1 Ağustos 2017 Salı

Walsh

Üç Hürel Madalyonun Ters Yüzü
http://www.youtube.com/watch?v=Dz0FcxMFwyY
***
Once Upon A December- Piano
***
Bir yere geldik ki
Güneş heyy!
Ay, ayy!
Cemal Süreya
***
Korku,
vebadan daha bulaşıdır.
Göz temasıyla
bile bulaşır.
Nikolay Gogol

***
KUŞLAR DA GİTTİ
- İnsanlık öldü mü? dedim
- Yok, dedi, ölmedi, ölmedi ama bir yerlerde sıkıştı kaldı herhalde.
- Nerede kaldı acaba?
Mahmut’un yüzü bir an sevinç ışığında şakıdı. İnsanlık belki Mahmut’un bu ağız dolusu gülücüğünde, yürek dolusu sevincindedir, kim bilir, belki kuşlar da gitti, dedi Mahmut.

Sonra hiç konuşmadık. Kuşlar da gitti, kuşlarla birlikte de…
Ne olacak kuşlar da gitti.
Yaşar Kemal
***
CLOTILDE
Dağ lalesiyle küpe çiçeği
Fışkırmış bahçenin ortasında
Hüznün uykuya vardığı yerdir
Aşk ile küçümseyiş arasında
Gölgelerimiz de üşüşürler oraya
Gece bu gölgeleri dağıtacak
Onların rengini koyulaştıran güneş
Onlarla birlikte yoklara karışacak
Ve akarsuların tanrıçalarıdır
Bırakırlar saçlarını akıntısına suyun
Haydi geç izlemek zorundasın işte
O güzel gölgeyi arzu duyduğun

Türkçesi: Gertrude Durusoy – Ahmet Necdet
GUILLAUME APOLLINAIRE

***
1 TREFL AÇIŞA WALSH    11+ PUAN

Cevapçı 11+ puanla; 4 kart majorü varken 4 kart karosunu okuyacaktır. Cevapçının 6-10 puanlı eliyle karo rengi uzun bile, olsa varsa 4 kart majorü okuyacak.
Açıcı 12-14 puanlı ellerle 4 kart majorü olsa bile, 1 karo cevabına 1 NT diyecek. Açıcını eli dengesiz olduğu durumda majorünü okuyabilir. Açıcını 2 karo cevabı 4 majorü inkar eder.

A. 1 Trefl                 1 Karo              
     1NT                     2 Trefl, stayman
                                 2 Karo, 5+ kart 5-10 puan sign off
                                 2 Majör,  majör 4 kart + karo 5 kart GF
                                 2 NT, 11-12 puan davet
                                 3 Trefl, davet, 10-12 puan
                                 3 Karo, 6 kart 10-12 puan
                                 3 Majör, splinter 5 kart karo + 4 kart trefl
                                 3 NT, sign off
                                 4 Trefl, Trefl üzerine RKCB
                                 4 Karo, Karo üzerine RKCB
                                 4 NT, Kantitatif şlem daveti

B. 1 Trefl                                                1 Karo
     1 NT                                                   2 Trefl
     2 karo, min 4 majör yok
     2 Kör, 4 kart (4 kart pikte olabilir)
     2 Pik, 4 kart
     2 NT, max 4 kart majör yok

NOT: Majör fiti ile şlem ilgisi, diğer majörü söylemekle gösterilir. 2 Kör cevabına 2 pik,
         2 Pik cevabına ise 3 kör, açıcının var dediği majörden şlem ilgini gösterir. Bu
         Konuşma sadece şlem ilgisidir. Okunan renkte bir değer vaat etmez,

C. 1 Trefl                                 1 Karo
     1 NT                                    2 Trefl
     2 Pik                                   3 Kör, 4 kart pik tutuş, şlem ilgisi (Öbür major)
                                                 4 Trefl-Kör, splinter

D. 1 Trefl                                  1 Karo
     1 NT                                     2 Trefl, stayman
     2 Karo, min majör yok       2 NT, davet değil majör arıyordum

E. 1 Trefl                                   1 Karo
     1 NT                                      2 Trefl, stayman
     2 Kör, 4 kart pik te olabilir  3 kör, davet

F. Cevapçının 3 minör konuşması şlem ilgisini gösterir
  
     1 Trefl                                 1 Karo
     1 NT                                    2 Trefl, stayman
     Bir şey                                3 Trefl, treflde şlem ilgisi
                                                3 Karo, Karoda şlem ilgisi
     3 NT, şlem ilgisi yok
     Diğer, limite el ile sınırlı şlem ilgisi

G. 1 Trefl                                1 karo
     1 NT                                  2 Trefl
     2 Kör , 4 kart                    2 Pik, kör tutuş şlem ilgisi
                                               3 Pik, splinter
                                               4 Trefl, splinter

H. 1 Trefl                              1 Karo
     1 NT                                 2 Trefl
     2 Karo, majör yok           Pas
                                             2 NT, oynamak için
                                             3 Trefl, treflde şlem ilgisi
                                             3 Karo, karoda şlem ilgisi
                                             3 NT, sign off   

I.  1 Trefl                               1 Karo
     1 NT                                  2 Trefl
     2 NT, max. majör yok      3 Trefli treflde şlem isteği
                                               3 Karo, karoda şlem isteği
                                               3 NT, sign off

J.   1 Trefl                            1 Karo
       1 NT                              2 Trefl
       2 Kör, 4 kart                 2 Pik, kör tutuş şlem isteği
                                             2 NT, tutuşamadık zon daveti
                                             3 Trefl, treflde şlem isteği
                                             3 Karo, karoda şlem isteği
                                             3 Kör, davet
                                             3 Pik, splinter
                                             4 Trefl, splinter
                                             3 NT, sign off

K.  1 Trefl                           1 Karo
       1 NT                             2 Trefl
       2 Pik, 4 kart                 2 NT, tutuşamadık, zon daveti
                                            3 Trefl, Treflde şlem isteği
                                            3 Karo, karoda şlem isteği
                                            3 Kör, (Ters majör) pikte tutuştuk şlem isteği
                                            3 Pik, zon daveti
                                            3 NT, sign off
                                            4 Trefl, splinter
                                            4 Karo, splinter
                                            4 Pik, sign off
                                                                                  
Mehmet Özyeşilbaş’a teşekkürler 

Hiç yorum yok: