3 Mart 2011 Perşembe

Sayısal Kurallar

 
KORUNMASI GEREKEN

Korunması gereken
dünyaya açılan pencerem değil
fakat rüzgârdan ve yağmurdan
tekrar yeşillenen dünyadır;
ve şarkılardır
ki makinalar ve zayıf öküzler gibi
çekerler kendilerini
o sert taşlı, pas kızılı tozlu,
kara çamurlu toprağın arkasından,
nadasa yatıran
şarkılar
sonbahar ekimi gibi…


Erik Stinus (d. 1934, Danimarka) - Çeviren: İsmail Haydar Aksoy
****

SAYISAL KURALLAR
Celal Haznedaroglu

2 , 3 , 4  KURALI 
Baraj açışlarında uygulanır. Bu kuralı uygulamadan önce zon durumunuzu ve kayıp el sayınızı gözden geçirmeniz gerekir.
Her renkten A,R,D gibi onör kayıpları sayar 13 ten çıkarırız, böylece kaç el alabileceğimizi hesaplarız.  Örnek:
    :  RDxxxx           ………….A    yok.  Kayıp sayısı :  1
    :  Dxx                 …………A,R  yok.  Kayıp sayısı :  2
    :  Vx                    ………… A,R yok.  Kayıp sayısı :  2
  :  xx                    ………     A,R yok.  Kayıp sayısı :  2
                                                        TOPLAM KAYIP   =  7
 ALABİLECEĞİMİZ EL ( LÖVE ) SAYISI : 13 – 7 = 6 dır.
 Bu kuralı uygulamak isteyen oyuncu:
Zonda ve rakipleri zonda değilse alınabilecek el sayısına 2 el daha ekleyerek oyunu açabilir.
 Buna “ 2 Kuralı” diyoruz. Yukarıdaki örneğimizde 6 el alabiliyorduk. 2 daha eklersek  ( 6+2=8 ) el eder. O halde örnekteki elimizi 2 pik ile açabiliriz.
Her iki tarafın zon durumu aynı ise, yani iki tarafta zonda veya iki tarafta zonda değilse, alınabilecek el sayısına 3 el daha ekleyerek oyunu açabilir.
Buna “ 3 Kuralı” diyoruz. Yukarıdaki örneğimizde 6 el alabiliyorduk. 3 daha eklersek (6+3=9) el eder. O halde örnekteki elimizi 3 pik ile açabiliriz.
Bu kuralı uygulayan oyuncu zonda değil, rakipleri zonda ise, alınabilecek el sayısına 4 el ekleyerek oyunu açabilir.
 Buna “4 Kuralı” diyoruz. Yukarıdaki örneğimizde 6 el alabiliyorduk. 4 daha eklersek  (6+4=10) el eder. O halde örnekteki elimizi 4 pik ile açabiliriz.

 7  KURALI 
 Sanzatu (NT) oynandığında,  NT oynayan oyuncu tarafından uygulanır. Rakibin açtığı renkten NT oynayan oyuncunun Ası varsa, el almadan ne kadar bağışlayacağını gösteren kuraldır. Rakibin açış renginden elde ve yerdeki toplam kart sayısı 7 sabit sayısından çıkarılarak bağışlanacak tur miktarı bulunur. Mr. Gerald Fox tarafından ortaya konmuştur.
 Örnek:   1.   Kontrat sahibinin elinde : Axxx  ve yerde : xx  kartları olsun. Şu durumda elde ve yerde toplam 6 kart var. 7-6= 1 olduğu için 1 tur bağışlanabilir. 2. turda alır
 Örnek:   2.   Nt’yi oynayanın elinde : Axx ve yerde : xx kartları olsun.  Bu durumda elde ve yerde toplam 5 kart var. 7-5=2 olduğundan 2 tur bağışlayabilir.  3. turda alır.

8 KURALI A.
 1 NT açan oyuncunun (1.oyuncu) solundaki oyuncu (2.oyuncu) iki renkli eliyle 1 NT’ye müdahale edip etmeme  ( DONT, Cappalletti, Brozel, Landy, Suction, vb. konvansiyonlarından birini oynuyorsa ) kararını bu kurala göre verir. 8 kuralında “Kayıp Eller Kuralı” ve el dağılımı çok önemlidir. Formül :
            
iki uzun rengin kart sayısı – Toplam kayıp el sayısı > 2 (büyük veya eşit 2)                                                                                                                                                                    
 ise, az bir puanla (6 gibi) ve 5-4 dağılımla da konuşabiliriz.  Fark 2’ den küçük ise pas geçmeliyiz. Bu kural Mel Calchamiro tarafından ileri sürülmüştür.
           
Örnek : 1.  El dağılımının  ( : DVx,  : ADxxx,  : Rx,  : Vxx dir. ) şeklinde olduğunu varsayalım.Toplam 13 onör puanımız var.En uzun iki renkteki kart toplamı    5+3=8 dir. Toplam kayıp el sayısı : Pik’te A,R (2) , Kör’de R (1),Karo’da A (1) ve Trefl’de A,R,D (3) tanedir. Kayıpların toplamı = 2+1+1+3= 7 dir. Bu verileri formülde yerlerine yazdığımızda 8-7=1<2 farkın 1 olduğu görülür. Fark 2’den küçüktür. O halde bu formüle göre 13 onör puanına karşın bu el pas geçmeli ve defans eli olarak değerlendirmelidir.
Örnek : 2.  El dağılımının  ( : x ,  : Vx ,   :  DV10xx ,  :  DV10xx) şeklinde olduğunu varsayalım. Toplam 7 onör puanımız var. En uzun iki renkteki kart toplamı 5+5=10 dur. Toplam kayıp el sayısı : Pik’te A (1), Kör’de A,R (2), Karo’da A,R (2), Trefl’de A,R (2) tanedir. Kayıpların toplamı = 1+2+2+2=7 dir. Bu verileri formülde yerlerine yazdığımızda 10-7=3>2 farkın 3 olduğu görülür. Fark 2’den büyüktür. Bu durumda 7 onör puanı olmasına karşın bu el konuşmalı ve oynadığı konvansiyona uygun olarak 1NT’ye müdahale etmelidir.

8 KURALI  B.
  Baraj açışlarında renk kalitesi göz önünde bulundurularak el değerlendirilir.
Renk kalitesinin hesabı (SQ): Renkteki kart sayısı ile karttaki onörlerin sayısının toplamı 8 veya 8 den büyük olmalıdır. V’ den büyük onör yoksa V sayılmaz. Ancak V’den büyük onör olduğunda V de onör olarak sayılıp kart sayısına eklenir.  Formül:


SQ= Kart sayısı + Onör sayısı > 8


 Bu formüle göre:
Kart sayısı ile onör sayısının toplamı 8 ise 2 seviyesinde açılır.
Kart sayısı ile onör sayısının toplamı 9 ise 3 seviyesinde açılır.
Örnek: 1.   V10xxxxx renginin kalitesi (SQ)=Kart sayısı (7)+ Onör sayısı(0)= 7<8 V’den büyük onör olmadığından V sayılmadı.  Renk kalitesi 7 dir. Kaliteli renk sayılmaz. Bu eli 2 seviyesinde açmak hata olur. Doğrusu pas geçmektir. Ancak ortak sizi konuşturmak isterse konuşursunuz.
Örnek: 2.   ADxxxx  renginin kalitesi (SQ)= Kart sayısı/6)+ Onör sayısı(2)= 8 olduğu için kaliteli renk sayılır. Bu el 2 seviyesinde açar.
Örnek:3.   RVxxxxx renginin kalitesi (SQ)= Kart sayısı (7)+ Onör sayısı (2)=9>8 dir. SQ=9 olduğundan bu el 3 seviyesinde baraj açışı yapabilir.
                                            
9  KURALI 
Konuşmaların ilk  turunda bazen de ikinci  turun başında eli iyi olan oyuncuda rakibin rengi kısa olduğunda apel konturu atarak ortağında fit bulmaya çalışır. Bu durumda ortağı ya pas geçerek konturu cezaya çevirir, ya da konuşur. Konturu cezaya çevirmenin kuralı var. Bu kural Mel Calchamiro tarafından ortaya konulmuştur.  Kural şu:


Kontrat seviyesi+ Rakibin rengindeki kart sayısı+ Rakibin rengindeki onör sayısı (10’lu dâhil)

Bu toplam 9 ya da 9’dan büyük ise, kontur atanın ortağı pas geçerek konturu cezaya çevirir. Bu Pas deklaresine tuzak pas (Trapping Pass) denir. Bu durumda kontr atan, el tuttukça koz oynar.
Toplam 9’dan küçükse,  kart dağılımına ve puanına göre elini ortağına anlatır.
 Örnek :  1 .    1. oyuncu      2. oyuncu      3. oyuncu      4. oyuncu
                                 1              2                         P                   P
 1. durumdaki oyucunun değişik el durumlarını ve bu ellere göre yapacağı konuşmaları görelim.
1.durum :16 O.P.                                                    D  e  ğ  e  r  l  e  n  d  i  r  m  e  : 
: ARVxx ,  : DVx ,  : x  ,  : AVxx  ;  ( Dbl ), savunmaya uygun ve konuşulmamış renklere destek var.
2.durum : 14 O.P.
: AR10,9x  ,   : x  ,  : xx  ,  : ADVxx ;  (Dbl), ortak 2 veya 3 derse sorun yok. 2 derse 3  deklare edilir.
3.durum : 12 O.P.
: AR10xx  ,  : DV10x ,  : Dxx  ,  : x ;  (Pas), rakibin rengi 3 tane, diğer renklerde iyi artı değerler yok.
4.durum : 11 O.P.
: ARxxxx , : DVx , : ---  , :V,10,9x ;    (2)

 Örnek :  2.      1. oyuncu      2. oyuncu      3. oyuncu      4. oyuncu
                                   Pas              Pas                  1                 2
                                   Pas              Pas                 Dbl                Pas
                                   ?
                                           
1. durumdaki oyuncunun değişik el durumlarını ve bu ellere göre yapacağı konuşmalar:
1.durum : 10 O.P.                                                     D e ğ e r l e n d i r m e :
: 10,9,8,  : x  ,  : AVxx  ,  : RD10,9x ; ( Pas ),  Seviye (2) + Kart sayısı (5) + Onör sayısı (3) > 9  Pas geçip konturu cezaya çevirmemiz 9 kuralına uygun.
2.durum : 8 O.P.
: Vxx  ,  : xx  ,  : DVxx  ,  : RVxx  ….  ;  ( 2 ), elimiz 9 kuralına uygun değil. Deklare edecek 5’li, 6’lı rengimiz yok. Zorunlu koza dönüş. Bu deklare ortağın rengini destekliyor anlamı taşımaz.
3.durum : 5 O.P.
: Dx  ,  : xx  ,  : DVxxxxxx  ,  : x  …..     ;   ( 3 ) El çok zayıf, 9 kuralına uygun değil. Ortağın konturunun korunması gerek.

11   KURALI 
 NT oynayanlara karşı savunma yapan takımın uyguladığı bir kuraldır. NT oyununa karşı atak yapan oyuncu,  en uzun renginin 4. büyük kartını oynuyorsa, 11 sayısından oynanan kartın üzerindeki sayı çıkarılır.  Elde edilen fark, diğer 3 eldeki atak yapılan karttan büyük kartların sayısını verir. Yerdeki ve elinizdeki büyük kartlara bakarak oynamakta olan rakibin elindeki büyük kart sayısını bulunur.  Örnek : Ortağın elinde bir renkten RV10864   olduğunu varsayalım. Ortak 8’liyi oynadı. 11-8=3 yani ortağın dışındaki 3 kişinin elinde 8’liden büyük 3 kart var. Yerde A2 sizde  D73 olduğunu var sayarsak oynamakta olan oyuncunun elinde 8’liden büyük 1 kart var. Bu 11 sayısı, 15 sabit sayısından 4 çıkarılarak (oyuncu 4.büyük kartı çıktığı için) bulunur. Eğer ortağınızla anlaşır da 3. kart oynarsanız bu kez 15-3=12 kuralı, 5. kartı çıkarsanız 15-5=10 kuralı olur ve aynı hesapla diğer 3 kişinin ellerindeki oynanan karttan büyük kartların toplam sayısı bulunur.
Bu kural 1890 yılında Foster tarafından ortaya konmuştur.

13   KURALI 
 İki renkli ellerde kuvvetli 2 açışı için kullanılan bir yöntemdir. Dorothy Martin tarafından ortaya konulmuştur. Puanımız 23’ten az ise elimizi nasıl anlatalım; elimizin gücünü ve dağılımını nasıl yansıtalım; bir renkle açıp daha sonra diğer rengi mi deklare edelim? Ortak zayıfsa daha ilk deklarede pas geçebilir. Bu konuda tereddütlerimiz olduğunda kullanılan bir yöntemdir.
Yöntem şu:
a)Defans elinizi toplayınız. Bu terimi DET ile gösterelim.
Defans El Toplamı şöyle hesaplanır : A=1,  AR=2,  RD=1,  Rx= ½,  DVx= ½,
b)Bu toplamı 2 ile çarpılır:  2 x DET
c)3’ten fazla uzunluktaki her renkten 3 kartın dışında kalan kart sayılarını toplanır. Bu ifadeyi Uzun Kartların Toplamı anlamına geldiği için UKT ile gösterelim.
d)Bu toplamı daha önce hesapladığımız çarpıma ekleyelim.
Sonuç : 13 veya 13’ten büyükse 2 ile açabiliriz.
Formülü derli toplu yazalım. 13 kuralını da 13K şeklinde belirtirsek formül daha düzenli hale gelir.

13K :  2 x DET  + UKT >  13
Örnek 1. Elimizdeki 13 kart dağılımının şöyle olduğunu varsayalım.
: RDVxx ,  : --,   : ARD10xxx,  : A   ;  Toplam Onör Puanı = 19
Defans El Toplamı : DET = [ (RD)=1] + [ (ARD)=3] + [ (A)=1] = 5
3’ten fazla olan uzun kartların toplamı UKT= 2 pik + 4 karo = 6
Verileri formülde yerlerine yazarak sonuca göre nasıl açacağımıza karar verelim.
13K : (2 x 5 ) + 6 = 16 > 13 olduğundan 2 ile açmalıyız.
Örnek 2 .  Elimizdeki13 kart dağılımının şöyle olduğunu varsayalım.
: RDV,      : xx,     :  AR10xxx,   : ADx   ;   Toplam Onör Puanı = 19
DET:  [ (RD)=1] + [(AR)=2] + [ (AD)=1,5 ] = 4,5  ;  UKT:   3 Karo = 3
Verileri formülde yerlerine yazarak  sonuca göre nasıl açacağımıza karar verelim.
13K :  (2 x 4,5) + 3 =  12 < 13 olduğundan 1 ile açmamız gerekir.

15  KURALI 
 Bir oyunda 3 pastan sonra 4. pozisyonda oturan oyuncunun açış için yeterli puanı yok. Açsın mı, açmasın mı? Karar verebilmesi için Max Hardy ve Marty Bergen tarafından geliştirilerek  Don Pearson’a atfen “Pearson Points diye adlandırılan bir yöntem ortaya konmuştur.
Kural şu :  Elimizdeki 13 kartın rengine ve dağılımına bakmaksızın, onör puanlarının toplamına pik rengindeki kartların sayısı eklenir. Toplam 15 veya 15’ten büyükse kart sayısı en uzun renkle açılabilir.
Pik rengindeki kartlara önem verilmesindeki amaç piki kontrol altında tutmaktır. Buradaki mantık rakiplerin üste konuşmaya cesaret edemeyecekleri, etseler bile zararlı çıkacakları varsayımına dayanıyor.
 Örnek : : RD10,8  ;    : D10,9   ;   : V10x   ;   : DV10   ;   11 Onör Puanı Pik rengindeki kart sayısı : 4 . Şimdi verileri formülde yerlerine yazarak sonuca bakalım.
Formül : Toplam Onör Puanı (HCP= 11) + Pik rengindeki kart sayısı (4) = 15 olduğuna göre, elimizdeki dağılımda en uzun renk pik olduğundan 1 ile açılış yapılabilir. Ancak tekrar söyleyelim. Bu kuralın uygulanmasında olmazsa olmaz koşul : Pas – Pas – Pas – 4. oyuncu

 16   KURALI 
 1 NT açan oyuncunun cevapçısı tarafından uygulanan bir kuraldır. Cevapçı elindeki toplam onör puanına 7’liden büyük marka sayısını ekler. Sonuç 16 veya 16’dan büyükse 3NT deklare ederek zon ilan eder.
 Örnek : Cevapçının el dağılımı  : DV7  ;   : R10,4  ;  : V10,9,2  ;  : D7,5 şeklinde olsun.
                 Toplam Onör Puanı = 9 ; 
                 7’den büyük marka sayısı:[(DV)=2 ]+[(R10)=2 ]+[(V10,9)=3]+[(D)=1]=8
                 Genel toplam : 9 + 8 = 17  , ne transfer edecek ne de stayman yapacak sayıda majörümüz yok. Bu kurala göre 3NT deklaresiyle konuşmayı noktalayabiliriz.

17 KURALI 
 Amerika Kontrat Briç Liginde uygulanan bir kuraldır. Zeke Grabour tarafından zayıf 2 açışlar için ortaya atılmıştır. Zayıf 2 açışı yapan oyuncunun ortağı elindeki onör puanlarına açış rengindeki kart sayıları eklendiğinde en az 17 oluyorsa zon ilan eder.
 NOT: Bu kuralın uygulanması için,   ortağınızın açtığı renk sayısının sizde en az ikili olması gerekir.
Örnek : 1 .                                                            Örnek : 2 .
Açan      cevapçı      cevapçının eli                    açan      cevapçı      cevapçının el
  2  ….     4   …..         : Dxx                                2   ….   4   ….   : RVx
                                       : ADxx                                                            : V10x
                                         : Rx                                                                : AV10x
                                    : RDxx                                                        + : RVx
                                    O.P = 16                                                            O.P = 17
           3tane pik + 16 OP =  19                                 3tane kör + 14 OP = 17

18   KURALI 
1 majör açanın ortağı 2 seviyesinde destek verdiği zaman uygulanan bir kuraldır.
               Örnek :  açan     cevapçı
                              1  ….   2
                              2NT  …… cevapçının fit vermesi üzerine açan elindeki kayıpları   sayar. 6 kayıp varsa 2NT der.  Bu 2NT cevabı üzerine cevapçı 18 sabit sayısından ortağının 6 kaybı ile kendi kayıplarını çıkarır. Fark 4 ise zon ilan eder. Fark 3 ise majörü 3 seviyesinde deklare eder.
                                                                                              
20   KURALI 
Bu kuralı ortaya koyan  Marty  Bergen , kuralın uygulanması için koşullar da getirmiştir.
Koşullar :
Oturuş pozisyonunda 1. veya 2. oyuncu olmanız gerekiyor. 3. ve 4. oturuş pozisyonunda olanlara tavsiye edilmiyor.
Eliniz açış sınırı olan 12 OP’nından az olmalı.
En az iki adet çeker (hemen alıcı) kartınız olmalı.Bu kurala uyan 1 veya 1,5 hemen alıcı kartlarla da açabilirsiniz.
Hiçbir renkte toplam iki karttan fazla alıcı güçte eliniz olmamalı.
Alıcı kartlar iki uzun  renkte olmalıdır.
Bu koşulları taşıyan elinizdeki onörlerin toplamı ile en uzun iki renkteki kartların toplamı en az 20 ya da 20’den fazla ise oyunu açabilirsiniz.
Yukardaki koşullara ve kurala baktığımızda bu kuralın 2 renkli elleri ilgilendirdiği görülür.
 Örnek : 1 .  : AVxxxx, : RDxxx, : x, : x
                                  OP= 10, en uzun iki renkteki kartları toplam sayısı = 11 
 Her iki verinin toplamı : 10+11=21 olduğu için kurala göre 1 ile oyunu açabiliriz.Daha sonra deklarenin gelişimine göre elimizi ortağımıza anlatırız.
Örnek : 2 .  : Rxxxx,  : Axxxx,  : Rx,  : x
                                  OP= 10, en uzun iki renkteki kartların toplam sayısı = 10
 Her iki verinin toplamı : 20 dir. Alıcı el sayısı toplamı 2 dir. Ancak,  [(A=1)+(R=1/2)+(R=1/2)]  alıcı kartlar iki uzun renkte yer almamaktadır. Kurala göre en iyisi pas geçmektir. Deklarenin akışı içinde olanaklar dahilinde elimizi ortağımıza anlatırız.

26   KURALI 
 Mr. Harold Schogger tarafından ortaya konulmuştur. Ortağınız oyun açtığında, ortağınızın rengini güçlü destekliyorsanız 13-15 puanınız ve singltonunuz varsa bu kuralı uygulayabilirsiniz. Kuralı basitleştirmek için iki örnekle açıklayalım.
Örnek : 1 .  Açanın eli:  15 OP      Cevapçının eli: 14 OP         Açan       Cevapçı       
                                  : ARVxx  …….... : Dxxx                                 1     ……4
                                  : Vx         ……… : AR10xx                             4NT ……5 (1430)
                                   : AV10x  ………. : RDx                                   5 (D?)  5 (D var)
                                  : Vx        ………. : x                                        6

1 pik ile açan 12+ OP ve 5+ pik vaat ediyor. Cevapçı 4 trefl ile 4’lü pik tutuşu 13-15 OP ve terfl kontrolü veriyor. Açana “elin iyiyse şlem oynayalımönerisinde bulunuyor. Açan, cevapçıyı 13 OP (asgari puanı alıyor) kabul ediyor. Bu 13 OP’yi trefl dışındaki puanlarına (14OP) eklediğinde toplam (27 OP oldu) 26 oluyorsa 4NT deklaresiyle şlemi kabul ettiğini belirtir. 5 trefl deklaresiyle 1 as yanıtını alınca 5 trefl’in 1 üstü 5 karo deklaresi ile koz damın olup olmadığını soruyor. 5 kör yanıtı “dam yok” anlamındadır (5 karo’nun bir üstü) 5 pik yanıtı “dam var” anlamındadır (5 karonun iki üstü).
Örnek : 2 .      Açanın eli: 15 OP     Cevapçının eli: 14 OP        Açan       Cevapçı
                                  : ARVxx    ……..    : Dxxx                           1   …..   4
                                  : Dx            …….     :  AR10xx                     4   …...   Pas
                                  : V10x        …….     : RDx
                                  : RVx         …….      : x
1 pik ile açan oyuncuya ortağı 4 trefl deklare ederek şlem öneriyor. Oyunu açan 15 puandan trefle ait 4 puanı çıkarınca 11 puan kalıyor. Bu 11 puana ortağının 13 puanını ekleyince toplam 24 ediyor. Elleri 26 kuralına uygun olmadığından 4 pik ile oyunu bağlıyor. Şlem önerisini kabul etmiyor.        

Hiç yorum yok: