25 Kasım 2011 Cuma

Ceza Konturları

                                                                                                                             flickr
abel korzeniowski - And Just Like That
*****
Bir kişiyi aşağı çekmeye çalışırsanız, onun tuttukları, bir parçanız olabilir ve ağırlık verir.
Diğerlerini aşağıya çekerek yükselmeye çalışmayınız.
Marian Anderson
***** 
TOROS DAĞLARI
Neyi yeğleyeyim, bilmiyorum;
Seni mi, sevgilim, Toros Dağlarına,
Toros Dağlarını mı güllere

O kadar güzel ki Toros Dağları;
Gülleri o kadar al, o kadar kokulu ki !
İşte seni tam o kadar seviyorum.
Henrik Nordbrandt
Çeviren : Murat Alpar
*****
CEZA KONTURLARI İÇİN İLKELER
1.Natürel bir sanzatu deklaresine kontur atarsak (DONT hariç)
Ortak   Rakip    Biz
1x         1NT       Kontr …  Ceza

Rakip  Biz
1NT     Kontr … Ceza değil, tek renkli el

2.Birimiz daha önce natürel olarak sansatu söylemişsek (Lebensohl hariç)
Ortak      Rakip     Biz      Rakip
1 Karo     Pas        1NT     2x
Kontr … Ceza

Ortak     Rakip   Biz     Rakip
1Karo     1Kör    1NT    2Kör
Pas          Pas      Kontr …Ceza

Ortak   Rakip    Biz
1NT       2x         Kontr Ceza değil

 
Ortak      Rakip   Biz    Rakip
1Karo      Pas       2NT    3x
Kontr… Ceza

3.Daha önce birimiz ceza kontru atmışsak ya da konuş kontrunu cezaya çevirmek için pas geçmişsek
Rakip      Biz        Rakip   Ortak
1Trefl     Kontr    Pas        Pas  (Cezaya çeviriyor)
1Kör       Kontr …Ceza

4.Birimiz daha önce puan gösteren kontr ya da sürkontr atmışsak
Ortak      Rakip     Biz          Rakip
1Trefl      Kontr    Sürkntr    Pas
Pas          1Kör      Kontr…  Ceza

Ortak      Rakip      Biz             Rakip
1Pik         Kontr     Sürkntr     2Trefl
Kontr …Ceza

 
Rakip     Biz       Rakip   Ortak
1Trefl    Kontr   1Kör     Kontr…  Ceza

Rakip      Biz         Rakip    Ortak
1Trefl     Kontr    2Trefl    Kontr…  Ceza değil, majörlerden seç.

5.Birimiz pre-emptif konuşmuşsak
Rakip    Biz      Rakip    Ortak
1Trefl   2Kör   3Trefl    Kontr … Ceza

 
Biz           Rakip     Ortak
3Trefl      3Pik       Kontr …  Ceza

Biz           Rakip       Ortak   Rakip
1Trefl      Pas           2Kör     2Pik
Kontr… Ceza

Biz      Rakip    Ortak   Rakip
1Kör   Pas        3Kör    3Pik
Kontr… Ceza

6.Daha önce artifisyel bir konuşmaya birimiz atak gösteren bir kontur atmışsak
7.Konuşulmamış renk kalmamışsa
8. Konuşmaların sonuna doğru atılırsa
9.Kontr atanın ortağı elinin dağılımını ve gücünü tam olarak açıklamışsa; atılan KONTR CEZADIR.
“Ergun Korkut, Ustalaşma Yolunda"

Hiç yorum yok: