21 Nisan 2014 Pazartesi

Bir Renk Açışına Verilen Cevapların Özeti


Leonard Cohen - Bird on the Wire
*****
İlkelerine bir kez olsun ihanet eden insan,
hayat ile olan saf ilişkisini yitirir.
Bir insanın kendine karşı hile yapması,
onun, filminden, hayatından, her şeyinden vazgeçmesi demektir.
Andrei Tarkovski
*****
KARŞINDAKİNİ GERÇEKTEN ANLAMAK İÇİN KENDİNİ ONUN YERİNE KOYMALISIN
Ortaokuldayken, sınıf arkadaşlarımdan birisiyle ciddi bir tartışmaya girmiştim.
Sebebini şimdi hatırlamıyorum ama o gün öğrendiğim dersi hayatım boyunca unutmadım.

Tartıştığım kişinin
haksız
olduğundan, kendiminse haklı olduğumdan o kadar emindim ki...Tabi karşımdaki de tam tersini düşünüyordu...O an öğretmenimiz bize çok önemli bir ders vermeye karar verdi.
Bizi sınıfın önüne çıkardı ve beni masanın bir tarafına; onu da diğer tarafına yerleştirdi.

Masanın ortasında büyük yuvarlak bir nesne vardı. Siyah olduğunu net bir şekilde görebiliyordum. Ancak öğretmen çocuğa nesnenin rengini sorduğunda "beyaz" diye cevap verdi.O kadar şaşırmıştım ki, çünkü nesne resmen siyahtı. Bu sefer aramızda nesnenin rengiyle ilgili bir tartışma başladı.

Bunun üzerine öğretmen yerlerimizi değiştirdi ve şimdi de nesnenin rengini benim söylememi istedi.
"Beyaz"
demek zorundaydım; çünkü belli ki nesnenin beyaz ve siyah olmak üzere iki tarafı da farklı renkteydi.

Öğretmenimiz o gün bana önemli bir hayat dersi verdi...
Karşındaki kişiyi gerçekten anlamak için, kendini onun yerine koymalısın!
*
Yaşamda durduğunuz yer değiştikçe, gerçeğin pek çok yönüyle karşılaşırsınız.
Bu nedenle az bilgiyle kendi doğrularınızı  dayatmak yerine empati yapabilmeyi ve daha hoşgörülü olmayı denemelisiniz.
 “fwmail.com”
****
ÇAĞIRDI BAK GÜNEŞ BİZİ
çağırdı bak güneş bizi

-ey sevecen çocukluğumuzdan kalan
gencelmiş zaman-

o hüzün ki
ayrılık düştükçe gönlümüze
kızıl alevlere teslim
alıyor bizi rotasız gemilerden
*
adı konmamış bir öykü türküleniyor
tarihi olmayan sevinmelerden
bir yanımız yitik
*
ey mavisini her dem damıtan deniz
gezgin düşlerimizin suskusu
büyüdükçe sularında izimiz
sığmaz oluyor yataklara gece yarısı
gövdemiz
*
ulandık bir çığlığa birer birer
kent içimizde
bir yerlerde ay durmuş biz kalabalıklar önündeyiz
gizlenmiş yanlarımızla biraz da görünmeyiz
*
akıp gider kanımız kaynağından bir pınar
yaşamakla ağırlaşır başımız
konarız bireysel bir bakışın güncesine
ferda balkaya çetin
****
BİR RENK AÇIŞINA VERİLEN CEVAPLARIN ÖZETİ
A. BİR TREFL AÇIŞINA CEVAPLAR
açıcı                                                 cevapçı    anlamı                    
1 TREFL (12-19)OP,2+Kart Trefl..1 KARO   Elim belirsiz, sen elini tarif et
………………………………………1 KÖR      5+…OP veya (6+…)ODP, 4+Kart Kör.
………………………………………1 PİK        5+…OP veya (6+…)ODP, 4+Kart Pik.
………………………………………1 NT         8-10OP ve (3-3-3-4) dağılım.
………………………………………2TREFL   10+…OP, 5+Kart Trefl (iyi 9 olabilir).
………………………………………2KARO    2-5 OP, 6+Kart Karo.
………………………………………2 KÖR      2-5 OP, 6+Kart Kör.
………………………………………2 PİK        2-5 OP, 6+Kart Pik.
………………………………………2 NT         11-12 OP, dengeli el, 4 Kart Majör yok.
………………………………………3TREFL   5-9 OP, 5+Kart Trefl, 4 Kart Majör yok.
………………………………………3KARO    13+ OP, Karo kısa, 5+Kart Trefl fiti var.
………………………………………3 KÖR      13+ OP, Kör kısa, 5+Kart Trefl fiti var.
………………………………………3 PİK        13+ OP, Pik kısa, 5+Kart Trefl fiti var.
………………………………………3 NT         13-15 OP, dengeli el, 4Kart Majör yok.
………………………………………4TREFL.  Minörwood Key kart sorgusu. (marjinal el).
Prensip olarak 1 Minör açışına 3 NT’den daha yüksek deklere verilmemesi gerekir. Ancak Şlem ihtimali çok yüksek olan marjinal ellerle Minörwood Key Kart sorgusu yapılabilir.
1 TREFL açışına 2 TREFL ve 3 TREFL cevapları Inverted Minör cevaplarıdır, Alert edilmeleri gerekir. Cevapçıda 4 Kartlı Majör renk yoktur.
Tek sıçramalı renk değişikliği cevapları (2-5) OP gösteren 6+ Kartlı zayıf ellerdir, Alert edilmeleri gerekir. (2 Karo, 2 Kör, 2 Pik).
Çift sıçramalı renk değişikliği cevapları, açış rengine güçlü fit gösterir. Okunan renk kısadır (tek veya çaka). Açıcının kısa renkten durdurucusu varsa, minör oyunu yerine NT oyununu tercih edeceğinden Cevapçının elinin Onör puanları yönünden zengin olması gerekir. Bu deklareler (3 Karo, 3 Kör, 3 Pik) Splinter konuşmalarıdır, Alert edilecektir.
*
B. BİR KARO AÇIŞINA CEVAPLAR
açıcı                                                 cevapçı    anlamı                    
1KARO (12-19)OP, 4+kart Karo...1 KÖR      5+ OP, (6+)ODP, 4+Kart Kör.
………………………………………1 PİK        5+… OP, (6+…)ODP, 4+ Kart Pik.
………………………………………1NT          5-9 OP, dengeli el, 4 Kart Majör yok.
………………………………………2TREFL   12+OP, 4+Kart Trefl, zon forsingi.
………………………………………2KARO    10+… OP, 4+Kart Karo (iyi 9 olabilir).
………………………………………2 KÖR      2-5 OP, 6+Kart Kör.
………………………………………2 PİK        2-5 OP, 6+Kart Pik.
………………………………………2 NT         11-12 OP, dengeli el, 4 Kart Majör yok.
………………………………………3 TREFL   Ortaklıkların tercihine bırakılmıştır.(*)
………………………………………3 KARO   5-9 OP, 4+ Kart Karo. 4 Kart Majör yok.
………………………………………3 KÖR      13+…OP, Kör kısa, 4+Kart Karo fiti var.
………………………………………3 PİK        13+…OP, Pik kısa, 4+Kart Karo fiti var. 
………………………………………3 NT         13-15 OP, dengeli el, 4 Kart Majör yok.
………………………………………4TREFL   Marjinal el, Trefl kısa, 4+Kart Karo fiti 
………………………………………4KARO   Minörwood key kart sorusu, marjinal el.
DİKKAT! Trefl kısalığını gösteren 4 TREFL (Splinter) cevabı ancak Şlem ihtimali çok kuvvetli olan Marjinal dağılımlı yahut Onör puanı bakımından çok zengin olan ellerle kullanılmalıdır, eğer Şlem ihtimali yoksa 3 NT’ den daha yukarı deklareler verilmemelidir.
 (*)1 KARO açışına verilen 3 TREFL cevabı tek sıçramalı renk değişikliğidir ve kural olarak (2-5)OP ve 6+kart Trefl göstermesi gerekir. Ancak Minörlere dayalı zayıf eller ile 3 seviyesine çıkılması tavsiye edilmediğinden, genel olarak (6-10) OP ve 7+kart Trefl gösterecek şekilde kullanılmaktadır. Bunun yanında (10-12)OP veya (13-15)OP ile 6+kart Trefli göstermek için kullananlarda vardır. Tercihimiz (6-10)OP ve 7+kart Trefl olmasıdır.
4 Karo Minörwood sorgusu da 3NT seviyesinden yukarıda olduğundan, ancak Şlem ihtimali çok kuvvetli olan Marjinal dağılımlı yahut çok kuvvetli eller ile kullanılmalıdır.
Aynen 1 Trefl açışında olduğu gibi 1 Karo açışına verilen Inverted Minör, Tek sıçramalı renk değişikliği ve Çift sıçramalı renk değişikliği cevaplarıda Alert edileceklerdir.
*
C.BİR KÖR AÇIŞINA CEVAPLAR
açıcı                                                 cevapçı    anlamı                    
1 KÖR (12-19)OP, 5+kart Kör…...1 PİK         5+…OP, (6+…)ODP, 4+kart Pik.
………………………………………1 NT          5-12 OP, Bir tur için forsing.(F1NT).
………………………………………2TREFL    12+…OP, 4+kart Trefl, Zon forsingi.
………………………………………2KARO    12+…P, 4+kart Karo, Zon forsingi.
………………………………………2 KÖR      7-9 P, 3/4kart fit, dengeli el.
………………………………………2 PİK        2-5 P, 6+kart Pik.
………………………………………2 NT         13+…P, 4+kart fit, dengeli el. (J2NT).
………………………………………3 TREFL  7-9P, 4+kart fit, dengesiz el. (Bergen).
………………………………………3 KARO  10-12P, 4+kart fit, dengeli el.(Bergen).
………………………………………3 KÖR     10-12P, 3 kart fit, dengesiz el.(LMR).
………………………………………3 PİK       10-12P, 4 kart fit, dengesiz el, Goldway
………………………………………3 NT        13-15 P, 4+kart fit, dengesiz el, Goldway
………………………………………4 TREFL  15+P, 4+kart fit, Trefl kısa.(Splinter).
………………………………………4 KARO   15+P, 4+kart fit, Karo kısa.(Splinter).
………………………………………4 KÖR     0-4 P, 5+ kart fit. (Gambling-Bergen).
………………………………………4 PİK      Marjinal el, Pik kısa. Kuvvetli Şilem daveti.
………………………………………4 NT       Blackwood Key Kart sorgusu.
1 KÖR açışına verilen 1 NT cevabı bir tur için forsingtir, açıcı Pas geçemez. Cevapçıda 4+ kart Kör fiti varsa (0-4) OP ile kullanılır. Ayrıca ortaklar arasında özel anlaşma yapılırsa 3 kartlı fiti bulunan (12-15)OP değerindeki dengesiz elleri göstermek içinde kullanılabilir.
1NT, 2PİK, 2NT, 3TREFL, 3KARO, 3KÖR, 3PİK, 3NT cevaplarının hepsinin Alert edilmeleri gerekir. Daha yukarı seviyedeki cevapların Alert edilme mecburiyeti yoktur, ancak rakipler sorarlarsa açıklama yapılır.
2TREFL ve 2KARO cevapları Zon forsingidir, Oyun açar kalitede (iyi 12 OP) bir el gösterir. Fit vardır veya yoktur. Fit varsa 3 kartlıdır. Her durumda zon forsingidir. İstisnalar dışında 3NT veya 4 Majörden önce Pas geçilmez.
*
D. BİR PİK AÇIŞINA CEVAPLAR
açıcı                                               cevapçı       anlamı                    
1 PİK(12-19)OP, 5+kart Pik……...1 NT           5-12 P. Bir tur için forsing (F1NT)
………………………………………2TREFL     12+…P, 4+kart Trefl. Zon forsingi.
………………………………………2KARO      12+…P, 4+kart Karo. Zon forsingi.
………………………………………2 KÖR        12+…P, 5+Kart Kör. Zon forsingi.
………………………………………2 PİK          7-9 P, 3/4kart fit, dengeli el.
………………………………………2NT            13+…P, 4+kart fit, dengeli el (J2NT).
………………………………………3TREFL     7-9 P, 4+kart fit, dengesiz el (Bergen)
………………………………………3KARO      10-12 P,4+kart fit, dengeli. (Bergen)
………………………………………3 KÖR        10-12 P, 4+kart fit, dengesiz, Goldway
………………………………………3 PİK          10-12 P, 3 kart fit, dengesiz el (LMR).
………………………………………3 NT           13-15 P, 4+kart fit, dengesiz, Goldway
………………………………………4 TREFL    15+P, 4+kart fit, Trefl kısa (Splinter).
………………………………………4 KARO     15+P, 4+kart fit. Karo kısa (splinter).
………………………………………4 KÖR        15+P, 4+kart fit, Kör kısa (Splinter).
………………………………………4 PİK          0-4 P, 5+kart fit. (Gambling-Bergen).
………………………………………4NT            Blackwood Key Kart sorgusu.
4 Trefl, 4 Karo, 4 Kör Splinter konuşmaları ılımlı Şilem davetidir. Açıcıda kısa renk karşısında çaka fiti oluşuyorsa Şilem araştırmalarını başlatır, aksi halde 4 Majör ile Sign-Off yapar, Cevapçı pas geçer. Ancak Cevapçı çok daha kuvvetli ise Açıcının Zon deklaresine uymaz konuşmaları devam ettirir.
Aynen 1 Kör açışına verilen cevaplarda olduğu gibi konvansiyonel konuşmaların hepsinin Alert edilmeleri gerekir.
2TREFL ve 2KARO deklereleri Zon Forsingidir, Ancak Alert edilmelerine gerek yoktur.
Majör açışına karşı 3 Kartlı (Dengeli veya dengesiz) bütün fitler F1NT, LMR konvansiyonları ve Oyun Forsingi Sistemi ile gösterileceklerdir.
“Mehmet Özyeşilbaş” a teşekkürler.
görsel: flickr
****
BİR MAJÖR AÇIŞLARINA CEVAPLAR
a. Dört kart tutuş, 7-12 P  varsa, Bergen
b. Dört kart 0-6 puanla majörü 3 e yükseltiyoruz.
c. Dört kart 13+p tek ya da şiganla splinter
d. Dört kart 13+p dengeli el ile 2NT

e. Üçlü tutuş, 5-7 p forsing NT den geçilir. Sonra gelen cevaba göre basit destek, 2 majör
f. Üçlü tutuş, 8-10 p doğrudan ikiye yükseltilir.
g. 1Pik-2Pik sekansından sonra açanın 3 karo deklaresi, karodan yardımın varsa dörde gidelim demektir.
h. Üçlü tutuş, 10-12 ile forsing sanzatudan geçilir. Gelen cevaba 3 majör söylenir.
ı. Üçlü tutuş, 13+ ile bir minör söylenir.
j. Doğrudan zon: zayıf el
“ergun korkut, ustalaşma yolunda”

Hiç yorum yok: