2 Ocak 2012 Pazartesi

İletişim Yasa 73

                                                                        flickr
Zon
Briç oyununda 100 sayıyı tamamlayan bir kontratı yerine getirmek zon yapmak anlamına gelir. Bunun için kozlu ve kozsuz oyunların sayıları vardır. Birinci Sanzatu 40 sayı, diğerleri 30 sayıdır. Majör renklerin her bir seviyesi 30 sayı, Minör renklerin her bir seviyesi 20 sayıdır.  3 Sanzatu oynayıp kontratı yerine getirirseniz 40+30+30=100 sayı alırsınız, 4 Pik oynayıp kontratı yerine getirirseniz 4x30=120 sayı alırsınız. Her iki durumda da 100 sayıyı tamamladığınız için zon yapmış olursunuz. Zon yapmanın kırmızıda ikramiyesi 500, beyazda 300 dür. Zon yapmak için manş skor konuşmuş olmak gerekir.
**
NİCEDİR ÖZLEMİŞİM
 
Nicedir özlemişim,
Bu rüzgarı,
Hani Doğu'da eser
Bahar akşamları.
*
Nicedir özlemişim,
Bir elma ağacının
Dibine oturmayı.
*
Nicedir özlemişim,
Şoseleri, dağları.
*
Nicedir özlemişim,
Bir dosta sarılıp
Ağlamayı...
Ataol Behramoğlu
**
YASA 73 - İLETİŞİM
A.         Ortaklar Arasında Doğru İletişim
1.         Artırım veya oyun esnasında ortaklar arasında iletişim sadece konuşma ve oyunların kendisi vasıtasıyla sağlanacaktır.
2.         Konuşma ve oyunlar; özel vurgu, tavır, farklı ses tonu, ve aşırı duraksama veya acele olmaksızın yapılmalıdır (ancak, Yetkili Federasyon zorunlu duraklamaları şart koşabilir, örneğin artırımın ilk turunda veya sıçramalı deklare uyarısından sonra ya da ilk lövede).
B.        Ortaklar Arasında Uygunsuz İletişim
1.         Ortaklar; konuşma ve oyunların yapılışındaki tavır, dışa dönük söz ve jestler, rakiplere sorulan veya sorulmayan sorular veya rakiplere yapılan veya yapılmayan uyarı ve açıklamalar aracılığıyla iletişim kurmazlar.
2.         Bir ortaklık için en ağır suç bu yasalarda onaylananların dışında önceden belirlenmiş iletişim yöntemleri ile bilgi alışverişinde bulunmaktır.
C.        Oyuncunun Ortağından İzinsiz Bilgi Alması
Bir oyuncu ortağından, söz, soru, açıklama, jest, tavır, özel vurgu, ses tonunda değişme, acelecilik veya duraksama, beklenmedik alert verilmesi veya verilmemesi gibi yollarla izinsiz bilgi elde ettiğinde, bundan kendi tarafına yarayabilecek şekilde faydalanmaktan dikkatle kaçınmak zorundadır.
D.        Tempo veya Tavırdaki Değişiklikler
1.         Her zaman gerekmese de, oyuncuların sabit bir tempo ve değişmez bir tavrı sürdürmeleri arzu edilir. Ancak, oyuncular bu tür değişikliklerin kendi taraflarına yarayabileceği durumlarda özellikle dikkatli olmalıdırlar. Bununla beraber, bir konuşma veya oyunun yapılışındaki hız veya tavrı kasıtsız olarak değiştirmek kendiliğinden kurallara aykırılık oluşturmaz, ama bu tür değişikliklerden sadece rakip oyuncular, riski kendilerine ait olmak üzere, çıkarım yapabilirler.
2.         Bir oyuncu söz veya tavır, bir konuşma veya oyundaki acele veya duraksama (singletonu oynamadan önceki duraksama gibi), veya bir konuşma veya oyunun yapılışındaki tavır veya doğru prosedürden kasıtlı olarak farklı davranmak yolu ile rakibini aldatmaya çalışamaz.
E.        Aldatma
Bir oyuncu bir konuşma veya oyun aracılığıyla kurallara uygun olarak rakibini kandırmaya çalışabilir (aldatma örtülü ortaklık anlaşması veya deneyimi ile korunmuş olmadıkça).
F.         Davranış Kurallarını İhlal
Bu Yasalarda tanımlanan davranış kurallarının ihlali sonucu masum bir rakip zarar gördüğünde; eğer hakem, masum bir oyuncunun, bir rakibinin yapmak için açık bir briç sebebi yokken ve yaptığı anda bundan fayda sağlayabileceğini bilebilecek durumdayken yaptığı söz, tavır, tempo ve benzeri davranışlarından yanlış bir çıkarımda bulunduğunu saptarsa ayarlı bir skor atayacaktır (bkz Yasa 12C).
“WBF”

1 yorum:

MEHMET dedi ki...

Nicedir Özlemişim'le yine güzel paylaşımlar...teşekkürler