31 Ocak 2013 Perşembe

Sanzatu Açışına Müdahaleler

Mireille Mathieu - L`Aveugle
*****
İnsanlar arasında iyilikten başka hiç bir üstünlük kabul etmem. Karakterin olmadığı yerde, ne büyük sanatçı, ne de büyük mücadele adamı vardır. Bütün mesele büyük görünmek değil, gerçekten büyük olmaktır.  Beethoven
*****
ALİ BEY, ALİ AĞA
Michigan Üniversitesi’nde 60 yaşlarındaki profesör 20 yaşlarındaki asistanına Richard diye hitap ediyor. 
Genç asistan da hocasına “John” diye sesleniyor. 
Mesele var mı? Yok. Bu bir kültür sorunu. Kendini aşamamış kimseler bey, ağa, paşa gibi bir sıfatla taltif edilmezlerse kendilerini çıplak hissediyorlar.  Dr. Hasan Vasfi Altay - Odatv
*****
ALABANDA

Gemi bordalarında lombar 
Ayaklananların anayurdu. 
Gündüzleri bir eğrim derya, 
Geceleri bir urup koygunluk. 
Özgürlüklere tapınanlar 
Hep ambarlara dolduruldu, 
Bunların tümü de tayfa, 
Gemi yerinde sayıyor. 
Ne yana kaptan, ne yana? 
Osman Numan Baranus
*
OSMAN  NUMAN  BARANUS

*1930 yılında Kayseri’de doğup, 2005’te Karacaahmet Huzurevi’nde vefat etti. 
Dr. Hasan Aktaş’ın deyişiyle, “Uzak Burçların yalnız ve esrarlı şairiydi. Gün görmemiş,yakası açılmamış kelimelerle bir tarih/kültür şiiri yazıyordu.” 
Osman Numan Baranus, Türkçenin kuyumcu ustasıydı. 
1986 ile1990 arası Cumhuriyet’te yayımlanan İspanya yazılarımın tutkunuydu. Ve bu yazıların kendisine esinlediği şiirleri, Günaydın Soyundan (Yazıt Yayınları,1991) başlığı altında toplayıp bana ithaf etti. 
Bazılarında adım geçen “özün”leri öylesine tutkuluydu ki, her biri mücevherolmasına rağmen ne şiirlerine sahip çıktım, ne de bunca yalnız ve değerli şairine.Gençtim, uzaktaydım, mahcup oldum, hatta korktum… 
Bir insan iki kez ölürmüş derler. İkincisi, adı son kez geçtiğinde. 
Osman Numan Baranus yaşarken değerini bilemedim. Yaşadığım sürece adını ve şiirlerini söyleyeceğim.
*
Mine G. Kırıkkanat
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/293294/Dilden_dusunceye_kimlik.html

*****
 1 NT AÇIŞINA MÜDAHALE   (OWERCALL)
(Açıcıdan sonra konuşan oyuncuya Araya Giren, onun ortağına da Yükselten adı verilir).
1 NT açılışları (15-17) OP ve dengeli eller ile yapıldığından, müdahalelerde dikkatli olmak gerekir. Kuvvetli ellere karşı yapılan müdahaleler risk taşır. Bu nedenle 1 NT açılışlarına müdahale edebilmek için
-ya çok kuvvetli bir el
-ya çok güzel bir renk
-ya da iyi bir dağılım gerekir.
Günümüz briçinde 1 NT açılışlarına yapılan müdahalelerde riski asgariye indirebilmek için birçok konvansiyon geliştirilmiştir. Bunların belli başlı olanları:

2 TREFL LANDY-MULTI LANDY-CAPPELETTI (HAMILTON)-DONT--SUPER DONT
TWO WAY NT-SUCTION-CONT-BROZEL-CANSINO-ASPRO-BECKER-RIPSTRA
-ASTRO-MODIFIED ASTRO-PINPOINT ASTRO
Bunlardan başka birçok konvansiyon daha bulunmasına rağmen en popüler olanlar DONT ve CAPPELETTI konvansiyonlarıdır. Dördüncüden 2 TREFL LANDY tavsiye edilmektedir. Tercih ortaklıklara bırakılmıştır. Herkes istediği konvansiyonu seçebilir.
 Aşağıda orijinallerine sadık kalmaya çalışarak verilen konvansiyon bilgilerini farklı kaynaklarda farklı bir şekilde bulabilirsiniz. Hemen hemen tüm konvansiyonlarda oyuncular tarafından eklemeler veya çıkarmalar yapılmıştır. Örneğin çok küçük bir farkla birbirinin kopyası olan Multi Landy ve Cappeletti konvansiyonlarında 3 seviyesinde renkle müdahale yoktur. Ancak bazı kaynaklar 7+ kartlı renkleri baraj (Preemptive) amaçlı olarak 3 seviyesinde gösterirken, diğer bazı kaynaklar (4-4-5-0), (4-4-4-1) dağılımlı elleri göstermek için kullanıyorlar. Bu konuda üzerinde en çok oynama yapılan konvansiyon Astro dur. Denilebilir ki her oyuncu kendine göre bir Astro yaratmıştır.   

Konvansiyonların kullanım şekillerinde de farklılıklar mevcuttur, kimi oyuncular zayıf NT için bir konvansiyon, natürel NT için bir başka konvansiyon kullanırken kimileri her ikisi için tek konvansiyon kullanmaktadırlar.
Öte yandan ikinciden ve dördüncüden müdahale içinde farklı konvansiyon veya tek konvansiyon kullananlarda mevcuttur. Ortaklıkların tercihine kalmıştır.     
**
2 TREFL LANDY
ALAIN Landy tarafından önerilmiştir. 1 NT açışına karşı müdahale için kullanılan en basit konvansiyondur. Zayıf NT açışlarına karşı çok etkilidir. Normal NT açışlarına karşıda kullanılabilir. Zayıf olsun, kuvvetli olsun özellikle dördüncü pozisyonda (Uyandırma) kullanılması tavsiye edilmektedir.

2 Trefl dekleresi hariç, 2 seviyesinde diğer renklerle araya girişler (2 Karo/2 Kör/2 Pik) zonda 12+ OP, Zonsuz 10+ OP ve 5+ kart vaat eder. Gösterilen renk kalitelidir. Dördüncü pozisyonda zon durumunda 10+ OP, Zonsuz 8+ OP olması yeterlidir. Yükselten elinin durumuna göre pas geçer veya natürel cevaplar verir. Not: (5-3-3-2) dağılım ile araya girmeyin, Ortağınızdan uyandırma bekleyin.

3 seviyesinde renkle (3 Trefl/3 Karo/3 Kör/3 Pik) araya girişler, rakibi oynatmamak için baraj amaçlı (Preemptive) müdahalelerdir. 7+ kart ve (5-10) OP vaat eder. Zon durumunda (8-10) OP olması gerekir. Yükselten pas geçmelidir.

DBL (Kontr) ile müdahale, eşdeğer el gösterir. Dağılım dengelidir. Rakip zayıf NT ile oynuyorsa 12+ OP, normal NT ile oynuyorsa 15+ OP gösterir. Cevapçı pas geçerse, Yükselten (0-5) OP ile pas geçemez kötü dahi olsa 4+ kartlı rengini gösterir, 6+ OP ile isterse pas geçerek cezaya çevirebilir veya uzun rengini gösterir. Cevapçı konuşursa, yükselten (0-5)OP ile pas geçebilir. Cevapçının gösterdiği renk yükseltende 4+ kartlı ise 6+ OP ile mutlaka konturlanmalıdır. Dördüncü pozisyonda, ortağı uyandırma amacı ile daha az puanlarla da DBL atılabilir. (Zon durumuna dikkat)

2 NT/ 3 NT ile yapılan müdahalelerde natüreldir. Puandan daha çok löve hesabına dayanır. Yükselten pas geçmelidir.
Araya girenin konuşmaları:
DBL---------------------------Eşdeğer el.
2 TREFL---------------------Majörlere apel.
2 RENK----------------------12+ OP ve 5+ kart, kaliteli (Natürel)
2/3 NT------------------------Natürel. (Löve Hesabı)
3 RENK----------------------(5-10) OP. 7+ kart. (Natürel-Preemptive)
2 TREFL ile araya giriş konvansiyoneldir ve majörleri gösterir.
(5-5) Majörler ile (10-12) OP. Zonsuz (8-10) OP.
(5-4) Majörler ile (12-14) OP. Zonsuz (10-12) OP.
Cevapçı pas geçerse, yükselten sadece iyi Trefliler ile pas geçebilir. 
Yükseltenin 2 Trefliye cevapları;
(Stayman cevapları gibidir.)
PASS-----------------------zayıf el 7+ kart iyi trefl.
2 KARO--------------------zayıf el, 3+ kart majör yok.
2 KÖR----------------------zayıf el, Körler 3+ kart.
2 PİK------------------------zayıf el, Pikler 3+ kart.
2 NT------------------------Trefl transferi, transferden sonra (11-12) OP. İle 3Kör/3Pik.
3 KÖR----------------------Baraj
3 PİK------------------------Baraj
3 NT------------------------Zon eli, Dengeli.
4 KÖR----------------------Zon eli, 4+ kart kör.
4 PİK-----------------------Zon eli, 4+ kart Pik.
Yükseltenin Trefl transferinden sonra 3 Karo Sign-Off tur. Zayıf el 7+ kart iyi karo.                                     
Yükseltenin 4 Trefl dekleresi Gerber As sorgusudur.
**
MULTI LANDY
2 Trefl Landy konvansiyonunun geliştirilmiş şeklidir. Cappeletti ye çok benzer. Aralarındaki tek fark 2 Trefl ve 2 Karo müdahalelerinin anlamları yer değiştirmiştir. 
DBL (kontur)----------------Eşdeğer el veya ceza.
(Diğer kaynaklarda:
Double   : Ortaklık anlaşmasına bağlı olarak değişir.
...............a. Penalty 
...............b. 4-kart major ile  uzun minor.
...............c. 5+ Trefl ya da  karolar  4-kart major olabilir.)
2 TREFL----------------------Majörler (5-5)
2 KARO-----------------------Uzun bir renk 6+ Kart.
2 KÖR-------------------------Kör ve bir Minör (5-5)
2 PİK---------------------------Pik ve bir Minör (5-5)
2 NT----------------------------Minörler (5-5)
3 Renk-------------------------7+ kart blokatif renk. Orijinal konvansiyonda yoktur.
Yükseltenin cevapları Cappeletti cevapları ile aynıdır.
**
CAPPELETTI-(HAMILTON)
Multi Landy konvansiyonunun bir versiyonudur. Hamilton konvansiyonu olarak ta bilinir. Öğrenmesi ve uygulaması kolay, bir o kadarda etkilidir. Hem ikinci pozisyonda hem de dördüncü pozisyonda kullanılabildiği gibi, hem zayıf, hem de normal NT açılışlarına karşı uygulanabilir. Genel yapısı şöyledir;
DBL----------------------------Eşdeğer el 15+ OP. Veya ceza. (zayıfa karşı 12+ OP)
2 TREFL----------------------Tek renkli el. 6+ kart.
2 KARO-----------------------Majörler. (5-5)
2 KÖR-------------------------Kör ve bir Minör. (5-5)
2 PİK---------------------------Pik ve bir Minör. (5-5)
2 NT----------------------------Minörler. (5-5)
3 Renk-------------------------7+ kart Blokatif. Orijinal konvansiyonda yoktur..

DBL opsiyoneldir. Eşdeğer el gösterdiği gibi, ortaklar arası anlaşmaya bağlı olarak ceza da olabilir. Açıcı zayıf NT açışı yapmışsa, DBL bizim elimizin 12+ OP olduğunu gösterir. Açıcı normal NT açılışı yapmışsa, bizim elimizde 15+ OP dir. Dağılım dengelidir. Dördüncü pozisyonda ortağı uyandırma amaçlı olarak, daha az puanlarla da DBL atılabilir. (Zon durumuna dikkat)

Cevapçı pas geçerse, Yükselten (0-5) OP ile pas geçemez, kötü dahi olsa 4+ kartlı rengini göstermelidir. Cevapçı pas geçtiğinde, yükselten 6+ OP ile ceza amaçlı olarak pas geçebilir veya rengini gösterebilir.

Cevapçı konuşursa, yükselten (0-5) OP ile pas geçer. Cevapçının gösterdiği renk yükseltende 4 kartlı ise ve de 6+ OP varsa mutlaka DBL atmalıdır.
   
2 TREFL  6+ kartlı bir rengim var diyen müdahaleci, ortağından 2 Karo demesini bekler. Yükselten 2 Karo diyerek röle yapar ve ortağından rengini göstermesini ister. Müdahaleci rengi karo ise pas geçer, değilse kendi rengini 2 seviyesinde gösterir.

Ancak Yükseltende kaliteli majör renk varsa, müdahalecinin uzun rengi ile ilgilenmeyip kendi rengini gösterebilir veya (11-12) OP ve dengeli bir el ile 2 NT diyebilir yahut iyi Trefliler ile pas geçebilir.

2 KARO müdahalesi majörleri gösterir (5-5). Ancak ortaklar arası anlaşmaya bağlı olarak (5-4) dağılım ile de yapılabilir. Bu durumda 4 kartlı rengin kaliteli olması beklenir.

Cevapçı pas geçmediği takdirde, yükselten (0-5) OP ile pas geçebilir. Cevapçı pas geçerse yükselten puansız olsa dahi cevap vermek zorundadır.

Yükselten 6+ OP ile iyi majörünü gösterir. Veya iyi karolar ile pas geçebilir.
2 NT cevabı verirse, Trefllere transfer istiyordur. Transferden sonra pas geçerse iyi Treflleri vardır. Transferden sonra Pas geçmeyip 3 Kör veya 3 Pik derse, (10-12) OP ve gösterilen renge limit tutuş vaat etmektedir. (Zon daveti)

Yükseltenin 2 NT demeden doğrudan 3 Kör/ 3 Pik demesi baraj amaçlıdır.
Yükseltenin 3 NT-4 Kör-4 Pik deklereleri Sign-Off tur. Zon değerlerine sahiptir.
4 Trefl Gerber’dir.

2 KÖR/ 2 PİK müdahaleleri (5-5) iki renkli el gösterir. Okunan renk ve bir minör beşer kartlıdır. Ancak ortaklar arası anlaşmaya bağlı olarak kaliteli minör 4 kartlı olabilir.

Yükselten zayıf el ile pas geçebilir yahut 2 NT diyerek minör rengi sorar ve zayıf el ile minör cevabına pas geçer. Yükselten minör cevabından sonra pas geçmeyip müdahalecinin majörünü üç seviyesine çıkartırsa (10-12) OP ve fit vaat etmektedir.(zon daveti).

Yükseltenin 2 NT demeden doğrudan 3 KÖR/3 PİK demesi baraj amaçlıdır.
Yükselten zon değerleri ile 4 Majör, 3 NT, 5 minör ile Sign-Off yapabilir veya Şlem değerleri ile 4 Trefl Gerber As sorgusu yapabilir.

2 NT müdahalesi (5-5) minörleri gösterir. Ortaklar anlaşırlarsa minörlerden biri kaliteli olmak kaydı ile 4 kartlı olabilir.

Cevapçı pas geçerse, Yükselten pas geçemez ve iyi minörünü gösterir. Cevapçı renk okuyarak konuşursa, yükselten zayıf el ile pas geçebilir. Zon değerlerine sahipse 3 NT veya     5 Minör konuşabilir. Şlem değerleri ile şlem araştırması yapabilir. Kaliteli 5+ kartlı majörü varsa onu gösterebilir.

3 RENK müdahaleleri orijinal konvansiyonda yoktur. Blokatif olarak 7+ kart bir renk gösterir. Ancak isteyen ortaklıklar 12+OP ile Kısa renk minör ve majör dağılımı (4+/4+) olmak kaydı ile (4-4-5-0) veya (4-4-4-1) dağılımlı elleri göstermek için kullanabilirler. Okunan renk kısadır.
**
D.O.N.T   ( Disturb The Opponents ‘ No Trump)
Marty Bergen tarafından ortaya atılmıştır. Hem zayıf, hem de natürel NT açışlarına dördüncüden müdahalelerde Zonsuz durumlarda (6+) OP ile kullanılır. İkinciden müdahalelerde Zonlu durumlarda (10+)  OP bulunması tercih edilir. Genel yapısı şöyledir;
DBL----------------------6+ Kartlı bir renk (tek renkli el)
2 TREFL----------------(5-4) dağılım, Trefl ve üzerinde bir renk.
2 KARO-----------------(5-4) dağılım, Karo ve üzerinde bir renk.
2 KÖR-------------------(5-4) dağılım. Kör ve üzerinde bir renk (Pik)
2 PİK--------------------Natürel.
2 NT---------------------(6-5) bir minör ve bir majör.
3 RENK-----------------7+ kart. Preemptive
3 NT---------------------(6-5) Majörler.
DBL: Müdahaleci 6+ kartlı bir rengim var demektedir. Yükselten 2 Trefl ile röle yapar. Müdahalecinin rengi Trefl ise pas geçer, değilse rengini gösterir. Yükselten eli çok kuvvetli olmadıkça pas geçmelidir.
Yükseltenin elinde kaliteli bir renk varsa röle yapmaz ve kendi rengini okur. Burada da müdahalecinin eli kuvvetli olmadıkça pas geçmelidir.
Yükseltende 15+ OP varsa pas geçerek konturu cezaya çevirebilir.
 Rakipler sürkontr (RDBL) atarsa, yükseltenin pas geçmesi ortağına rengini sormak içindir. Herhangi bir renk okuması ise oynamak içindir.
2 TREFL: Müdahaleci (5-4) dağılımlı bir el vaat etmektedir. Trefl ve üzerinde bir renk. Yükselten Trefliyle oynamak isterse pas geçer. Trefliyle oynamak istemezse 2 karo ile diğer rengi sorar. Müdahaleci rengi Karo ise pas geçer, değilse diğer rengi gösterir.
Yükselten başka bir deklere verirse (2 Kör-2 Pik-3 Karo) elindeki kaliteli rengi gösteriyordur, müdahaleci pas geçmelidir.
Yükseltenin 2 NT cevabı 15+ OP gösterir, zon davetidir.
Rakipler DBL atarsa, yükseltenin pas geçmesi Trefliyle oynamak içindir. Yükseltenin sürkontr (RDBL) demesi müdahalecinin ikinci rengini öğrenmek içindir.
2 KARO: Müdahaleci (5-4) dağılımlı Karo ve üzerinde bir renk göstermektedir. Yükseltenin Karo fiti varsa pas geçer. Fit yoksa 2 Kör diyerek müdahalecinin ikinci rengini sorar. Müdahaleci ikinci rengi kör ise pas geçer, değilse 2 Pik der ve yükselten pas geçer.
Yükseltenin doğrudan (2 Pik, 3 Trefl) cevapları oynamak içindir, müdahaleci pas geçer.
Yükseltenin 2 NT demesi 15+ OP gösterir, zon davetidir.
Rakipler DBL atarsa, yükseltenin pas geçmesi oynamak içindir. Yükselten RDBL derse müdahalecinin ikinci rengini soruyordur.
2 Trefl / 2 Karo müdahalelerinden sonra rakip bir renk okursa, yükseltenin konturu müdahaleciye ikinci rengini sorar. Rakibin okuduğu renk müdahalecinin ikinci rengi ise, müdahaleci pas geçer.
2 KÖR: bu müdahale majörlere apeldir (5-4) Kör ve Pik. Yükselten Kör oynamak isterse pas geçer. Pik oynamak isterse 2 Pik cevabı verir.
Yükseltenin (3 Trefl-3 Karo) cevapları oynamak içindir. Majörlerle ilgilenmemektedir.
Yükseltenin 2 NT cevabı zon davetidir. 15+ OP.
Rakip müdahaleye karşı bir renk okursa, yükseltenin konturu cezadır.
Rakip DBL atarsa, yükseltenin pas geçmesi oynamak içindir. Yükseltenin RDBL demesi ikinci rengi sormaz, ceza amaçlıdır çünkü ikinci rengin Pik olduğunu zaten biliyordur. Konturdan kaçmak isterse 2 Pik diyebilir veya elinde kaliteli bir renk varsa onu gösterir. Müdahaleci pas geçmelidir. 

2 PİK: Natürel olarak 6+ kartlı Pik gösterir, çok kaliteli olursa 5 kartlı olabilir. Yükseltenin cevapları da natürel olur.
2 NT: Orijinal konvansiyonda yoktur, sonradan eklenmiştir. Biri Majör diğeri Minör olmak üzere (6-5) dağılım gösterir. Yükselten 3 Trefl diyerek müdahaleciden elini tarif etmesini ister. Müdahalecinin cevapları şöyledir;
3 KARO----------------------Karo ve Kör.
3 KÖR------------------------Trefl ve Kör.
3 PİK--------------------------Trefl ve Pik.
3 NT---------------------------Karo ve Pik.
3 RENK: (3 TREFL-3 KARO-3 KÖR-3 PİK) 7+ kart ve (5-10) OP gösterir. Zonda iken (8-10) OP ile yapılmalıdır. Baraj amaçlıdır, yükselten pas geçer.

3 NT: orijinal konvansiyonda yoktur, sonradan eklenmiştir. (6-5) dağılımlı kuvvetli Majörleri gösterir. Yükselten iyi Majörünü 4 seviyesinde okur.
**
SÜPER DONT

Sadece DBL ile müdahalenin anlamı ve cevapları genişletilmiş ve 3 NT müdahalesi kaldırılmıştır.
DBL----------------------------Çok amaçlı konuşma.
2 TREFL----------------------(5-5) Trefl ve üzerinde bir renk.
2 KARO-----------------------(5-5) Karo ve üzerinde bir renk.
2 KÖR-------------------------(5-5) Kör ve Pik.
2 PİK---------------------------6+ kart pik. Natürel.
2 NT----------------------------(6-5) Bir Majör ve bir Minör.
3 RENK------------------------7+ kart. Preemptive
DBL: Çok amaçlı konuşma olduğu için, yükselten 2 Trefl ile röle yaparak müdahalecinin elini tarif etmesini ister. Müdahalecinin cevapları şöyledir.
PASS---------------------------Zayıf Trefliler. 6+ kart
2 KARO------------------------Zayıf Karolar. 6+ kart.
2 KÖR--------------------------Zayıf Körler. 6+ kart.
2 PİK----------------------------(5+/5) Kuvvetli Majörler.
2 NT-----------------------------17+ OP. Dengeli dağılım.
3 RENK------------------------17+ OP. Okunan renk 5+ kart. Dengesiz dağılım.
Hem güçlü hem de zayıf NT açışlarına karşı kullanılabilir. (5-5) dağılımlı eller 8 kayıplıdır. (5-4) dağılımlı ellerin 7 kayıplı olması öngörülmüştür. Cevaplar orijinali ile aynıdır.
BROZEL
Bernard Roller tarafından, Pinpoint Astro’ya DBL ve 3 RENK müdahaleleri eklenerek inşa edilmiştir. DBL tek renkli 6+ kartlı bir el gösterir, Yükselten 2 Trefl ile röle yaparak rengi sorar.
3 RENK (3Trefl/3Karo/3Kör/3Pik) üç renkli el gösterir. Okunan renk tek veya çakadır.
DBL------------(6+ kartlı tek renkli el)
2 TREFL------(Trefl ve Kör)
2 KARO------(Karo ve Kör).
2 KÖR--------(Kör ve Pik-Majörler).
2PİK-----------(Pik ve bir minör).
2 NT-----------(Trefl ve Karo-Minörler).
3 RENK-------(4-4-4-1 veya 4-4-5-0 dağılım, okunan renk tek yahut çaka
“mehmet özyeşilbaş” a teşekkürler.

1 yorum:

Gülsen dedi ki...

şiirde anı da güzeldi teşekkürler