14 Eylül 2011 Çarşamba

Wolff Stop

                                                                                                                  flickr

Summertime (Gershwin) - The Pianos of Cha'n
*****
Erdem uzaklarda, ta uzaklardadır.
Hesiodos
*****
GİTMEKLE KALMAK ARASINDA
Gitmekle kalmak arasında kıpırdayan gün,
katı bir saydamlık kalıbı.

Hepsi görünüyor ve hiçbiri anlaşılamıyor,
ufuk dokunulamayacak bir yakınlık.

Masada kağıtlar, bir kitap, bir vazo:
nesneler dinlenmekte adlarının gölgesinde.

Damarlarımdaki kan giderek daha ağır yükseliyor
ve yineliyor inatçı hecesini şakaklarımda.

Işık kayıtsızca biçimini bozmakta
donuk duvarın, tarihi olmayan bir zaman.

Öğle sonrasının yayılışı, şimdiden bir körfez
usul dalgalanışı sarsmakta dünyayı

Ne uykudayız, ne de uyanık:
biziz, başka bir şey değil işte.

An ayrılmakta kendi kendinden
ve duraksamaların oluşturduğu geçite dönüşmekte.
Octavio Paz
çeviri: Ali Cengizkan
*****
WOLFF  STOP
Amerikalı ünlü oyuncu (Dünya şampiyonu ve Bermuda Bowl kupasına kazanan Amerikan Milli takımının yıllarca değişmez oyuncusu, yazar ve teoriysen)   Bobby Wolff  tarafından geliştirilmiş olan aşağıdaki küçük konvansiyon, açıcının  18-19 puan gösterdiği 2nci tur deklaresinden sonra cevapçının deklareyi 3 seviyesinde STOP ettirmesine yarayan bir uygulamadır.
açıcı             cevapçı              anlamı
1 C                1 D/H/S                   
2 NT                                        18-19 P

1 D                1 H/1S
2 NT                                         18-19 P

1 H                1 S/1 NT       
2 NT                                          18-19 P

1 S                 1 NT
2 NT                                          18-19 P

CEVAPLAR
1. Cevapçı 3  diyerek açıcıdan,  eğer cevap renginde 3’lü desteğe sahipse, rengini desteklemesini ister.  Eğer açıcı cevap renginde 3’lü desteğe sahip değilse 3 KARO deklare eder. Burada cevapçının 3 TREFL deklaresi konvansiyonel olup zayıf ve rengin en az 5’li olduğu bir el ifade etmektedir.  Cevapçının destek gelmediği durum olan 3 KARO deklaresine verdiği her cevap zayıflık ifade ederek cevapçının pas geçmesini ister.
2. Cevapçı, açıcının kendisini desteklemesi durumunda da pas geçerek deklareyi durdurabilir ya da herhangi bir renkle ya da açıcının rengine destek göstererek deklareyi açık tutabilir.
3. Bu gelişmelerden sonra eğer mümkün olursa  açıcının  3 NT deklaresi  TREFL renginden şlem denemesi olarak algılanır.
“antalyabriç”

Hiç yorum yok: