25 Mart 2014 Salı

Forsing Sanzatu

Gino Finocchiaro - Tango D'Amore
*****
Bazen her şeyin bitmiş gibi göründüğü bir anda,
bizi kurtarabilecek bir uyarı gelir;
hiçbir yere açılmayan bütün kapıları çalmışken,
yüz yıl boyunca nafile aradığımız,
istediğimiz yere açılan yegane kapıya bilmeden çarparız ve kapı açılır.
Yakalanan Zaman - Marcel Proust, felsefe kulübü
*****
BAŞKALARINA YARDIM ETMEK SİZİ DAHA SAĞLIKLI YAPAR
Yunan felsefeciler hedonizm (hazcılık) ve eudaimonizm (mutçuluk) arasında bitmeyen bir tartışmaya girmişti.

Hedonizm mutluluğu hazzın artması, acının azalması olarak tanımlarken;
eudaimonizm ise mutluluğu daha büyük bir amaç ve anlama bağlar.

ABD’da Kuzey Caroline Üniversitesi bilim insanlarının araştırmasına göre, bu iki mutluluk tanımı bize kendimizi daha iyi hissettirken, eudaimonizm fiziksel sağlığı, dayanıklılığı daha çok destekliyor.
Eudaimonizme daha yatkın olan kişilerde hedonistlere nazaran antikorların üretiminin daha hızlı olduğu saptandı.
*****
ZAMANDA BİR NOKTA

Şimdi anlıyorsun işte, nasıl da yıldızlar ve yürekler bir olmuş
ve nasıl da hiç bir yerde bir son, bir engel var; nasıl da
sınırsız olan mükemmelce oturur ve ayrılmaz düşünceden,
nasıl da her bir parça sonsuz büyük ve sonsuz küçük olabilir,
nasıl da en dıştaki yayılım yalnızca bir noktadır ve nasıl da
ışık, uyum, devinim, güç, kendine has her şey, ayrılmış her şey
ve birleşmiş her şey hayattır.

Hugh Mac Diarmid - Çeviren: İsmail Haydar Aksoy
*****
FORSİNG SANZATU 
Forsing NT  4 kart ve fazlası desteği reddeder. 4 ve fazlası destekler için Bergen konvansiyonu kullanılır.
1SP  ...      1NT (forsing sanzatu)

1-  2 C en az 3 kart C gösterir.3-3 minör olsa, minör rengin gücüne bakılmaksızın 2 C demek gerekir. Burada önemli olan rengin gücü değildir,1 NT açanın dağılımsal tablosunun belirlenmesi ve muhtemel cevapçı da 5 veya daha fazla mevcut olan C
lerin, (gücü yetmediği için konuşamadığı) 2 seviyesinde oynanmasını sağlamak. 4-4 renklerde de yine konuşmalar sıra ile yapılır. Yani 4 C, 4 D ve 4 H için de geçerlidir. Amaç 2 seviyesinde en ekonomik düzeyde FİT bulmaktır. Eliniz:

♠ ARXXX       1S  ...1NT(forsing)    ♠ ARXXX       1S ...  1NT
♥ DX              2C                                 ------          2C
 RXX                                                 RDXX
♣ VXX                                                ♣ VXXX

♠ ARXXX        1S ... 1NT                    ♠ ARXXX       1S ...  1NT
 DXX             2D                                DXXX          2H... 
 RXX                                                  RX
♣ VX                                                   ♣ VX


♠ ARXXX        1S  ... 1NT                   ♠ ARXXX       1S...   1NT
 DXXX          2D                                 DXXX          2C
 RVXX                                                --------
♣ ------                                                 ♣ RVXX
                                                                                         
1SP…1NT (forsing sanzatu) deklaresine açıcı 3 kartla 2D demişse C kartları 3kart olamaz. 5-4-4 ellerde açıcı aşağıdan yukarı doğru konuşuyor. Açıcının 2. konuşması 2H ise, C veya D dan 4 kart yok demektir. Açıcının 2. konuşması 2S  ise; en az 6 kart S ve
prensip olarak önünde 4 kart başka bir renk olmamalıdır.
ÖNEMLİ: Açıcının forsing NT den sonraki 2 seviyesindeki 2. konuşmaları, açış elinin 1. Bölge el  olduğunu gösterir.
Forsing NT oynanan oyunlarda natürel 1 NT oynama imkanı yoktur. Ancak genel kanı, natürel 1 NT oynanamasa da FORSİNG SANZATU nun daha yararlı olduğu yönündedir.

Açıcının 1. bölge elleri ile 2. konuşmasını inceledik.Şimdi cevapçının 2. konuşmalarını
kısaca inceleyelim: Cevapçının 5+--12 OP arasında bir puanı olduğunu Forsing sanzatunun  temel kuralından biliyoruz. 5 ve fazlası bir rengi varsa demek ki puanı 10 puanın altındadır.
Ayrıca 3 lü koz tutuşlarını 11-12 puanlı ellerle FORSİNG SANZATU dan geçirmeden bu sistem içinde anlatma olanağı yoktur.Yine 10+--12 puan aralığında 5 li bağımsız rengi olmayan, koz tutuşu 2 kart olan cevapçı ellerini, Forsing sanzatudan geçirmeden anlatamayız.
Açıcının elini değiştirmeyelim:

♠ ARXXX        ♠ X                           1S   ...    1NT (forsing)
 DX                V10XXXX             2D  ...     2H
 RXX              DVX                      PAS
♣ VX               ♣ RXX

♠ ARXXX        ♠ DXX                       1SP...   1NT(f)
 DX                ARXX                     2D  ...   3SP
 RXX               DX                         4S  ...   PAS
♣ VX                ♣ XXXX

♠ ARXXX         ♠ DX                          1S ...     1NT(f)
 DX                 ARXX                     2D ...     2NT
 RXX               DXX                        PAS ...  veya
♣ VX                ♣ 109XX 

♠ ARXXX        ♠ X                              1S ...   1NT(f)              
 RXX             DX                            2D ...  3C
 RXX             DXX                          PAS
♣ VX               ♣ D109XX
                
2- 1S  ...       1NT         
    2NT  

1S açışına forsing 1 sanzatudan sonra açıcının 2NT söylemesin15+--17 puan,
dengeli el, 5 kart S gösterir. Altında 4 kartlı dahi  2. bir renk olmamalıdır. Açış rengi olan S renginde kalite olduğundan 1NT açılamamış eller anlamı taşımaktadır.
Örnek:

♠ ARVXX                                           ♠ R10XXX
 DXX                                                 ADX
 RX       -  1 -                                      AX        - 2 -
♣ DVX                                                ♣ DVX

-1- nolu  örnekte  16 puan, 5 li S,  5 3 2 3 dengeli bir el. -2-nolu el de aynı özellikleri taşıyor. Fark nerede? 1.örnekte toplam 16 puanın 8 puanı açılan 5 li majör olan S renginde yani kaliteli piklerde. 2. örnekte toplam 16 puanlı dengeli elin  sadece 3 puanı
5 li S rengimizde. Yani kalitesiz S lerde. (kaliteli renklerin gücü A, R ,D ,V  gibi onör puanlarla oluşurken,10,9,8 gibi sıralı ama puan sayılmayan markaların takviyesi ile belirlenir). Kaliteli Pikler olduğu için 1. örnek 1 S ile,2. Örnek kalitesiz piklerle 1NT açılır.10 lu 9 lu markalara da dikkat edilerek 5 puana kadar olan 5 li majörlü böyle elleri 1NT, 6 ve daha fazla puanla donanmış 5 li majörleri 1 Majör  açmak prensip olmalı.

1SP ...   1NT(f)
2NT      3C / 3D / 3 H  = 3C, 3D, 3H  oynamak için zayıf el, açan pas der.  
             3SP= Forsing değil. 6-7 puanlı bir el. Piki 2 li olabilir, açan pas der.
                                  
♠ ARVXX       ♠ 10X                    1SP ...   1NT(f)
 DXX            RVXX                 2NT ...   3S
 RX              DXXXX                PAS
♣ DVX           ♣ 10X 

Cevapçı forsing bir sanzatudan geçirdiği ve açıcı 2 NT diyerek limite olduğu için, cevapçının 2. konuşması deklare sonudur. 
     
1S    ...   1NT(f)          1S...       NT             1S...     1NT
2NT  ...   3C               2NT...     3D              2NT ... 3H
3NT ...    (?)               3NT..      (?)              4H...     (?)

Cevapçının 6-7 puanlı, muhtemelen en az 6 kart C, D veya Köre uyumu olan Açıcı; elini bir kez daha değerlendiriyor. 2NT yi de maksimumla söylediğini düşünerek 3 NT veya
4 H kontratına karar vermekte bir sakınca görmüyor. Örnekler:

♠ AV109X         ♠ X                            1S  ...      1NT(f)
 DXX                RV10XXX             2NT ...     3H
 AV                   RXX                       4H  ...      PAS
♣ RDX              ♣ XXX

♠ AV109X        ♠ X                             1S    ...     1NT(f)
 RVX               XXX                       2NT  ...    3C
 A10                DXX                       3NT
♣ AXX              ♣ RDXXXX

Benzer örneği Karo için de düşünürsek, gerek 4H  gerekse 3 NT mantıklıdır.

3-1S    ...        1NT (f)         
    3C   ...        ?                 
1S  açanın 3 C ikinci konuşması, güçlü bir el gösteriyor. En az 5 kart pik 4kart trefl.
Reverse yapığı için (açıcının 2. konuşması, ilk konuşmasından pahalı ise,16+ üstü puan ve dengesiz el gösterir. Burada 1 S açıcısının, gelen 1NT deklaresine göre 2.rengini daha güçlü gösterebileceği konuşma ancak 3 seviyesinde olabiliyor) cevapçının 2. konuşmalarını şöyle sıralayabiliriz:   
1S    ...       1NT
3C    ...         ?

?=3D = Cevapçının 3D deklaresi,1S e 2D diyemeyen, S ve C desteği olmayan, H keseri de olmadığı için 3 NT diyemeyen bir el gösterir.6-7 puanlı bir el ile ilk konuşmasını            
 yapmış, 5 KARTLI  D olabilir. Açıcıya 1 tur daha dönüşüm hakkı vermek durumunda kalmış veya sadece 6+ D  olan 5-7 puanlı bir el de olabilir. Açıcı son kararı verir.(pas dahil).

3H= Aynı mantıkla, 6 veya daha çok Kör e sahip bir el. Açıcı dam3 kart H veya 1 onör 2 karta 4 H olabilecek bir el.Yine kararı açıcı verir. (istisna: cevapçıda S ve C desteği olmayan, karoyu kesmeyen  iyi 5 kart körle de 3 H demek zorunda kalabilir).

3 SP= Cevapçı nın 2. konuşmasında S tutuşu yapması, 3 kart pik, forsing sanzatunun
Maksimumu (10-12), şlem oynama isteği, cue bid talebi.

3 NT= Natürel. Oynama isteği.
4 C = C  den şilem isteği, max. el. Cue-bid lere geçme isteği.
4 D = C den şilem isteği. max. el. Karo kontrolü var. Cue-Bid devamı isteği.       
4 H = C den şilem isteği. Max. el. H kontrolü var. D kontrolü yok.
4 S = Oynamak için, natürel.
5 C = Oynamak için, natürel.

4 -    1 S    ...       1 NT                
         3D    ...       ?                    
Yukarıdaki 3C  mantığıyla   cevapçının 2. konuşması belirleniyor.                                                       

?=   3 H= 3 CL deki 3 H le aynı.
       SP=Forsing, yukarıdaki 3 S le aynı.
       3NT=aynı
       4C =Karo fiti. C kontrolü, şilem isteği.
       4D = Karo fit. şilem isteği. C de kontrol yok.
       4H = Karo fit, şilem isteği, H de kontrol, C de kontrol yok.
       4S = Natürel, oynamak için.
       5D = Natürel, oynamak için.

5- 1 S    ...      1 NT       Aynı mantık burada da var.
    3 H    ...       ?          

     3S=10-12 3 lü S tutuşu, forsing
     3NT = Oynamak için
     4C = H tutuşu, C kontrolü
     4D = H tutuşu, kontrol, C kontrolü yok
     4H = Oynamak için
     4S =Oynamak için

6- 1 SP ...       1NT        
    3 SP  ...       ?                                                                  
    Açıcının 3 S i; 16-19 puan, en az 6 kart S. Buna cevapçının 2. Konuşmaları:

    3NT= Oynamak için.
    4C =  SP tutuşu, kontrol
    4D =  SP tutuşu, kontrol. C kontrolü yok.
    4H =  SP tutuşu, kontrol. C ve D kontrolü yok.
    4S =  Oynamak için.

7-  1S     ...      1NT       
     3NT   ...      ?            
   
3NT= 5 li S, 18-19 p, dengeli,  2NT deklaresinde puan hariç aynı özellikler. 
4C/4D = S tutuşu, kontrol. 4D; C kontrolü yok
4H= Oynamak için. 6-9 puan iyi körler.
4S= Oynamak için.
4NT=  Kantitatif (6NT oynama isteği. Açıcıdan 18-19 puanlı elini bir kez daha   değerlendirmesini, şilem NT istiyorsa, sırası ile A cevabı vermesini ister.
Cevaplar: 5C=0,          5D=1, 5H=2, 5S=3 gibi
5C /5D= Oynamak için.

1S   ...     1NT
4S= 7+ S ve 1. bölge bir el.11-14 puan, ofansif ve 4 S den kaliteli el

B- 1 H ...      1 NT  
Durum farklı değildir.1 NT Forsing sanzatudur. 
“yusuf ziya serifoglu”

Hiç yorum yok: