20 Ocak 2015 Salı

Çift Sıkıştırma

Bugün en önemli şeyin,
hiç kimse tarafından aldatılmamak olduğunu sanırsın.
Ama hayatın güneşi,
asıl senin hiç kimseyi aldatmadığın gün doğar.
 
Emerson
*****
Sanat
Çürüyen bir toplumda sanat eğer dürüst ise, çürümeyi yansıtmalıdır. 
Sanat dünyanın değiştirilebilir olduğunu göstermek zorundadır ve değişime yardım etmelidir. 
Ernst Fischer
http://piktobet.blogspot.com/
*****

DAYIM GÜL TAKARDI GÖMLEĞİNİN YAKASINA
Ve canlıymışçasına, hergün onu sulardı.
Yağız tenindeki su buharlaşsın diye
Düğmeleri en bıçkın küfürlerle açardı:
*
Çiçekçiydi, yaprak bitlerini öldürmeyen.
Fotoğrafçı, savaş yıllarına rötuş yapan.
Meddahtı, her akşam eve gülücükle gelen
Kumraldı, çocukları hep karısına çeken.
Uzun boylu, kendisine palto diktirmeyen.
Sebzeciydi, domatlarını hiç yemeyen.
İşadamı, hasırdan başka minder bilmeyen.
Dindardı, ezan okunurken rakı içmeyen.
Gözlüklüydü, gözleri daha da büyüyen.
Gezgin, İzmir’in parkelerini denetleyen.
Balıkçıydı, elleri suyla nasır tutan.
Nikotinman, sigarası bağlanarak uzayan
Diplomattı,kokteyle pantolonla giden.
Yatırımcı, geceleri ailesini besleyen.
*
Dayım gül takardı gömleğinin yakasına
Seni görse, eminim, mutluluktan ağlardı.
Ali Cengizkan
*****


DOUBLE SQUEEZE (Çift Sıkıştırma)
Kolay olmasına rağmen, Çift Sıkıştırma tekniğini tam olarak anlamış oyuncu sayısı azdır. 

Halbuki bütün Çift Sıkıştırma’lar bir kaç basit ana prensibe dayanır.
*
Bütün Çift Sıkıştırma’larda (oynayan oyuncu açısından) en az 3 değişik tehlikeli renk vardır. Sağdaki ve soldaki rakipler bu tehlikeli renklerden birer tanesini kontrol etmekte,  
üçüncü tehlikeli renk ise her iki rakip tarafından birden kontrol edilmektedir. 
Tekniği uygulayacak olan oyuncunun elinde bu üçüncü tehlikeli renkten, yani her iki rakip tarafından da kontrol edilen renkten, en az bir keser bulunması şarttır.
*
Anlatma kolaylığı açısından oynayan oyuncunun Güney olduğunu varsayarsak,  Güney’in sağında oturan rakibin kontrol ettiği tehlikeli renge sağ tehdit

solunda oturan rakibin kontrol ettiği tehlikeli renge de sol tehdit diyeceğiz.
Üçüncü, yani her iki rakip tarafından da kontrol edilen, tehlikeli rengi ise ortak tehdit olarak adlandıracağız.
*
Tekniği uygulayacak oyuncu Güney ve ortak tehdit kontrolu da Güney’in elinde ise,
sol tehdit’e karşı savunmanın Kuzey’de olması gerekir. Çünkü eğer sol tehdit’e karşı savunma da Güney’in elinde ise, Batı’daki tehditleri kontrol eden bütün kartlar Güney’de olacak ve sıkıştırma tekniğinin tabiatı dolayısı ile Güney elindeki sol tehdit kontrol kağıdını, Batı’daki tehdit savuşmadan oynamak zorunda kalabilecektir.
Yukarıdaki anlatımın ışığında bütün Çift Sıkıştırma oyunlarında uyulması gereken bir temel kural ortaya çıkmaktadır,
*
Önce sağ tehdit’i kontrol eden garanti alır kartlarınızı oynayın, sonra ortak tehdit rengindekiler hariç diğer bütün garanti alır kartlarınızı oynayın. Bu rengin ortak tehdit’e karşı savunma sırasında yere geçişi sağlayabilecek tek renk olması hali dışında.
“ankerium.com”

görsel: googleimages

Hiç yorum yok: