2 Nisan 2014 Çarşamba

Savunma

Fazıl Say- Serenad Bagcan- Yiğidim 
*****
MÜZİĞİN BAŞLANGICI
Müzik en eski sanat dallarından biridir.        
Tarihöncesi devirlerde kuşların ötüşünden, suların şırıltısından, yağmurun sesinden, rüzgarın ve kıyıya vuran dalgaların uğultusundan esinlenen ilk insanlar, içi boş bir kütüğe deri geçirip vurarak, hayvan bağırsaklarından yapılan ipleri çekerek, boynuz, kemik ya da odundan boruları üfleyerek doğadaki sesleri taklit etmeye başladılar.
*
Başlangıçta işaret vermek amacıyla kullandıkları bu sesleri sonraları hoşlarına gidecek biçimde düzenleyerek kendi ilkel müziklerini yarattılar. Eski zamanlardan beri müziğin, dinsel törenlerde önemli bir yeri oldu. Günümüze ulaşabilen en eski müzik yazmaları Hindistan'da 3000 yıl öncesinden  kalma veda ilahileridir. Müzikle ilgili ilk kuramları geliştiren Eski Yunanlılardı.
Görsel: flickr
****                                                                                                               
RÜZGÂR BİZİ GÖTÜRECEK
küçücük gecemde benim, ne yazık
rüzgârın yapraklarla buluşması var
küçücük gecemde benim yıkım korkusu var
*
dinle
karanlığın esintisini duyuyor musun?
bakıyorum elgince ben bu mutluluğa
bağımlısıyım ben kendi umutsuzluğumun
*
dinle
karanlığın esintisini duyuyor musun?
şimdi bir şeyler geçiyor geceden
ay kızıldır ve allak bullak
ve her an yıkılma korkusundaki bu damda
bulutlar sanki, yaslı yığınlar misali
yağış anını bekliyorlar
*
bir an
ve sonrasında hiç.
bu pencerenin arkasında gece titremede
ve yeryüzü giderek durmada
bu pencerenin arkasında bir bilinmez
seni ve beni merak ediyor
ey baştan aşağı yeşil!
yakıcı anılar gibi ellerini,
bırak benim aşık ellerime
ve dudaklarını
varlığın sıcak duygusunu
benim sevdalı dudaklarımın okşayışına bırak
rüzgâr bizi götürecek
rüzgâr bizi götürecek.
Furuğ Ferruhzad
****
SAVUNMA
1. İlk kartınızı acele ile açılmayın. Savunma planınızı  yapınız.
2. Artırmalar esnasındaki konuşmalardan, dekleranın ve ortağın oyun şeklinden gerekli çıkarımları yaparak, dekleranın ve ortağın ellerinin bir resmini (dağılım, kartların adetleri ve onörlerin yerleri) yapın. Dekleranın muhtemel oyun planını da tahmin edin ve bu plana karşı önlemlerinizi yürürlüğe koyun.
3. Ortağın açılış yaptığı bir renkte verilen gereksiz büyüklükteki bir onör kart, koz rengi hariç kalan renklerin pahalısına tercih gösterir. Açılış rengine verilen küçük bir kart, negatif ilgi gösterir ve bir başka renge kayılmasını ister ama bir başka rengi örneğin Treflileri asla tanımlamaz.
4. Savunmada, renkteki küçük kartları sağlayabilmek düşüncesi ile uzun renklerden açılarak başlamak iyidir. Benzer şekilde ortak kaliteli ve uzun bir renk gösterdiyse, ortağın renginin açılmasına gayret gösterilmelidir.
5. Dekleran elin açmıyor ve oynamaya devam ediyorsa, yan renklerde kayıpları olduğunu iyi anlayın ve kart boşaltmalarınıza dikkat edin.
6. Savunma oyuncuları, kazanabilecekleri bir elin bilinçli şekilde altına girerek ya da belirli bir renge önceden saldırarak, son el çatalına ya da sıkıştırma (squeeze) durumuna düşmekten kurtulabilirler.
7. Dekleran’ın yan renklerdeki kartları temizleyerek, belirli bir savunma oyuncusunu Son El Çatalına (End Play) düşürmeye yönelik bir strateji uyguladığı belli oluyorsa, savunma oyuncuları el tutabilecekleri kritik bir renkteki el tutucu kartlarını atarak, Son El Çatalına düşmekten kurtulabilirler.
8. Dekleran yerdeki bitişik onörlerden oynuyorsa, ilk onörü değil, ikinci onörü büyütün. Ancak, sizde de iki adet onör varsa ve kesin kazanma fırsatı oluştu ise, ilk onörü büyütün, KT9’dan 10-lu oynandığında, sizde QJ3 varsa Valeyi oynayın ve bu renkteki bir elinizi garantiye alın.
9. Dekleranın Derin Empas yapabileceğini düşünüyorsanız, onörlerinizi bölmeyin (örn: KQx karşısında AJ9 varsa) ve düşüncelere dalmadan, HIZLI oynayın.
10. Dekleran’ın oynadığı bir onörü, ancak ve ancak, kendi elinizdeki ya da ortağınızdaki bir kartın değer kazanması ihtimalini gördüğünüz anda büyütün.”İkinci El Büyük” gibi hurafelerin esiri olmaktan kendinizi kurtarın. Kendi onörünüz, empastan sonra korunmasız durumda kalıyorsa ve yerde de küçük kartlar kalmışsa, Dekleran’ın onörünü büyütmeyi düşünebilirsiniz.
11. Gereksiz şekilde sinyal vermekten kaçının. Örneğin yapılan konuşmaların ve hesaplanan puanların analizi, ortağın elinin çok zayıf olduğunu, el tutma ihtimalinin olmadığını ortaya koyuyorsa vereceğiniz sinyallerin sadece Dekleran’ın işine yarayacağını iyi anlayın.
12. Bir savunma oyuncusunun vereceği Sahte Sinyal, iyi bir Dekleran’ın dikkatini yanlış yönlendirebilecek ise ve ortağı yanlış bir hareket yapmak konusunda cesaretlendirmeyecekse iyidir.
13. QJ109, KQ10x, QJ9x, KJ10x, A1098x gibi dizi şeklindeki onörlerden oluşan kombinasyonlardan dizi başındaki onörü açılmaya gayret gösterin. Aksi halde ortaklık anlaşmanıza bağlı olarak, renkteki 4 ncü büyük kartınızı açılın ki, ortağınız dışarıdaki büyük kartlar ve sizin elinizdeki kartların adedi hakkında bilgi sahibi olabilsin.
14. Kuvvetli ellerde tekli kartı açılmak iyi değildir. Bu durum genelde deklerana yardım etmek anlamındadır. Benzer şekilde, kuvvetli bir elde ortağın kısa (tekli/çaka?) olduğu rengi açılmak ve ortağa çaktırmak iyi savunma taktiğidir (Bilhassa elde koz renginde el tutacak bir büyük onör varsa).
15. Konuşmalar rakiplerde dengeli eller gösterdiğinde, şlemlere karşı normalde “Pasif savunma” yapılır ve eldeki ve ortaktaki değerler korunur. Aksine, rakiplerde uzun ve çalışan renklerin olduğu anlaşılmışsa, “Saldırgan (Atak) savunma” yapmak iyidir.
16. Mecbur kalmadıkça ve belirgin bir yararını görmedikçe, desteklenmeyen Kxx, Qxx gibi onörlerden ve AQ, KJ, QT gibi kendi kırık onörlerinizden (tenace) açılmamaya özen gösterin.
17. Otomatik olarak üste çakmayın. Üste çakma durumu oluştuğunda, üste çakmamakla daha fazla koz eli kazanma ihtimalinin varlığını iyi değerlendirin.
18. Rakiplerin konuşmaları Yer’in çakma gücünün olduğuna (bazı renklerin kısa olmasına) işaret ediyorsa (örn: 1h – 1NT: 2c – Pas: - Yer’in Körleri kısa), koz açılmak ve Yer’in çakma gücünü azaltmak yararlıdır. Bu durumda Axx ya da Kxx den küçük bir koz açılmak ve ortağın el tutunca koz dönmesini beklemek iyidir.
19. İkinci Yerdeyken, dekleranın sağlam alıcı kartlarını kozlayın, kayıplarını kozlamaya gayret gösterin.
20. Tekli bir kozu açılmak iyi değildir, ortağın kazanabileceği bir koz eline mal olabilir. 4 ya da 5 uzunlukta koz yanından açılmak da iyi olmaz. Elde kozlar uzunsa, dekleranı yan renklere elinden çakmaya zorlamak ve dekleranın elindeki kozlarını kısaltmaya çalışmak (Zorlayıcı Oyun - Forsing Game) ve böylece dekleranın koz kontrolunu kaybetmesini sağlamak daha iyidir.
21. NT oyununa karşı savunmada kart boşaltırken sıkıntı ile karşılaştığınızda, oyunu batıracak sağlam kartlarınızın hepsini boşaltmamaya, eli yakalayabilirseniz oyunu batırabilecek sayıda sağlam kartınızı elinizde tutmaya gayret gösterin. Bunu yaparken, gerekirse ortağınızın kontrol edebileceği bir renkteki onörü dahi korunmasız bırakabilirsiniz.
22. Dekleran’ın yan bir renge kayıp bir kartını boşaltmayıp çakacağı belirgin ise, eldeki en büyük kozla çakmak ve dekleran’ın büyük bir kozunu üste çakmasını sağlamak (aperküt), ortağın bir kozunu terfi ettirme fırsatı yaratması yönü ile dikkat edilmesi gereken önemli bir taktiktir.
23. Yer-El ilişkisine dikkat edilmelidir. Yer’de uzun bir renk varken, Yer’e geçiş kartları az ise, Savunma oyuncuları dekleran’ın elindeki kartlar bitene kadar, Yer’in uzun rengini kontrol eden kartı almamalıdırlar. Burada diğer savunma oyuncusunun vereceği adet sinyali önem kazanır.
24. Yer’de uzun ve çalışabilir bir renk olduğu anlaşıldığında, savunan tarafın ilk hedefi, Yer’e geçiş kartlarının ivedilikle yıkılması olmalıdır (Merrimac Coup).
25. Ortağın rengini açılırken, ikiliden büyüğünü açılın35. Değersiz üç ya da dört adet karttan (8-6-4) rengi desteklediyseniz en büyüğünü, desteklemedi iseniz Orta-Büyük-Küçük (OBK-MUD) açılın. Kozlu oyunda ortağın renginde As varsa, As ile başlanmalıdır.
26. Normal kart sayım kuralları ve puan hesaplama yöntemleri, bir oyunun batırılabilmesinin mümkün olmadığını gösteriyorsa ve oyunun batarı bir MUCİZE’ye bağlı ise, o bu MUCİZE KARTI BULUN ve oynayın.
27. Kozsuz oyunda, ortağınız sizin renginizi açıldığında, elinizde yeterince el tutar kartınız yoksa renginizin sağlanması için ilk elin altına girin. Benzer şekilde, ortağınız açıldığında, o rengi kendi başınıza sağlayabiliyorsanız bağışlamayın, hatta ortağınızın onörünü büyütün ve devam edin.
28. Ortağın açıldığı rengi dönerken, elinizdeki kartların adedini de bildirerek ortağa yardım edin. Elinizde o renkten 2 kart kaldı ise, kalanların büyüğünü, 3 kart kaldı ise (başlangıçta dört adet) küçüğünü, dört adet kaldı ise başlangıçtaki 4ncü büyüğü dönün.
29. Ortak ilk kart olarak küçük bir kart açıldı ise, genelde bir onör vaat etmektedir (OYAK). Ortağın onörünün terfisini sağlamak için, Üçüncü El büyük oynamalıdır. Ancak Yer’de onör görünüyorsa Yer’in onörünü ezmek daha iyidir.
30. Ortağın bir ikiliden (doubleton) elinizdeki asa doğru açıldığını tahmin ediyorsanız ve yan renklerde el tutar kartlarınız varsa, ortağın ilk kartını bağışlayın. Bu eyleminiz, dekleranı asın yeri hakkında kuşkular içinde bırakacak ve hataya düşürebilecektir.
 “eminyaykın, ozur ortak”

Hiç yorum yok: