9 Mayıs 2014 Cuma

Rakibin Rengine Müdahale

Spartaküs Hareketinin Bugün İçin Anlamı Nedir?
Spartaküs hareketi M.Ö 70'li yıllarda, insan emeğinin vahşi sömürüsü üzerine kurulmuş Roma'yı, derinden sarsarak, dünya üzerinde devrimci tarihsel birikimin ilk basamaklarından birini oluşturdu.

Hareket, ortaya çıktığı dönemde var olan koşulların zorunlu sonucu olarak, Şeyh Bedreddin ayaklanması ile aynı akıbete uğradı. Çünkü, Spartaküsçülerin perspektifini oluşturan sınıfsız özgür bir yaşamın kurulmasının olanakları henüz ortaya çıkmış değildi. Tarihsel olarak, köleci toplumun yerine kurulacak olan yeni toplum sömürüsüz özgür bir üretime dayanan, sınıfsız bir toplum değil, serflerin sömürüsüne dayanan feodal toplum olacak; sınıfsız, sömürüsüz bir toplum kurmaya yönelik ilk siyasal iktidara sahip olma deneyimi ise 1871 Fransa'sında Paris Komünüyle ortaya çıkacaktı. Yine de Thurium şehrinde ortaya konan yönetim anlayışı ve uygulamaları Spartaküs hareketinin sıradan bir isyancı hareket değil, önemli bir birikim ve özgürlükçü felsefeye sahip bir mücadele birliği olduğunu göstermiş; Spartaküs ve arkadaşlarının mücadelesi, "diz çökerek yaşamaktansa, ayakta ölmenin yeğ" tutulmasının ilk örneklerinden birini oluşturmuştur.

Spartaküs'ün özgürlük çağrısı, Şeyh Bedreddin ayaklanmasında, 1871 Paris barikatlarında, 1919'da Almanya'daki Spartakistlerin ayaklanmasında yankısını bulduğu gibi, bir gün sınıfları, sınırları ve sömürüyü ortadan kaldırmak isteyen milyarlarca insanın bilincinde de karşılığını bulacaktır.
(Düş Dergisinden alıntıdır)- Görsel: flickr
****
AKARSUYA BIRAKILAN MEKTUP
İncecikti
gül dalıydı
dokunsam kırılacaktı
dokunmadım
kurudu
*
Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç.
Ağaçlar bükmesinler n'olursun boyunlarını
Neden akşam oluyorum tren kalkınca ,
Kırlangıçlar birdenbire çekip gidince ,
Mendiller sallanınca neden tıkanıyorum ?
Öyle çok acımasız ki , öyle birdenbire ki ..
Az önceki çiçekler nasıl da diken diken.
Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç.
O sularda çimdik, bitti; köprüleri geçtik, bitti.
O elmanın tadı orda, o kuş çoktan öttü, bitti.
Artık çocuk değiliz, susarak da bir şeyler diyebiliriz.
Günler devlet alacağı, yıllar bir kadehcik buzlu rakı.
Oyunlar oyuncaksı, oyuncaklar eski şarkı.
Kavaklara oklu yürek çizip duran o çakı.
Nerde şimdi nerde şimdi, nerde o kan sarhoşluğu
Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç ...
Hasan Hüseyin Korkmazgil
****
RAKİP RENK AÇTIĞINDA MÜDAHALE

1. Rakip bir renkle açtığında, bir seviyesinde üste konuşma 8-16 p ve beşli renk gösterir. İki seviyesinde konuşma 11+ p. altılı renk ya da kaliteli beşli renk ifade eder.
2. Konuşulmamış renklere ilgi varsa 13+ p ile kontr atılır.
3. Sanzatu rakip renkten bir buçuk keser ve 15-18 puanla söylenir.
4. Sıçrayarak renk göstermek blokatiftir.
5. İki renkli eller ‘Ghestem’ ile gösterilebilir.
6. Rakip rengi sıçrayarak cue-bid etmek ortağa bu renkten keserin varsa 3NT deklare et demektir.
7. Kontr attıktan sonra minumum seviyede NT 18-19 puanla, sıçrayarak NT 20-22 p söylenir.
8. Üste konuşma üzerine ortak pas geçer, rakip konuşursa, kontr atmak, beşli rengin yanında açış puanı ve diğer renklere ilgi olduğu belirtir.
Ergun KORKUT - “Bire İki Zon Forsingi”

Hiç yorum yok: