10 Mayıs 2014 Cumartesi

Rakibin 1NT Açışına Araya Girişler

J.S.Bach: Lute Suite No.4 BWV 1006a 10. Preludio [Danid Russel-guitar]
***
Gerçekten büyük olmayan adamlar, 
çevrelerini küçük adamlar ile doldururlar.
E.Reich 
***
Sessizlik, 
çok kez
toplumun değer ve hükümlerini 
sözlerden daha güçlü olarak belirtir.
Benjamin Disraeli
***
GÜNLER GEÇER
Günler geçer ve çalışır şafağın değirmeni,
Kim bilebilir ki kimi, neyi eskittiğini?
Ben ne kadar önemserdim kendimi, hay Allah!
Sen ne kadar kumraldın aynalarda, hay Allah!
Temmuz tam bu işe göredir bana kalırsa,
Gel bağışlayalım birbirimizi...
Turgut Uyar
****
RAKİBİN 1NT AÇIŞI ÜZERİNE ARAYA GİRİŞLER
A) CAPPELLETTI
Michael Cappelletti tarafından geliştirilmiş bu konvansiyon, rakibin 1 Sanzatu açışı üzerine, gerek hemen gerekse dördüncü durumdayken de kullanılmaktadır. Konvansiyon aynı zamanda  Hamilton veya Pottage adıyla da anılmaktadır.
Burada orijinal haliyle anlatılmaktadır. Bazı oyuncular tarafından yeniden düzenlenmiş ve Modifiye Hamilton adı ile bilinen bir diğer uygulaması da mevcuttur.
2C    :  Tek renkli el.
2D    :  Kör ve pikler
2H    :  Kör ve bir minör
2S    :  Pik ve bir minör
2NT  :  Minörler
Kontr: Ceza, ortak pas geçmelidir.
*
Her overcall genellikle 15 onör puanından daha az bir güç göstermektedir.
2 SA (Minörler) yüksek dağılımlı el belirtir.
3 seviyesindeki renk ile araya girişler natüreldir.
2 C ile araya girişten sonra ortak:
Pas   : En az 6 lı trefl
2D     : Röle, ortağın pas geçmesini ya da renklerinden birini söylemesini ister.
2H     : 5 li kör 
2S     : 5 li pik
2NT  :  11+ P, her renge uygun, ortağı maksimum ise zona davet
2D ile araya giriş üzerine:
Pas   : En az 6 lı karo
2H     : Basit tercih, yapıcı değil
2S     : Basit tercih, yapıcı değil.
2NT  : Ortağından en iyi minörü söylemesini istiyor.
3C    : Güçlü 6 lı trefl
3H    : Davet, en az 4 lü koz fiti
3S    : Davet, en az 4 lü koz fiti.
2 Kör ya da 2 Pik üzerine:
Yeni renk : naturel, forsing değil
2NT          : Ortaktan minör rengini söylemesini ister, sıra tekrar geldiğinde 3Majör derse, 10-12 P davet eli
Eğer deklare şöyle gelişirse :
1 NT … 2 Trefl … Kontr … Sürkontr : +7 P, her renge uyumlu,
3 seviyesinde rekabete  hazır  
*
B) DONT “Disturb Opponent NT “
Kontr              = tek renkli el, eğer renk Pik ise, el kuvvetli
2C                   = Trefl ve diğer bir renk
2D                   = Karo ve bir Majör
2H                   = majörler
2S                   = Pikler ama el kuvvetli değil
2NT                = Kuvvetli 2 renkli eller
*
C) BROZEL :
2C    :  Trefl ve körler
2D    :  Karo ve körler
2H    :  Kör ve pikler
2S    :  Pik ve bir minör, cevapçı 2NT ile minörü sorabilir.
2NT :  Minörler
Kontr: Tek renkli, kaliteli, cevapçı cezaya çevirebilir.
“çanakkalebriç”
****
****
D) MULTY LANDY
2 Trefl Landy konvansiyonunun geliştirilmiş şeklidir.
Cappeletti ye çok benzer.
Aralarındaki fark 2 Trefl ve 2 Karo müdahalelerinin anlamları yer değiştirmiştir.
DBL (kontur)----------------Eşdeğer el veya ceza.
Double   : Ortaklık anlaşmasına bağlı olarak değişir.
...............a. Penalty 
...............b. 4-kart major ile  uzun minor.

...............c. 5+ Trefl ya da  karolar  4-kart major olabilir.
2 TREFL----------------------Majörler (5-5)
2 KARO-----------------------Uzun bir renk 6+ Kart.
2 KÖR-------------------------Kör ve bir Minör (5-5)
2 PİK---------------------------Pik ve bir Minör (5-5)
2 NT----------------------------Minörler (5-5)
3 Renk-------------------------7+ kart blokatif renk. Orijinal konvansiyonda yoktur.
Yükseltenin cevapları Cappeletti cevapları ile aynıdır.
"mehmet özyeşilbaş" 
görsel: flickr

Hiç yorum yok: