4 Mart 2011 Cuma

Goldway Splinter

Chopin - Nocturne Op. 27 No. 2 (Rubinstein)
*****
Size sıradan biriymişsiniz gibi davranan hiç kimseyi sevmeyin.
Oscar Wilde
*****
İKİ YOLDAN BİRİ
Yazarı bilinmeyen töre metinlerinden birine göre, her insan yaşamdaki iki yoldan birini seçebilir.
İnşa etmek ya da toprağı ekmek.

İnşa etmeyi seçenlerin işi yıllarca sürebilir ama günün birinde yaptıkları inşaat biter.

O zaman kendilerini kendi ördükleri duvarların içinde hapsettiklerini görürler. İnşaat durunca yaşam anlamını yitirir.

Diğerleri ise toprağı ekerler. Fırtınalara, mevsimlerin getirdiği bütün koşullara göğüs gererler ve hemen hemen hiç dinlenmezler. Ama yapının tersine, bahçenin gelişip büyümesi hiç bitmez. Bahçe bahçıvanın sürekli ilgisini, dikkatini, bakımını gerektirirken bir yandan da yaşamını büyük bir serüvene dönüştürür.

Bahçıvanlar her zaman birbirlerini tanırlar; çünkü her bitkinin tarihçesinde bütün Dünya'nın gelişiminin yattığını bilirler.
BRİDA PAULO COELHO - denizce
*****
GOLDWAY SPLİNTER

Goldway Stili Splinter Deklarasyonları
Patricia Anderson

Bergen dahil deklarasyon sistemlerinin çoğunda 9-15 ya da daha fazla puan gösteren tek tip splinter deklarasyonu vardır. Goldway bu problemi önce puan aralığını göstererek çözmüştür. Dekleran eğer şlemle ilgileniyorsa daha sonra kısalığın hangi renkte olduğunu öğrenebilir.
* Üç seviyesinde diğer majör,  1 Pik- 3 Kör -3 Pik, 4+ koz tutuşu, 10-12 onör puanı, bilinmeyen bir renk gösterir.
* 3Nt,  1 Kör-3Nt ya da 1 Pik- 3NT aynı yapıdaki eller, 13-15 onör puanı.
Eğer oyun açanın şilem ilgisi yoksa 4 majör deklare ederek sign off yapar. Şilem ilgisi varsa ilk basamağı deklare ederek splinter rölesi yapar ve cevapçıdan kısalığını göstermesini ister. Bu noktada Goldway Splinter Rölesinin konsepti ve çalışması şöyledir:
Oyun açan                    Cevapçı
1 Kör                               3Pik (1)
3NT (2)
(1) 3Pik, en az 4’lü kör desteği, 10-12 onör puanı, belirsiz bir renkte kısalık
(2) 3NT cevapçının şilem ilgisini gösterir. Kısalığın hangi renkten olduğunu göstermesini ister.
Cevapçının kısalığını gösterebilmesi için iki yol vardır.
Birinci ve hatırlanması kolay yol kısa rengin kendisini deklare etmektir.
 Goldway Kodlanmış Cevap Basamakları bütün röle ve cevaplarında kullanılmaktadır.Bu basamaklar; dengeli(eğer mümkünse), küçük renk, orta renk, büyük renk şeklindedir.
Goldway daima bu dengeli, küçük, orta, büyük kodlamasını kullanır.
Küçük renk = trefl ya da söylenmemiş en küçük renk (eğer trefl söylenmişse)
Basamaklı cevap sistemi  mümkün olan her yerde kullanılır.
Bu metot rakiplere daha az bilgi vermektedir. Özellikle şilemle ilgilenmediğiniz zayıf ellerle tekimizi belli etmeden zon oynayabilmekteyiz .Bu sistemin bir diğer avantajı da daha dar bir puan aralığı içinde ortağımıza puanımızı söyleyebilmemizdir.
Jacoby 2 NT ve Goldway stilini karşılaştıralım:
Jacoby stilinde cevapçı mümkün olduğunca çabuk kısalığını göstermektedir. Bazen 9 onör puanı bazen de 21 e varan onör puanı olabilmektedir.
Goldway 3 trefl cevabıyla (Goldway in Jacoby 2 NT ye eşdeğer cevabı) oyun açan hızlı bir biçimde elini limitlemektedir. 3 puanlık bir bantta elini limitlemekte ve olası teklerini söyleyebilmektedir. Eğer cevapçı gelen limitasyondan sonra şilemle ilgileniyorsa tekrar oyun açanın varsa tekini adıyla öğrenebilmektedir. Bu deklarasyon sistemi Jacoby 2 NT den çok daha fazla kesinlike tanımlanmıştır.
Goldway cevapları ve dağılım sorusunda ilk cevap dengeli el cevabıdır. (eğer mümkünse) Bu cevap dağılımın ne ya da tekin var mı sorusun verilecek cevapların ilk basamağıdır. İzleyen basamaklar alışık olduğumuz küçük orta büyük rengim tek cevapları için kullanılır.

3 Trefl , Goldway dengeli game force yükseltme 4+ destek ve13+onör puanı dengeli el ya da dengesiz kuvvetli eller. Bu deklare kaptanlığı cevapçıya vermektedir. Singleton rua ya da As ile splinter deklaresi yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Aksine bu sigleton onörü doubleton olarak kabul ederek deklare vermenizi öneririz.
 Paul Soloway ve Bobby Goldman ; Jacoby 2 NT nin çözümünü, forcing yükseltmeyi az kullanılan 3 treflin  içine koyarak bulmuşlar ve böylece 2NT  daha önemli olan, natural dengeli cevap olarak serbestleşmiştir.
Natural 2NT cevabı Goldway de 1kör ve 1pik açışına 2 NT cevabı dengeli 13-15 onör puanlık el (ya da 18 ve üstü) ve 2 li destek vaad eder. Belki 3 lü desteklerde bu konuşma yapılabilir.

Goldway 3 Trefl – Dengeli Zon Forcing Yükseltme
Majör açışına 3 trefl diyebilmek için:
13 + kullanışlı destek puanı
Mümkün olduğunca dengeli bir el; void ya da küçük singleton olmamalı
4 lü ya da  daha fazla koz desteği (Yanda kuvvetli 5 li ya da 6 lı bir renk ile öncelikle o rengi göstermek daha iyidir.)
Bu kabul edilebilir genel kuralların yanında;  aşağıdaki durumlarda da 3trefldiyebiliriz..
AKQ dan herhangi ikisiyle başlayan 3 lü destekler ve dengeli el ; yada tek  as ya da rua içeren zon forcingi yapacak eller. Ortağımız sıklıkla bunlar sayesinde kağıt kaçabilmektedir.
4 + destekle dengesiz eller. 15 önör puanından fazla olan ve kuvvetli yan rengi olmayan eller. Cevapçı bu tip çok güçlü, dengesiz ellerle yeterli bir deklaresi olmadığı zaman 3 trefl deklaresini kullanarak oyun açandan elini tarif etmesini isteyebilir.
Cevapçı 3 trefl deklaresini kullandığı zaman deklarasyonun kontrolünü eline alarak kaptan olmuştur. Cevapçı kaptan olarak oyun açandan elini detaylarıyla ve puan limitleriyle tarif etmesini ister. Cevapçı splinter konuşması yaptığı zaman kaptanlığı oyun açana vermekte ve elini detaylarıyla tarif etmektedir.
Herhangi bir elin mümkün olduğunca çabuk bir şekilde limite edilmesi oldukça arzu edilen bir şeydir. Böylece diğer partner hızlı bir şekilde zon yada şilem potansiyelini değerlendirebilir. Kaptanlık zon denemesinde veya şlem denemesinde diğer partnere geçebilir ancak partnerlik her zaman kimin elini limite ettiğine ve kimin kaptan olduğuna dikkat etmelidir.
3 Trefl cevabından sonra oyun açanın rebidleri
Cevapçı 3 trefl  zon forcing yükseltmesini kullanınca oyun açan son derece basit ve öğrenmesi kolay olan Jacoby stili rebidleri kullanabilir.
Açıcı             Cevapçı
1kör/pik         3trefl
?

4 seviyesinde koz;  minumum dengeli el (11-13 onör puanı)
3 NT orta dengeli el (14-16 onör puanı)
3 seviyesinde koz kuvvetli dengeli el ( 17+ onör puanı)
3 karo, 3 diğer major, ya da 4 trefl  söylenen renkte kısalık gösterir.
4 karo  ve 4 kör  (koz pik ise)  ikinci 5 li rengi gösterir. Bazen splinterden daha kullanışlı olabilir.
Cevapçının rebidlerinden sonra deklarasyon genel çerçeve içerisinde ilerler. Goldway 3trefl cevabının basit şekli bu. Size ileri rebidleride öneriyoruz.
Goldway ile, kuvvetli dengeli elleri 2 NT den uzaklaştırıp 3 treflin  içine koyduğumuz için natürel 2 Nt cevabını daha çok seveceğinizi  düşünüyoruz.
Goldway 3 Trefl cevabına oyun açanın basitleştirilmiş rebidleri:
* 1Kör/pik açışı ve 3 trefl cevabına  basitleştirilmiş metot,

Rebid                    Puan            Açıklama
4Kör/pik               11-13             Dengeli, minumum 3 trefl cevabına  signoff
3NT                       14-16            Dengeli orta güç
3Kör/pik               17+                Dengeli, kuvvetli
3Karo                   11-21             Karoda kısalık
3Karo majör        11-21              Diğer majörde kısalık
4Trefl                    11-21             2. Beşli renk karo
4 diğer majör       11-21             2. Beşli diğer  majör
Goldway Bergen’den yapılanmış ve daha kesin olarak tanımlanmış ve majör açışlarına kullanılan non forsing  yükseltmeleri de önermektedir.

“albabridge.net” Kısaltıldı.

Hiç yorum yok: