerde bir koza ihtiyacınız var.

Farz edelim rakipler ilk üç kör lövesini alıp ondan sonra karo oynasınlar. Yerden ♦R ile alın. (kısa taraftan onör) Kozları mı çekmelisiniz yoksa karoya mı çakmalısınız? Çakmak için yerde bir koza ihtiyacınız olduğu için kozları çekmeye başlayın. Rakiplerin kozları 2-2 dağıldığı için iki turda bu tamamlanır ve yerde iki kozunuz kalır. Şimdi karo asını çekip karo perdanınıza yerden çakabilirsiniz.

Önce kozları çekmezseniz ne olacağına dikkat edin. Siz ♦A oynayınca, Batı buna çakar ve batarsınız. Belki biraz şanssızlık sayılır ama, siz önce koz çekerek bunu önlemeye çalışıyorsunuz.

Rakiplerin ellerini biraz değiştirelim:

Kontrat: 4♠                   
Atak     : ♥R                       
                     ♠DV93
                     ♥753
                     ♦R3
                     ♣AR62
♠8642                            ♠ -
♥RD84                          ♥A109
♦754                              ♦DV1086
♣D10                             ♣V9753
                     ♠AR1075
                     ♥V62
                     ♦A92
                     ♣84

Sizin açınızdan aynı görünüyor. Rakipler ilk üç kör lövesini alıp karo oynuyor. ♦R ile alın. Yerden bir çakaya ihtiyacınız olduğu için, rakipler sizin alıcılarınıza çakamasın diye, koz çekmeye başlayın.

Bu defa dışarıdaki kozlar 4-0 dağılmış – onları temizlemek için dört tur koz çekmeniz gerekiyor. Kozların hepsini çekerseniz yerde perdanınıza çakacak koz kalmayacak. Bunu anlayınca (pik oynayınca Doğu başka bir kart defos eder) dışarıdaki kozları çekmeyi bırakın. ♦A oynayın ve karo perdanınıza çakın. Şimdi Batının kozlarını çekip kontratınızı yaparsınız.

Tabii Batının elinde tek karo olması ve karo asınıza çakması ihtimali de vardır ama bu riske girmekten başka alternatifiniz yoktur. Planınız yerden b ir perdanınıza çakmanız gerektiğini söylüyor, bunu yapmak için en az bir koza ihtiyacınız vardır. Baştan kozların hepsini çekemezsiniz.

Deklaranın kozları hemen çekemeyeceği bir örnek:

Kontrat: 4♥                            
Atak     : ♠D                       

                      ♠A765
                      ♥AD7
                      ♦V7653
                      ♣3
♠DV109                        ♠82
♥53                               ♥642
♦R4                               ♦AD108
♣D10752                      ♣R986
                       ♠R43
                       ♥RV1098
                       ♦92
                       ♣AV4

4♥ kontratında üç löve kaybedebilirsiniz. Bir pik, iki karo ve iki trefli perdanınız var – gereğinden fazla! İki trefli perdanını yere çaktırma imkanı var. El tutar tutmaz kozları çekmeli misiniz?

Dışarıda beş koz var ve inşallah 3-2 dağılmışlardır. Bunları çekmek için üç tur kör oynamalısınız, yerde hiç koz kalmaz. Trefli perdanlarınızı çaktırmak için yerde iki koza ihtiyacınız olduğundan, bunu tamamlayıncaya kadar kozları çekmeyi ertelemelisiniz.

♠A ile alın, ♣A oynayın ve yere bir trefli çaktırın. Ele gelin (koz ile de olabilir) ve kalan treflinize de yerden çakın. Şimdi kozları toplayıp kontratınızı yapmaya hazırsınız.

Bir perdana çakmadan önce rakiplere bir löve vermeniz gerkiyorsa, yerde kalacak koz sayısına dikkat edin. Rakipler el tutunca koz oynama imkanları olabilir. Eğer yere çaktıracağınızı anlarlarsa, bunu engellemek için koz oynayabilirler.

Örnek
Kontrat: 4♥                            
Atak     : ♠V                       
  
                     ♠RD6
                     ♥A87
                    ♦C7653
                    ♣V3
♠V1098                         ♠542
♥532                             ♥64
♦R4                                ♦D1098
♣A1052                         ♣RD86
                      ♠A73
                      ♥RDV109
                      ♦A2
                      ♣974

4♥ kontratınızda bir karo ve üç trefli perdanınız var; gereğinden bir fazla. Trefli renginde üçüncü perdanı yere çaktırma şansınız olabilir. Bunu yapmak için iki trefli lövesi vermelisiniz.

Perdanınıza çakmak için yerde yalnız bir koza ihtiyacınız var. Trefliye başlamadan önce iki tur koz oynamak emniyetli gibi görünebilir. Ancak, trefliye çakmaya hazır hale gelebilmek için rakiplere iki kere el vereceksiniz. Rakipler sizin planınızı anlarlarsa, bu iki elden birinde koz oynayarak yerin son kozunu çıkarabilirler.

Bir tur koz bile çok fazladır. Rakipler iki kere el tutacağına göre her iki sefer de koz oynayabilirler. Perdanınıza çakmaya hazır olunca, yerde koz kalmamış olur. Erken başlayıp el tutar tutmaz hemen trefli oynamalısınız. Perdanlarınızı erken verme konusunda bir örnek daha!

Üste Çakılmasını Önlemek
Yerden bir perdana çakarken, rakiplerin de o renkte kartları kalmamışsa koz oynayabileceğini aklınızdan çıkarmayın.
Örnek

Kontrat: 4♥                            
Atak     : ♣R                       
                         
                  ♠R753
                  ♥RD2
                  ♦A3
                  ♣9742
♠D10                             ♠V964
♥63                               ♥754
♦V87654                       ♦D10
♣RDV                           ♣A1063
                   ♠A82
                   ♥AV1098
                   ♦R92
                   ♣85

4♥ kontratında üç löve kaybedebilirsiniz. Bir pik, bir karo ve iki trefli perdanınız var. Perdanlarınızdan birini elimine etmelisiniz. Yer karo çaktırmaya hazır bir durum olunca bu çok kolay görünüyor.

Karo perdanınıza çakmak için yerde bir koz bırakmanız gerekiyor. O sebepten henüz rakiplerin bütün kozlarını çekemezsiniz. Farz edelim rakipler iki trefli aldıktan sonra üçüncü trefliyi de oynadılar siz de elden çaktınız.♦A ve ♦R oynayıp üçüncü karoya yerden ♥2 ile çakarsanız ne olacağına bakın. Doğuda da karo bittiği için,  ♥2 üzerine ♥4 ile çakar.

Perdanınıza fire vermeden çakabileceğiniz en büyük koz ile çakmaya dikkat edin. Bu elde, diğer büyük kozların hepsi sizde olduğu için,  rua veya dam ile çakabilirsiniz. Bu şekilde üste çakılmayı önlersiniz ve rakiplerin kozlarını temizleyecek kadar büyük kozunuz kalır.

Büyük Kartları Akıllı Kullanmak
Yere bir perdanı çaktırmak için önce ele gelmelisiniz. Plan yaparken antreleri dikkate almayı unutmayın.
Örnek
Kontrat: 2♠                   
Atak    : ♣D                      

                   ♠10865
                   ♥3
                   ♦A742
                   ♣R653
♠R4                               ♠A32
♥R10762                       ♥D984
♦108                              ♦RD96
♣DV109                        ♣84
                    ♠DV97
                    ♥AV5
                    ♦V53
                    ♣A72

2♠ kontratında beş löve kaybedebilirsiniz. ♠A, ♠R’yı kaybedeceksiniz, ayrıca iki kör, iki karo ve bir trefli perdanınız var: toplam yedi perdan. Fazla perdanları elimine etmenin en iyi yolu yere kör çaktırmak gibi görünüyor.

İlk löveyi yerin ♣R veya elin ♣A ile almak arasında bir fark var mı? Farz edelim ♣A ile aldınız. ♥A oynayıp yere bir kör çaktırdınız, şimdi ele nasıl geçeceksiniz? Hangi rengi oynasanız rakipler el tutar. Perdanları yere çaktırmaya uğraştığınızı gördükleri için, yerin kozlarını bitirmek üzere ♠R, ♠A ve üçüncü pik oynayabilirler.

Onun için ileriyi planlamak çok önemlidir – kalan körünüze yerden çakmak için ele gelmeniz lazım. İlk löveyi ♣R ile alın. Sonra ♥A’a bir kör oynayıp yerden çakarsınız. Daha sonra muhafaza etmiş olduğunuz, ♣A ile ele gelip son körünüze de çakarsınız. Bu tamamlandıktan sonra koz oynamaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde kontratınızı yaparsınız.

Kozları akıllı bir şekilde kullanmanın başka örneklerini bir sonraki bölümde göreceğiz.

Karşılıklı Çakalar
Bazen o kadar çok perdanınız olur ki, koz çekmeye vaktiniz kalmaz.
Örnek
Kontrat: 4♥                            
Atak     : ♦R                       

                     ♠V62
                     ♥RD107
                     ♦A8642
                      ♣5
♠R74                             ♠A1093
♥652                             ♥43
♦RD1075                      ♦93
♣83                               ♣RDV96
                      ♠D85
                       ♥AV98
                       ♦V
                       ♣A10742

4♥ kontratında üç löve kaybedebilirsiniz. Pikte üç perdanınız, treflide de dört perdanınız var: çok fazla! Yerdeki tek trefli bir ümit ışığı gibi görünüyor. Bütün trefli perdanlarınıza yerin kozları ile çakabilirsiniz.

Yerin kozlarını treflilere çakmak için kullanacağınız için koz çekemezsiniz. ♦A ile kazandıktan sonra trefliye çakmaya başlayın. ♣A’a bir trefli oynayın, bir trefli daha oynayıp yerden çakın. Şimdi bir trefli daha oynamak için ele geçmeniz lazım. Elinizde kozdan başka büyük kart olmadığı için kozları kullanın. Yerin kozlarına treflilere çakmak için ihtiyacınız olduğundan koz oynayamazsınız. Ancak, yerden karo oynayıp elden çakabilirsiniz.

Şimdi trefli oynayıp yerden çakın. Ele geçmek için bir karo daha oynayıp elden çakın. Bir trefli perdanına daha yerden çakın, karo oynayıp elden çakın. Son trefli perdanını oynayıp yerin son körü ile çakın. Tek kozunuz elinizdeki astır ama bu da sizin onuncu löveniz olur. Kalan üç kartınız pik perdanlarınızdır. Hiç koz oynamadan kontratınızı yaptınız.

İki ele gidip gelerek perdanlarınıza iki elde de çaktığınız için buna “karşılıklı çaka” İngilizce adı ile “crossruf” denir. Perdanlara elden çakarak avantaj sağlanan tek durum budur.

PERDANLARI DEFOS ETMEK
Perdanlara  yerden çakarak elimine edemeyeceğiniz zaman, başka bir metot ta yerde yan renkteki alıcılara elinizdeki perdanları kaçmak “defos etmek” tir.

Yerin alıcılarına perdanları defos etmek
Perdanları elimine etmek için alternatif yollar ararken, yerde yan bir renkte (koz dışında) alıcılar (sağlam kartlar) olup olmadığına bakın. Bunlara elinizdeki perdanları defos edebilirsiniz. Bir taraftaki zayıflığa karşı başka bir tarafta kuvvet olabilir.

Yan renkteki perdanları yerin alıcılarına defos etmek avantajlıdır. Rakiplerin bu renkteki alıcılarına kozla çakarsınız. Tabii bu teknik sanzatu kontratında işe yaramaz. Koz rengi olmayınca, defos ettiğiniz renkteki rakiplerin alıcılarına çakmanız mümkün olamaz.

Perdanı defos etmek için yerde o renkte elinizdekinden fazla kart olmalıdır. Ayrıca, o renkteki perdanlarınızdan daha fazla alıcı olması gerekir.
örnekler:
Yer         : AR4       Elinizde bir küçük kart var, yerin ası bunu kurtarır. O
deklaran: 2            bakımdan bu renkte perdanınız yoktur. Yerde rua da
var. Buna elinizdeki başka bir renkteki perdanı defos edebilirsiniz.

Yer         :  ARD    Yerde fazladan iki alıcı var. Başka bir renkteki iki
deklaran:  3          perdanı bunlara defos edebilirsiniz.

Yer         :  AD3    Yerde fazladan bir alıcı var. Ruayı oynayarak başlayın
deklaran:  R4       (kısa taraftan onör)  sonra 4 oynayıp yerin asına gidin.
Şimdi damı oynayıp ona bir perdanı defos edebilirsiniz.

Komple bir elde perdanı defos etmenin nasıl yapıldığını görelim

Kontrat: 4♥                            
Atak     : ♦R                      

                     ♠D43
                     ♥8752
                     ♦A64
                     ♣AR7
♠872                              ♠10965
♥A4                               ♥R
♦RDV10                       ♦872
♣10854                        ♣DV962
                      ♠ARV
                      ♥DV10963
                      ♦953
                       ♣3

4♥  kontratında üç löve verebilirsiniz. Perdanlarınızı sayınca, ♥A ve ♥R dışarıda olduğu için iki kör perdanınız var, iki de karo; zira yerin ♦A yalnız bir karonuzu kurtarır. Dört perdan gereğinden bir fazla eder.

Alternatifleri değerlendirirken, yerde fazladan bir trefli alıcısı olduğunu görürsünüz. Elinizdeki trefli için yerin ♣A yeterlidir. Bu ilave alıcıya karo perdanlarınızdan birini defos edersiniz. ♦A ile aldıktan sonra ♣A ve ♣R oynayıp elinizden bir karo verin. Rakipler karo oynarsa, siz bir löve kaybettikten sonra ikincisine çakarsınız. İki kör perdanı ile birlikte üç perdanınız kalır ve kontratınızı yaparsınız.

Koz Çekmek mi Çekmemek mi
Perdanlarınızı defos etmeden önce kozları çekmeli misiniz? Genellikle rakiplerin kozlarını mümkün olan en erken zamanda çekmeyi istersiniz. Ancak bir önceki ele bakarsanız bunun her zaman mümkün olmadığını görürsünüz.

Bir önceki elde rakipler ♦R atak edip ♦A’ı çıkardılar. Şimdi iki karo perdanınız var. Rakipler el tutar tutmaz hemen iki karo lövesi alırlar. ♥A ve ♥R dışarıda olduğundan koz çekebilmek için rakiplere el vermek mecburiyetindesiniz. Koz oynamaya başlarsanız, rakipler alır ve iki karo çekerek kontratınızı batırırlar.

Planınızın dördüncü etabı olan “genel strateji”ye geldiğinizde, perdanlarınızı defos etmeden koz çekmeyi inceleyin. Perdanlarınız hızlı ise (yukarıdaki örnekteki gibi) ve koz çekmek için rakiplere el verecekseniz, perdanlarınız defos edinceye kadar koz çekmeyi erteleyin.

Rakiplere el vermeden koz çekebiliyorsanız, o zaman perdanları defos etmeden bunu yapmak daha emniyetli olur.
Örnek
Kontrat: 4♠                   
Atak      : ♣R                      

                    ♠R108
                    ♥V52
                    ♦ARD4
                    ♣752
♠765                              ♠4
♥R764                           ♥AD10
♦106                              ♦V98752
♣RDV10                       ♣864
                    ♠ADV932
                    ♥983
                    ♦3
                    ♣A93

4♠ kontratında üç löve kaybedebilirsiniz. Üç kör iki de trefli perdanınız var: biraz fazla. Yerde karodan iki tane fazla alıcı var, bunlara perdanlarınızı defos edebilirsiniz. İki perdanı defos etmek kontratınız yapmanıza yetecektir.

Kozları mı çekmelisiniz yoksa perdanları mı defos etmelisiniz? ♣R asınızı çıkardıktan sonra perdanlarınızın hepsi hızlıdır. Ancak, rakiplere el vermeden kozları çekebileceğiniz için, perdanları defos etmeden hemen çekmeniz iyi olur. Rakiplerin kozları bittikten sonra, ♦A, ♦R ve ♦D oynayıp bunlara iki perdanınızı kaçarsınız.

Hemen kozları çekmeden karolara perdan defos etmeye kalkarsanız ne olacağına bakın. Siz ♦A, ♦R ve ♦D oynayınca Batı ♦D’a çakar. Bu şanssızlık sayılır ama kozları önceden çekerek önlenebilir.

Perdanlarınız yavaş ise: rakipler el tutunca onları hemen alamayacaklar ise, rakiplere el verecek olsanız bile kozları çekmek daha iyi olur.
Örnek

Kontrat: 4♥                            
Atak     : ♠D            
              
                   ♠874
                   ♥10752
                   ♦1052
                   ♣AR4
♠DV109                        ♠632
♥A63                             ♥4
♦DV94                          ♦R87
♣V5                              ♣10987
                   ♠AR5
                   ♥RDV98
                   ♦A63
                   ♣D3

4♥ kontratında üç löve kaybedebilirsiniz. Bir pik, bir kör ve iki karo perdanınız var. Treflide yerin alıcısına bir perdan defos edebilirsiniz.

Hemen koz oynamalı mısınız? Oynarsanız, rakiplerin ♥A’ını çıkarmak için el vereceksiniz. Ancak perdanlarınız hızlı değil, yavaştır. ♠R ile alınca hala elinizde ♠A var. Rakiplere el verince alıcılarını hemen çekemezler. Ne oynarlarsa siz kazanır, kalan kozları çekersiniz. Ondan sonra ♣D oynayıp ♣3 ile yerin asına geçer ve ♣R’ya perdanlarınızdan birini defos edersiniz.

Bu elde kozları çekmezseniz batarsınız. Üçüncü trefliyi oynadığınızda perdanlarınızdan birini defos edersiniz ama buna Batı çakar. Alıcılarınızdan biri perdan olmuş oldu.

Pekiyi Batı ♠D yerine ♦D atak ederse ne olur? ♦A ile kazandıktan sonra karoda iki hızlı perdanınız olur. Rakipler ♥A ile el tutunca iki karo lövesi alabilirler. Ancak bu sizin kontratınızı batırmak için yeterli değildir. Hala pikte yavaş bir perdanınız var ve kozları temizledikten sonra onu trefliye defos edersiniz. Fazla hızlı perdanınız olunca rakiplere erken el vermemeye dikkat edin.

Fazla Alıcıları Sağlamak
Bazen perdanlarınızı defos etmek için yerde fazla alıcılar hemen bulunmayabilir. Daha önceden gösterilen teknikleri kullanarak fazla alıcıları sağlamak mümkün olabilir.
Örnek

yer         :  RDV      Yerin sağlam lövesi yok ama rakiplerin asını çıkarınca
deklaran: 42           promosyonla iki löve sağlanır. Elinizde iki küçük kart olduğundan yerin fazla alıcısına elinizden bir perdan kaçabilirsiniz.
Yer        :   AR862   Dışarıdaki kartlar 3-2 dağılmışsa, bir löve vererek iki
deklaran:  543        löve sağlayabilirsiniz. Bu sağlanan lövelere elinizdeki perdanları defos edebilirsiniz.
Yer         : ADV       Bu kombinasyon ile empas yapıp ruanın solunuzda
deklaran: 73           olmasını ümit edebilirsiniz. Empas kazanırsa ele gelip empası tekrar edersiniz. Daha sonra fazla bir alıcınız olacağından elinizdeki bir perdanı buna kaçabilirsiniz.
Empas kaybetse bile hala bir fazla alıcınız olur ve buna bir defos yapabilirsiniz.
Alıcı sağlayarak perdan defos etmeyi gösteren bir örnek:

Kontrat: 4♥                   
Atak     : ♦R                       

                 ♠DV10
                 ♥D752
                 ♦A86
                 ♣A84
♠A762                         ♠R985
♥63                             ♥9
♦RDV10                     ♦7542
♣V65                          ♣D932
                   ♠43
                   ♥ARV1084
                   ♦93
                   ♣R107

Üç löve verebilirsiniz. Pikte iki, karoda bir ve treflide bir perdanınız vardır: limitinizden bir fazla. Perdanlarınızı yere çaktıramayacağınız için, onlardan birini defos etme imkanını araştırırsınız. Yerde sağlam löve yok ama pik as ve ruasını çıkarınca bir löve sağlama imkanı vardır.

İlk löveyi aldıktan sonra rakiplere kozdan löve vermeyeceğiniz için kozları çekebilirsiniz. Sonra pik oynayın ve rakiplerin ruasını çıkarın. Karo alıcılarını çekerler. Bir karo daha oynarlarsa buna çakarsınız ve bir pik daha oynarsınız ve rakiplerin asını çıkarırsınız. Yerin kalan piki alıcıdır ve trefli perdanınızı buna defos edersiniz.
Burada da uzunluk ile löve sağlamaya bir örnek var.

Kontrat: 4♥                            
Atak     : ♦4                        

                    ♠AR5
                    ♥652
                    ♦87
                    ♣A9763
♠9863                            ♠DV10
♥87                               ♥943
♦R10542                       ♦AD96
♣D5                              ♣V108
                     ♠742
                      ♥ARDV10
                     ♦V3
                     ♣R42

4♥ kontratında üç löve kaybedebilirsiniz. Bir pik, iki karo ve bir de trefli perdanınız var. Karo perdanları için bir şey yapamazsınız, zira rakipler iki löveyi hemen alabilirler. Trefli perdanına yerden çakamazsınız ve bunu defos edecek bir yer de yok. O zaman pik perdanını elimine etmek üzerine yoğunlaşmalısınız.

Treflideki uzunluk fazla löve sağlama imkanı verebilir. Sizde sekiz trefli var, rakiplerde beş. Dışarıdaki trefliler 3-2 dağılmışsa, bir löve verdikten sonra kalan trefliler sağ olacaktır. Bu fazla alıcılara pik perdanınızı defos edebilirsiniz.

Farz edelim rakipler ilk iki karo lövesini aldıktan sonra pik oynasınlar, sizin ruanızı çıkartsınlar. Siz kozları çekip ♣R, ♣A ve üçüncü trefliyi oynarsınız, yerin kalan treflileri sağlanır. Rakipler pik oynayıp sizin asınızı çıkarttıklarında da trefli alıcılarından birinin üzerine kalan pikinizi kaçarsınız.  Kalan lövelerin hepsi sizindir.

Empas ile fazladan bir alıcı sağlamaya örnek:

Kontrat: 2♠                   
Atak     : ♥D                       

                    ♠V1082
                    ♥742
                    ♦AV4
                    ♣765
♠94                                ♠A6
♥DV108                        ♥R63
♦D872                           ♦10965
♣R108                          ♣AD93
                     ♠RD753
                     ♥A95
                    ♦R3
                    ♣V42

2♠ partskor kontratınızda, beş löve verebilirsiniz. Bir pik, iki kör ve üç trefli perdanınız var: bir fazla. Ataktan rakipler sizin ♥A’ınızı çıkardıkları için perdanlarınızın hepsi hızlı. Koz oynadığınız takdirde rakipler pik asını alıp iki kör ve üç trefli lövesi alabilirler.

Perdanlardan birini nasıl elimine edebilirsiniz? Tek ümidiniz onlardan birini yerin fazla bir alıcısına defos etmektir. Yerin sağlam alıcıları yoktur ama karo empasının tutması ihtimali vardır. ♦R oynayıp daha sonra yerin ♦A ve ♦V’sine doğru ♦3 ile devam edersiniz. Batı küçük bir kart verince yerin ♦V’si ile empas yaparsınız. ♦D Doğuda olmadığı için bu löveyi kazanırsınız. Şimdi yerin ♦A’ına elinizden bir perdanı defos edersiniz. Şimdi perdanlarınız beşe inmiş olur ve koz oynamaya başlayabilirsiniz.

Ya ♦D Doğuda olsaydı? O zaman, empasınız kaybeder ve bir yerine iki batarsınız. Rakipler karo lövesine ilave olarak iki kör, üç trefli ve bir pik lövesi alırlar. Kontratınızı yapmak için bazen riske girmek gerekir.

DEFANS PRENSİPLERİ
Ortağınız atak edince, siz löveye üçüncü olarak kart vereceksiniz. Üçüncü olarak kart verirken uyacağınız prensipler aşağıdadır.

Üçüncü Oyuncu Büyük Verir
Rengin şu şekilde dağılmış olduğunu kabul edelim:

                    765
RV843                          D92
                    A10

Farz edelim ortağınız 4’lüyü atak etti ve yerden 5 verildi. Hangi kartı oynamalısınız? Sizin üçüncü olarak kart vereceksiniz. Aynı zamanda sizin tarafın son oyuncusunuz. Bu durumda prensip büyük koymaktır. Ortağınızın kartı löveyi alamayacak gibi görünüyorsa, büyük bir kart koyarak löveyi almaya çalışın.

Burada koyabileceğiniz en büyük kartı, damı, koyun. As deklaranda olduğu için damınız löveyi alamaz ama ası çıkarır ve ortağınızın rua ve valesini alıcı haline getirir. Eğer 2 veya 9 koyarsanız, deklaran löveyi as yerine 10 ile kazanır ve elinde hala alıcı olarak as kalır. Sizin tarafa alıcı sağlamamış olursunuz.

Üçüncü oyuncunun büyük kart oynamasının hedefi ya löveyi kazanmak veya o renkteki diğer kartlara promosyon sağlamaktır. Eğer ortağınızın kartı löveyi kazanacak ise veya ikinci oyuncu sizin elinizdekinden daha büyük bir kart oynamışsa, büyük kart oynamanıza gerek yoktur.
Örnek
                     R65
                   
DV109                              A42
                     873

Ortağınız damı oynarsa ve yerden küçük kart verilirse, dam löveyi kazanacağı için ası koymanıza gerek yoktur. Tabii yerden rua konulursa ası oynarsınız.

Yalnız Gerektiği Kadar Büyük
Üçüncü oyuncunun büyük kart vermesi prensibinde, her zaman en büyük kartınızı oynamanız şart değildir. Sadece gerektiği kadar büyük bir kart oynamalısınız. Şu pozisyona bakın:

                     D63
10742                                RV9
                     A85

Farz edelim ortağınız 2’liyi atak etti ve yerden 3 verildi. Damın yerde olduğunu gördüğünüz için ruayı oynamanıza gerek yoktur. Onun yerine valeyi koyun. Eğer as ortağınızda ise vale löveyi kazanır. As deklaranda ise, vale ası çıkarır ve ruanız alıcı haline gelir.
Gerektiği kadar büyük fikri  şu durumda da geçerlidir.

                  96
R10852                   DV3
                  A74

Ortağınız 5 atak edince yerden 6 verilirse, sizin vale ve damınız eşittir, ikisinden biri ası çıkarmaya yeter. Bu durumda, gerektiği kadar büyük fikrineuyarak damı değil de valeyi oynayın. Vale ası çıkarınca ortağınız damın sizde olduğunu anlayacaktır. Deklaranda as ve dam olsaydı dam ile kazanırdır. Bu gibi durumlarda damı oynarsanız, ortağınız valenin deklaranda olduğunu zanneder.

KONUŞMALARI HATIRLAMAK
Konuş Konturu
Deklarasyonda kompetisyon yapmanın bir yolu da konuş konturu atmaktır.
Şu hususlar geçerli ise bir konturun konuş konturu olduğunu anlarsınız.
a.   Siz ve ortağınız pastan başka bir şey söylememiş iseniz ve kontur atılan kontrat partskor ise, kontur, konuş konturudur.
b.   Eğer siz veya ortağınız deklarasyon vermişseniz veya kontur atılan kontrat zon ise kontur ceza içindir.

Konuş konturu için gerekli şartlar
Konuş konturu atmak için şu kriterlere uygun bir eliniz olmalıdır:
a.   13+ puan (destek puanı dahil)
b.   Konuşulmamış renklere destek.

Konuş konturuna cevap vermek
Konuş konturu forsingtir ve, sağındaki rakip konuşmazsa, cevapçı deklare vermek mecburiyetindedir. Cevabınızı aşağıdaki prensiplere göre seçersiniz:

Minimum el ile (0-10 puan)
a.   Dört kartlı veya daha uzun bir majör rengi en ucuz seviyede söyle.
b.   Dört kartlı veya daha uzun bir minör rengi en ucuz seviyede söyle.
c.   1SA deklare et.

Orta kuvvette bir el ile (11-12 puan)
a.   Dört kartlı veya daha uzun bir majör rengi sıçrayarak söyle.
b.   Dört kartlı veya daha uzun bir minör rengi sıçrayarak söyle.
c.   2SA’ya sıçra.

Maksimum el ile (13 + puan)
a.   Dört kart veya daha uzun bir majör renkte zona sıçra.
b.   3SA’ya sıçra.

Konuş konturu atanın ikinci konuşması
Konuş konturu attıktan sonra, ortağınız minimumdan daha iyi bir el göstermemişse, minimumdan daha iyi bir eliniz yoksa bir daha konuşmayın. Şu prensiplere uyun:
Minimum el ile (13-16 puan)
a.   Ortağınız en ucuz seviyede konuşmuşsa pas geçin.
b.   Ortağınız sıçrayarak konuşunca, 13-14 puan ile pas geçin.
c.   Ortağınız sıçrayarak konuşunca, 15-16 puan ile zon deklare edin.
Orta kuvvette el ile (17-18 puan)
a.   Ortağınız en ucuz seviyede konuşmuşsa bir yükseltin.
b.   Ortağınız sıçrayarak konuşmuşsa zon deklare edin.
Maksimum el ile (19-21 puan)
a.  Ortağınız en ucuz seviyede konuşmuşsa sıçrayarak yükseltin.
b.  Ortağınız sıçramışsa zon deklare edin.

ÖZET
Koz kontratı oynarken, üçüncü etap olan “alternatifleri değerlendir”meye sıra gelince, perdanlarınızı elimine etmek için iki tekniği dikkate alabilirsiniz:
a.   Perdanlarınızı yere çaktırın.
b.   Perdanlarınızı yerdeki ilave alıcılara defos edin.

Perdanlarınza yerden çakmayı planlıyorsanız, yerde yeteri kadar koz kalmasına dikkat edin. Bazen perdanlarınıza çakmayı tamamlayıncaya kadar kozları çekmeyi erteleyebilirsiniz. Onör kartlarınızı akıllıca kullanın: doğru zamanda doğru elde olmaya dikkat edin.

Perdanları defos ederken de kozları çekme konusunda dikkatli olmalısınız. Kozları çekerken rakiplere el vermek mecburiyetinde kalacaksanız va limitinizden fazla perdanınız varsa, fazla perdanlarınızı defos edinceye kadar koz çekmeyi erteleyin.

Bazen yerde ihtiyacınız olan ekstra alıcıları sağlamak için promosyon, uzun rengi sağlamak ve empas gibi teknikleri kullanmalısınız.

Defansta yararlı bir prensip, üçüncü oyuncu büyük kart verir kuralıdır. Yalnız, löveyi kazanmak veya sizin tarafa alıcı promosyonu yapmak için gereği kadar büyükkart oynamalısınız.
Zafer Ulusakarya' ya teşekkürler

Hiç yorum yok: