22 Mart 2015 Pazar

Sorular

Doğru olan şeyi yaparken korku hissetmemelisiniz.
Rosa Parks (1913-2005)
*****
DOST BİRİKTİRMEK
İnsan, biriktiren varlık...
Şan şöhret biriktiriyor...
Süper zenginse boğazda villa biriktiriyor. Tablo biriktiriyor.
Repoda para, kasalarda naftalin kokulu döviz, antika biriktiriyor. Gençse plak, kaset, cd biriktiriyor. Yorgun bir ihtiyarsa namaz niyaz biriktiriyor.
*
Bazıları da Kuledibi'nde Çukurcuma'ya, Üsküdar'da Eskiciler Çarşısı'na, Unkapanı'nda Horhor'a gidip; antika lambalar, cam şişeler, eski koltuklar, tesbihler, tombaklar biriktiriyor.
Alimse kitap biriktiriyor.
Cahilse kin biriktiriyor...
Dost biriktirmeyi içimizde kaç kişi deniyor?


İnsan birçok kişiyle mükemmel dost olamaz, tıpkı aynı zamanda birçok kişiye aşık olamayacağı gibi...Fakat cinnete düştük. Dost biriktirmeyi unuttuk.
Ebru Esin, Denizce
*****
BAŞIMIN ÜSTÜNDEN

Başımın üstünden,
Bir kuş geçti
Gecede baykuş öttü
Arabalar bir bir gitti geldi
Başımın üstünde yıldızlar
Neler neler yapıyorlar
Sen ne düşünüyorsan onu diyorlar
Başımın üstünden kuş
Bir yel esti
Üşüdüm
Baykuş öttü
Uçtu da korkuttu
Suya yakamoz düştü
Çekilirken sular
Bölündükçe uykular
Küsen barışan âşıklar
Şiir geldi kâğıtta
Kalemle buluştu
Yaralı kalbimi yıldızla sardım
Başımın üstünden
Bir kuş uçtu
Bakakaldım.
Refika TORAMAN

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/112777/Karakter_Kadim_de_Kader_Makus_.html
*****
SORULAR

1. Hangisi önce söylenir?
Dekleran dummy e önce verilecek  kartın onör ismini, sonra rengini söyler
Dekleran oyun oynarken ortağına (dummy), 
yerden verilecek kartın
önce onör ismini, sonra renk söyler.
Örneğin A pik der, pik A denmez!
Önce renk söylenirse, o rengin en küçük kartı istenmiş olur.

2. Trefl, Karo, Kör, Pik  num lock ile nasıl yapılır?
Alt+3= 
Alt+4= 
Alt+5= ♣
Alt+6= ♠

3. BBO da Trefl, Karo, Kör, Pik nasıl yapılır?
Shift+ünlem+H= 
Shift+ünlem+D= 
Shift+ünlem+C= ♣
Shift+ünlem+S= ♠

4. Acol Briç Nedir?
İngiltere'de ve Amerika dışındaki diğer İngilizce konuşulan ülkelerde yaygındır.
Bir majör açışları o majörde dört kart vaad eder.
Bu nedenle bu sistem "dörtlü major" olarak da anılır.
Bir sanzatu zayıftır (12 - 14 puan).
2 trefl dahil tüm iki açışları kuvvetlidir.

5. BBO da önceki konuşma kayıtlarını nereden görebilirim?
Bilgisayarımıza kurduğumuz BBO programına ait dosyayı bilgisayarımızın YEREL DİSK C bölümünden buluruz.  BBO dosyasını açıp içindeki nikimizin yanında CHAT yazılı olan klasörü  (azafers_chat) açarız.

6. BBO da oynanmış el geçmişini nereden görebilirim?

8. Takım maçı  oyunları (MP) ile İkili oyunların (IMP)  temel farkı nedir?
a .Takım maçı mantığı ile oynanan oyunlarda:
Fazlalar çok önemli olmadığından, öncelikle kontrat yerine getirilmeye çalışılır.
Part skorlar bienini görülen kozlarda oynanır.
Ceza konturu ve baraj deklareleri daha az kullanılır.
Zon ve şilemleri kaçırmamaya dikkat edilir.

b. İkili mantığı ile oynanan oyunlarda:
Fazlalar önemli olduğundan kontratın fazlası için gereğinde risk göze alınır.
Riskli gözüken şilem ve zonlar – özellikle zondayken- oynanabilir.
Rakibe baraj yapılır.
Rakibe daha çok kontur atılır.
Minör kozlar yerine majör kozları,  hatta sanzatu oyunlarını tercih edilir.

9. Zayıf iki açarken nelere dikkat etmeliyiz?
Zonsuz 5-10 P, zonda 8-10 P olmalıdır.
1 seviyesinde oyun açacak güçte bir eliniz olmamalıdır.
Zon durumu sadece zonda olup olmama şeklinde değil; lehte, eşit ve aleyhte olarak değerlendirilmelidir.
Lehte zon durumu bizim zonsuz, rakibin zonda olma durumudur.
Eşit zon durumu her iki tarafın da zonda veya zonsuz olma durumudur.
Aleyhte zon durumu ise bizim zonda rakibin zonsuz olma durumudur.
Açış renginiz tam olarak 6 kart olmalıdır.
Renginiz iyi olmalıdır.
Puanlar kendi rengimizde olmalıdır.
Diğer renklerde toplam birden fazla A veya K bulunmamalıdır.
Yan renk olarak 4’lü majör olmamalıdır.
2 – 3 - 4 kuralı geçerlidir.
Yani; aleyhte zon durumunda 2 batmayı,
eşit zon durumunda 3 batmayı
lehte zon durumunda  4 batmayı  göze alırız.

10. Lightner konturu nedir?
Yüksek seviyedeki ve şilem kontratlara atılan ve sıra dışı atak yapılmasını isteyen bir konturdur. Defans konuşmuş ise konuşulan rengin dışında bir atak ister, genellikle yerin ilk rengini ister veya bir çaka olduğunu veya başka bir As olduğunu ifade eder.
Ortağın sizin elinizdeki şikan renge atak (açılış) etmesini ister.
Ortağınız sizin şikanınızı belirleyememişse, yerin (dummmy) ilk rengini  açar.

11. Temel el nedir?
Kayıplar uzun kozun bulunduğu el esas alınarak sayılır, bu ele “temel el denir.
Temel el oyun sırasında değişebilir. Başta temel el olan dekleranın eli, kozları kısaldığında yer temel el olur.

12. VOİDWOOD nedir?
Koz üzerinde anlaştıktan sonra,
elinde şigan rengi olan oyuncu bu rengi 5 seviyesinde okur.
Ortağında, bu renk dışındaki key-card sayısını öğrenmek ister. 
Ortağı cevabını  RKCB'ye göre verecektir.
Rakipler araya girerse ROPI DOPI kullanılır.

13. GULAŞ - Goulash - Briç Nedir? (Emin Yaykın)
Çok dağılımsal ellerle (oynanan tek renkten 8/10 veya 2 renkten toplam 11/12 adet kartın bulunduğu el), Gulaş Brici olarak bilinen bir türü de Rober Briç gibi eğlence amacıyla oynanmaktadır.

Gulaş Bricinde el bitiminde kartlar tamamen karıştırılmaz. Oyun bitince her oyuncu elindeki kartları renklerine göre gruplar ve eller destede karıştırılmadan bir araya getirilir. Dağıtan oyuncu, desteyi bir ya da iki defa kestirdikten sonra, kartları birer birer değil 5-5-3 ya da 5-4-5 gibi paketler halinde dağıtır.
Bazı Rober briç oyuncuları da, bir önceki elde oyun açılmayıp 4 oyuncu da pas geçince, kartları Gulaş olarak dağıtırlar. Amaç, çok dağılımsal özelliği olan çılgın eller elde etmek ve böylece konuşmalara ve oyuna canlılık getirmektir.

Hiç yorum yok: