12 Aralık 2011 Pazartesi

Konuşmaların Gözden Geçirilmesi ve Açıklanması Yasa 20YASA20 KONUŞMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE AÇIKLANMASI                                                              
A.         Açıkça Anlaşılamayan Konuşma
Bir oyuncu hangi konuşmanın yapıldığı ile ilgili tereddütte ise hemen açıklık getirilmesini talep edebilir.
B.        Artırım Süreci Sırasında Konuşmaların Gözden Geçirilmesi
Artırım süreci sırasında, bir oyuncu konuşma sırası kendisine geldiğinde, yasa gereği pas geçmesi gereken oyunculardan değil ise önceki tüm konuşmaların tekrarlanmasını isteme hakkına sahiptir. Talebe cevap verirken alertler de yinelemeye dahil edilmelidir. Bir oyuncu daha önceki konuşmalar ile ilgili kısmi tekrar yapılmasını talep edemez ve tamamlanmadan önce tekrarı yarıda kesemez. 
C.        Sonuncu Pastan Sonra Gözden Geçirme
1.         Sonuncu pastan sonra her defans oyuncusu, atağın kendisinde olup olmadığını sorma hakkına sahiptir (bkz. Yasa 47E ve Yasa 41).
2.         Dekleran veya her defans oyuncusu, oynama sırası kendisine ilk geldiğinde, önceki tüm konuşmaların tekrarlanmasını isteyebilir (bkz. Yasa 41B ve Yasa 41C). B maddesinde olduğu gibi oyuncu daha önceki konuşmalar ile ilgili kısmi tekrar yapılmasını talep edemez ve tamamlanmadan önce tekrarı yarıda kesemez. 
D.        Artırımı Kim Gözden Geçirebilir
Konuşmaların tekrarlanması talebini yalnızca bir rakip yerine getirecektir.
E.        Yinelemedeki Yanlışlığın Düzeltilmesi
Tüm oyuncular, yer veya yasa gereği pas geçmesi gereken bir oyuncu da dahil, yinelemedeki5 yanlışlıkların gecikmeksizin düzeltilmesinden sorumludur (düzeltilmeyen yineleme zarara yol açarsa bkz. Yasa 12C1).
F.         Konuşmaların Açıklanması
1.         Artırım sırasında ve sonuncu pastan önce, her oyuncu, sadece konuşma sırası kendisine geldiğinde, rakiplerinin artırımlarının tam olarak açıklanmasını isteyebilir. Talepte bulunan oyuncunun gerçekten yapılmış konuşmaları, ilintili olup da yapılmamış olası konuşmaları ya da ortaklık anlaşması olan konularda seçilen eylem ile ilgili müdahaleleri öğrenme hakkı vardır. Hakemin aksi yönde bir talimatı hariç, verilen yanıtlar normal olarak söz konusu konuşmayı yapmış olan oyuncunun ortağı tarafından verilmelidir. Soruyu soran oyuncunun ortağı konuşma ya da oyun sırası kendisine gelinceye kadar destekleyici bir soru soramaz. Yasa 16 uygulanabilir ve Yetkili Federasyon yazılı açıklamalar ile ilgili yönetmelikler hazırlayabilir.
2.         Sonuncu pastan sonra ve oyun süreci boyunca, her defans oyuncusu oynama sırası kendisine geldiğinde rakip artırımının açıklanmasını isteyebilir. Elden ya da yerden oynama sırası kendisinde iken, dekleran, defans oyuncularının konuşmalarının veya kart oyunu anlaşmalarının açıklanmasını isteyebilir. Açıklamalar 1. maddede belirtildiği şekilde ve eylemi açıklanan oyuncunun ortağı tarafından verilmelidir.
3.         Yukarıda belirtilen 1. ve 2. maddeler kapsamında bir oyuncu tek bir konuşmaya ilişkin soru sorabilir ancak bu durumda Yasa 16B1 uygulanabilir.
4.         Bir oyuncunun açıklama yaptıktan sonra kendi açıklamasının yanlış ya da eksik olduğunu fark etmesi durumunda hemen hakem çağırmalıdır. Hakem Yasa 21B ya da Yasa 40B4’ü uygular.
5.      (a)          Ortağı yanlış bir açıklama vermiş olan bir oyuncu hatayı artırım sürecinde düzeltemez veya bir yanlış yapıldığını herhangi bir şekilde ima edemez. ‘Yanlış açıklama’ alert ya da açıklamanın yönetmeliklerin gerekliliklerine göre yapılmaması ya da yönetmeliklerin gerektirmediği bir alert (ya da açıklama) yapılmasını kapsamaktadır.
         (b)          Oyuncu ilk yasal fırsatta ki bu yasal fırsat;
(i)        bir defans oyuncusu için oyun sonu, ve
(ii)       dekleran ya da yer için artırmanın son pasından sonradır;
  kendi görüşüne göre ortağının açıklamasının hatalı olduğu ile ilgili rakiplerini bilgilendirerek hakem çağırmalıdır (bkz. Yasa 75).
6.         Hakemin oyuncunun rakibi tarafından kendisine verilen yanlış bilgiye dayanarak bir tavır aldığına kanaat getirmesi ve uygun olması durumunda bkz. Yasa 21 ya da Yasa 47E.
G.        Yanlış Prosedür
1.         Sadece ortağın yararına bir soru sormak uygunsuzdur.
2.         Yetkili Federasyonun izin verdiği durumlar haricinde, bir oyuncu artırım ya da oyun sürecinde kendi sistem kartı ve notlarına başvuramaz.
Dünya  Briç Federasyonu WBF

Hiç yorum yok: