7 Mart 2014 Cuma

Drury, Reverse Drury, Reverse Romex Drury

Evanthia Reboutsika ~ Carousel
***
Kim bilir,
masalınızın kahramanı,
başka bir hikayenin figüranı olmaya gitmiştir belki de.
Değer mi gitmesine,
gitmezdi değmese.
Nazım Hikmet Ran 
***
Sevgi yalnız bir insana bağlılık değildir.
Bir tutumdur.
Kişinin yalnız bir sevgi nesnesine değil, bütünüyle dünyaya bağlılığını gösteren bir kişilik yapısıdır. 

Kişi yalnız bir tek kimseyi seviyor, başka her şeye karşı ilgisiz kalıyorsa sevgisi sevgi değil, genişletilmiş bencilliktir.”
Karl Marx
***
GÜZİN’İN GENÇLİK YILLARI
Ben Güzin’i düşünürken
Güzin’in de düşündükleri vardı
İnce inceydi parmakları
Minnacık bir yüzü vardı.
*
Güzin’in aklında
Atlar arabalar
Daha başka erkekler
Başka hayatlar vardı.
*
Güzin’in kedileri vardı
Benim gibi okşanmak isteyen
Ama sevdanın adı geçsin
Güzin kaşlarını çatardı.
*
Güzin masalların da Güzin’i
Şehzadeler Güzin’in de şehzadeleri
Bir büyük defter tutar
Güzin’in hayalleri.
*
Ben odada otururken
Güzin’in oturduğu odalar vardı
Kendisine ait bir yatağı
Kendi uykuları vardı...
Salâh Birsel
*****
DRURY CONVENTION

Douglas Drury ‘ye borçlu olduğumuz DRURY konvansiyonun çıkış noktası aşağıdaki özel durumlardır.
Douglas Drury, özellikle 4ncü posizyonda, deklare kendisine gelene kadar 2 pas geçilmişken, Sağdaki rakibin zayıf el ile oyun açtığında ve bu arada kendisinde de düzgün majör açışı bulunduğu hallerde boşça oturup beklemekten sıkılmaya başladığında, kendisinden önce oyun açan rakibin deklaresinin gelişmelerini düşünmeğe başlamış ve aynı durum kendi başına geldiğinde nasıl çözümler üretebileceği konusunda düşünerek bir çoğumuzun uyguladığı DRURY konvansiyonunu geliştirmiştir.
*
Özellikle kendi başına gelebilecek kötü durumlardan sakınabilmek için, pastan gelen ortağı için 2 Trefl  konvansiyonel cevabını geliştirmiştir.
Douglas tarafından geliştirilen bu deklare aynı zamanda, cevapçının elini tarif, araya giriş olmadığı durumlarda dahi iyi tarif edebilmesine olanak saplamaktadır.
Bu arada bu 2 Trefl deklaresinin tamamıyla konvansiyonel olduğunu ve Trefl’lerin durumu hakkında hiçbir bilgi kesinlikle vermemektedir. Drury sadece ortağın açtığı majör renge destek ve dışarıda yeteri kadar kuvvet olduğunda ( puan veya puan + dağılım ) yapılabilir. Aşağıdaki örnekler ile durum iyice belirginleşecektir... Eğer bu iki temel şart ( destek + puan ) yoksa cevapçı başka arayışlar içine girmelidir.
 *
2 hatta 3 pas’ tan sonra, problemlerin biri de açıcının açış puanıdır.
Açıcı ;
a) Gerçek minimum,
b) Standart minimum
c) Bunlardan çok daha fazla kuvvetli olabilir.
İşte 2 Tefl forsing deklaresi bunlara da cevap aramaktadır.
North---------East----------South----------West
Pas…………pas…………1 Pik ………..pas
2 trefl …
Ya da
West--------- North----------East----------South
Pas………..pas……………pas………...1 Pik
Pas………..2Trefl

Kuzey’in eli aşağıdakilerden herhangi biri olabilir:
 1)                 2)
J10x            Qxx
Axxx           10xx  
AJ9x           AK9x
Xx               Qxx

Ellerin analizi yapıldığında,
Her ikisi de 10-12 HCP limitinde,
Her ikisinde de açıcının rengini destekleyebilecek güçte fit vardır.
Şimdi cevapçının ihtiyacı olan son bilgi ise açıcının puan durumudur.
*
Deklarenin gelişmesi şu şekilde olabilir:
North---------East----------South----------West
Pas……..…pas………….1 Pik ………..pas
2 Trefl ……pas……….…2 Karo
Burada 2 Karo ‘nun karo rengi ile ilgisi olmayabilir, sadece açışın minimum olduğunu ifade eden konvansiyonel bir rebid’ dir.
Ya da
North----------East----------South----------West
Pas………….pas…………1 Pik ………..pas
2 Trefl ……...pas…………2 Kör

Açıcının bu deklarelerin hepsi minimum eli ifade eder.
Bunlar dışında vereceği her türlü deklare elin kuvvetli olduğunu (min 15 hcp )
Açıcının ilk örnekte vereceği 3 Karo deklaresi, kuvvetli el yanında da karo renk uzunluğu gösterecektir.
*
Deklarenin ilerleyen safhalarında da 2 NT deklaresi minimum ellerin son şıkkı olarak karşımıza çıkabilir.
Tüm bu deklareler mutlaka ALERT edilmek zorundadır. !
Bu ilk bilgiler karşılıklı alındıktan sonra, oyun 2 seviyesinde durdurulabilir ya da zon denemeleri (hatta direkt zon deklaresi) yapılabilir.
Açıcı ilk önce eline bakıp yeni bir değerlendirme yapar. Eğer Zon deklaresinin mümkün olmadığına karar verirse deklareyi 2 seviyesinde durduracak deklareleri verir.
*
Örneklerde hep Pik rengi üzerine çalışıldı. DRURY Kör açışı üzerine de işlerliğini korumaktadır ama bazı oyuncular için 1 Kör açışına 2 Trefl deklaresinin farklı anlamlara gelebileceğini vurgulayarak, DRURY’nin 1 Pik ile yapılması gerektiği karşı görüşündedir.
*
DRURY bazı oyuncular tarafında aşağıdaki durumda da kullanılmaktadır.
North----------East----------South----------West
Pas…………1 Karo..……1 Pik ………..pas
2 Trefl 
North daha önceden pas geçmiş olmasına rağmen buradaki 2 TREFL  deklaresi ile DRURY yapabilir.
Nasıl oynarsanız oynayın ama kesin olan aşağıdaki deklaredir.
North----------East----------South----------West
(ortak)…………………….açıcı…………rakip
Pas……….…pas…………1 Pik ………..2Cl
2 TREFL !

Rakip araya girdiğinden burada 2 TREFL deklaresi DRURY  DEĞİLDİR !!!
****
REVERSE DRURY

Drury konvansiyonun bu yeni uygulaması, 1980‘ lerden sonra yaygınlaşmıştır.
Üçüncü veya dördüncü pozisyonda özellikle 1 Pik açışı üzerine (Kör açışına daha az uygulanır)
Açıcı, ortağının gösterdiği 10-12 puan ve iyi koz fiti üzerine:
Minimum el ile deklareyi 2 seviyesinde durdurur.
Yeterli değerlere sahipse direkt 4 Majör deklaresi verir.
Eğer açıcı 2 Karo veya diğer majörü deklare ederse, bu natürel bir konuşmadır ve ortağa , şu anda zona gitmek zor ama ikinci bir renkte de anlaşıp ve fit bulursak , zon olasılığı çok yüksek mesajı vermektedir.
*
Revers Drury cevapları:
 2 C sorusuna açıcı;
-2D        = normal açış,
-2Maj    = Zayıf açış ,
-2H        = zayıf el ama elde 4’lü kör de mevcut )
*
Cevapçı 2 Karo üzerine;
2 Pik ile  = STOP
2 Kör deklaresi ile olası 4-4 koz fitini araştırabilir 
 *
Aynı mantık çerçevesinde cevapçının;
-2 C =  10-11 hcp ve 3’lü destek
-2 D =  10-11 hcp 4’lü destek gösterir.
Cevapçının bu cevapları üzerine  Açıcı;
-2 Majör rebidi ile zayıf açışı,
-2 Kör deklaresi ile zayıf el ama ilaveten 4’lü Kör’ü de var
- Diğer cevaplar, normal açışları gösterir.
****
REVERSE ROMEX DRURY
Bu,  Reverse Drury ’ nin farklı bir uygulamasıdır.
 Açıcı, cevapçının 2 Trefl cevabına ;
- 2 Karo = Normal açış, hatta zona davet,  bazen de Şilem daveti yapabilecek el
- 2 Maj  = Zayıf açış
- 2H      = Zayıf açış ama yanda 4’lü Kör’ü var 
- 4Maj   = Zon eli ama Şilem için bir umut görünmemekte
- 2NT    = Dengeli 17-18
 -3 Seviyesinde yeni renk  ya da 1 Kör açışından sonra 2 Pik  = Natürel, Şilem denemesi ve elde bir singleton garantisi.
-4 Seviyesinde yeni renk  veya 1 Kör açışından sonra 3 Pik  = Deklare edilen renkte Sikan ve Şilem denemesi,
-3Maj  = Şilem denemesi, koz kalitesi araştırmakta
-3NT   = Cevapçının Que-bid’lere başlaması için emir.( Genelde açıcıda bir sikan mevcuttur.) 

Hiç yorum yok: