20 Şubat 2014 Perşembe

Exclusion Keycard Blackwood (void wood)

DON TORIBIO CARAMBOLA, TRIO CERVANDO DIAZ
*****
Ben,
içinde yaşadığım çevrem ve şartlarımla beraber benim.
Onları koruyamazsam, 
kendimi de koruyamam.
Jose Ortega y Gasset
*****
SANATIN TOPLUMSAL İŞLEVİ
İnsan, temel ihtiyaçları ve sosyal var oluşuyla gündelik koşuşturmalar ve uğraşlar içinde yaşamını sürdürür. Yaşamı, toplumu ve kendini sorgulamaz. Kimi insanlar ise sorgular. Bunlar bilim adamlarını, düşünürleri ve sanatçıları oluşturmuşlardır.
Toplum belirli kabullenmeler ve süre giden yapılar içinde kendini sürdürür. Öğrenilen ve öğretilen bilgiler bu süreçlerin sonucunda oluşmuştur. Sanatçı, var olanı ortaya koyarken toplumun farkındalığını, var olanı değiştirerek gelişimi, bireyi ve toplumu sorgulayarak bilinci var etmektedir.
Kültür ise bu toplumsal bilincin ve sistemlerin sonraki kuşaklara aktarımıdır.
Sanatçı gözlemci ve damıtandır. Toplumun yapısını damıtarak inceltir. Birey içinse sanat eğitimi bu bilginin ve ince duyguların, düşüncelerin oluşumunda önemli ve asli alandır.

Sanatçı yüz yıllar ötesinden toplumun bu günkü çıkmazlarına ve süreçlerine seslenir. İnsana yaşamı ve karşılaştığı olay ve oluşumları tanımlama gücü ve yetisini oluşturur.
Birey, kendini ve yaşadığı toplumu anlayarak, diğer toplum ve bireyleri anlayarak zamanının dünyasını kavrar. Farklı ve yeni yaklaşımlarla değiştirir yaşamı. Sanat toplum gelişiminin, çağdaşlaşmanın, insan haklarının, özgürlüklerin ve hepsini tek bir cümleyle ifade edersek medeniyetin en önemli yollarından biridir.

Beethoven’ in  5. senfonisi ile ilgili bir olay: Büyük bestecinin yeni senfonisinin seslendirildiği salonda bulunan insanlar, konser sonunda müzikten başka hiçbir yazılı ve sözlü yorum yapılmamasına ve ilk defa dinlemelerine rağmen, salonu ‘yaşasın özgürlük ve kahrolsun kral’ sloganlarıyla terk etmişlerdir.
Bu olay, soyut bir alan olan müziğin gücünün ve dolayısıyla sanatın gücünün, sanatçının toplum üzerindeki etkisinin önemli bir göstergesidir.
Buna benzer bir çok örnek tiyatro, bale, opera, resim gibi bir çok sanat dalında bulunmaktadır.
Diğer yandan teknolojinin gelişiminde bilimsel çalışmalarla birlikte sanatında çok önemli payı olmuştur. Şu kadarki teknoloji sözcüğü yunanca 'tekne' den yani sanat kökünden gelişmiştir.
Bu nedenler çoğaltılabilir. Sanatçı  yeni  dünyaların mimarıdır. Birey kendini ve düşüncelerini anlatmak için sanatı seçer. Toplum ise kendini insanlığa sanatçılarıyla anlatır.
(Sanat eğitimi ve bireysel toplumsal gelişim adlı çalışmadan “2006, M. Fatih Güzel / istanbul sahne gösteri sanatları, Sahneden.com”)
****
DIŞARDA KAR
Kar yağıyor dışarda
sokak lambasına düşüyor
ve serçeler
üşüyor
 *
Kenarları hafifçe yanmış
sayfalarına kan
sıçramış
bir kitapta
Nâzım Hikmet
okuyorum.
 *
Dışarda kar yağıyor
ve dağ lokantasına
gidiyor
zengin
kasabalılar.
 *
Kar yağıyor dışarda
mektubun yeni gelmiş
İstanbul
kokuyor.
 *
Dışarda kar yağıyor
seni seviyorum...
Behçet AYSAN
****
EXCLUSİON KEYCARD BLACKWOOD  (VOIDWOOD)
Şikan renk varken Blackwood yapmanın doğru olmayacağı durumlarda Exclusion Keycard Blackwood (EKB) ya da diğer bir deyişle Voidwood kullanılır:
Genellikle 5 seviyesinde yeni bir renk veya rakiplerin rengi EKB anlamındadır.
Sizde şikan olan renkteki sorunuza cevaplar da RKCB gibi bir sonraki seviyeden başlıyarak verilir: Örneğin 0 veya 3 asla bir sonraki seviyedeki renk okunur.
Siz                                         ortağınız
pik: A K 10 7                         pik: J 6 5 3
kör: A K Q 9 7 6 4                 kör: J 3
karo: J 9 6 5                          karo: --
trefl: J 3 2                             trefl: A 9
*
doğu         güney                    batı          kuzey
pas            1kör                       pas          1pik
pas            5karo (exclusion) pas          5NT
pas            6pik                       pas           pas
pas
 ***
Cevapçının 5NT cevabı, koz (pik) kabullenirsek, koz damı yok, 2 key kart var:
Pik as ve rua.
****
EXCLUSION KEY KART BLACKWOOD (VOID WOOD)
Void Wood olarak da adlandırılmaktadır. Bir şikanınız varken key kartları sorduğunuzda, ortağınızın gösterdiği key kartlardan birinin, sizin şikan renginizin
As’ı olup olmadığını anlayamazsınız. EKCB bu problemin çözümü için geliştirilmiştir.
Key kartları soracak olan oyuncu şikanı varsa, şikanın olduğu renge gereksiz bir sıçrama yaparak ortağından, şikan olan rengin As’ı hariç olmak üzere Key Kartları bildirmesini ister.
EKCB’nin anlaşılması için kurallarımız:
Bir fit bulduktan sonra (genellikle majör renkte) 4NT’yu geçerek daha önce konuşulmamış ve şikan olabilecek bir rengi sıçrayarak ya da sıçramadan söylemek.
siz           ortak
1S            2C
2S            3S
4C            5D: (EKCB Karo As’ı hariç Pik üzerinden Key kart soruyor)
A.5 seviyesine anlamsız bir sıçrama.
B.Texas veya SAT Transfer ve sonra 5 seviyesinde bir renk.
Biz EKCB’ye cevapları 03–14 olarak oynuyoruz
1. basamak    : 0 veya 3
2. basamak    : 1 veya 4
3.basamak     : 2, koz Dam yok
4. basamak    : 2, koz Dam var.
Not: İhtiyacınız olan başka bir Ası öğrenmek için renginiz şikan olmadan da sorabilirsiniz.
“ergun cuhadar”
****
VOIDWOOD    “EXCLUSION (dışlama, çıkarma) ROMAN KEY CARD BLACKWOOD”
Şilem araştırmalarında, şikan rengi olan oyuncu as sorarken
RKCB yerine VOIDWOOD kullanır.
RKCB ile as sorulduğunda şikan rengin asının değeri olmayacağından, VOIDWOOD da amaç, yüksek seviyede söylenen şikan renkle as sorgusu yapılabilmesidir.
* VOIDWOOD yapabilmek için kozda anlaşmış olmak gerekir.
* Cevapçı, soranda şikan olan rengin dışındaki key card sayısını verir.
Bu cevaplar şikan rengin üstinde RKCB deki gibidir. (03.14)
A. Anlaşılan renk pik olduğunda pik dışındaki üç rengin beş seviyesinde söylenmesi:
Anlaşılan renk  Exclusion uygulayan   Cevapçı
   ♠                      5♣/5/5♥                        Konuşulan rengin üstünden RKCB as cevabı (03.14)
B. Anlaşılan renk kör olduğunda, minörlerin beş seviyesinde, pikin dört seviyesinde söylenmesi:
Anlaşılan renk   Exclusion uygulayan  Cevapçı
  ♥                       4♠/5♣/5♦                        Konuşulan rengin üstünden RKCB as cevabı (03.14)      
C. Anlaşılan renk karo olduğunda, majörlerin dört, treflin beş seviyesinde söylenmesi:
 Anlaşılan renk  Exclusion uygulayan  Cevapçı
  ♦                         4/4♠/5♣                      Konuşulan rengin üstünden RKCB as cevabı (03.14)      
D. Anlaşılan renk trefl olduğunda, diğer üç rengin dört seviyesinde söylenmesi:
Anlaşılan renk  Exclusion uygulayan  Cevapçı
  ♣                       4/4/4♠                       Konuşulan rengin üstünden RKCB as cevabı (03.14)      
     
ÖRNEK:
Anlaşılan renk  Exclusion uygulayan  Cevapçı   Açıklama
  ♥                               5♣                         5             03 Key Card
                                                                 5♥            14 Key card
                                                                 5♠            25, koz dam yok
                                                                 5NT          2 Key card ve koz damı.
****
AYRINTI İÇİN:

1 yorum:

Mehmet Osman Çağlar dedi ki...

Sanatın toplumsal işlevi yazısına katılıyor, Aysan'ın şiirine de teşekkür ediyorum.