21 Kasım 2013 Perşembe

Melih Özdil' den

                                                                                                            flickr
Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur…
Çünkü kötü insanların türküleri yoktur.
Neşet Ertaş

****
NE SÖZCÜKLERDEN SÖZ EDİYORUM,
NE DE GÜLLERDEN

Ne sözcüklerden söz ediyorum, ne de güllerden
boynuma bağlı saatlerden söz ediyorum.
Sevgili olabilmektir gerçek şiir:
meyveyi soyup çekirdeğini atabilmek,
*
her gün yüz yüze geldiğimiz o küçük ölümler
arasında, yarı bitkin yarı uyanık,
içimizdeki kuyuları ve çölleri çekip çıkaracak
o son ölüm çığlığını atmasını bilmek.
*
Bu yüzden sevgilim, sana verebildiğim,
parlak ve canlı bedenindeki o öpülmüş öpücük
daha anlamlıdır bütün o dizelerden,
bağlaçlarla vurgulardan, yinelemelerden.
*
Her şey ona bağlı, istesek de istemesek de,
Irmak yaratır şiiri, aynanın karşısında
Hayran hayran kendine bakmak değil,
İşte, bütün sözlerin ötesinde, yanı başımdasın sen.
Pedro Tamen
****
MELİH ÖZDİL den
EXPAS
Koz kontratlarında uygulanan bir oyun tekniğidir.
Büyükleri rakipte ve karşı elde şikan olan veya bitirilen bir dizinin tepesindeki onör ile hamle yapılır.
Rakip onör girerse çakılır veya küçük verirse bir kayıp kaçılır ve sıradaki marka ile devam edilir.
Dışarıdaki büyük onör veya onörlerden birisi soldaki oyuncuda ise expas başarılı olur.
**
KONTRATI EMPAS İLE GERÇEKLEŞTİRMEK
Birden fazla empas yapılabiliyorsa, kontratı gerçekleştirme şansı:
- Yürümeyen bir empastan sonra başkasını deneme fırsatı oldukça, artar.
- Daha fazla sayıda empasın yürümesi şartsa, azalır.
Koz kontratlarında uygulanan bir oyun tekniğidir. Büyükleri rakipte ve karşı elde şikan
olan veya bitirilen bir dizinin tepesindeki onör ile hamle yapılır. Rakip onör girerse çakılır veya küçük verirse bir kayıp kaçılır ve sıradaki marka ile devam edilir. Dışardaki büyük onör veya onörlerden birisi soldaki oyuncuda ise expas başarılı olur.
**
OLASILIKLAR
Oyunun özü, rakiplerin büyüklerini çıkartıp, küçükleri sağlamak ve löve almaktır, şeklinde yorumlanabilir. O halde, sağlanacak rengi seçmek ve diğer renklerin durumları hakkında görüş sahibi olmak için, öncelikle dışarıdaki kartların dağılım olasılıkları bilinmelidir. Birkaç oyun üzerinde gözlem yapıldığında:
Dengeli dağılım olasılığı, dışarıda çift (4-6-8) adet kart varsa az;
tek (3-5-7) adet kart varsa fazladır, sonucuna varmak zor olmayacaktır.
Fakat bu kadarı yeterli değildir. İddialı bir turnuva oyuncusu olmak hedeflenmese dahi, en azından dışarıdaki (5-6-7) kartın dağılımı hakkında bilgi sahibi olmak şarttır.
**
DAĞILIMLAR
Oynanan kartları dörtlü gruplar halinde saymak, dışarıda kalanların miktarı doğru tespit edilse dahi, kötü bir alışkanlıktır. Bir rengin el ve yerdeki toplamını bulmak ve
oynananları dikkatle saymak yeterli görülüyorsa, gerekli analiz yapılamayacağı için briçin sıradan bir oyundan farkı kalmaz.

Briç oyuncusu dışarıdaki dağılımı bulmaya yönelik bir sayım yapmalıdır. Bunun yolu, bir rengi oynarken dışarıdakileri eşit miktarda dağıtmak ve iştirak adedine bakarak, kimde kaç tane olduğunu saptamaktır. Böylece üç renkte sayım yapıldığında, dördüncü renk oynanmadan dışarıdaki dağılımı öğrenilecektir! Bu uygulamayı alışkanlık haline getirmiş iyi bir oyuncu hiç zorlanmadan ve özel bir dikkat sarf etmeden, her oyunun sonunda herkesin dağılımını tespit eder.
El ve yerdeki miktarı görülen renk, (3-3) dağıldığı varsayımıyla, oynanır ve
Batı üçüncü turda iştirak etmezse, dışarıdaki dağılım (2-4) olarak saptanır.
A642
K53
**
EMPAS

El veya yerde aralıklı; bir veya iki eksiği olan, iki onör varsa, bu dizi bir çatal olarak
tanımlanır. Bir çatala doğru gitmek ve küçük onör veya markayı girmek empastır. Bu oyun tarzının gayesi, çatalın önündeki oyuncuda ise, eksik olan onöre löve vermemektir.
Çatalın aralığından bir onör eksik ise, empasın başarı şansı % 50 olur.
Empas yapmak, gerekli olduğunda ve uygun dağılım varsa, avantajdır. Ancak, yeterli
miktarda löve hazır olduğu halde, yürümezse kontratın batmasına neden olacak bir empas yapmak risktir. Empas ile fazladan bir löve alınıyorsa ve batma olasılığı yoksa, denenebilir. Büyükleri ve küçükleri rakipte olan bir onör ile löve alabilmek için, karşı elden bu onöre doğru gidilir.
Başarı şansı, dışarda bir büyük onör varsa % 50; iki büyük onör varsa % 25'dir.
**
EMNİYET OYUNLARI
Bir renkten alınabilecek löve sayısı oynayış tarzına göre değişir. El vermek istemeyen
veya maksimum löve yapmak isteyen oyuncu, dışardaki kartları en uygun şekilde plase ederek oynar. Maksimum löve yapmak yerine, ihtiyacı olan löveleri garantiye almak isterse, dışardaki en kötü dağılıma karşı tedbir almak zorundadır. Bu halde rakiplerden birisineel vermemek veya geçiş sorunlarını çözümlemek gayesiyle, kazanma ihtimali olan bir, iki löveden vazgeçebilir.
**
BLOKAJI ÖNLEME
Bir rengi empas ile sağlamaya çalışırken, çatalı oluşturan büyük onörler kısa tarafta ise, geçiş sorunları dikkate alınır. Bir empas için bir geçiş yeterlidir. Empastan sonra uzunluğu sağlamak ve kullanmak için, iki geçiş bile yetersiz kalabilir! Hatta empasın yinelenmesi gerekliyse, ihtiyaç olan geçiş sayısı daha da artar. Ayrıca, geçiş için kullanılan renklerin zayıflaması nedeniyle, rakiplerin bu renklere hücum ederek, küçüklerini sağlama olasılığı da hesaba katılmalıdır.
Özellikle, zayıf elin uzunluğunu sağlamak için, karşıdaki onörlere doğru gitmek ve empas yapmak yerine; maksimum löve almak şart değilse, önce kısa taraftaki onörleri oynamak, tercih edilmelidir.
**
TERS EMPAS
(AK) karşılıklı iki elde ve (Q10) dışarıdaysa, valeye doğru gidilir ve empas yapılır. Fakat, damın empas dışında olduğu sanılıyorsa ve uygun markalar varsa, vale ile başlanır; damı ezdikten sonra, kalan (A9) çatalına gidilir ve dokuzlu girilir.
Başarı şansı çok az olan bu ters empası tercih etmek için, damın valeden sonra olduğuna dair özel bir bilgi edinmiş olmak gerekir.
Melih Özdil e teşekkürler.

Hiç yorum yok: