6 Ekim 2011 Perşembe

Yanıltıcı Markalar

Her etiket sınırlayıcıdır. 
Etiketler bizi içinde hareket imkanının olmadığı  kutulara kapatır.
Bugün tüm etiketlerden kopun ve 'olmanın' huzuruna, genişliğine kendinizi teslim edin. Özgürlüğü hissedin, sadece olmanın sınırsız potansiyelini hissedin.
'O  ya da bu olduğumda, her şey olamam.' 
 Meister Eckhart (denizce)
****


ATLININ TÜRKÜSÜ
Kurtuba
Uzakta tek başına
Ay kocaman at kara
Torbamda kara zeytin
Bilirim de yolları
Varamam Kurtuba'ya
Ovadan geçtim yel geçtim
Ay kırmızı at kara
Ölüm gözler yolumu
Kurtuba surlarında
Yola baktım ama yol uzun
Canım atım yaman atım
Etme eyleme ölüm
Varmadan Kurtuba'ya
Kurtuba
Uzakta tek başına
Gabrial Garcia Lorca
****
YANILTICI MARKALAR
Defans ellerinde oynayanı yanıltıcı markalar vermek son derece önemlidir. Bu markalar arasında en önemlisi 9 ludur, bundan hemen kurtulmaya bakın. Sizden 9 düştüğünde oynayan kartları yanlış plase edebilir ve siz ilave löve kazanabilirsiniz.
Bir kaç örnekle inceleyelim:

AQ104 yerden oynadığında veya elden yere doğru
1- J975 3 giderken Batı ilk löveye 9 vermelidir  ki deklerana
K862 seçenek sunsun.

AQ92 Yere doğru giderken Batı ilk lövede 8 vermelidir-ki
2- 10853 K dekleran 2. lövede belki Doğuda dörtlüdür diye as
J764 çeksin

KJ76 Doğu ilk löveyi almayıp 8 vermelidir ki dekleran 2.
3- 3 A1084 löveyi dama doğru oynasın
Q952

AJ Yere doğru giderken Batı ilk lövede 9/10 vermelidir-
4- Q1094 2 ki dekleran ası girip valeyi oynasın
K87653

J753 Dekleran as çektiğinde Batı 10 vermelidir ki Güney
5- Q1096 2 Rua çekemeyip yere geçip valeyi oynasın.
AK84

Q852 Yerden ele doğru giderken ilk lövede J vermelidir-ki
6- 764 AJ9 2. löve as ile alınınca dekleran Batıya empas atsın
K103
***
Defansta iyi olmak sizi briçte güçlü kılacak en önemli silahtır. 
Basit bir hesapla yüz elin yarısında siz yarısında rakip oynar. 
Size gelen elli elin de yarısında siz, yarısında ise ortağınız oynayacaktır. 
Demek ki yüz ellik bir briçte oyun tekniği olarak sorumluluğunuz 25 ama defans olarak sorumluluğunuz 50 el olmak zorundadır. 
Defansta iyi olanlar çoğu zaman briçte üst seviyelerde bulunurlar.
**
10863 Yerden oynadığında Doğu ilk löveye J koymalıdır
1- 742 AJ9 bu şekilde deklerana Batının 9 lusuna empas
KQ5 seçeneği sunsun.

10863 Yerden oynadığında Doğu ilk löveye J koymalıdır
2- K AJ9 bu şekilde dekleranın damı girmesi sağlanır aksi
Q7642 takdirde boş koyacaktır.

9652 Yerden oynadığında Doğu ilk löveye 10 koymalıdır
3- Q K108 bu şekilde dekleranın valeyi girmesi sağlanır aksi
AJ743 takdirde boş koyabilir.

92 Yerden oynadığında Doğu ilk löveye 10 koymalıdır
4- Q K108 ki dekleran valeyi koysun, aksi takdirde as girip
AJ76543 sonra yere geçip tekrar yerden oynayacaktır.

QJ842 Dekleran yerden dam çektiğinde 9 luyu vermeliyiz
5- K 92 aksi takdirde ası koyup ortağın ruvasını alabilir.
AK84

J54 Dekleran yerden küçük elden dam koyduğunda 9
6- 1096 K2 vermeliyiz-ki tekrar yere geçip yerden vale oynasın
AQ873 aksi takdirde ası çekip ortağın ruasını alacaktır.

Aralık 2008  Faik Falay, Cumhuriyet

1 yorum:

nehiro dedi ki...

lorca, lorca lorca nasıl unutulabilirki onun şiirleri ve mücadelessi...büyük insan....