28 Şubat 2011 Pazartesi

Defans

Jungen Riederinger Musikanten - Munti Polka
*****
Sorun cahil olman değil,
kendini alim sanman.

Sadi Şirazi
*****
BOYALAR
Yeşil çalışkandır,
Kırmızı yaramaz,

Sarı uykucu,

Ak yıkanmış,

Kara korkak.
*
Ben erkenden
Anaokuluna giderken

Yeşil gibiyim
Fazıl Hüsnü Dağlarca
*****
DEFANSİF SİNYALLER (APELLER)

Bir sinyal öncelikle BEĞENDİM - BEĞENMEDİM sonra SAYI VERMEK olarak algılanır. Ancak bu ikisinin zaten bilindiği veya öneminin olmadığı durumlarda verilen marka SUİT PREFERANSİYEL (renk tercihi) olarak değerlendirilir.

Apel bir emir değildir. Tercih ve bilgidir. Oyuncular ortaklarının tercihlerini öğrendikten sonra, ellerindeki dummy’deki kartların durumuna göre, defansta oyun batıracak löveleri almak üzere, bir oyun planı oluşturacak ve buna göre oynayacaklardır. Ortak apel verdi diye hemen o rengi oynamak gerekmeyebilir. Alınan bilgiyi kullanarak ne zaman ve ne yapmanız gerektiğine karar vermelisiniz. ‘Apel bir emir değildir’

1. ATİTUDE SİGNALS (Standart/ Direkt apel)
Bir kontrata karşı ortağınız atağını yaptığında ve sizin de büyük kart oynama mecburiyetinde olmadığınız durumlarda, atak rengine yaklaşımınızı ‘’atağı beğenip beğenmediğiniz’’ şeklinde bildirmeniz gerekecektir.

Standard apel olarak da bilinen Attitude (tutum) Signal’de;
Büyük(7,8,9,10 gibi) Beğendim Küçük(2,3,4,5 gibi) Beğenmedim
(6’lı nötr kabul edilebilir ve genelde apel vermiyorsunuz olarak yorumlanabilir.)
Beğendim apeli büyük markalardan oluştuğundan ’’Büyük Apel’’ olarak da adlandırılmaktadır.

Ortağınızın oynadığı rengi sağlamak üzere yardımcı olacak bir kartınız olup olmadığına bakınız ve yardımınız var ise beğendim, yardımınız yok ise beğenmedim deyiniz.

Her zaman attitude apel gerekli değildir. Ortağınız daha önce bir rengi beğenip beğenmediğinizi veya renk tercihi apelinizi görmüş olabilir. Örneğin, dekleran bir rengi oynarken ortağınıza bu rengi beğenip beğenmediğinizi söylemenize gerek yoktur. Sizin konuştuğunuz ve tutuştuğunuz bir rengi de isteyip istemediğimizi bildirmenin çok bir faydası olmayacaktır.

Öte yandan, ortağınızın atak ettiği renge teşvik/red apelinizi verdikten sonra, diğer renklerin oynanması sırasında, oynanan renkten elinizde kaç tane kart olduğunu söyleyeceksiniz. Elinizde o renkten kaç kart olduğunun kesin olarak anlaşılabilmesi için, o rengin iki tur oynanması gerekir.

Bir renge uyarken önce büyük sonra küçük bir kart verdiğinizde, çift sayıda kart olduğunu göstermiş olursunuz.
Önce küçük sonra daha büyük bir kart vererek renge uyarsanız, bu sefer de tek sayıda kart göstermiş olursunuz.

Düz sayı vermek olarak adlandırdığımız bu apele göre, ortağınız sizin bu renkten elinizdeki kart sayısını bulur. Sadece sayı verdiğiniz rengin değil, diğer renklerin de kaçar tane olduğunu bulabilecektir.

Dekleranın oynadığı renklere de sayı apeli veriyoruz. Ancak, dekleran kozları çekerken, (verilecek marka önem taşımıyorsa) preferansiyel apel verilir.

2. STANDART (Direkt) DEFOS:
Ortağın veya dekleranın oynadığı renkte, defansdaki oyuncunun elinde aynı renkten kart yoksa, başka renkten attığı/verdiği karta defos kartı (discard) denir.

İlk defos önemlidir. Sonraki defoslar bir anlam taşımazlar. Bu iş yapılırken gelişi güzel kart atılmayıp, ortağa bilgi (sinyal) verilir.
Defos ederken vereceğimiz apel, beğendim/beğenmedim apelimize benzer şekilde olacaktır.

Büyük bir kart defos etmek, o rengin oynanmasını istediğimiz anlamına gelirken,
Küçük bir kart defos etmemiz ise, defos ettiğimiz rengin oynanmasını tercih etmediğimiz anlamına gelecektir.

3. UDCA (Up side Down Count Attitude):
Ters sayı, ters apel olarak adlandırılan bir apel sistemidir. Bizim, standart/direkt apelde büyük-küçük vererek bildirdiğimiz bilgilerin, ters çevrilerek uygulanan bir şeklidir.

Önce küçük marka, sonra büyük marka; gel/beğendim, (KÜÇÜK APEL)
Önce büyük marka, sonra küçük marka; gelme/beğenmedim, anlamındadır.
Önce küçük marka, sonra büyük marka; çift sayıda (2–4) kart, (TERS SAYI)
Önce büyük marka, sonra küçük marka; tek sayıda (3–5) kart, anlamındadır.

(Çeşitli varyasyonlarla da uygulanabilir. Örneğin, NT kontratlarında ters apel oynayabilir, koz kontratlarında standart apellerinize devam edebilirsiniz. Ya da apelleri ters oynayıp, sayıları standart olarak düz verebilirsiniz.)

4. UDCA Defos: Standart (direkt) defosun tersidir.
Defos ederken vereceğimiz apel, beğendim/beğenmedim apelimize benzer şekilde olacaktır.

Küçük bir kart defos etmek, o rengin oynanmasını istediğimiz anlamına gelirken,
Büyük bir kart defos etmemiz ise, defos ettiğimiz rengin oynanmasını tercih etmediğimiz anlamına gelecektir.

5.  RENK TERCİHİ APELİ (Preferans):
Koz kontratlarında, ortağın atak rengine uyarken: (gerek standart, gerek udca cardingde) eğer atağı beğendiğimiz veya beğenmediğimiz yer açılınca zaten belli olmuşsa veya artık gel-gelme ve sayı apelinin önemi kalmamışsa, ya da o renkten
2. löveyi kazanmamızın mümkün olmadığı ortağınız tarafından da biliniyorsa, dikkati çekecek kadar ‘anlamsızca’ vereceğimiz çok büyük veya çok küçük bir marka ‘Suit Preferansiyel’ renk tercihi olarak değerlendirilmelidir. Yani, o renge devam edilmesini istemez ve başka bir renge tercih bildirir. Hangi renge dönülmesini ise; yukarıda da belirtildiği gibi, görünür bir neden yokken O rengin büyükçe bir markasını vererek; (koz hariç) kalan renklerin pahalısı (büyüğü) istenir. O rengin en küçük markasını vererek ise (koz hariç) kalan renklerin ucuzunu (küçüğünü) istediğimizi belirtmiş oluruz.(NT kontratlarında yerin uzun rengi koz gibi düşünülür. 6’lı nötr kabul edilir ve genelde apel vermiyorsunuz olararak düşünülür.)

Ortağın ya da rakibin çıkışına yerde kısalık varsa (single, double, void) verdigimiz marka yine suit preferansiyeldir.

Preferansiyel apel tek başına bir apel sistemi değildir, yani gel/gelme ve sayı apeli bildirmez, standart apel veya UDCA apel sistemi ile birlikte kullanılabilir

Renk Tercihi Apelinin Diğer Kullanımı

Ortağınızın kozlaması için bir renk dönüşünüzde, kozladıktan sonra ortağınızın ne oynamasını istediğinizi bildirmenizdir. Çoğu durumda ortağınız, kozladıktan sonra bir kere daha kozlayabilmek için, eli size tutturmak isteyecektir. Ortağınıza kozlaması için dönerken, kozladıktan sonra kalan renklerden (koz ve kozladığı renkler dışında kalan renkler) hangi rengi oynayarak size ulaşabileceğini, yine renk tercihi apeli ile bildirebilirsiniz. Kozlaması için dönerken; büyük marka oynayarak kalan renklerden büyük olanı, küçük oynayarak kalan renklerden küçük olanı oynamasını isteyebilirsiniz.

6. LAVİNTHAL (Preferansiyel) Defos: 
Preferansiyel apele benzer.
Bu sistemde defos edilen renk kesinlikle istenmez.
Ortağın veya rakibin oynadığı renkten bizde kart kalmamışsa, başka bir renkten: 2,3,4,5 gibi küçük bir marka atıldığında, dışarıda kalan renklerin ucuzu,
7,8,9,10 gibi büyük bir marka atıldığında, dışarıda kalan renklerin pahalısı, istenir.

7. ROMAN DEFOS (Odd/Even Discard):
Oyunun herhangi bir aşamasında, oynanan renkte bizde kart kalmamışsa defos edeceğimiz markalar apeldir.

Eğer tek sayıda (3,5,7,9) marka defos ediyorsak, defos ettiğimiz renge ilgimiz vardır veya o renkten onör vaat ederiz.
Eğer çift sayıda (2,4,6,8) marka defos ediyorsak, defosumuz suit preferansiyelidir;

Defos ettiğimiz marka büyükse kalan renklerin büyüğüne ilgimiz vardır ve o renkten onör vaat ederiz,
Defos ettiğimiz marka küçükse kalan renklerin küçüğüne ilgimiz vardır ve o renkten onör vaat ederiz.

Not: Açılışta cesaret kırmak veya cesaretlendirmek için apel olarak da kullanılabilmektedir. Tek sayıda kart vermek; cesaret verici/beğendim anlamındadır. Çift sayıda büyük veya küçük kart vererek açılış yapılan renkte cesaret kırarken diğer renklerden yüksek/düşük olanını (preferans) isteyebilirsiniz.
“Ergun Çuhadar”   

Hiç yorum yok: