8 Mayıs 2014 Perşembe

Briçte Defans

Mike Lawrance
Rakipler kuvvetli konuşmayıp  
davet sekansı ile zona gelmişlerse yeterli löveleri yoktur. 
Defansın hata yapmasını beklerler. 
Onlara yardım etmemek için pasif atak yapın.  
****
ÂŞIK DEĞİLSEN EĞER, BIRAK KAPINI ÇALSIN AŞK

Âşık değilsen eğer, bırak kapını çalsın aşk,
âlem dediğin ağrıtacak
sen gittikçe, dipsiz olacak,
mutluluk ve keder aynı zamanda vuracak.
*
Sözün özü: Bir uçurumdur aşk,
gölge ve ışık, şiir ve manzum,
orda nice nesnenin sûreti, mahzun
ve aynı zamanda neşeli yansıyacak.
*
Sefalettir o, dehşettir tarifsiz,
fakat onsuz yaşamak da imkânsız.
Rubén Dario, çeviren: Adnan Özer
****
BRİÇTE DEFANS
Briç te karşılıklı konuşmalardan sonra kontrat belirlenir ve kart oyununa geçilir. Deklarasyon sonucunda defansta kalmışsak, yani oyunu rakipler oynuyorsa, oyun açılış kartını (Atak kartı-Açılış kartı) biz oynayacağız demektir.

Açış kartını oynamak kimi zaman bir yük olabilir. Yanlış bir kart açılmak, batabilecek bir oyunun çıkmasına neden olur. İstatistiklere göre briç turnuvalarında oynanan oyunların önemli bir kısmının kaderlerini açılış kartları belirlemiştir.

 İlk kartı açılmadan önce defans planı yapılmalıdır. Defans planı yapabilmek için;
1- Deklarasyon sırasındaki bütün aşamalarda rakibin puanını ve dağılımını netleştirmeğe çalışın.
2- Sizin overcall unuz (Araya giriş) veya konturunuz varsa yahut oyun açış konuşmasını siz başlatmışsanız, partnerinizin bu tutumunu göz önüne alın.
3- Rakiplerin oyunu sanzatu mu (NT) yoksa koz oyunu mu? Kontratın seviyesi nedir? (Grand şilem-Şilem-Zon oyunu-Part skor)
4- Rakipler kontratı belirlerken güçlü deklereler verdiler mi? Yoksa blokatif konuşma mı yaptılar? Ya da  amaçları, oyunu bize oynatmamak için baraj yapmak mıydı?
5- Açılış kartıyla ortağımıza bir mesaj iletmek istiyor muyuz? Yoksa biz mi bilgi isteyeceğiz?
Yukarıdaki kriterler ışığında atak kartı oynanır. Atak kartını deklaranın (Oyunu oynayanın) solundaki oyuncu oynar. Açılış kartı yere atılınca dummy (Deklaranın partneri) elini yere açar.

A. Dummy elini yere açınca, elimizdeki ve yerdeki puanları sayarak ve dekleranın puanları hakkında tahmin yürüterek, partnerimizin puanlarının alt ve üst limitlerini belirliyoruz.
B. Partnerimizin elinde düşündüğümüzden daha fazla puan olduğu kanaatine varırsak (özellikle de deklere vermemişse) nedenini bulmaya çalışıyoruz.
C. Ortağımızda düşündüğümüzden daha az puan olduğu kanaatine varırsak (özellikle de deklere vermişse) nedenini bulmaya çalışıyoruz.
D. Atak kartına verilen sinyalleri, atak sonrası oyun içi sinyalleri ve defosları dikkatle izliyoruz.
DEFOS: Oynanan renkten elimizde kart yoksa istediğimiz başka bir kartı verebiliriz. Bu işleme (Defos-El boşaltma-Discard) denilir. Defos yaparken partnerimize mesaj iletebiliriz.
SİNYALİZASYON: Oyun içerisinde, ortaklar arası verilen yasal işaretler.
**
DEFANSTA BEŞ ANA YOL
1- Dekleranı forse edici oyun tarzı: En sık kullanılan defans yöntemidir. Deklerandaki zayıf ve sayıca az olan renk atak edilir ve her el tutuşta aynı renk dönülerek dekleranın oyun dengesi bozulur. Bu durum dekleranın koz hâkimiyetini kaybetmesine neden olabilir. Başarabilirseniz dekleran oyun kontrolünü kaybeder ve varsa koz harici uzun rengini kullanamaz hale gelir. Gerekli şartlar varsa en etkili defans şeklidir. Hızlı bir şekilde dekleranın kozlarını kısaltabilirsiniz.
     
Örnek:
Kontrat 4 Pik- Atak Batıdan Trefl x

                                                       Pik:   Vxx                                          
                                                       Kör:  RVx                                         
                                                       Karo: RDx                                        
                                                      Trefl: xxxx
 Pik:  xxxx                                      N (Yer)                                  Pik:  x
 Kör: xx       W (Siz)                                                                     Kör: DTxxxx   E (Partner)
 Karo: Ax                                                                                     Karo: xxxx
Trefl: RVTxx                               S (Dekleran)                          Trefl: Ax
                                                     Pik:  ARDTx
                                                     Kör: Ax                                     
                                                     Karo: VTxx                          
                                                    Trefl: Dx                         
( E) Trefl As ile alıyor ve tekrar Trefl oynuyor.
( W) Trefl R ile alıyor yine trefl dönüyor
(S) koz ile alıyor.                                                                                
(W) Karo A ile el tutunca tekrar trefl oynuyor ve oyun 2 batıyor. Bu defans dışında yapılacak her türlü defans oyunun çıkmasına neden oluyor.
*
AGRESİF ATAK: (aktif atak)-(R) ve (D) altından yapılan ataklardır. Oldukça risklidir. (R) altından yapılan ataklarda uğranılan kayıplar belki telafi edilebilir ama (D) altından yapılacak ataklarda uğranılacak olan kayıpların telafisi yoktur.
PASİF ATAK: Açılıştan zarar görmeyecek şekilde yapılan ataklardır.
*
2-Agresif ataklı oyun tarzı: Deklaranın elinde yan rengi varsa ve bunu sağlamakta güçlük çekmeyecekse, bu rengi sağladıktan sonra elindeki boş kartları sağlanan renge kaçarsa, siz alabileceğiniz löveleri kaybedeceksiniz demektir. Bunu önlemek için agresif olmak ve aktif atak yapmak gerekir.
Rakipler kuvvetli konuşmalarla zon oyununa gelmişlerse veya çok uzun ve kuvvetli yan renkleri varsa, aktif atak yapmak gerekir.
*
3-Pasif ataklı oyun tarzı: Deklaranın kuvvetli yan rengi olduğuna dair belirti yoksa.
-Deklaranın eli çok kuvvetli, yer zayıfsa
-Kart dağılımları elverişsiz ise
-Atak edebileceğiniz kaliteli bir renginiz yoksa
-Partneriniz bir atak rengi göstermemişse
-Rakipler güçlü deklereler vermeden, davet sekansı ile zona gelmişlerse Pasif atak yapın.  
 “Rakipler kuvvetli konuşmayıp, davet sekansı ile zona gelmişlerse yeterli löveleri yoktur. Defansın hata yapmasını beklerler. Onlara yardım etmemek için pasif atak yapın.”
Mike Lawrance

Örnek: Kontrat. 3 NT- Atak Batıdan küçük trefl

                                                        Pik:   DVx                                        
                                                        Kör:   xxx                                         
                                                        Karo: Rxxx                                       
                                                        Trefl: RTx
Pik:   Ax                                          N-(yer)                                        Pik: Rxxx
Kör:  Dxxx     (W)                                                                     (E)     Kör: Txx
Karo: Vxxx                                                                                         Karo: xx
Trefl: xxx                                       S-(Dekleran)                              Trefl: AVxx
                                                        Pik:   Txxx
                                                        Kör:   ARV                                      
                                                        Karo: ADT                              
                                                       Trefl: Dxx
Trefl atağı dışında bütün ataklar size 1 löve kaybettirir.
*
4-Rakip çakalarını engelleyici oyun tarzı: Bu defans koz atak edilerek yapılır. Eğer koz atağına ihtiyaç olduğunu düşünüyorsanız, elinizdeki koz onörünü feda etmekten çekinmemelisiniz.
-Rakip basit renk tercihi yaparak kontratı bağlamış ise (ikinci rengine oynuyor ise)
-Sizin taraftan birinde koz yığılması varsa
-Misfit ellerde (rakip koz fiti bulamamışsa)
-Kozun kısa olduğu tarafta, başka bir renkte kısa ise
-Rakip NT oynamaktan kaçmış ise
-Deklaranın ortağı iki renk okuyup üçüncüde mecburi tutuş göstermiş ise
-Diğer renkler sizde kuvvetli ise
-Rakibin yan rengini iyi kesiyorsanız
-Koz harici bütün renkleri kontrol edebiliyorsanız
-Negatif konturunuz ortağınız tarafından cezaya çevrilmiş ise koz atağı yapmalısınız.
Örnek                              
W                       N                    E                   S
 -                         -                     -                    1 Pik
Pas                   1 NT               Pas                2 karo
Pas                   Pas                  Pas
Bu konuşma ile rakipler basit renk tercihi ile part skorda kalmışlardır. Deklaran ikinci rengine oynamaktadır. Ortağımız uyandırma konturu atmamıştır. Burada aşağıdaki el ile Karo As ını çekip, devamında küçük karo gitmek gerekir. Bu atak rakibe pik çakalarını yaptırmayacaktır.

                                                                    Pik:  x
                                                                    Kör:  Dxxxx
                                                                    Karo: Dxx
                                                                    Trefl: RTxx
Pik:  Rxx                                                     (N)                                                Pik:  DTxx
Kör:  ATx     (E)                                                                                      (W)   Kör: Vxx
Karo: Axxx                                                                                                      Karo: xx
Trefl: xxx                                                    (S)                                               Trefl: ADxx
                                                                    Pik: AVxxx
                                                                    Kör: Rx
                                                                    Karo:RVTx
                                                                   Trefl: Vx  
*
5-Kozdan ekstra löve yaratmak: Bunun için kendi çaka rengimizi (singleton-Tek kartlı renk) atak etmek defans açısından çok uygundur. Bu defans tarzını her oyuncu bilir. Sadece zaman, zaman mantık hataları olabiliyor.  Eğer sizin atak ettiğiniz renk, deklaranın uzun yan rengi ise, bu rengi çıkmakla ona tempo kazandırmış oluyorsunuz. Singleton kartı çıkmak için;
-Partner bu rengi tutup dönebilecek ise,
-Kozlarınız alıcı durumda değilse (Kozlarınız alıcı ise çaka kartınızı asla çıkmayın),
-Ortağınız bu rengi deklere etmişse,
-Defansın durumu ümitsiz ve daha iyi bir savunma tarzı yoksa singleton kartınızı çıkın.     
“mehmet özyeşilbaş” a teşekkürler.
görsel: flickr

Hiç yorum yok: