9 Aralık 2016 Cuma

Lebensohl


Alberto Calle e Gianmaria Ghezzi Stelle alpine Polka
*****
Hayat ne gideni getirir, ne de kaybettiğin zamanı geri çevirir.
Ya yaşaman gerekenleri zamanında yaşayacaksın
ya da yaşamadım diye ağlamayacaksın.
Tolstoy
*****
SANAT
Sanat bir olayın, bir varlığın, bir olgunun estetik bir biçimde topluma sunulmasıdır.
Kant'a göre: Sanatın kendi dışında, hiçbir amacı yoktur. Onun tek amacı kendisidir. Güzel Sanatı ancak deha yaratabilir.
Hegel'e göre: Sanattaki güzellik doğadaki güzellikten üstündür.
Marx'a göre: Yaratıcı eylem, insanın ve doğanın karşılıklı etkileşiminin bir aşamasıdır.
Bu, toplumsal bir karakter taşır. Sanat, yaşamı insanileştiren bir olgudur. Araştırıcı, yaratıcı, çok yönlü tümel insana ulaşma çabası içinde sanatlar gelişebilir.
B. Croce göre: Sanat, sezginin ve anlatımın birliğidir. Bireysel ve teorik bir etkinliktir. Doğa, sanatçının yorumu ile güzel olabilir.

*****
LA FİGLİA CHE PİANGE*
O quam te memorem virgo... (**)

Dur merdivenin en üst basamağında
Yaslan bir bahçe vazosuna –
Ör, ör gün ışığını saçlarında –
Sarıl çiçeklerine acılı bir şaşırmayla –
Fırlat hepsini yere ve dön
Gözlerindeki firari bir içerlemeyle:
Fakat ör, ör gün ışığını saçlarında.

Böylece bırakabilirdim o adamı,
Böylece bırakabilirdim o kadını durup yas tuttuğu yerde,
Böylece bırakabilirdi adam
Ruhun yarılmış ve yaralanmış bedeni bırakışı gibi,
Zihnin kullandığı bedeni bırakıp gitmesi gibi.
Bulmalıyım
Işıklı ve marifetli eşsiz bazı yolları,
İkimizin de anlayabileceği bazı yolları,
Bir gülüş ve tokalaşma gibi sıradan ve vefasız.

Dönüp gitti kadın, fakat sonbahar havasıyla
Günler boyu zorladı imgelemimi,
Günler ve saatler boyu:
Omuzları üstünde saçı ve çiçeklerle dolu kucağı.
Ve merak ederim birlikte nasıl olurlardı!
Yitirmiş olmalıyım bir davranışı ve duruşu.
Bazen bu düşünceler şaşkına çevirir hâlâ
Tedirgin gece yarılarını ve öğle uykusunu.

T.S.Eliot (1888-1965)
(1948 yılı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi) .
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

Çevirenin notları:
(*) Ağlayan Kız
(**) Ey bakire, hangi isimle hatırlasam seni?

*****
LEBENSOHL
Lebensohl konvansiyonu Oakland, California’dan Matematik Profesörü Kenneth W. Lebensold, tarafından geliştirilmiştir.
1 NT açılışından sonra, Rakip Natürel bir renkle araya girdiğinde kullanılan konvansiyondur.

• 1) Cevapçı Rakibin Araya Girdiği Rengi durduramayan;
8-9 HCP ile KONTUR atar.   10+ HCP ile Cuebid Stayman yaparak 4 lü Majör sorar. ÖRNEKLER ile açıklayalım :
Açan
Rakip
Cevapçı
1 NT
2 D
KONTUR
D‘yu durduramayan 8-9 HCP
1 NT
D
D
D‘yu durduramayan 10+ HCP ve 4’lü Majör ile
Cuebid Stayman yaparak, 4 lü Majör soruyor

• 2) Cevapçı Rakibin Araya Girdiği Rengi durduran;
10+ HCP ile konvansiyonel 2NT den geçirir.   Açan mecburi 3 
 deyince Cuebid Stayman yaparak, 4’lü Majör sorar.
Açan
Rakip
Cevapçı
1 NT
H
2NT
KÖR’ü durduran 10+ HCP
C
PAS
H
Cuebid Stayman yaparak, 4 lü Majör soruyor
• Önemli NOT : Rakip 2 Trefl ile araya girerse, Cevapçıda durdurucu varken 2NT den geçirir.
Açan 3 Trefl dediğinde 3 Karo ile Stayman yapar.
• 3) Cevapçı 2 seviyesinde basitçe (sıçramadan) yeni bir renk söylerse;
5+ renk ve 6-7 HCP ile davet gösterir. Oynamak içindir. Forsing değildir.
Araya giriş olmasaydı 5+ rengi transfer edip PAS diyecek el.
Açan
Rakip
Cevapçı
1 NT
D
H
5+ KÖR ve 6-7 HCP ile davet. Oynamak için

• 4) Cevapçı 1 sıçrayarak yeni bir renk söylerse;
5+ renk ve 10+ HCP ile ZON Forsing gösterir. Zondan önce durulmaz.
Açan
Rakip
Cevapçı
1 NT
D
SP
5+ PİK ve 10+ HCP ile ZON Forsing

• 5) Cevapçının rengi rakibin araya girdiği renkten daha ucuz ve 6-7 HCP si varsa;
2 NT den geçirip, kendi 5+ rengini söyler.
Açan
Rakip
Cevapçı
1 NT
H
2NT
C
PAS
D
5+ Karo ve 6-7 HCP davet
• 6) Cevapçı 3 seviyesinde sıçramadan yeni bir renk söylerse;
5+ Renk ve 10+ HCP ile Forsing.
Açan
Rakip
Cevapçı
1 NT
H
C
5+ Tref ve 10+ HCP ile Forsing.
1 NT
SP
D
5+ Karo ve 10+ HCP ile Forsing.
1 NT
SP
H
5+ Kör ve 10+ HCP ile Forsing.
• 7) Cevapçı 2 seviyesindeki araya girişe KONTUR atarsa;
8-9 HCP ile davet gösterir. Negatif Konturdur.
Açan
Rakip
Cevapçı
1 NT
C
KONTUR
8-9 HCP ile davet. Negatif Kontur
         Buna karşılık Açanın vereceği cevaplar :
• a) Açanın 4’lü Majörü varsa gösterir. Cevapçının 4’lü Majörü olabilir.
Çünkü elinde 10+ HCP olmadığından Cuebid Stayman yapamıyor.
1. Öncelik bundadır.
Açan
Rakip
Cevapçı
1 NT
C
KONTUR
8-9 HCP ile davet. Negatif Kontur
H
PAS
H
Açan 4’lü majörünü gösterdi. Cevapçı tutuş yaptı.
H
Açan Zona bağladı

• b) Açanın 4’lü Majörü yoksa ve araya girilen rengi durduruyorsa;
Puanına göre 2NT veya 3 NT der. (2. Öncelik bundadır)
Açan
Rakip
Cevapçı
1 NT
SP
KONTUR
8-9 HCP ile davet. Negatif Kontur
2NT
Açan PİK’i durduruyor 15 HCP

Açan
Rakip
Cevapçı
1 NT
SP
KONTUR
8-9 HCP ile davet. Negatif Kontur
3 NT
Açan PİK’i durduruyor. 17 HCP
• c) Açanın 4’lü Majörü yoksa ve araya girilen rengide durduramıyorsa;
5+ Minörü varsa gösterir. Sanzatu veya Minörden ZON davetidir.
Açan
Rakip
Cevapçı
1 NT
H
KONTUR
8-9 HCP ile davet. Negatif Kontur
D
Açanda 5+ Karo var, Sanzatu veya Minörden ZON daveti.

• d) Açanın 4’lü Majörü yoksa ve araya girilen rengide durduramıyorsa;
5+ ‘lı bir Minörüde yoksa PAS geçer Cezalı oynatır.
Açan
Rakip
Cevapçı
1 NT
H
KONTUR
8-9 HCP ile davet. Negatif Kontur
PAS
Açanda 4’lü Pik yok, KÖR ü durduramıyor,
5’li Minörü de yok. Cezalı oynatıyor.
• 8) Cevapçının 3NT’si 10+ HCP gösterir.
Yani; 4 lü majörü olmayan, Araya girilen rengi durduramayanGösterebileceği 5+ Minörü olmayan, Ancak Zon oynamak isteyen 
bir el.
Açan
Rakip
Cevapçı
1 NT
SP
3NT
10+ HCP Zon oynamak istiyor.
4’lü majör veya 5’li minör yok, Pik’i durduramıyor.

• 9) Cevapçı araya girilen rengi durduruyorsa 10+ HCP ile önce 2NT sonra 3 NT der.
Yani; 4 lü majörü olmayan, Araya girilen rengi durduran el.
Açan
Rakip
Cevapçı
1 NT
C
2NT
10+ HCP. PİK i durduruyor.
C
PAS
3NT
4’lü majör yok, 10+ HCP Zon oynamak istiyor.

• 10) Zayıf araya girilirse; Rakipte 7’li bir renk ve çok dengesiz dağılım var.
Açan
Rakip
Cevapçı
1 NT
D
PAS
Zayıf ellerle PAS geçilir.
D
10+ HCP ile Cuebid Stayman, 4 lü Majör soruyor
Açanda 4 lü Majör yoksa 4 NT der (Puan önemsiz)
KONTUR
Ceza Konturu (opsiyonel)
HS
Oynamak için (Sign Off)
4NT
Kantitatif
http://www.bricturk.com/konvansiyon/lebensohl/
***** 
LEBENSOHL
Kennet W.Lebensold tarafından geliştirildiği zannedilmiş ama kendisinin reddetmesinden sonra George A.W.Boehm tarafından 1970 yılında yayınlanarak Lebensohl adı verilmiştir.

1 Sanzatu açışına rakibin müdahalesinden sonra uygulanır. 
1 Sanzatu açışına rakibin 2 seviyesinde renkle araya girişi klasik Stayman ve Transfer uygulama olanaklarını ortadan kaldırır. İşte bu durumlar için yaratılmış bir konvansiyondur. 
Cevapçı natürel olmayan bir 2 Sanzatu konuşmasıyla Açıcıyı 3 Trefl deklare etmeye zorlar ve elini ondan sonra açıklar. 
Uygulanış şeklini aşağıdaki tabloda inceleyelim.
Açıcı     2. Oyuncu   Cevapçı    Açıklama                                 Açıcı
1NT        2 Kör           Kontur      Ceza                                          Pas
                                     2 Pik         Oyun                                         Pas
                                     2 NT          Lebensohl, puan limitsiz       3 Trefl 
                                     3 Trefl       Uzun trefl, manş forsingi
                                     3 Karo      Uzun karo, manş forsingi   
                                     3 Kör        9+P, 4 Pik, kör keser yok
                                     3 Pik         Uzun pik, manş forsingi
                                     3 NT         9+, 4 Pik yok, Körü kesmiyor.        *                                                                                                                                                   
Yukarıdaki tablo 2 .Oyuncunun her türlü renkle araya girişine uyarlanabilir. 
Özetlersek, cevapçının 2 seviyesinde deklare edeceği bir renk uzun renk zayıf el demektir, 
3 seviyesinde söyleyeceği her renk manşa davettir, 
rakibin araya girdiği rengin Cue-Bid’i ise, Trefl yada Karo ise Stayman, 
Kör ya da Pik ise diğer majörün 4 parça olduğunu gösterir ve Cue-Bid renginde keser yoktur. Açıcının ikinci konuşmasında boş bıraktığımız yerlerde, açıcı eline göre son kontrata karar verir.
Lebensohl uygulamasında açıcının 3 Trefl cevabından sonra konuşmaların gelişimine bakalım.
Açıcı…  2. Oyuncu …Cevapçı… Açıcı…Cevapçı …Açıklama
1NT        2 Kör              2NT           3Trefl     Pas             Uzun trefl, zayıf el.
………………………………………………… Karo           Uzun karo, zayıf el
…………………………………………………3 Kör           4Pik+Kör keser+ 9+ OP
………………………………………………..  3 Pik           Uzun pik, şilem daveti
………………………………………………..  3NT             Kör keser var ve 9+ OP
*
Yukarıdaki tabloda 2.Oyuncunun araya girişi minör bir renk ise Lebensohl'dan sonra uygulanacak Cue-Bid keser gösteren bir Stayman uygulamasıdır. Ancak araya giriş 2 Trefl olduğu zaman bu Cue-Bid 4 Trefl ile yapılacağından 3 Sanzatu seviyesi kaçırılmış olacaktır. Bu nedenle buraya farklı bir yorum getirmek gerekmektedir. Müdahale renginden keser olduğuna göre doğrudan 3 Sanzatu kontratı tercih edilebilir yada Cue-Bid 3 Karo ile yapılabilir (Sn.Ferudun Cangurus'a bu öneri için teşekkürler). 

Rakibin 2 Trefl müdahalesi üzerine Cevapçının 2 Karo deklaresi zayıf, 3 Karo deklaresi kuvvetli el göstereceğine göre, Lebensohl'dan sonra Cevapçının 3 Karo deklaresi Trefl keseri olan bir Stayman uygulaması olarak düşünülebilir. Böyle bir durumda 4 Trefl Cue-Bid’i ise 5-5 majör dağılımı halinde uygulanabilir. Açıcı da 4 parça olmasa bile uzun majörünü deklare edecektir. 2 Trefl müdahalesinden sonraki konuşmaların gelişimini biraz daha açıklığa kavuşturmak için biraz daha geliştirerek iki aşamalı 2 Tablo halinde verelim. Aşağıdaki ikinci tablodaki uygulama tamamen bizim önerimizdir.

Açıcı … 2. Oyuncu …Cevapçı … Açıklama
1NT        2 Trefl            Kontur       Ceza konturu
………………………..   2 Karo       Uzun karo, zayıf el
………………………..   2 Kör         Uzun kör, zayıf el
………………………..   2 Pik          Uzun pik, zayıf el
………………………..   2NT            Lebensohl
………………………..   3 Trefl        Stayman, trefl keser yok
……………………….    3 Karo       Uzun karo, manş teklifi
………………………..   3 Kör         Uzun kör, manş teklifi
……………………….    3 Pik          Uzun pik, manş teklifi
………………………..   3 NT           dörtlü majör yok, trefl keser yok, 9+OP
**
Açıcı … 2. Oyuncu ..Cevapçı… Açıcı… Cevapçı … Açıklama
1 NT       2 Trefl            2 NT         3 Trefl    3 Karo      Stayman, trefl keser yok
………………………………………………..  3 Kör         5 kör+ 4 pik
………………………………………………..  3 Pik          5 pik+ 4 kör
……………………………………………….   3 NT          4 lü majör yok, trefl keser var.
………………………………………………..  4 Trefl       En az 5-5 majörler
……………….
Rakibin araya girişi 3 seviyesindeyse, cevapçının aynı seviyede renk deklarasyonu bir tur için forsingdir. Kontur ceza konturu değil, Sputnik olarak düşünülmelidir. Manş seviyesindeki konuşmaları manş ilanıdır, minör araya girişlerde yapılacak minör Cue-Bid’i gene Stayman’dır ancak gene en kötü ihtimalle 5-4 majör durumunda uygulanmasında yarar vardır. Açıcı da 4 parça majörü yoksa bile uzun majörünü deklare etmelidir. 
/http://www.duralbridge.com  a teşekkürler.

*****
LEBENSOHL
1 NT açışı sonrası rakibin overcall'u (üste konuşması) üzerine kullanılır.
1 Sanzatu açışından sonra, rakibin overcall'u üzerine :
Kontr: Ceza
İki seviyesinde yeni renk: Oynamak için
Üç seviyesinde yeni renk: Forsing
2 Nt: ( Lebensohl ) Üç Trefl'e transfer. 

Açıcı 3 trefl der ve cevapçı :
a. Pass
b. Overcall renginden daha küçük bir renk söyler: Oynamak için.
c. Overcall renginden daha büyük bir renk söyler: Davet
d. Q-bid: Overcall renginde durdurucu var ve stayman.
e. 3 Nt: Overcall renginde durdurucu var ve dörtlü majör yok.
Hemen Q-bid: En az bir dörtlü majör var ve overcall renginde durdurucu yok. 

Şimdi açıcı sırasıyla
A. Varsa ilk dörtlü majörünü söyler.
a. Overcall renginde durdurucu varken dörtlü majör yoksa 3 Nt der.
b. Overcall renginde durdurucu yoksa ve dörtlü majör de yoksa :
i. Minimum Nt açış puanı ile 4 Cl ya da 4 D ile uzun minörünü (eşitse iyisini ) söyler.
ii. Eğer cevapçının majör rengi biliniyorsa 4-3 fit ile majör de 10 löve alabileceğini tahmin ediyorsa, 4 majör kontratı deneyebilir.
iii. Maximum Nt açış puanı ile ya 5 seviyesinde uzun minörünü söyler, ya da Overcall rengini 4 seviyesinde Q-bid ederek ortağından 5 seviyesinde minör söylemesini ister.
Hemen 3 Nt: Overcall renginde durdurucu yok, dörtlü majör yok, rakip araya girmeseydi de 3 Nt diyecekti ( 9-12 HP ) Açıcı sırası ile :
B. Durdurucu varsa Pas der.
a. 5'li majör renk varsa 4 seviyesinde söyler.
b. Daha iyi bir kontrat araştırır. 
http://www.albabridge.net/ e teşekkürler.

*****
*****
RAKİBİN ZAYIF  İKİ AÇIŞINA T/O KONTURDAN SONRA LEBENSOHL
1 seviyesine atılan take out kontur gibidir. Biraz daha kuvvetli olması gerekir. Rakibin
Multi açışlarına da, zayıf majörü işaret ettiği düşünülerek uygulanabilir. Take out kontur atacak eller basitçe belirlenebilir. Bu konu zayıf-iki açışı karşısında önemlidir ve cevapçının nasıl davranacağını detaylandıracağımız husustur.
S.  AQx          Zayıf 2H açışına Dbl.
H. Kx              2NT overcall 15-18’dir. Bundan daha güçlü ellerle, önce Dbl ile
D. AKJx         başlayacağız. Bu el 2NT overcall yapacak şartlara sahip fakat daha
C. KQTx         güçlü olduğundan Dbl ile başlıyoruz. Daha sonra xNT diyerek
                        gücümüzü belli etmiş olacağız.
*
S.  AJx           Zayıf 2H açışına Dbl.
H. xx               Bu el 2NT overcall yapacak puan gücüne sahip, ancak rakip renkte 
D.AKJx           stopper olmadığından, Dbl ile başlıyoruz.
C. KQTx        
*
S.  AJx           Zayıf 2H. açışına Dbl.
H. x                 Basit overcall için kuvvetli bir elle, önce Dbl ile başlayıp daha
D. AKQJxx    sonra rengimizi söylemeye gayret ederiz. Ortağınızın cevabına bağlı
C. Axx            olarak, 3NT oynamayı planlayabilirsiniz.
*
S.  QJxx        
H. x                
D. KQxx        
C. AQxx         Zayıf 2H açışına Dbl için minimum el.
*
S.  x   
H. QJxx                     
D. KQxx        
C. KQxx         Zayıf 2açışına Dbl için minimum el.

rakip           siz          rakip        ortak
2S               DBL        pas             ?
Sizin Konuş Kontrunuz üzerine ortağınızın 3C. deklare ettiğini varsayalım.
Ortağınız zayıf mı, kuvvetli mi? 3Cdemesi zayıflık gösteriyorsa, kuvvetli olduğunda 3NT’yu hiç düşünmeyip 4C. mi demeliydi? O halde 3NT’yu geçmeden ortağınızın zayıf mı, kuvvetli mi olduğunu bilmeye ihtiyacınız var.
Bu gibi durumlarda ortağınıza elinizin kuvvetini daha iyi bir şekilde tarif edebilmeniz için Lebensohl benzeri konvansiyonel 2NT icat edilmiştir.
Rakip zayıf iki deklaresi ile konuşmayı başlattıktan sonra ortağınız apel kontru atınca, sizin 2NT deklareniz (Lebensohl) 3C. ’e transferdir.
T/Ox’e cevap verirken, zayıf ve kuvvetli elleri birbirinden ayırt edebilmek için Lebensohl’ün direk/endirek metodunu kullanacağız.
Bu metodla advancer, 2NT demeden bir konuşma yaparsa, bu konuşmaları direkt konuşmalardır. Önce 2NT dedikten sonra yapacağı konuşmalar ise endirekt konuşmalardır.
**
1) Zayıf Eller (0~6 puan):
Rakibin renginden daha küçük bir renkte üç seviyesindoynamaiçiLebensohçok faydalıdır. Eğer renginiz rakibinkinden büyük ise (örneğin solunuz2kör açar ve sizde pikler varsa) siz iki seviyesinde 'normal' deklarenizi verirsiniz. Üç seviyesinde konuşacaksanız, ortağın 3 trefl demesi için 2SA ilebaşlarsınız. Eğer renginiz trefli ise ortağın deklaresine pas geçersiniz veya başka bir renk söylersiniz.
rakip             ortak             rakip            siz        
2♠                    DBL            pas                2NT
pas                  3C               pas                pas  (veya 3D., 3H.)
Kontr atan, puanları 18’den az ise sizin rölenizi kabul eder ama daha kuvvetli bir eli varsa bunu kabul etmeyebilir. Karşısında 4–5 puan ile zon yapabilecek eli varsa, röleyi reddetmeli ve elini tarif edecek bir deklare vermelidir. Eğer 3C'den başka bir şey söylerse bu forsingtir; çok zayıf bir eliniz olsa bile bir daha konuşmalısınız.

2) Orta Kuvvette Eller (7-10 puan):
2NT sekansını kullanmak yerine 3 seviyesinde konuşursanız, bu davet eder ama forsing değildir. Bu yapıcı puanlarınızın (iyi 7 ile 10 arasında) olduğunu gösterir ama doğrudan zona sıçrayacak  kuvvetiniz olmadığını ifade eder. Kontr atan ortağınız minimumla
pas geçer, ekstra değerleri varsa konuşmaya devam eder. Renginiz rakibin renginden büyük ise 2SA'dan geçerek davet puanınız olduğunu belli edebilirsiniz. Solunuz 2H. açmışsa ve sizde pikler varsa, zayıf elle oynamak için 2S.diyebilirsiniz. Eğer 2SA'dan geçtikten sonra pikleri gösterirseniz elinizde davet puanı (8~10) olduğunu ifade edersiniz. 
Konuşma şöyle gelişir:
rakip             ortak          rakip              siz        
2H                  DBL             pas               2NT
pas                  3C              pas               3S 
Solunuz 2Dile oyun açmışsa, bu sekansı hem körlerde hem de piklerde davet için kullanabilirsiniz. 

3) Forsing Eller (11+ puan):
Yukarıdaki Lebensohl 2NT sekansı, sınırlı puanınız olduğunu belirtir. Zona gidecek puanınız varsa, sıçrayarak cevaplarınız standart anlamlarını korur.
“ergun cuhadar”
*****
2 SEVİYESİ PREEMPTIVE AÇIŞLARA MÜDAHALEDE LEBENSOHL
2 seviyesi baraj açışından sonra müdahalecinin konturu ortağının konuşmasını isteyen Take-Out konturudur. Yükselten rakibi batıracağından emin olmadıkça pas geçemez. Ancak kaç puanla konuştuğunu belirlemek için Lebensohl konvansiyonu kullanılır.
A- Yükseltenin 2 seviyesinde renk göstermesi (örneğin Preemptive 2 Karo açışından sonra yükseltenin 2 Kör veya 2 Pik demesi yahut 2 Kör açışından sonra 2 Pik demesi) mümkün ise 4+ kartlı rengini okur, 2 seviyesinde renk okumak (0-7) OP gösterir.
B- Yükselten mecburen 3 seviyesinde konuşmak zorunda ise doğrudan kendi rengini gösteremez, önce 2NT dekleresi ile gücünün (0-7) OP olduğunu gösterir, Yükseltenin 2NT deklaresinden sonra müdahaleci 3 Trefl rebid etmek zorundadır. Yükselten kendi rengini bu rebidden sonra söyler. Rengi Trefl ise ‘Pas’ geçer.
C- Müdahaleci, yükseltenin 2 NT deklaresine 3 Trefl demek zorundadır. Ancak 3 Trefl yerine başka bir renk okursa (17+…) Op ve 5+ kartlı bir renk gösteriyordur. 
D- Yükseltenin doğrudan 3 seviyesinde renk okuması 4+ kart ve (8-11) OP gösterir. Müdahalecinin konturundan sonra Yükseltenin rakip rengi Cue-Bid etmesi (12+…)OP gösterir, Zon forsingidir, rakip renkten durdurucu sorar.
E- Yükseltende rakip renkten durdurucu varsa (12-15) OP ile 3 NT der. Daha az puanla aynı deklareyi verebilmek için rakip renkten durdurucu yanında yeterli löve kaynağı olabilecek uzun ve sağlam bir renk olmalıdır.
F- 4 seviyesinde majör okumak oynamak içindir.
Mehmet Özyeşilbaş
*****
 RAKİBİN ZAYIF 2 AÇIŞLARI ÜZERİNE LEBENSOHL
Zayıf 2 açan rakibe T/O Dbl atanın ortağı, değerlerinin olup olmadığını göstermelidir. Eğer rakibin açış renginden daha pahalı bir rengi 2 seviyesinde okursa, sıçrayarak okuyacağı davet değerlerine sahip olmadığındandır. Bazen de 3 seviyesinde daha ucuz bir rengi okuması gerekecektir. Dbl atan güzel bir ele sahip olduğunda, ortağının değerlerinin olup olmadığını bilmediği durum kontrat kararı için çok tehlikelidir. Bu durumu çözmek için Lebensohl kullanılır. 

Dbl atanın ortağı, sıçrayarak ya da sıçramadan 3 seviyesinde yeni bir renk cevabı verdiğinde değerlerinin 7−11 OP aralığında olduğunu garanti eder. Bu değerlerden daha fazlası ile rakip rengi Cue-bid eder. 

Eğer daha az değerlere (0−6 OP) sahipse; rakibin renginden daha pahalı bir renge sahipse onu 2 seviyesinde okur. Daha ucuz bir renge sahip ise 2NT! Lebensohl diyerek ortağının 3 Trefl demesini ister. Ortağının 3 Trefl rebidine Pas diyebilir ya da diğer bir renge düzelterek 7 OP’den daha az değerlere sahip olduğunu gösterir. 

Dbl atan, ortağının 3 Trefl rebid etmesini isteyen 2NT cevabına her zaman uymayabilir. Kendi yeterli rengine sahip olduğunda onu rebid edecektir. Ortağı buna Pas geçme şansına sahiptir.
Ferudun Cangurus
*****
AYRINTI İÇİN:

Hiç yorum yok: