26 Şubat 2015 Perşembe

Bir Renk Açışına Verilen Sanzatu Cevapları

EL MANICERO - PEREZ PRADO
*****
Maske takmak, 
insana bir yüktür.
Hem taşıyana, 
hem anlamaya çalışana...
Dostoyevski 
*****
Sadi Şirazi
İnsan ruhunu iki şey karartır:
susulacak yerde konuşmak ve konuşulacak yerde susmak.
*
İnsanlarla münasebetin ateşle münasebetin gibi olsun.
Çok uzaklaşma donarsın; çok yaklaşma yanarsın.
*
Bir insan kızıyorsa değil,
susuyorsa bitmiştir her şey.
*
Sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi.
Bilmez ki sorsun, bilse sorardı.

Sadi Şirazi
İranlı şair. Şiraz'da doğmuştur. (1213-1292)  Bütün eserleri Külliyat-i Sadi adlı eserde bir araya getirilmiştir. En ünlü eserleri Bostan ve Gülistan'dır.

*****
OCAK
Penceremin dışında
alayın kromatik beşincilerini koşturan
üçlü rüzgârları yanıtlarım yeniden:
Daha yüksek sesle çalın.
Başaramayacaksınız. Ne denli
hırpalarsanız beni
ardınızdan gelmek için
o denli bağlanırım cümlelerime.
Ve rüzgâr,
önceki gibi, kusursuzca çalar
alaycı müziğini.
William Carlos Williams (1883-1963, ABD)- Çeviren: İsmail Haydar Aksoy
*****

BİR RENK AÇIŞINA VERİLEN SANZATU CEVAPLARI
STANDART CEVAPLAR
Oyunun renkle açılması halinde oyunu açanın ortağı 5+ OP (6+ ODP) ile cevap vermek zorundadır. Cevapçı elindeki değerlere göre açış rengine destek verebilir veya başka bir renk okur. Eğer bunları yapamıyorsa NT cevabı vermelidir. Rakip müdahalesi yokken verilen NT cevapları 4+ kartlı majörü inkâr eder. Rakip müdahalesi halinde verilen NT cevapları ise rakip renkten stoper vaat eder.
Standartta 1 renk açışına verilen NT cevapları aşağıda gösterildiği gibidir;
-1 NT…….…..5-10 OP.
-2 NT………..11-12 OP.
-3 NT………..13-15 OP.
Açıcı isterse bu cevaplara pas geçebilir.
*
KONVANSİYONEL NT CEVAPLARI
Günümüz oyunlarında rakip müdahalesi yokken verilen NT cevapları oyunun majör veya Minör renkle açılmasına göre anlam değiştirmiş ve özellikle Majör renk açışlarına karşı verilen 1 NT cevabına zorlayıcı bir anlam kazandırılmıştır. Bir tur için forsingtir, Açıcı pas geçemez.
Rakip müdahalesi halinde konvansiyonel cevaplar kalkar ve standart cevaplara dönülür.
*
MİNÖR AÇIŞLARINA VERİLEN NT CEVAPLARI
1 KARO açışına verilen 1 NT cevabı standartta olduğu gibidir, (5-10) OP gösterir. Cevapçıda 4+ kartlı majör yoktur.
1 TREFL açışına verilen 1NT cevabı artifisyeldir(yapay), (3-3-3-4) dağılım ve (8-10) OP gösterir. Cevapçının gösterebilecek 4+ kartlı başka bir rengi yoktur, tek 4 kartlı rengi Trefldir. Bu durumda Trefl desteği veremez, 4 kartlı majörü olmadığından gösteremez, sadece 1 NT cevabı verebilir. Ancak daha az puanla da bu cevap verilemez.
Cevapçıda (5-6) OP varsa ne yapılacağı sorusu akla gelebilir. Cevapçı konuşmak zorundadır, ancak 1 NT cevabı verememektedir. Gösterebileceği 4 kartlı başka bir rengi yoktur, 4 kart Trefl ile destekte veremez. Burada tek çözüm 3 kartlı olmasına rağmen 1 KARO cevabı vermektir. Bu cevaba açıcı pas geçemez.
1 TREFL açışına verilen 1 KARO cevabı belirsiz bir dekleredir. Cevapçının ne demek istediği sonradan belli olacaktır. Açıcı puan ve dağılımına göre elini tarif etmekle yükümlüdür.

1 TREFL açışına 1 KARO cevabı dört ihtimalli bir cevaptır:
a- Cevapçı (5-6) OP ile 1NT diyemediğinden, mecburiyetten 1 KARO demiştir,
b- 5-10 OP ve 4 Kart Karo ile natürel olarak 1 KARO demiştir,
c- 12+ OP ve 5+ Kart Karo ile 1 KARO demiştir, rebidinde başka bir şey söyleyecektir.
d- Cevapçının eli Trefl ve Karolara bağlı olarak iki renklidir, önce 1 Karo demiştir.
Görüldüğü gibi 1 Karo cevabı 4 ihtimalli olduğundan belirsizdir, cevapçı kesinlikle pas geçemez. Zaten modern Briçte renk değişiklikleri bir tur için forsing kabul edilmekte, renk değişikliği yapanın ortağı istisnai durumlar hariç tekrar konuşmaktadır.
1 MİNÖR açışına verilen 2NT, 3NT cevapları standartta olduğu gibidir. Cevapçıda gösterilebilecek 4+ kartlı Majör renk yoktur, dağılımı NT oyunu için uygundur.
*
MAJÖR AÇIŞLARINA VERİLEN NT CEVABI
1 Majör açışına verilen NT cevaplarının anlamları tamamen değiştirilmiş ve zorlayıcı (Forsing) anlam kazandırılmıştır, açıcı pas geçemez.
a- 1 NT cevabı klasik olarak (5-12) OP gösterir, Majör fiti vardır veya yoktur. Majör fiti varsa 4+ kartlı fit ile (0-4) OP ve 3 kartlı fit ile (12-15) puan aralıklarında da kullanılabilir.
b- 2 NT cevabı JACOBY 2NT olarak açış rengine 4+ kart fit 13+OP ve dengeli el gösterir.
c- 3 NT cevabı Goldway Splinter konuşmasıdır 4+kart fit 13+OP ve dengesiz el gösterir.
Burada 2NT veya 3NT oyunu oynanmasını gerektiren ellerin nasıl gösterilebileceği sorusuna cevap olarak; (11-12) puanlı dengeli eller için önce 1NT cevabı, rebidinde ise 2NT, (13-15) puanlı dengeli eller için önce yeni renk, rebidinde 3NT cevapları verilecektir.
*
NİÇİN FORSİNG 1 NT?
Ortak 13 OP (14 ODP) ile oyunu 1 PİK açtı sizin puanınız 7 OP (8 ODP) ve dağılımınız aşağıdaki gibidir. Ne cevap verirdiniz?
açıcı                                          cevapçı
PİK: Axxxxx                             PİK: x
KÖR: DVx                                 KÖR: RTxxx
KARO: ADx                              KARO: RVxx
TREFL: xx                               TREFL: xxx
Standart usullere göre 1NT der, Körleri gösteremez ve Açıcı minimum olduğundan pas geçer. Ne oldu? Bu güzelim el neden heba oldu? 1NT oyununuz batar. Hâlbuki Forsing 1NT oynamış olsaydınız, Açıcı pas geçemez ve kör fitini bulup doğru renkte oynayabilirdiniz.  
“Mehmet Özyeşilbaş” a teşekkürler.         
görsel: flickr 

Hiç yorum yok: