9 Eylül 2011 Cuma

Trial BidFrederic Chopin - Waltz a minör
*****
Kendisini başkalarının kurtarmasını bekleyen kişiler yalnızca kölelerdir.
Voltaire
*****
ANNE 
Bütün bir hafta, aralıksız
Annemin görüntüsü geçti gözlerimden
Kolunda ağır çamaşır sepeti
Çatı katına tırmanırken

Ve ben yaramaz, delişmen çocuk
Bağırır, tepinirdim yerimde
Bıraksın da koca sepeti
Çatıya beni taşısın diye

O, söylenmeden bana bakmadan
Çıkar sererdi çamaşırları
Göz kamaştıran aklıkta çamaşırlar
Sallanır, döner, hışırdarlardı.

Ağlamak için çok geç şimdi;
Annemi uçuşan kır saçlarıyla
Görüyorum gökyüzü sonsuzluğunda
Göğün suyuna katarken çivitini...
Attila Jozsef
Çeviri: Ataol Behramoğlu

*****
TRİAL BİD
Majör açışına fit belirten konuşmalardandır.
Cevapçının basit desteği üzerine açan, 6 kayıplı eli ile uzun ya dakısa rengini belirterek cevapçıdan ek bilgi ister.

Elinde kısalığı varsa, cevapçının basit desteği üzerine bir üst deklare ile kısalık konuşması yapmak istediğini belirtir. Cevapçı hemen bir üstü ile kısanın ne olduğunu sorar.

açan        cevapçı
1kör         2kör   açış majörüne 3’lü fit 7/8-10 puan
2pik                    açan bir üst deklare ile kısalık konuşması istediğini belirtmiştir.
                 2Nt   kısa renk nedir? (bir üst deklare ile)
3minör               bu minör kısa
3kör                   pik kısa

1pik           2pik     açış majörüne 3’lü fit 7/8-10 puan
2Nt                        açan bir üst deklare ile kısalık istediğini belirtmiştir.
                  3trefl   kısa renk nedir? (bir üst deklare ile)
3karo,kör              bu renk kısa
3pik                      trefli (soru rengi) kısa

Cevapçı, açandaki kısa renkten puan taşıyıp taşımadığına bakarak sekansı yönlendirecektir.

 Açan elindeki 4+ kartlı ikinci bir renkten yardım isterken, o renk minör iken 3’lü seviyede deklare ederken, kör açışlarında yardım istenen renk pik iken 2♠ ile değil 2Nt ile pikten yardım istenir.

 açan           cevapçı
1kör             2kör   açış majörüne 3’lü fit 7/8-10 puan
2Nt               Pikten yardımı olup olmadığını sorar.
3minör         açan; 6 kayıplı eli olduğunu belirterek söylenen renkte yardımı olup olmadığını cevapçıdan soruyor.
                    3kör     cevapçı , söylenen renkte yardımı olmadığını söylüyor.     
                    4kör     cevapçı, söylenen renkte yardımı olduğunu söylüyor. (as ya da Rua’dan biri var ya da renk xx kartlıdır.)

 açan                  cevapçı
1pik                    2pik     açış majörüne 3’lü fit 7/8-10 puan
3trefl,karo,kör açan; 6 kayıplı eli olduğunu belirterek söylenen renkten 2 den Fazla kayıp olup olmadığını sormaktadır.
“mehmetbulbul.biz.tr”

Hiç yorum yok: