9 Ocak 2017 Pazartesi

Sistem Konuşmaları


Vivaldi in G Minor Violin
*****
Sonu mutluluğa varan bir yol yoktur.
Yol mutluluğun kendisidir.
Gautama Buddha (M.Ö. 500)
*****
TÜRKÇE 
Türkçeyi yadsıyan Türkiye'yi de yadsır.
Hiçbir şey, uzun süre yurt dışında  yaşadıktan sonra İstanbul havaalanında bindiğiniz taksinin şoförü ile  kendi dilinizle konuşmak kadar güzel değildir.

Diller herkesi kardeş yapar. Onun için Azerbaycanlı bir şairin 'Anam dilim' demesi aklımdan çıkmaz. Bu duyarlığı kaybetmiş olanların   anlamamaları doğaldır.  Bu, çocuğunu Amerika'da doğurmak isteyen sonradan görmelerin tavrı gibi bir sosyo -psikolojik  bozulmadır. 

Türkçe, büyük Avrupa dillerinden önce gelişmiştir. Türkçenin dinsel içerikli olmayan yazılı edebiyatı Orhun Anıtları ile başlar. 1071'de Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig'i  ile karşılaştırılabilecek  İngiliz, alman, Fransız, İspanyol, Rus yapıtı yoktur.
Doğan Kuban - Cumhuriyet Bilim Teknik 12.06. 2009
*****
ÜÇ NEHİR ÜSTÜNE KÜÇÜK BALAD
Akar Guadalkuivir
Portakal ve zeytin bahçelerinin gölgesinde
Senin iki nehrin Granada
Düşer karlardan, vadilere

Ah sevda
Geri gelmez bir daha

Guadalkuivir kıvrımlarında
Yanar tutuşur nar çiçekleri
Akar nehirlerin Granada
Bir kanla, gözyaşıyla öteki

Ah sevda
Karıştı rüzgâra

Sevilla'da zarif
Yollar açılmıştır yelkenlilere
Senin nehirlerinde Granada
İniltilerdir yüzen sade

Ah sevda
Geri gelmez bir daha

Guadalkuivir… Çan kulesi
Ve rüzgâr, limon bahçesinde.
Dauro, Genil, ölü kilisecikler
Nehirlerin denize kavuştuğu yerde

Ah sevda
Karıştı rüzgâra

Sular taşıyıp götürürler mi
Çürüyen acının ateşlerini?

Ah sevda
Geri gelmez bir daha

Endülüs, portakal çiçeği alır
Ve zeytin dalları, denizlere

Ah sevda
Karıştı rüzgâra
Federico Garcia 
Çeviri: Ataol Behramoğlu

*****
SİSTEM KONUŞMALARIMIZ

1 Trefl açışı üzerine konuşmalarımız ve anlamları;
a. Trefl açışı üzerine 1 Karo açana elini tarif etmesini söyler. (WALSH)
b. 1 Trefl açışı üzerine 1 Sanzatu 8-10 Puan vaad eder.
c. 1 Trefl açışı üzerine  2 kör ve 2 pik cevabı 5 Pik 4 + kör vaad eder. (Revers Flannery)
d. 1 Trefl açışı üzerine 1 majör cevabımıza 1 Sanzatu geldiğinde (two way check back) kullanıyoruz.
e. 1 Trefl açışı üzerine  two way inverted minör kullanıyoruz.
f. 1 Trefl açışı üzerine 3 Majör o renkte şigan  5+ koz tutuşu ve şilem arzusu gösteriyor.
g. 1 trefl  açışı üzerine 4 Majör deklaremiz o renkte şigan 5+ koz tutuşu ve kesin şilem isteği gösterir.
h. 1 Trefl açışı üzerine  1 majöre 4 Trefl deklaresi tutuş ve  Löve kaynağı olabilecek 12-14 puanlı 2onörlü 6 Kart Trefl ile karo kontrolü  gösterir.
ı. 1 Tefl açışı üzerine 1 Majöre 4 Majör deklaresi tutuş ve  Löve kaynağı olabilecek 12-14 puanlı 2onörlü 6 Kart Trefl ile Diğer majör kontrolü  gösterir.
j. 1 Trefl açışı üzerine 4 Sanzatu cevabı 18 Puan dengeli dağılım kantitatif davet gösterir.

1 Karo açışı üzerine konuşmalarımız ve anlamları;
a. 1 Karo açışı üzerine,  1 Sanzatu  cevabımız 6-10 puan dörtlü majörü olmayan el tarif eder.
b. 1 Karo açışı üzerine,  2 Trefl cevabından sonra (Rozen Kranz) cevaplarını uyguluyoruz. 
c. 1 Karo açışı üzerine  2 kör ve 2 pik cevabı 5 Pik 4 + kör vaad eder. (Revers Flannery)
d. 1 Karo açışı üzerine 1 majör cevabımıza 1 Sanzatu geldiğinde (two way check back) kullanıyoruz.
e. 1 Karo açışı üzerine  two way inverted minör kullanıyoruz.
f. 1Karo açışı üzerine 3 Majör o renkte şigan  5+ koz tutuşu ve şilem arzusu gösteriyor.
g. 1 Karo açışı üzerine 4 Majör deklaremiz o renkte şigan 5+ koz tutuşu ve kesin şilem isteği gösterir.
h. Karo açışı üzerine  1 majöre 4 Trefl deklaresi tutuş ve  Löve kaynağı olabilecek 12-14 puanlı 2onörlü 6 Kart Karo  ile Trefl  kontrolü  gösterir.
ı. 1 Karo  açışı üzerine 1 Majöre 4 Majör deklaresi tutuş ve  Löve kaynağı olabilecek 12-14 puanlı 2onörlü 6 Kart Karo ile Diğer majör kontrolü  gösterir.
j. 1 Karo  açışı üzerine 4 Sanzatu cevabı 18 Puan dengeli dağılım kantitatif davet gösterir.

1 Kör açışı üzerine konuşmalarımız ve anlamları:
1. 1 Köre 1 Pik cevabımız  0-4 pik ve 1 Köre 1 Sanzatu cevabımız 5+ Pik gösterir. ( Kaplan Invention)
2. 1 Köre 2 Kör cevabımız 8-10 puan gösterir.
3. 1 Körden sonra 2 Trefl ve 2 Karo deklareleri Zon forsingidir. Açan elini. 11-14 puanlı, 15-17 puanlı ve 18-19 puanlı olmak üzere 3 gruba ayırır ve tarif eder. 2 pik deklaresi  revers olmayıp el tarifidir. 3 seviyesinde minör renk 15-17 puan gösterir. 2 Sanzatu deklaresi 11-14 puanlı dengeli el gösterir. Cevapçının rengine fit varsa 16+ puanla gösterilir. 3 Sanzatu deklaresi löve kaynağı olabilecek kapalı 6 kart vaad eder. 18-19 puanlı elle önce iki seviyesinde konuşup gelen cevaba 4 sanzatu der.
4. 1 Kör 2 Körden sonra Açanın 2 Pik konuşması Treflden başlayarak sırasıyla  yardımın olan rengi söyle ricasıdır.
5. 1 Kör 2 Körden sonra 3 trefl ve 3 Karo deklaresi elinde dam ya da valeden biri olan 3 kart renk gösterir, söylenen renkte yardım ister. (Trial Bid )
6. 1 Kör 2 Körden sonra 3 kör deklaresi 6 kayıplı el gösterir. Cevapçıdan 8 kaybı varsa 4 demesini rica eder.
7. 1 kör 2 Körden sonra 3 Sanzatu deklaresi kör üzerinden Keykart sorar.
8. 1 Köre 2 Sanzatu (Jacoby 2 Nt) 13 + Puan ve 4 Kart tutuş gösterir. Ortaktan kısalığı olan rengi 3 seviyesinde göstermesini ister. Dendeli12-13 puanlı elle 4 kör, dengeli 14-15 puanla 3 Sanzatü, Dengeli 16 + Puanla 3 kör demesini ,eğer elinde  2 Tepe onörlü başka 5 kart bir renk varsa açan löve kaynağı olan bu rengi 4 seviyesinde gösterir.
9.. 1 Köre dörtlü tutuş olduğunda ( bergen ) oynuyoruz. Açışın 2 üstü (2 Pik )7-9 puan ve kısalık. 3 Trefl 11-12 puan dengeli el 3 karo 11-12 puan ve kısalık (Mini Splinter )gösterir. 3Pik,4trefl, 4 Karo 13-15 puan ve söylenen renkte kısalık( Splinter ) gösterir.
10. Dörtlü tutuş ve kısalık gösteren 11-12 puanlı 3 Karo deklaresinden sonra açan 3 kör ile kısalığı sorar. Cevapçının 3 nt deklaresi şigan ve dört seviyesinde renk deklaresi de singleton gösterir.
11. 1 Köre elimizde koz damı yoksa koz damı sorusuna boşluk sağlamak için Blackwood yerine Kickback kullanıyoruz. Koz damı varsa Blackwood ( Key kart sorusu ) kullanıyoruz.
12. 1 Kör açışı üzerine gelen tutuştan sonra 5 Kör ortak bende diğer kontroller tamam kozda problem var, Koz As, Rua, Damından dam ikisi elinde ise 6 oynayalım, değilse beşte kalalım anlamındadır.
13. 1 Kör açışı üzerine gelen tutuştan sonra 5 Sanzatu   Josephin Konvansiyonudur. Cevapçıya  Koz As, Rua, Damından ikisi elinde ise 7 oynayalım, değilse altı ilan et anlamındadır. 
14. 1 Kör açışı üzerine gelen tutuştan sonra 4 Sanzatu  key kart cevabında sonra 6 Trefl Josephine Konvansiyonudur. Cevapçıdan Koz As, Rua, Damından dan ikisi elinde ise 7oynayalım, değilse altı ilan et anlamındadır. 

1 Pik Açışı üzerine konuşmalarımız ve anlamları:
a. 1 pike 1 Sanzatu cevabımız , Forsing sanzatudur. Açanın 2 Trefl deklaresinden sonra BART konvansiyonu kullanıyoruz.
b. 1 Pike  2Pik cevabımız 8-10 puan 3 Kart tutuş gösterir. Dörtlü tutuş 7-9 puanlı kısalığı olmayan elleri de bu deklareye sokuyoruz.
c. 1 Pikten  sonra 2 Trefl, 2 Karo  ve 2 Kör deklareleri açar puan gösterir, Zon forsingidir. Açan elini. 11-14 puanlı, 15-17 puanlı ve 18-19 puanlı olmak üzere 3 gruba ayırır ve tarif eder. 3 seviyesinde minör renk 15-17 puan gösterir. 2 Sanzatu deklaresi 11-14 puanlı dengeli el gösterir. Cevapçının rengine fit varsa 16+ puanla gösterilir. 3 Sanzatu deklaresi löve kaynağı olabilecek kapalı 6 kart vaadeder. 18-19 puanlı elle önce iki seviyesinde konuşop gelen cevaba 4 sanzatu der.1 Pik 2 Pikten sonra Açanın 2Sanzatu  konuşması Treflden başlayarak sırasıyla yardımın olan rengi söyle ricasıdır.1 Kör 2 Körden sonra Açanın 2 Pik konuşması Treflden başlayarak sırasıyla  yardımın olan rengi söyle ricasıdır.
d. 1 Pik  2 Pikten sonra 3 trefl ve 3 Karo deklaresi elinde dam ya da valeden biri olan 3 kart renk gösterir, söylenen renkte yardım ister.( Trial Bid )
e. 1 Pik  2 Pikten sonra  3 kör deklaresi 6 kayıplı el gösterir.cevapçıdan 8 kaybı varsa 4 demesini rica eder.
f. 1 Pik  2 Pikten sonra  3 Sanzatu deklaresi Pik r üzerinden Keykart sorar.
g. 1 Pike  2 Sanzatu ( Jacoby 2 Nt) 13 + Puan ve 4 Kart tutuş gösterir. Ortaktan kısalığı olan rengi 3 seviyesinde göstermesini ister. Dendeli12-13 puanlı elle 4 Pik, dengeli 14-15 puanla 3 Sanzatu, Dengeli 16 + Puanla 3 Pik demesini ,eğer elinde  2 Tepe onörlü Löve kaynağı olabilecek başka 5 kart bir renk varsa açan  bu rengi 4 seviyesinde gösterir.
h. 1 Pike  dörtlü tutuş olduğunda ( bergen ) oynuyoruz. Açışın 2 üstü ( 3 Trefl  )7-9 puan ve kısalık., 3 Karo 11-12 puan dengeli el 3 Kör  11-12 puan ve kısalık ( Mini Splinter )gösterir.4trefl, 4 Karo, 4 Kör  13-15 puan ve söylenen renkte kısalık( Splinter ) gösterir.
ı. 1 Pike direkt 4 Sanzatu (Black vood) key kart sorusudur.
j. 1 Pik açışı üzerine gelen tutuştan sonra 5 Pik  ortak bende diğer kontroller tamam kozda problem var , Koz As, Rua, Damından dan ikisi elinde ise 6 oynayalım, değilse beşte kalalım anlamındadır.
k. 1Pik  açışı üzerine gelen tutuştan sonra 5 Sanzatu   Josephin Konvansiyonudur. Cevapçıya  Koz As, Rua, Damından ikisi elinde ise 7 oynayalım, değilse altı ilan et anlamındadır. 
l. 1 Pik  açışı üzerine gelen tutuştan sonra 4 Sanzatu  key kart cevabında sonra 6 Trefl Josephine Konvansiyonudur. Cevapçıdan Koz As, Rua, Damından dan ikisi elinde ise 7oynayalım, değilse altı ilan et anlamındadır. 

1 Sanzatu Açışı üzerine konuşmalarımız ve anlamları:
a. 1 Sanzatu açışı üzerine  Stayman Konvansiyonunu , Jakoby Majör Transferlerini, Teksas Majör Transferlerini, Minör Transferlerini, Garbage Stayman Konvansiyonunu, SARS ( Shape Asking Relay after Stayman ) Konvansiyonunu , Gerber As sorusu,4 NT Kantitatif sorusunu ve 5 Nt Grand Şilem  sorusunu kullanıyoruz.
b. Staymandan sonra Majör cevabına 4 Karo Koz fitimiz ve bende 15-16  Puan var maksimumsan keykart cevabı ver değilsen 4 Majör ilan et,+ trefl cevabımız bende koz fiti ve 17+ Puan var zayıfta açsan   Key kart cevabı ver ricasıdır.
c. Staymandan sonra diğer majörü 3 seviyesinde diğer majörü söylemek koz tutuşu ve kısalık gösterir.
d. Sanzatu açan ortak karşısında 13-14 Puanlı dengesiz eller açanın maksimum olması halinde Şilem olabileceğinden bu tip eller için özel konuşmalarımız var. Altılı Majörümüzü 2 seviyesinde Transfer edip ( Jacoby Transfer ) 4 Majör deklare edersek ortaktan maksimum açılışla şileme gitmesini ister. Böyle bir ihtimal olmasa 4 seviyesinde transfer (Teksas Transfer) ederdik.

2 Kör veya 2 pik açışımız  üzerine konuşmalarımız ve anlamları:
a. 2 Kör veya 2 Pik açışlarımızda diğer majör 4 Kart olamaz.
b. 2 Kör veya 2 Pik açışlarımız en fazla 8 yada 7 kayıplı olmalıdır.
c. 2 Kör veya 2 pik açışına 2 Sanzatu cevabından sonra ogüst Konvansiyonu cevaplarını kullanıyoruz. Sırasıyla  3 Treflzayıf el 1 onör, 3 Karo Zayıf el 2 Onör, 3 Kör zayıfın kuvvetlisi 1 Onör, 3 Pik  zayıfın kuvvetlisi 2 Onör,  3 Sanzatu As, Rua ,Dam zayıfın kuvvetlisi olan el

3 Sanzatu açışımız üzerine konuşmalarımız ve anlamları:
a. Ortağın 3 Sanzatu ( Gambling ) açışı üzerine 4 Trefl cevabımız Kozun Trefi ise pas geç, karo ise düzelt anlamındadır.
b. Ortağın 3 Sanzatu ( Gambling ) açışı üzerine 4 Karo cevabımız ; açışı kaç kart ile yaptığı sorusudur.
c. Ortağın 3 Sanzatu ( Gambling ) açışı üzerine 5 Trefl cevabımız ; Kozun trefl ise pas geç, Karo ise 6 Deklare et ricasıdır.

4 Trefl - 4 Karo açışlarımız üzerine konuşmalarımız ve anlamları;
a. 4 Trefl açışı Kapalı 8 Kart kör ya da Kör ası olmayıp başka renkte 1 ası olan el tarif eder.
b. Cevapçının  4 karo cevabı açıdan elini tarif etmesini ister. Açan Kör ası olmayıp başka ası varsa onu gösterir,yoksa 4 Kör der.
c. Cevapçının 4 Pik, 5 trefl, 5 karo deklareleri bu rente 2 kaybın yoksa 6 deklare et anlamı taşır.
d. 4 Karo açışı Kapalı 8 Kart Pik  ya da Pik  ası olmayıp başka renkte 1 ası olan el tarif eder.
e. Cevapçının  4 Kör  cevabı açıdan elini tarif etmesini ister. Açan Pik  ası olmayıp başka ası varsa onu gösterir,yoksa 4 Pik  der.
f. Cevapçının, 5 trefl, 5 karo ve 5 kör deklareleri bu rente 2 kaybın yoksa 6 deklare et anlamı taşır.

4 Kör - 4 Pik üzerine konuşmalarımız ve anlamları:
4 Sanzatu Blackwood keyKart Sorusudur.

Açışlarımıza Rakip müdahalesi üzerine konuşmalarımız ve anlamları:
a. 1 Majör açışımıza rakip kontr attığında cevaplarımız değişmiyor.
b. 2 majör cevabımız en zayıf deklare olup üçlü tutuş 5-7 puan gösterir.
c. 1 Sanzatu cevabımız 2 Trefle transfer olup ortağın  2 trefl demesinden sonra 2 Majörümüz üçlü tutuş ve 8-10 puan gösterir.

Rakip renk açışlarına renk girişlerimiz ve anlamları:
Rakip renk açışlarına 1 renk ile müdahale ederken Renk kalitesi ( Suit Quality )kontrolü yapıyoruz. Hangi seviyede  müdahale ediyorsak girdiğimiz renk + onlu dahil onör sayısı girdiğimiz seviyede olmalıdır.

Rakip renk Açışlarına 1 Sanzatu girişimiz ve anlamları:
Rakip 1 renk ile oyun açtığında Raptor Konvansiyonu kullanıyoruz.
Rakip 1 Majör renk açıp gelen 1 Sanzatu cevabı üzerine Wasilevski Konvansiyonu kullanıyoruz.

Rakip açışlarına cue- bidlerimiz ve anlamları:
Rakip Renk açışlarına GESTHEM Konvansiyonu kullanıyoruz.

Rakip Sanzatu Açışlarına konuşmalarımız ve anlamları:
a. Rakip Sanzatu açışlarına birinciden Multy Landy Konvansiyonu kullanıyoruz.
b. Rakip Sanzatu açışlarına dördüncüden Landy konvansiyonu kullanıyoruz.
zaferulusakarya’ya teşekkürler.

Hiç yorum yok: