10 Nisan 2016 Pazar

Perde Kuralları

Konvansiyonların yararları!

HER PROBLEM AYNI YOLLA ÇÖZÜLMEZ
Nasreddin Hoca’nın eşeği, sırtında tuz çuvalını taşırken efendisinin uyarılarına karşın yoldan çıktı ve köprüyü kullanmak yerine nehre girdi. Tuz suda eridi ve yükü hafifledi. 

Dönüşte bu sefer sırtında yün vardı. Yine yolunu şaşırdı ve nehre daldı.
Tabii ki, bu kez sonuç bambaşka idi. Yorgun argın eşek nehrin öbür yakasına ulaştığında, Hoca kendisini şöyle azarladı: “İşte bunun için değişemedin. Yükün hafiflediğini zannettiğin için her defasında suya dalıyorsun.”
Kıssadan hisse: HER PROBLEM AYNI YOLLA ÇÖZÜLMEZ.
*****
Salak pazara çıkınca,
esnaf bayram eder.
Amerikan sözü
*****
YAĞMUR ÜNİVERSİTELERİ
Unut rüzgârların adlarını
boş ver
burası Ankara
her yerden eser
yağmur üniversiteleri vardı
çok önceleri
gencecik gözlere sevmeyi
öğretirlerdi
bulutlardan öteye yükselirdi
yürekleri
içlerinden biri gizlice
at yarışlarına giderdi
ve hep beraber akşamları
Enver Gökçe’den şiirler
okurlardı
sonra sıra kavgalarına
gelirdi
içlerinden biri gene gizlice
yaban ellere gitmişti
zamanlarla ölümler
peşlerinden koşturmuştu
her şey unutulmuştu
rüzgâr adları bile
A. KADRİ ERGİN
*
Mine G. Kırıkkanat’ın 27 Mart 2016 tarihli yazısından
*****
*****
PERDE KURALLARI
1. Uygulamanın Tarifi
Kuzey ve Doğu perdenin aynı tarafına otururlar. Bordu konuşma tepsisine
koymak ve kaldırmak Kuzeyin sorumluluğundadır. Uygulama şöyledir: Kuzey
bordu tepsiye koyar. Kapak alttan sadece tepsi geçebilecek şekilde kapatılır ve
arttırma süresince kapalı kalır. Oyuncular borddan kartlarını alırlar.
Konuşmalar konuşma kutusu kullanılarak yapılır. Oyuncu seçtiği konuşmayı o

sırada sadece kendi tarafından görülebilecek durumda olan tepsiye koyar.
Oyuncunun ilk konuşması tepside kendine ayrılan bölümün en soluna
değmelidir, takip eden konuşmalar sağa doğru eşit aralıklı ve düzenli olarak bu
konuşmanın üstüne yerleştirilmelidir. Oyuncular bu işlemleri mümkün
olduğunca sessiz yapmalıdırlar. Perde kullanılırken bir konuşma tepsiye
yerleştirilip bırakıldığında yapılmış sayılır. Bir oyuncu bir ya da daha fazla
konuşma kartını bariz pas geçme teşebbüsü için tepsiden kaldırırsa pas geçmiş
kabul edilir.

Perdenin aynı tarafındaki iki oyuncu da konuşmalarını yaptıktan sonra Kuzey
veya Güney tepsiyi perdenin altından sadece öteki taraftaki oyuncuların
görebileceği şekilde iter. Onlar da konuşmalarını benzer şekilde yaparlar ve
tepsiyi tekrar geri gönderirler. Bu durum konuşmalar tamamlanana kadar devam
eder. Oyuncuların tepsiyi perdenin altından gönderirken tempoyu rastgele
değiştirmeleri tercih edilir.

Dört oyuncu da konuşmaları başlangıcından beri gözden geçirme şansını elde
ettikten sonra oyuncular konuşma kartlarını konuşma kutularına koyarlar.

Yasal bir atak kartı yapıldıktan sonra kapak bütün oyuncuların sadece yeri ve
diğer oyuncuların oynadıkları kartları görebilecekleri seviyeye kadar açılır. Bir
defans oyuncusu kartını gösterirse ve perde yüzünden dekleran bu kartı
göremezse yer usulsüzlüğe dikkat çekebilir.

2. Alert ve Açıklamalar
a) Alerte tabi bir konuşma yapan bir oyuncu bunu kendi perde
komşusuna alert etmelidir. Ortağı da tepsi diğer tarafa geçer geçmez
alert etmelidir. Alert, alert kartını rakibin son konuşmasının üstüne
koyarak yapılır. Rakip alert kartını rakibe geri vererek alerti fark
ettiğini teyit eder. Bir oyuncu rakibin herhangi bir konuşmasının
anlamını yazılı olarak sorabilir, perde komşusu da yazılı olarak
cevaplar.
b) Konuşma süresince herhangi bir oyuncu yazılı olarak herhangi bir
konuşmanın anlamını sorabilir. Cevap da yazılı olacaktır.
c) Konuşmanın başlamasından oyunun bitimine kadar herhangi bir
zamanda her oyuncu konuşmaların anlamları hakkında bilgi ve
açıklamaları sadece kendi perde komşusundan alır. Oyun esnasındaki
sorular perde kapalı iken yazılı şekilde yapılmalıdır. Cevap alındıktan
sonra perde açılır. Bu nedenle hakem konuşma veya oyun aşamasında
bir oyuncu lehine perdenin öteki tarafında araştırma yapamaz.

3. Perde Kullanılırken Uygulanan Düzeltmelerdeki Değişiklikler
a) Perdeden geçen bir usulsüzlük aşağıdaki şartlarla normal yasalara tabidir:
i) Kabulü olanaksız bir konuşma - bknz. Yasa 35 - düzeltilmelidir.
ii) Bir oyuncu yasaları ihlal ederse ve usulsüzlük rakip tarafından
bilinçsiz olarak diğer tarafa geçirilirse, yasanın soldaki oyuncuya
kabul etme hakkını verdiği durumlarda rakip kendi tarafı adına
eylemi kabul etmiş sayılır.
b) Usulsüzlük perdeden geçmeden önce fark edilirse kusurlu oyuncu veya
perde komşusu hakem çağırmalıdır. Kural ihlali olan konuşmalar kabul
edilmemeli ve başka bir düzeltme olmadan doğrusu ile değiştirilmelidir
(ama bknz. yukarıda a) ii)). Diğer usulsüzlükler ise düzeltilmelidir ve
hakem sadece yasal konuşmanın perdeden geçmesine izin verir. Perdenin
diğer tarafında ne olduğu ile ilgili yasa aksini emretmedikçe hiç bir
oyuncuya bilgi verilmez.
c) Perde komşusu sırasız atağı engellemeye çalışmalıdır. Perde açılmadan
fark edilen sırasız atak geri alınır. Aksi halde:
i) Perde oynayan tarafın hiç bir kusuru olmadan açıldıysa (ve diğer
defans oyuncusu yüzü açık atak etmediyse) Yasa 54 uygulanır.
ii) Oynayan taraf perdeyi açtıysa atak kabul edilir. Dekleran olması
gereken kişi dekleran olur. Yasa 23 uygulanabilir.
iii) İki taraflı yüzü açık atak olmuşsa sırasız atak majör cezalı kart olur.
iv) Oynayan tarafın görülen kartı için Yasa 48’ e bakın.
d) Alert edilmesi gereken konuşmalar yapıldığında 2nci madde uygulanır.
e) Bir oyuncu konuşmasını yapmak için normal zamanın üzerinde bir zaman
kullanırsa buna kendisinin dikkat çekmesi bir usulsüzlük değildir. Ama
perde komşusu bunu yapmamalıdır.
f) Bir oyuncu perdenin diğer tarafından tepsinin geç geldiğini ve bunun
sonucu olarak izinsiz bilgi kullanımının olabileceğini düşünüyorsa Yasa
16B2 uyarınca direktör çağırmalıdır. Direktörü atak yapılmadan ve perde
açılmadan önce herhangi bir an çağırabilir.
g) (f) bendine uygun davranmamak hakemi tempo kırıklığına dikkat çekenin
ortağı olduğuna ikna edebilir. Bu durumda fark edilen bir gecikme ve bu
yüzden izinsiz bilgi olmadığına karar verilebilir. Tepsinin 20 saniyeye
kadar gecikmesi anlamlı sayılmaz.
h) Mamafih, eğer oyuncular konuşma temposunu 1. bölüm 3. paragrafta
istendiği şekilde rastgele şekilde ayarlamıyorlarsa 20 saniyenin altındaki
gecikme de anlamlı olarak kabul edilebilir.

Hiç yorum yok: