1 Ağustos 2014 Cuma

Doğru Atak


Siz 
kendi elinizle teslim etmedikçe,
kimse 
kendinize olan saygınızı elinizden alamaz.
Gandhi
****
TİYATRO ANILARI
Herhalde Sırasıdır
Yusuf Sururi tam bir 'İstanbul beyefendisi'ydi. Her zaman sevecen, her zaman güleryüzlü, her zaman hoşgörülüydü. Anılarından biri daha. Kendi ağzından:

Emir operetini Anadolu turnesine çıkardık. Orkestra tutup götürecek halimiz yok. Gittiğimiz yerde bir piyano bulup onunla idare ediyoruz. Kırşehir'e geldik. Şehrin eşrafından birkaç kişiyi aracı koyduk. Lisenin piyanosunu sinema salonuna getirttik. Piyano akortsuz ama birtakım sesler çıkarıyor ya, o bize yeter. 

İlk perde bitti. Ara verildi. Arkadaşlar ikinci perdeye hazırlanıyor. Birdenbire piyanonun çalındığını duyduk. Sadece o kadarla kalsa iyi. Davudi bir ses gümbür gümbür türküler söylüyor. Sinemanın sahibi ne oluyor diye salona koştu. Biraz sonra alı al moru mor sahne arkasına döndü.
"Müzik öğretmeni," dedi. "Hem çalıyor, hem söylüyor." Celal (Sururi) kızdı. "Canım, şimdi bunun sırası mı?" diye söylendi. 

Sinema sahibi boynunu büktü: "Vallahi sırası mı değil mi, orasını ben bilemem.
Ama emri veren vali. Müzik öğretmenini çağırtmış. 'Böyle oturup duruyoruz. Bir şeyler çal söyle de, vakit geçsin' demiş. Emir ondan geldiğine göre, herhalde sırasıdır."
03.08.2002 Ülkü Tamer
****
ŞİİR
Ağlayan gözdür şiir
ağlayan omuzdur
omzun ağlayan gözüdür
ağlayan eldir
elin ağlayan gözüdür
ağlayan ruhtur
topuğun ağlayan gözüdür.
Ah dostlar,
şiir bir damla gözyaşı değildir
ağlamanın kendisidir fakat
fark edilmemiş gözün ağlayışıdır
en güzel olması gereken gözün
en mutlu olması gereken gözün
gözyaşlarıdır şiir.
Nichita Stãnescu (1933-1983, Romanya) Çeviren: İsmail Haydar Aksoy
****

RENGİNİZDEN DOĞRU ATAK ETMEK

Atak rengini seçince doğru kartı atak etmek daha kolay olmalıdır.
Amacınız ortağınıza atak ettiğiniz renkte ne olduğunu açık bir resim halinde bildirmek olmalıdır.
Aksi halde ortağınız bu renge devam etmesi gerektiği veya başka bir renge dönmeyi nasıl bilecektir?

1 ) Tam bir sekanstan atak: Tam bir sekans üç veya daha çok bitişik onörle başlayan bir renktir. Renk ARD, RDV, DV10 V109 veya 1098 gibi başlarsa tam bir sekans olur. Renkler herhangi bir uzunlukta olabilir. Fakat genellikle 4 kartlı veya daha uzundur. Her durumda sekansın en büyük kartı atak edilir.
2 ) Hemen hemen tam ( veya yarım ) sekanstan atak:
Yarım sekans: İki bitişik onör ve üçüncü bitişik onörü olmayan ve yerine 4. kağıt gelen sekanstır.
Bu sekans kuvvetli açış atağı için kullanılır ve ARV ( dam yok 9, RD10 (vale yok),
DV9 (10’lu yok),V108 şeklindedir. Büyük kart atak edilmelidir. Şüphesiz daha kuvvetli sekans daha iyi ataktır.
3 ) Renginiz bir sekans değildir: Sekans renginiz olmaz. Sizin uzun renginiz 10’ lu veya daha büyük kart ile sınırlıdır. Bu durumlarda 4. kağıdınızı atak edin.
R1073.......................3’ lüyü
V9742.......................4’ lüyü
D108532...................5’ liyi atak edin.
4 ) Küçük ( Önemsiz ) karttan atak: Ender zamanlarda bir renkte 3 küçük karttan atak yaparsınız. Çok zayıf olan bu renk Örneğin: 953, 864, 732 gibi. En büyüğünü atak edin ve ortağınızın top off nothing olduğunu anlamasını umun.
5 ) Dört küçük ( değersiz ) karttan atak: Temel olarak fikir aynıdır. En büyüğünü atak edin ve atağın en iyi atak olmasını umun. Eğer en büyük kartınız 9’ lu ise 9’ lu atakta harcanmaması gereken çok değerli bir karttır. Pek çok İyi oyuncular 9732 den 7’ liyi atak ederler. 10’ lu bir onör olarak addedilmesine rağmen siz küçük atak ettiğiniz zaman ortak genellikle 10’ dan daha büyük bir onör bekler. Eğer ortağın dönmesini
istediğiniz diğer bir renk varsa 10xxx’ ten ikinci büyüğü atak edin.
Batı ...     Kuzey ...   Doğu ...    Güney          eliniz
...............................................   1Karo            Pik: 10732
Pas ...      1Kör    ...    Pas  ...    1NT              Kör: 1085
Pas ...     2NT      ...    Pas  ...    Pas               Karo: Q6
                                                                       Trefl: AQJ7
       
♣’ ler en kuvvetli renginizdir. Fakat ADVx’ ten atak yaparsanız dekleranın Ruasına gereksiz bir löve verirsiniz. Ortaktan ♣ dönmesini istiyorsunuz. Şansınızı maximuma çıkarmak için ikinci büyük ♠’iniz olan 7’ liyi atak edin ve ortağınızın bu rengi cesaret kırıcı olarak algılamasını umun. Eğer küçük bir ♠ atak ederseniz ortak el tutunca ♠ dönebilir.Çünkü sizde bir onör bekleyebilir.

5’li veya 6’lı küçük kartlı bir renkle ve başka renklerdeki muhtemel antrelerinizle 4.büyüğü atak edin. Eğer başka renklerde antreniz yoksa 5’li veya 6’ lı rengin en büyüğünü oynayın veya başka bir renk atak edin.
Sizin atağınız ♥ 7’ li olmalıdır. İyi bir ortak bu atağın top of nothing olduğunu anlayacak ve ♣ Asını alınca ♥ dönemeyecektir.
6 ) Renginiz iki bitişik büyük onörle başlıyorsa: Sanzatu kontratına karşı oynarken elinizde iki bitişik büyük onörlü bir renk varsa bu bir sekans olarak olmayabilir. Eğer bu şekilde 4’lü veya daha uzun bir renginiz varsa 4.büyüğü atak edin.
AR76, AR762, RD86, DV86, V1076, V10762‘ den doğru atak 6’ lıdır.Yani 4. büyük. İki bitişik büyük onörlü ( Adjacent honors ) üçlü bir renginiz varsa en büyüğünü atak edin. Bu rengin ortağınızda uzun olduğunu düşünüyorsunuz ve bloke olmaktan korkarak başladınız.
RDx,  DVx, V10x, 109x ‘ ten en büyüğünü atak edin.
Bir istisna: ARx ‘ ten R atak edin. (ARx’ ten R atak etmeyelisiniz. Çünkü sanzatuya karşı As atağı özel bir anlam taşır.
7 ) Bir onör veya bitişik olmayan iki onörlü 3 kartınız varsa: ( Onör 10’ lu ve yukarısı )
Bir onörlü 3’ lü renginiz varsa en küçüğünden atak edin. Axx, Rxx, Vxx veya 10xx ‘ den ortağınız bu rengi konuşsun veya konuşmasın en küçüğünü atak edin. Bitişik olmayan iki onörlü 3‘ lü renginiz varsa başka problemler vardır. Sizin umduğunuz gibi ortakta bir renk uzundur ve bloke olma tehlikesi vardır.
1) A10x, R10x ve D10x’ den küçük atak edin.
2) AVx veya RVX’ den Vale’yi atak etmeye çalışın. Bu büyük unblok’ un başlangıcıdır.
3) ADx’ den Damı atak etmeye çalışın. İyi bir gününüzde iseniz ortağınızda Rua’lı veya Vale’li uzun olmalıdır.
8 ) Bir dablton’ dan atak: Dablton atağı genellikle ortağın konuştuğu renkten yapılır. Daima en büyük kartınızı atak edin. Mamafih ortağın bu renkten uzun olduğunun neticesini çıkardığınız zaman dabltondan atak etmeye karar verebilirsiniz. Özellikle bu renk yerin uzun renginin üzerinde olduğu zaman bu çeşit atak kuvvetten yapılır.
9 ) AV10 veya RV10 interior sekanstan ataklar:
İnterior sekans: Bir onör sekansının yanında sekans teşkil eden daha düşük kartlı sekanstır. RV10, D109 gibi. Bitişikten atak standarttır.
10 ) A109 , R109 ve D109’ dan ataklar: (Carding konvansiyonu 9’ lu ve 10’ lu olarak tarif edilmiştir. 9’ lu veya 10’lu atağı bu renkte 0 veya 2 büyük kart gösterir. Daha çok iki büyük kart gösterir.) Burada standart atak 10’ ludur.
 11 ) RD109’ dan atak: Her ne kadar standart atak R olmasına rağmen pek çok oyuncu burada bir istisna yapar ve Dam atak ederek ortakta Vale varsa vermesi istenir. (Bloke olmaması için) Eğer sizde RD109 varsa ortağın Valeyi atması istenir. Bu konvansiyon temel olarak Valenin ortakta veya dekleranda olduğunun kesin olarak bilinmesine imkan verir.
12 ) AR109 ve AD109 ‘ dan ataklar: Bu iki kombinezondan en iyi atak 0 veya 2 büyük kart gösteren 9’ lu atağıdır. Sizde 9’ludan büyük 3 kart vardır fakat acı ve kötü tecrübeler göstermiştir ki 9’ lu atağı 10’ ludan daha iyidir. Eğer 10 luyu atak ederseniz yerde ve ortakta Vale varsa ortak bu sekansın en büyüğü sanacaktır. Eğer elinizde başka bir renkten antre varsa özellikle AR109x (x)’ ten Ası çeken ve bir singlton veya dablton onörü düşüreceğinizi umun. Aynı şekilde eğer Rua’nın yerde olduğunu düşünüyorsanız AD109x (x)’ ten Dam edin. Aksi halde 9’ luyu atak edin.
13 ) ARD10 , ARV10 , ARV9 ve ADV10’ dan ataklar: As ile başlayan 4 onör kartlı renk çok iyi bir renktir. Bütün sanzatu kontratlarına karşı As atağı kuvvet gösterir. Dört onör kartın kendisinde olduğunu belirtir ve ortağın kayıp onörü atması istenir. Bu bir emirdir. Ortak As atak ettiği zaman sizde R72 , D74 veya V742 varsa elinizdeki onörü atmanız istenir. ( ADV10 ile başlayan bir renk ile As atak ettiğiniz zaman başka bir renkten antreniz olmalıdır. Bu renk ile Dam atak etmek yaygındır. )
14 ) Ortak bir renk konuşmuştur. Fakat siz destek vermemişsinizdir.
Dabltondan....................Büyük
Üç karttan......................Küçük atak edin. 862 ve D62’ den 2’ liyi atak edin.
15 ) Ortak bir renk konuşmuştur ve siz destek vermemişsinizdir:
Üç karttan ve dört karttan............................Büyüğünü
Üç karttan ve dört karttan............................Biri onörlü ise....küçüğünü atak edin.
862’ den............................................................8’ liyi
D62’ den...........................................................2’ liyi atak edin.
16 ) Dekleranın veya yerin konuştuğu bir renkten üç onör kart ( Beş büyük onörden üçü ) ile atak: RDV43, RD1065, DV1053, DV943, AV1064, RV1052, A10953, R10942 ve D10932’ den diyelim ki atak yapmayı planlıyorsunuz. İlk ikisinde normal atak Rua’ dır, 3. ve 4.’ De Dam. 5. ve 6.’ Da 10’ lu ve son üçünde ise 9’ ludur. Ama diyelim ki eğer bir rakip bu rengi deklere etmiş olsun. Bu onör kart atakları genellikle kötüdür ve deklerana mahkum olursunuz. Bu renkte 1. veya 2.’den fazla alıcılarınızı geliştirmek için bir rakipte bu renkten 4 veya 5 kart olacağını bilerek ortağınızda en az bir kayıp onörü bulmaya ihtiyacınız olacaktır. Bu kayıp onör singlton veya dablton olabilir. Bir onör atak edip bloke olmaktansa ya da rakiplere saplanmaktansa küçük atak edin.
Eğer bitişik dört onörünüz varsa veya bir yerde dördüncü kayıp kartınız olsa bile normal atak yapın :
RDV10x ve RDV9x’ ten.....................................Rua’ yı
DV10x veya DV108x’ den..................................Dam’ ı
RV109x veya RV108x’ den................................10’ luyu
A1098x veya RV108x’ den.................................9’ luyu atak edin.

ATAK ÖZETLERİ

As..........................ARD10, ARV9, ADV10 gösterir.
R............................RDV,  RD10, RDx olabilir.
D............................DV10, DV9 veya DVx olabilir.
V............................V10x
10..........................AV10, RV10 veya 109x olabilir.
9............................A109, R109, D109 veya nadiren 98x olabilir.
8,7........................Genel olarak cesaret verici olmayan kart. Belki 4. iyi ( AD1082, AD972 gibi)
Küçük spot kart...................Genellikle 4. iyi kart
*
ÖNEMLİ FİKİRLER
1) Tam onör sekanslarından en büyük kart As ise As atak edin.
2) Ortağın rengini atak ederken büyük atak edin. Özellikle bir overcalldan sonra veya atak yönlendiren kontrdan sonra.
3) As atağı kuvvetli ataktır ve ortakta varsa kayıp onörünü atması istenir yoksa sayı apeli vermesi istenir.
4) Vale atağı veya V109 veya V108’ li bir renk gösterir. V10x’ den de Vale atağı yapılabilir. 
(Belki bir konuşulmayan renkte) veya Vx gösterir.
5) A109, R109, D109’ dan 9’ lu atağı tavsiye edilir. AV10, RV10’dan 10’ lu atağını gösterir.
6) 3’ lü veya 4’ lü değersiz bir renkten büyük atak edin ve bir onörün olmadığını bildirin. 
5’ li veya 6’ lı değersiz bir renkten eğer başka renklerden bir veya iki antreniz varsa 4. büyüğü atak edin.
7) Bir renkten küçük bir renk atağı bu renkten en az bir onör sözü verir ve bu renge devam edilmesi istenir. Eğer başka bir renge dönülmesini istiyorsanız spot kartın büyüğünü atın.
8) Eğer konuşmalar kapalı ise konuşulmamış bir minör yerine konuşulmamış bir majör atağını tercih edin. Fakat minör renginiz majör renginizden daha kuvvetli ise (üç onör kartlı ise – 6 büyük onörden) minör atak edin. Majör renginizden daha kuvvetli ise (üç onör kartlı ise, 6 büyük onörden) minör atak edin.
9) Konuşmalardan bir ip ucu çıkarmak için iyi dinleyin. Konuşmaların içinde hemen her şey vardır.  
"zafer ulusakarya"
http://ulusakarya.blogspot.com.tr/
görsel:mikkisenkarik

Hiç yorum yok: