16 Mart 2015 Pazartesi

Zayıf Sanzatu Açışına Defans

görsel: deviantart
*****
Hiç aklından çıkarma genç adam,
öğretmenler kapıyı açar,
içeriye kendin girersin.
Chen Hai Yang

*****
MATEMATİKÇİLER VE ŞAİRLER
Goethe, matematikçiler her söylediğinizi kendi dillerine çevirebilen ve anında onu tamamen yeni bir şeye dönüştürebilen Fransızlar gibidir, diye espri yapmıştı.
Marx bize bir bilim dalının, sadece matematikten yararlanabildiği zaman gerçekten gelişmiş olacağını öğretti. Aynı şekilde şiirde bütün sanatların ortak, anahtar bir faktörüdür. Her sanat eserinin bir tada ihtiyacı vardır. Mozart’ın “notaların şairi”, Chopin’in “piyanonun şairi” olarak bir ünü vardı,

Bilimsel bir yayındaki güzel bir matematik formülüyle, bir deneme ya da söylevdeki birkaç parlak şiir dizesi arasındaki çarpıcı simetrik benzerliği fark etmek zor değildir.

Matematikçiler ve şairler gizemli kişiler olarak dün­yamızda varlıklarını sürdürmektedirler. Araların­daki fark matematikçilerin, ulaşılmaz ve anlaşılmaz olduklarının, şa­irlerin ise gurura ve yalnızlığa doğuştan eğilimli ol­maları nedeniyle kibirli olduklarının sanılmasıdır. Böylece, matematikçiler, bilimsel ve teknolojik kurumlarda nasıl fizikçilerden aşağıda kabul edilirse, şairler de yazınsal çevrede, sosyal açıdan romancı­lardan aşağıda kabul edilmektedir. Gerçekte matematikçilerin ekonomi, fizik ve teknolojiye yönelmeleri kolaydır aynen şairlerin roman, deneme ya da oyun yazmaya eğilimli olmaları gibi.

Matematik çoğu zaman şiirle taban tabana zıtmış gibi görünse de, matematikçiler de şairler de keşfetmek ve yaratmak için çabalarlar. Sadece matematik soyut, şiir ise somut düşünce biçimidir. Ama Platon’un “şairlerin deliliği” dediği esin aslında ikisi içinde temel faktördür.
Matematik, sık sık astronomi, fizik ve doğa bilimlerinin öteki dallarıyla bağlantılı ve etkileşim içindeymiş  gibi görünür; fakat diğer bilimlerden daha kalıcı bir gerçekliği olan. tamamen kendine özgü ve engin bir bilgi alanıdır. O, sadece düşünceleri ve düşünme sürecini kayıt edip açıklayan değil, aynı za­manda şairler ve yazarlarla kendini yaratan gerçek bir dil gibidir. Matematik ve şiirin insanoğlunun en özgür zihinsel etkinlikleri olduğu söylenebilir.

Şairler ve matematikçiler genç ölür!
Diğer disiplinlerle karşılaştırıldığında matematik gençler için bir vaattir. En önemli matematik ödülü Fields Madalyası, sadece kırk yaşın altındaki matematikçilere gider.
Riemann kırkında öldü, Pascal otuz dokuzunda, Ramanujan ise otuz üçünde… Öldüklerinde, zaten büyük matematikçiler olarak kendilerini kabul ettirmişlerdi. Newton ve Gauss gibi bazı matematikçiler uzun  yaşadılar, ama en önemli çalışmalarını gençliklerinde yaptılar. Keza, genç ölen şairlerin de uzun bir listesini yapabiliriz: Pushkin, Lorca ve Apollinaire otuz sekizinde öldüler, Rimbaud otuz yedisinde. Mayakovsky kırk ikisinde, Plath ise otuz birinde. Bu yüzden matematik ve şiir diğer disiplinlerden daha çok yetenek gerektirir.

Matematikçiler kendilerinden önceki kuşakların kazanımlarını kullanarak yenilerini inşa eder,  şairler ise haleflerinin yaptıklarını yıkarlar. Bu aslında aralarındaki en önemli farktır. Oysa ikisinin de dili yalındır, ikisi de uzun cümlelerden oluşan paragrafları bir kaç kelime ile özetleyebilirler. İkisinin dili de evrenseldir.
Yirminci yüz­yılın başından beri, gittikçe daha çok insan, çağımızın matematikten nasıl yararlandığını fark ediyor. Ancak her nedense, şairler ve sanatçılar hâlâ oldukları yerdeler. Belki kendilerini Picasso’nun söz­leriyle teselli etmeliler:
“İnsanlar, sanatçı unvanını ancak sayısız güçlüklerin üstesinden geldikten sonra kazanırlar. Bu yüzden, sanat, cesaretlendirici olmak yerine kısıtlayıcı olmalıdır.”
*****
AYRILIK
İlk gün kolaydı
İkinci gün biraz zor
Üçüncü gün daha zor ikinciden

Günden güne daha zor
Öylesine zordu ki yedinci gün
dayanılmayacakmış gibi nerdeyse

Şimdiyse 
özlemini çekerim
yedinci günün
Erich Fried - Türkçesi: Bekir Karadeniz

*****
ZAYIF NT AÇIŞINA DEFANS

1 )   1 NT                Dbl, 13+ dengeli veya 16+ tek renkli
                               2 Trefl, Majörler
                               2 Karo, Köre transfer 4 kart kör+5 kart minör (Kanape de olabilir)
                               2 Kör, Pike transfer 4 kart pik+5 kart minör (Kanape de olabilir)
                               2 Pik, iyi el, trefl veya karolar
                               2 NT, İyi el minörler 5+5 kart
                               3 Trefl, kör kısa 5+4 minörler
                               3 Karo, pik kısa 5+4 minörler veya uzun karo
                               3 Kör, iyi 6 kart max 15 puan
                               3 Pik, iyi 6 kart max 15 puan

2 )  AQVX          ----                                -----             ----           1 NT, zayıf
      X                  2 Kör, pike trans         Pas            2 Pik        Pas
      AVXXX        3 karo, 5+ kart ve pik 4 kart  
      XXX

3 )  RVTXXX      ---                                 ----               ----          1 NT,  zayıf
      XX                3 Pik
      AV9X
      X
Dbl’dan sonra

1-  1 NT              Dbl                             2 Minör                        Pas
     Pas               Pas diyemez

2-  1 NT              Dbl                              Pas, Rdbl’a trans       Pas
      Rdbl             Pas                             2 Minör                        Pas diyemez

3-  1 NT              Dbj                              Rdbl, trefle trans        Pas
     2 trefl            Pas                             Pas                               Pas diyemez

4-  ---                                          1 NT         Dbl            2 Pik
    Pas, no forcing
    Dbl, negatif 8+puan körü 4 kartsa güçlü, pik stoperi yok
    2 NT, 3 trefle transfer. Transfer sonrasında:
            3 Karo, uzun ama zayıf el
            3 Kör, uzun ama zayıf el
            3 Pik, cue-bid, 4 kart kör ve pik stoperi var
    3 Trefl, Karo transfer davet+
    3 karo, Köre transfer davet+
    3 Kör, Trefle transfer davet+
    3 Pik, Minörler davet+
    3 NT, naturel, pik stoperi var.
    4 Trefl, 6 kart trefl+4 kart kör GF
    4 Karo, 6 kart karo+4 kart kör GF
    4 Kör, naturel ama kuvvetli değil
    4 Pik, minörler 6+5 veya 6+6 gibi
    4 NT, As sorusu

Ortak overcall yapmadığında:

1- ----                                       1NT        Pas         Pas
    2 nciden overcallarla aynı
    Dbl, 13+ dengeli veya 16+ tek renkli
    2 Trefl, majörler
    2 Karo, Köre tr. kör 4 kart+minör 5 kart(Kanapede olabilir)
    2 Kör, Pike tr. Pik 4 kart+minör 5 kart(Kanapede olabilir)
    2 Pik, İyi el 1 minör renk
    2 NT, İyi el, minörler 5+5
    3 Trefl, 2 pik diyerek tarif ettiğimiz elden daha kötü el(Trefller)
    3 Karo, 2 pik diyerek tarif ettiğimiz elden daha kötü el(Karolar)
    3 Kör, İyi 6 kart ama max 15 puan
    3 Pik, İyi 6 kart ama max 15 puan
    3 NT, Gambling

2-  ---                                      NT            Pas          Pas
     2 karo, köre trans
     3 Trefl, 5 kart
     3 karo, 5 kart
     2 NT, kanape                   Pas            3 trefl, tercih
                                                                3 Karo, tercih

3-  ----                                     1 NT         Pas         2 Karo, köre trans
    Dbl, 13+ dengeli veya 16+tek renkli
   2 Kör, 2 Pike transfer
   2 Pik, iyi el, 1 minör
   2 NT, iyi el, minörler 5+5
   3 Trefl, 2 pik diyerek tarif ettiğimiz elden daha kötü el(Trefller)
   3 Karo, 2 pik diyerek tarif ettiğimiz elden daha kötü el(Karolar)
   3 Kör, körde stoper sorusu, 3 NT oynayacak el
   3 Pik, 6 kart ama max 15 puan
   3 NT, ganbling

4-  ----                                     1 NT         Pas         2 Kör, pike transfer
     Dbl, 13+ dengeli veya 16+tek renkli
    2 Pik, iyi el trefl veya karolar
    2 NT, İyi el minörler 5+5
    3 Trefl, 2 pik diyerek tarif ettiğimiz elden daha kötü el(Trefller)
    3 Karo, Kör ve 1 minör
    3 Kör, 6 kart ama max 15 puan
    3 Pik, stoper sorusu, 3 NT oynayacak el
    3 NT, Gambling

5- -----                                1 NT           Pas           2 Pik, minörler
   Pas, noforcing
   Dbl,13+ dengeli veya 16+tek renkli
   2 NT, Majörler 5+5 veya 6 kart pik+4 kart kör
   3 Trefl, 6 kart kör+ 4 kart pik
   3 Karo, 5+ kart kör
   3 Kör, 5+ kart pik
   3 NT, kapalı bir major ve minörlerde stoper
   4 Trefl, 6 kart kör+5 kart pik
   4 Karo, 6 kart pik+5 kart kör                                                                             

6-  -----                             1 NT         Pas               2 Kör, pike trans
      Pas                             2 Pik        Dbl, TOX pik sing. 11-12 puan

Pastan gelen konuşmalar:

Pas                                  1 NT         Pas                 Pas
Dbl, Trefl veya majörler. Ortak şunu söyler
        2 Trefl, Pas veya düzelt
        2 Karo, Treflde fit majörler eşit
2 Trefl, 4 kart trefl+5 kart majör
2 Karo, 4 kart karo+5 kart majör
2 Kör, 4 kart kör+5 kart minör
2 Pik, 4 kart pik+ 5 kart minör
“Mehmet Özyeşilbaş” a teşekkürler

Hiç yorum yok: