25 Haziran 2011 Cumartesi

Dağılım Puanları Hesaplama


House of The Rising Sun
*****
Herkes karşısındakinde
kendi yoksun olduğu yanları sever.
Aşkın Metafiziği – Schopenhauer
*****
Önyargılar,
cehaletin çocuklarıdır.
William Hazlitt
*****
Onlar,
siz diz çöktüğünüz için size büyük görünüyorlar. Ayağa kalkın!
Fransız Devrimi'nin sloganlarından
*****
TAŞLIK
Biraz önceydi
Serinlik verdim taşlığa

Ev içleri kadardım
Tozdum bir masada

Nedense bu dünyaya iyi gelirdim

Güzdü
Gölgesiz bir suydum

Pencereleri açsam üşür müydünüz
Biraz daha aralasam sözcükleri

Bir yerlere terin bulaştı
Lekesi kalır bilirim

Bilirim lekesi kalır ağlamanın

Bir sözdün
Parmağımdan düştün

Ben, o kâğıttaki
Makas iziyim hâlâ
Gonca Özmen
*****
DAĞILIM PUANLARI HESAPLAMA
Açılan bir elde:
şigan varsa 3 puan,
2 kart varsa  1 puan, 
tek varsa 2 puan; 
onör puanlara ilave edilir. 
Ayrıca tek renkli ellerde; rengin uzunluğu 5 kartı geçiyorsa, her geçen kart için  1 (bir ) puan  ilave edilir. 
Yine 5 karttan az olmamak şartı ile iki renkli ellere ilave olarak da yine bir puan eklenir. Bir elin onör – dağılım puanları toplamı, yukarıdaki özelliklere uygun puanların toplamıdır.
Örnek:

     ♠ARDXX               Bu el 21 onör puanlı bir el.
     X                         tek körden………………2 dağılım puanı                 
     AX                       İkili karodan……………..1   ‘’            ‘’
     ♣ARVXX               5-5 renkten……………...1   ‘’            ‘’
                                  Toplam: 25 OD(onör-dağılım) puan
    
Dağılım puan hesap edilirken 
AS dışında; R , D , V  teklerde Onör puanına dağılım puanının yarısı eklenir. Yani:
R tekse      : 3+1 = 4  OD PUAN
Dam tekse : 2+1= 3  ODP
Vale tekse : 1+1= 2   Onör dağılım puan olur.
Bunların yanında 10 9 lu markaları , rengin ARD gibi  gitmesi, elde dağılımsal güce olumlu yönde katkıda bulunurken, A D X X X gibi veya RVXXX gibi dizilişlerin de elin gücünü  arttırmadığı unutulmamalıdır. 
Ustalaşma arttıkça, elin değerini tartma becerisi de artacaktır.
“Yusuf Ziya Serifoglu”

Hiç yorum yok: