8 Şubat 2011 Salı

Checkback Stayman

                                                                                                                               dreamstime                                                EBU : European Bridge Union. Avrupa Briç Birliği.
WBF: Dünya Briç Federasyonu
ACBL: American Contract Bridge League
*****
KEDER VE SEVİNÇ

Her derin keder
kaybetmiştir sevinci nesnede.
Yitirme bu yönü asla.

Keder görevini unutmasın sakın.
Sevincin alabileceği
en derin onurdur keder.
Harry Martinson (1904-1978, İsveç)
[1974 Nobel Edebiyat Ödülü]
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy
*****
CHECKBACK STAYMAN
Checkback Stayman cevapçının elini anlatması yönünden  başarılıdır. 
Cevapçı sıçramadan  zon araştırabilir.
Temel anlaşma şöyledir:
Açıcının 1 NT rebidinden sonra cevapçının 2 ♣ konuşması artifisyeldir, kısa renk olabilir ve bir tur için forsingtir. En azından zona davet gücü vaat eder ve üçlü kart desteği araştırmak için, genellikle cevapçı beşli kart majör renge sahipken kullanılır.

Check-back stayman  en az 11 op ile yapılır. Cevapçının majöründeki kart sayısını ve açanın op limitini sorar.

Açanın, 1 trefl/karo açışına 1Majör diyen cevapçının,
Açanın 1 NT rebidine 2 Trefl deklaresi, 1 tur için Forsingtir. 11+ puanla yapılır.
Cevapçı açanda kendi söylediği majörün 3'lü ya da diğer majörün 4'lü olup olmadığını 2trefl ile sorar.

Minör açışına majör cevabından sonra açıcının 1 Sanzatu konuşması üzerine cevapçı
aşağıdaki gibi cevap verir. 
açan                                    cevapçı
1Trefl                                  1Pik
1NT                                     2Trefl  (Checkback stayman- 11 P)
2Karo:3 adet pik 4 adet kör yok.
2Kör  :4 adet kör var, 3 adet pik yok.
2PİK : 3 adet pik var 4 adet kör olabilir.

Eğer cevapçının ilk konuşması 1 Kör olsaydı, 2 Trefl sadece Körün 3 parça olup olmadığını soruyor olacaktı. Bu durumda açıcıda 4 parça Pik olmadığı bellidir, olsaydı 1 Sanzatu yerine 1 Pik deklare etmesi gerekirdi.
Bu konvansiyonun farklı uygulamaları vardır. Bazı sistemlerde 2 Kör cevabı 4 parça Körüm var 3 parça Pikim olabilir, 3 Pik cevabı ise 3 parça Pikim var 4 parça Körüm yok olarak uygulanır. Bu konvansiyon 2 Trefl natürel konuşmasını ortadan kaldırır.
******

Checkback stayman

1 minör renk açıcının, 1 majör cevabına rebidinde 1NT konuşması üzerine cevapçının 5’li majörü ve 11+ OP ile “2TREFL” rebid etmesidir. Natürel olmayabilir, 1 tur için forsingtir, açıcıdan majörüne 3 kartlı destek olup olmadığını sorar ve elini daha fazla tarif etmesini ister.

Check-Back Staymana Açıcının cevapları
1) 2KARO: 3’lü tutuş yok, minimum el, 12-13 OP.
2) 2NT: 3’lü tutuş yok, maksimum el, 14 OP.
3) 2 Seviyesinde cevapçının majörü: 3′lü tutuş var, minimum el.
4) 2 Ters majör: Natürel, 4’lü majör. Reverse puanı olmadığından ilk rebidinde gösterememiştir.

Açıcı 3’lü tutuş gösterirse cevapçının rebidleri
Yeni renk : Şlem için kontrol.
3NT: Oynamak için.
4NT: Cevapçının majörü için key kart sorusu.
“profesyonelbric”

Hiç yorum yok: