15 Mart 2015 Pazar

Başlıca Konturlar

Başarılı olmaya değil,
değerli olmaya çalışın.
Albert Einstein
*****
Sanat 
korkakların işi değildir.
Hele tiyatro hiç değildir.
Orhan Aydın
*****
Hareket etmeyenler,
zincirlerin ne kadar ağır olduğunu bilmezler.
Rosa Luxemburg
*****
KÜLKEDİSİ
Kırmızı topuklu kıza eğilir şehzade,
Süzülür kızın yeşil gözleri, yavaşlarken müzik
Saçı parlar gümüş bir yelpazede;
Şarap gibi kayar ışığa misafirler süzülerek

Uzun cam saray salonunun her sarmalında;
Eğilmiş kemanlarda kapsar çıkrıklar orayı.
Pembe mumlar titreşir leylak duvarda
Yansıtarak milyon şarap şişesinin parlaklığını,

Ve süzülen çiftlerin hepsi fırıl fırıl bir vecitte
Katılırlar çoktan başlamış bayram cümbüşüne,
Ta ki on ikiye yakın o garip kız birdenbire
Suçlulukla durdurup, soldurup, sarılıncaya dek şehzadeye

Heyecanlı müzik ve kokteyl muhabbeti ortasında
Kulak verir saatin yakıcı tik taklarına.

Sylvia Plath (1932-1963, ABD) - Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

*****
KONTURLAR
Konturun briçte bilinen geleneksel anlamı rakibi cezalandırmaktır. Ancak ortaklık anlaşmasına bağlı olarak başka anlamlar yüklenebilir. Bricin gelişmesiyle ve negatif kontrların daha çok oynanmasıyla birlikte diğer kontr çeşitleri yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Günümüzde oynanan başlıca konturlar aşağıda belirtilmiştir:

Kontr
Kim atar
Anlamı
takeout
Araya giren
Apel Konturu da denir. Genellikle diğer renklerden birine fit bulmak veya 17+ puan olduğunu anlatmak için kullanılır. 1912' de Charles Patton ve Bryant McCampbell tarafından birbirlerinden bağımsız geliştirilmiştir.
Örneğin: 1x-Kontr    2x-Kontr
negatıve
Cevapçı
Ortak oyun açtığında cevapçı tarafından atılan bir çeşit apel konturudur. Diğer renklerde, özellikle de majörde fit bulmak için kullanılır. Alvin Roth ve Tobias Stone tarafından geliştirilmiştir.
Örneğin: 1x-1y-Kontr    1x-2y-Kontr
balancıng
Her 2 ortak
Uyandırma Konturu da denir. 4üncü pozisyonda olup 2 pastan sonra ortağın puanları olduğunu hesaba katarak (ortaktan puan ödünç alarak, bazılarına göre "1 Rua" ödünç alarak) yapılır. Genellikle yarışma amaçlı, bazen de cezalandırmak amaçlı kullanılır.
Örneğin: 1x-Pas-Pas-Kontr    1x-Pas-2x-Pas    1x-Pas-1y-Pas
                                                   Pas-Kontr          1NT-Pas-Pas-Kontr
reopenıng
Her 2 ortak
Yeniden Uyandırma Konturu da denir. Oyun açtıktan sonra rakip araya girdiğinde 2 pastan sonra yapılır. Rakibin düşük seviyede kontrat oynamaması için veya rakibin rengini cezalandırmak için kullanılır.
Örneğin: 1x-1y-Pas-Pas
                Kontr
cooperatıve
Her 2 ortak
Ortağın cezaya çevirme veya deklereye devam etme tercih, karar ve fırsatını vermesi için kullanılır. Çoğunlukla düşük seviyelerindeki konuşmalarda uygulanır. Genellikle 2 seviyesine ulaşmaz veya 3 seviyesini geçmez.
Örneğin: 1x-1y-2x-2y          1x-2y-Pas-Pas           1x-Pas-Pas-Kontr
                 Pas-Pas-Kontr    2z-Pas-Pas-Kontr    1y-2z-Pas-Pas
                                                                                  Kontr
optıonal
Her 2 ortak
Bir çeşit cooperative kontrdur. Rakiplerin geldikleri kontratı batırmaya yetecek puan, dengeli-yarı dengeli el ve okunmamış renklere destek gösterir. Ortağın cezaya çevirme veya deklereye devam etme tercih ve kararını vermesi için kullanılır. Genellikle 3 ve 4 seviyelerindeki preemptive konuşmalarda uygulanır. Daha düşük ve daha yüksek seviyelerdeki preemptive konuşmalarda uygulanması önerilmez. İyi 16+ puan ve majörlere 4-3 fit veya diğer majör olan 4-4-3 fit uygun olur.
Örneğin: 3x-Kontr    4x-Kontr    4x-Pas-Pas-Kontr    1x-Pas-4y-Kontr
competıtıve
Her 2 ortak
Ortağı zona davet etme, partscore' da kalma veya ceza pasına bırakması için kullanılır. En iyi kontratı bulmayı sağlar.
Örneğin: 1x-2y-2x-3y
                 Pas-Pas-Kontr
responsıve
Cevapçı
Rakiplerin oyun açtığı ve birbirlerini desteklediği durumlarda (Opponents Bid And Rise-OBAR) ortağın konuştuğu veya vaadettiği renk dışındaki diğer 2 renkte değerler ve uzunluk göstermek için kullanılır. Dr F Fielding-Reid tarafından geliştirilmiştir. Dağılım puanlarıyla birlikte 2 seviyesi için en az 8 puan, 3 seviyesi için 11 puan gerekir. Ortak araya girmişse bu kontr ile diğer 2 renk, ortak kontr atmışsa bu kontr ile majörler veya minörler olduğu belirtilir.
Örneğin: 1x-1y-2x-Kontr    1x-Kontr-2x-Kontr
maksımal
Her 2 ortak
Maksimal araya girme konturu da denir. Bir çeşit competitive kontrdur. Kompetitif konuşmalar esnasında bilgi alışverişi zorlaştığında, daha çok OBAR durumunda zon daveti için kullanılır. ACBL' in The Official Encyclopedia of Bridge adlı dergisinde tarif edilmiştir. Renk tekrarı yarışma amaçlıdır.
Örneğin: 1-2-2-3
                 Kontr
support
Açan
Açanın ortağı 1 seviyesinde yeni bir renk söylediğinde ve rakip düşük seviyede araya girdiğinde 3 kart desteği olduğunu göstermek için kullanılır. Eric Rodwell tarafından geliştirilmiştir. Daha çok majör renklerde 3 kart fiti söylemek için kullanılır.
Örneğin: 1x-Pas-1M-1y    1x-Pas-1M-2y    1x-1y-1M-2y
                 Kontr                 Kontr                  Kontr
lead dırectıng
Savunma
Atak Gösterme Kontru da denir. Daha önce kontur edilmiş rengi veya yerin rengini açılmayı ister. Öncelik sırasına göre: 1) Atak edenin okuduğu rengi, 2) Kontur atanın rengini, 3) Yerin ilk rengini, 4) Hiç bir renk okunmamışsa zayıf ve kısa majörü çıkmasını ister. 3NT kontratına (2NT ve 4NT' ye de uygulanabilir) karşı uygulandığında şunlara dikkat etmek gerekir: a) Araya girmemize rağmen ortak 2 seviyesinde destek vermemişse, yerin rengini çıkmasını, b) Araya girmemize rağmen ortak 2 seviyesinde destek vermeye fırsat bulamamış ise, atak edenin rengini çıkmasını, c) Ortak majör overcall' ı yapmış ve sonra kontrluyorsa, diğer rengini istiyordur ki kısa minörü çıkmasını, d) Herkes farklı renk konuşmuşsa, yerin 1 seviyesinde okuduğu rengi çıkmasını veya yerin ilk rengi 2 seviyesinde okunmuşsa ortağın rengini çıkmasını ister.
Örneğin: 1NT-Pas-3NT-Kontr    1NT-Pas-2-Kontr    1x-Pas-2NT-Pas
                                                                                               Pas-Kontr
lıghtner
Savunma
Şilem kontratına atılan ve sıradışı atak isteyen bir çeşit atak gösterme kontrudur. Kozu, defansın renklerini veya okunmamış rengi atak etmeyi önlemek için kullanılır. Theodore A Lightner tarafından geliştirilmiştir. Genellikle yerin ilk rengini açılmayı ister. Çakıyordur veya diğer renklere atmadan 2 löve almayı talep ediyordur.
Örneğin: 1x-Pas-1y-Pas
                4y-Pas-6y-Kontr
mını lıghtner
Savunma
4 veya 5 seviyesindeki zonlar için uygulanır. Genellikle ve daima şigan vardır. Çoğunlukla da yerin ilk rengi şigandır. Deklereye göre rakibin kuvvetli olduğu kesindir. Burada da lightner kontr öncelikleri geçerlidir.
Örneğin: 1x-3y-3z-Pas
                4z-Kontr
snapdragon
Cevapçı
Dördüncü Renk Kontru olarak da bilinir. 3 renk konuşulduğunda, 4üncü rengin 5' li olduğunu, faydalı puanlar bulunduğunu ve ortağa 2/3 kart fit olduğunu göstermek için kullanınır. Genellikle 3 seviyesinde uygulamanın iyi olmadığı kabul edilir.
Örneğin: 1x-2y-2z-Kontr
fısher lead dırectıng
Savunma
3 NT kontratına karşı minör atağı yapılması için kullanılır. Dr John W Fisher tarafından geliştirilmiştir. Stayman yapılmamışsa  atağını, staymana kontr atılmamışsa  atağını ister.
Örneğin: 1NT-Pas-3NT-Kontr    1NT-Pas-2-Pas
                                                         2-Pas-3NT-Kontr
equal level conversıon
Araya giren
Bir çeşit apel kontrudur. Kontr atanın ' si kısa olabilir.  kısa ise 5' li  vardır ve  2 cevabına 2 denir. Bu ekstra puan olduğunu göstermez, ' nin kısa olduğunu gösterir.
Örneğin: 1x-Kontr-Pas-2
                 Pas-2
strıpe-taıled ape
Her 2 ortak
Çizgili Kuyruklu Maymun Konturu da denir. Şilemin hemen hemen kesin olduğu durumlarda rakiplerin kontrlu oynamasını ve şilemi kaçırmasını sağlamak için kullanılır. Eğer sürkontur gelirse "çizgili kuyruklu maymun" gibi uzun renge kaçılır. İlk kez Sam Scaffidi ve John Lowenthal tarafından uygulanmıştır.
Örneğin: 1x-1y-2y-4y
                4NT-Pas-5x-Kontr
penalty
Her 2 ortak
Ceza Konturu da denir. Rakibi cezalandırmak ve daha fazla sayı kazanmak için kullanılır. 1 NT' ya atılan, zon puanı varken baraja atılan, daha önce negatif kontr atmamışken tekrar edilen renge atılan kontrlar cezadır. Genellikle ortağın attığı negatif kontr tutularak cezaya çevrilir.
Örneğin: 1NT-Kontr    3x-Kontr-Pas-Pas    1x-Pas-1NT-Pas
                                                                           2x-Kontr

01 Ocak 2010
Haldun VAHABOĞLU     “TEŞEKKÜRLER”

Hiç yorum yok: