18 Şubat 2013 Pazartesi

Zayıf Üç Seviyesinde Renk Açışları


Glenn Miller - In The Mood 
*****
Sanatçılarımızı desteklemezsek
hayal gücümüzü kaba gerçeğin sunağında kurban etmiş oluruz.
Sonunda hiçbir şeye inanmamaya,
değersiz düşler görmeye başlarız. 
Yann Martel
*****
Doğru söz etkili olabilir.
Ama
hiç bir söz yerinde bir susuş kadar etkili olamaz.

Mark Twain
*****
YANAN BİR BUZ PARÇASI
Hayır! Her şey yeni bir başlangıçla bitmiştir,
                                                                        Deseniz de
Ben sizin sırrınızım dilinizin altındaki
Ben sizin sırrınızım yüreğinizin derinliğindeki
Ben sizin sırrınızım utangaç sevinciniz

Siz benim sırrımsınız dilimin üstündeki
Siz benim sırrımsınız yüreğimin su kesimine vuran
 Siz benim sırrımsınız sevgime utanmayı unutturan

Ey ten! Büyülü coğrafya… yanan bir buz parçası!
                                                                          Senin aşkın.
Ne kendini ısıtırsın ne karşındakini

-ya yüreğindekini?
-ya yüreğindekini?
Tugrul Asi Balkar
*****
3 SEVİYESİNDE ZAYIF RENK AÇIŞLARI
Diğer Preemptive açışlarda olduğu gibi, burada da asıl amaç rakiplere baraj yapmak olduğundan (2-3-4) kuralı aynen geçerlidir. Açıcı oyunu 3 seviyesinde açmakla, bu renk koz olduğu takdirde aleyhte zon durumunda 7 löve, eşit zon durumunda 6 löve, lehte zon durumunda 5 löve garanti etmektedir. Cevapçı elindeki puanlara göre değil, Açıcının vaat ettiği el sayısına göre hareket etmelidir. 3 seviyesi baraj açışları rakiplerin iletişimini kesmek ve onları sıkıntıya sokmak açısından 2 seviyesi baraj açışlarından daha etkilidir.

Üç seviyesi baraj açışı için temel gereksinim 7+ kartlı bir renktir. Bu rengin yanında 4+ kartlı Majör bir renk olamaz. El nispeten kuvvetli ise yanda 5+ kartlı Minör yahut şigan bir renkte olamaz. Açıcıda iki As olamaz. Açış renginde bir As varken yanda aynı renkten bir Rua ve bir Dam bitişik olamaz. Yan renklerde en fazla bir Rua veya bir Dam olabilir. Dağılım puanı 13 ODP olamaz. Açıcının elinde en fazla 1,5 savunma lövesi olabilir.

Açıcıda daha fazla savunma lövesi olma durumunda baraj açışı yapmanın anlamı yoktur. Açıcıda savunma lövesi olmadığını düşünen Cevapçı rakiplerin batabilecek bir oyununa karşı baraj seviyesini yükselterek ortaklığı zarara sokabilir. Bu nedenle 2 veya daha fazla savunma lövesi olan oyuncu mümkünse oyunu 1 seviyesinde açmalı, aksi takdirde Pas geçmelidir.

Üçüncü pozisyonda disiplinsiz açışlar yapılabildiğinden, yukarıdaki şartlar yumuşatılabilir. Örneğin 6 kartla 3 seviyesi açış yapılabilir veya yanda 4 kartlı Majör renk bulunabilir.

Preemptive açış yapan oyuncu sorgulanmadıkça bir daha konuşamaz, yarışmaya giremez, kendi başına hareket edemez. Cevapçının açış rengini yükseltmesi oyun daveti değildir, sadece baraj seviyesini yükseltiyordur. Açıcı Pas geçmelidir.

Cevapçı yeni bir renk okursa bir tur için forsing olur ve Açıcı Pas geçemez. Cevapçı güçlüdür ve okuduğu renk kalitelidir. Açıcıda Cevapçının rengine (xxx) şeklinde üç kartlı destek veya Onörlü iki kartlı destek varsa fit vardır ve bu destek derhal bildirilmelidir. Açıcı Cevapçıya desteğini bildirirken Cevapçının rengini yükseltir veya yeni bir renk okuyabilir. Cevapçının yeni bir renk okuması hem fit bildirimi hem de okunan renkte kontrol gösterir. Bu kontrol kısalık (Singleton) olabileceği gibi (Rx) şeklinde durdurucu da olabilir. Cevapçının rengine 2 kartlı destek (xx) Onörsüz ise Açıcı en yakın NT dekleresini verir.

Cevapçının rengi Açıcıda tek kartlı ise kendi rengini tekrar eder. Açıcıda destek yoksa kendi rengini tekrar edeceğinden Cevapçının, Açıcının rengine tahammülü olması gerekir. Açıcının rengine 3 kartlı destek varsa Cevapçının çok güçlü olması gerekmez, 13 OP ile de çok kaliteli yeni bir renk gösterebilir. Cevapçı çok güçlü ise Açıcının rengine iki kart destek ile de yeni bir renk okuyabilir.

Yukarıdaki şartlar genel olup, Açış renginin Minör veya Majör olmasına göre ek özel şartlar devreye girer.
3 seviyesi Minör açışlarında asıl amaç rakibe baraj yapmak olmasına rağmen, ikinci amaç ortağa 3 NT oynatmaktır. Bu nedenle uzun rengin başında en azından As-Dam (AD) veya Rua-Dam (RD) gibi iki büyük onör olmalıdır. Aleyhte zon durumunda bunların yanında Vale (V) veya Onlu (T) gibi üçüncü bir onör bulunmalıdır. Üçüncü büyük onörün ortakta bulunması halinde 7 löve garanti edilebilecek ve diğer renklerden de yeterli durdurucuları olması halinde rahatlıkla 3NT oynayabilecektir.

Cevapçıda 3 kontrollü bir el var ise (Kabuk puan=As veya Rua) yahut iki As ve As’lardan birinin yanında bir Dam varsa yahut 13+ OP varsa derhal zon ilan edilebilir. Sadece iki kontrol varsa Pas geçilmelidir. Açıcının rengi Cevapçıda tek kartlı veya şigan ise 3 NT oynanamaz, yere geçiş için yeterli antre kartı olması gerekir.

Sistemimizde 6 kartlı Minör renkler ile 2 seviyesinde zayıf Minör açışı yapılamadığından, iyi eller ile 6 kartlı renkle 3 seviyesinde Minör açışı yapılabilir. (4-3-2) Kuralına dikkat!. 

Bazı oyuncular, Uzun renk As-Rua (AR) ile başlıyorsa elde iki savunma kartı vardır gerekçesi ile 3 seviyesinde zayıf açış yapmazlar. Ancak bizim düşüncemize göre büyük bir ihtimalle bizim uzun rengimiz rakipte kısadır. Bu renkten 2 löve alma olanağı yok gibidir. Bu nedenle biz (AR) ile başlayan renkleri de 3 seviyesinde açıyoruz.

Üçüncü pozisyonda uzun rengin başında iki büyük onör bulunması şartı yoktur, bir büyük ve bir küçük onör bulunması yeterli olur. (RVxxxxx) gibi.

3 seviyesi Majör açışlarında, 7+ Kartlı uzun rengin başında iki büyük onör bulunma şartı yoktur. Bir büyük onör olması yeterlidir. (AVTxxxx, RVTxxxx, DVTxxxx) gibi biri büyük olmak üzere üç onörlü eller uygun ellerdir. Uygun zon durumunda veya üçüncü pozisyonda bir büyük Onör bulunması veya üç onörlü olma şartları da yoktur. (4-3-2) kuralına dikkat!.
*
ÜÇ SEVİYESİ RENK AÇIŞLARINA MÜDAHALE
-Kontur (DBL) ile Müdahale.
-Renk ile Müdahale.
- NT ile Müdahale.
-Cue-Bid ile Müdahale.
Kontur ile Müdahale: (DBL) Ortaktan Renk istemek için kullanılır. Ceza değildir.  Müdahalecinin ortağı (Yükselten) en iyi rengini göstermelidir. Ancak isterse pas geçerek bunu cezaya çevirebilir. Bu durumda Yükselten herhangi bir nedenle kendileri için zon görmüyor veya skor hesabına göre rakipleri cezalandırmanın daha avantajlı olacağını düşünüyordur.

Kontur atan Müdahaleci diğer renklere hazırlıklıdır. Diğer renklerden en kötüsü 3 kartlıdır. Konuşulmayan Majör veya Majörler 4 kartlı değilse en azından Onörlü 3 kart olmalıdır.

DBL atmak için gereken kuvvet, Ortağın hangi seviyede konuşmağa mecbur edileceğine bağlıdır. Örneğin rakip (3 Trefl) ile oyun açmışsa, Yükselten Apel konturundan sonra üç seviyesinde başka bir renk gösterebilir. Müdahaleci diğer üç renge tam hazır ise kontur atmak için oyun açar kalitede (12+ OP) bir ele sahip olması yeterlidir.

Ancak rakip oyunu (3 Pik) ile açmışsa, Yükselten Apel konturundan sonra mecburen 4 seviyesinde konuşacağından Müdahalecide 15+ OP bulunmalıdır.

Ortak Pas’tan geliyorsa sınır değerler ile DBL atmak tehlikeli olabileceğinden dağılımın ve puanların daha iyi olması beklenir.

Müdahaleci önce DBL atıp sonra renk okursa 17+ OP gösteriyordur.
Yükseltenin DBL karşısında Tutumu;
-Zayıf ise (0-7) OP ile en iyi rengini basitçe gösterir.
-İki alıcı löve ve 5+ kartlı bir Majör renk ile zon ilan edebilir.
-Rakip renkten iki durdurucu ve 8+ OP ile 3 NT diyebilir.
-Rakip oyunu 3 Minör ile açtığında, Yükselten her iki Majör renge hazır ise Müdahalecinin konturundan sonra (9-11) OP ile Cue-Bid yapabilir.
-Rakip oyunu 3 Majör ile açtığı takdirde, Müdahalecinin konturundan sonra Yükselten 4 NT deklere ederse (5-5) minör gösteriyordur.
Renk ile Müdahale: Dengeli eller ile 3 seviyesinde renkle araya giriş için Müdahalecide 15+ OP ve kaliteli 5+ Kart bir renk bulunmalıdır. El dengesiz ve müdahale rengi kaliteli ise 12+ OP yeterli olabilir. Araya giriş sıçramasız olarak 4 seviyesinde olacaksa el dengeli ise17+ OP ve tercihen 6+ kartlı bir renk olmalıdır. Dengesiz eller için 15+ OP.
4 seviyesinde araya giriş sıçramalı ise Müdahalecide 19+ OP vardır.
Rakip Oyunu 3 seviyesinde Minör bir renk ile açmışsa, diğer Minör ile sıçramalı araya giriş veya Rakip oyunu 3 seviyesinde Majörle açmışsa diğer Majörle sıçramalı araya giriş 19+OP gösterir. Okunan renk uzun (6+ kart) ve kalitelidir. Rakip renk kısadır.
Örneğin Rakip oyunu 3 TREFL ile açtığında, Müdahalecinin 4 KARO dekleresi veya rakip oyunu 3 KÖR ile açmışsa Müdahalecinin 4 PİK dekleresi 19+ OP gösterir. Okunan renk kaliteli ve 6+ kartlıdır. Rakip renk kısadır.
Rakip oyunu 3 seviyesinde Minör bir renkle açtığı takdirde, Müdahalecinin sıçramalı olarak 4 seviyesinde Majör bir renk okuması 19+ OP ve iki renkli bir el gösterir. Okunan Majör ve okunmayan Minör (5+/5) kartlıdır.
Örneğin 3 Karo araya girişi üzerine 4 Kör araya girişi Kör ve Treflilerin (5+/5) olduğunu gösterir. 
Dengesiz eller ile Renkle araya girişte Puandan daha çok dağılım ve zon durumu dikkate alınarak hareket edilmelidir. Çünkü 19+ OP değerindeki dengesiz eller dağılımsal olarak yaklaşık olarak 22 ODP değerinde olur. Fit bulunduğu takdirde elin değeri daha da artar.
Renk ile araya giren Müdahaleci ortağından 3+ kartlı destek arar.
Renk ile Müdahale halinde Yükseltenin Tutumu:
-Yükselten zayıf bir el ile Pas geçer.
-Ortağın rengine destek varsa (9-11) OP ile ortağın renginden Zon ilan eder.
-Ortağın rengine destek yoksa rakip renkten iki durdurucu ve (9-11) OP ile 3 NT der.
-Fit varsa Şlem arayabilecek (dengesiz ve 12+ OP) bir el ile rakip rengi Cue-Bid eder.
NT ile Müdahale:       
Rakip oyunu 3 seviyesinde renkle açtığı zaman, müdahalecinin 3 NT ile araya girmesi 17+ OP gösterir. Müdahalecide rakip renkten ve diğer renklerden durdurucuları olan dengeli bir el vardır. Örneğin rakip oyunu 3 KÖR ile açmışsa Müdahalecide aşağıdaki gibi bir el olması yeterlidir.
PİK: Rx, -KÖR: RVx, -KARO: ARVx,-TREFL: RVxx
Ya da Müdahalecide Rakip renkten sağlam bir durdurucu ve diğer renklerden sadece birinden durdurucusu olan, ancak bunların yanında löve kaynağı olabilecek uzun bir renk vardır. Örneğin rakip oyunu 3 PİK ile açmışsa Müdahalecide aşağıdaki gibi bir el olması durumunda 3 NT ile araya giriş için yeterli olur.
PİK: RTx, -KÖR: xx, -KARO: AD,-TREFL: ARDTxx
Rakip oyunu 3 seviyesinde Majör bir renk ile açtığı takdirde Müdahalecinin 4 NT demesi Minörlerin (5+/5) ve elinin değerinin 19+ OP olduğunu gösterir. (Bkz. Cue-Bid ile müdahale).

3 NT Müdahalesi halinde Yükseltenin tutumu:
-Pas geçebilir.
-4 Trefl Şlem teklifidir. Gerber As sorusu.
-4 Karo 4 Köre, 4 Kör 4 Pike, 4 Pik 5 Karoya transferdir. Eğer Transfer edilmek istenen renk rakibin rengi ise 5 Trefliye transferdir.
Örneğin rakip oyunu 3 Kör ile açtığında, Müdahalecinin 3 NT ile araya girişi üzerine Yükselten 4 Karo ile rakibin Kör rengine Transfer isterse, bu Trefl Transferidir. Partner 5 Trefl demelidir.
-Yükseltenin 4 NT demesi Minörlerin (5+/5) olduğunu gösterir, Şlem teklifidir.

  Cue-Bid ile Müdahale:
4 seviyesinde yapılan Cue-Bidler, iki renkli (5+/5) dağılımlı ve çok kuvvetli (19+ OP) elleri gösterir. Bu tip eller 19+ OP değerinde olmasına rağmen aşağıdaki örneklerden de görülebileceği gibi dağılımsal olarak 22+ ODP değerindedir. Fit bulunduğu zaman kısalık puanları da hesaba katıldığında elin değeri 26+ TP üzerine çıkar. Çoğu zaman Yükseltende çok az puan 5 OP (6 ODP) bulunması Şlem için yeterli olur.
Rakip Majör bir renk ile oyunu 3 seviyesinde açmışsa, Müdahalecinin Cue-Bidi Diğer Majör ile Minörlerden birinin (5+/5) olduğunu gösterir. Örneğin Rakibin 3 KÖR açışına karşı Müdahalecinin 4 KÖR Cue-Bidi aşağıdakine benzer bir el tanımlar.
PİK: ARTxxx, -KÖR: x, -KARO: A, -TREFL: ARVxx
Rakip Majör bir renk ile oyunu 3 seviyesinde açtığında Müdahalecinin 4 NT Cue-Bidi Minörlerin (5+/5) olduğunu gösterir. Örneğin rakibin 3 PİK açışına karşı Müdahalecinin 4 NT Cue-Bid etmesi aşağıdaki gibi bir el gösterebilir.
PİK: x, -KÖR: Ax, -KARO: ARVxx, -TREFL: ARDTx
Rakip Minör bir renk ile oyunu 3 seviyesinde açtığı takdirde, Müdahalecinin Cue-Bidi Majörlerin (5+/5) olduğunu gösterir. Örneğin Rakibin 3 TREFL açışına Müdahalecinin 4 TREFL demesi Kör ve Pik’leri gösterir.
Rakip oyunu 3 seviyesinde bir Minör ile açtığında Müdahalecinin sıçramalı olarak 4 seviyesinde bir Majör dekleresi diğer Minör ile okunan Majörün (5+/5) olduğunu gösterir.
Yükselten zayıf bir el (0-4) OP ile Pas geçebilir veya Müdahalecinin diğer rengine basit tercih yapabilir. Daha yüksek puan ve fit varsa, örneğin ortağın renginden bir onör ve yan renklerde bir As ile Şlem, daha değerli eller ile Grand Şlem ilan edilebilir.
  
Pre-emtive Açış yapan tarafın yarışması;
3 seviyesi baraj açışlarının asıl amacı rakiplerin konuşmalarını zorlaştırmaktır. Müdahale olduğu takdirde Cevapçı, Açıcıda en fazla bir veya bir buçuk defans lövesi bulunduğunu ve dolayısıyla elinin zayıf ancak renginin uzun olduğunu bilerek konuşma yapar.
Rakipler DBL ile müdahale ederse;
-Açıcının rengini yükseltmek hangi seviye olursa olsun blokatiftir. Ancak burada cevapçının dikkat etmesi gereken birinci nokta kendi elinde de fazla defansif löve olmamasıdır. Aksi takdirde rakipler batacakken baraj yapan taraf batarak zararlı çıkabilir.
Dikkat edilmesi gereken ikinci nokta ise, hangi seviyede baraj yapılacaksa ilk konuşmada o seviye deklere edilmelidir. Yavaş yavaş yükselmek rakiplerin bilgi alışverişine imkân bırakır.
-Cevapçının yeni bir renk okuması bir tur için forsingtir, okuduğu renge onörlü iki kart veya onör süz üç kartlı destek aramaktadır. Açıcının açış rengini yükseltmesine tahammülü vardır.
-Cevapçının 3 NT dekleresi oynamak içindir, yeterli durdurucuları ve ortağın açış rengine 3 kartlı desteği vardır.
Rakipler renk ile Müdahale ederse;
-Açıcının rengini yükseltmek blokatiftir.
-3 NT oynamak içindir.
-Yeni renk bir tur için forsing olur,
-DBL cezadır.
Rakiplerin Cue-Bid veya NT müdahalelerine Marjinal bir el olmadıkça yapacak pek fazla şey yoktur. Ancak skor hesabı yapılarak blokatif konuşma yapılabilir.
 **
3 RENK AÇIŞINA MÜDAHALE için örnek ÖZET TABLOLAR
AÇICI          MÜDAHALECİ    ANLAMI.
3 TREFL     DBL.                   15+ OP Apel konturu, diğer renkler, iyi renklerle 12P
………         3 RENK.              Dengeli 15+ OP, dengesiz 12+ OP. Okunan renk 5+ kart.
………         3 NT.                   17+ OP. Trefllerden sağlam bir durdurucu.
………         4 TREFL.            19+ OP. Cue-Bid. Majörler (5+/5).
………         4 KARO.             19+ OP. Tek renkli el uzun Karolar.
………         4KÖR/4PİK.        19+ OP. Okunan renk ve bir Minör (5+/5),

AÇICI         MÜDAHALECİ    ANLAMI
3 KARO.     DBL.                   15+ P. Apel konturu, diğer renkler. Majörler iyi ise 12+ P.
. ……          3 KÖR/3 PİK       Dengeli 15+ P, dengesiz 12+ P. Okunan renk 5+Kart.
……..          3 NT.                   17+ P. Karolardan sağlam bir durdurucu
……..         4 TREFL.              Dengeli ise 17+ OP. Trefl 6+ kart veya kaliteli 5 kart.
……..         4 KARO.              19+ P. Cue-Bid. Majörler (5+/5)
……..         4 KÖR/ 4 PİK.     19+ P. Okunan renk ve Trefl (5+/5)

AÇICI        MÜDAHALECİ     ANLAMI.
3 KÖR       DBL                     15+ OP. Apel konturu. Diğer renkler.
……           3 PİK.                  Dengeli 15+ P, dengesiz 12+ P.Okunan renk 5+ kart.
…….          3 NT.                   17+ OP. Körlerden sağlam bir durdurucu var.
…….         TREFL/4KARO    Dengeliyse 17+ P. Okunan renk 6+ kart veya kaliteli 5 kart.
……..        4 KÖR.                19+ P. Cue-Bid. PİK ve bir Minör (5+/5)..
……..        4 PİK.                  19+ OP. Tek renkli el, uzun pikler.
……..        4 NT                    19+ OP. Minörler (5+/5).

AÇICI      MÜDAHALECİ   ANLAMI.
3 PİK        DBL.                     15+ P. Diğer renkler.
 ……         3 NT                      17+ P. Piklerden sağlam bir durdurucu var.
…….        4 RENK                  Dengeliyse 17 + P. Okunan renk 6+ veya kaliteli 5 Kart.
…….        4 PİK                     19+ P. Cue-Bid. KÖR ve bir Minör (5+/5).
……..       4 NT                      19 P. Minörler (5+/5),
**
 ZAYIF 3 AÇIŞLARA KARŞI KONVANSİYONEL MÜDAHALE    
 FISHBEIN KONVANSİYONU
Üç seviyesinde ki zayıf açışlar çoğu zaman cezalandırılabilir niteliktedir. Ancak günümüzde kullanılan müdahale türlerinin birçoğunda DBL apel olarak kullanıldığından, cezalandırma olanağı yok olmaktadır. Bu mahzurun ortadan kaldırılması için geliştirilen Fishbein Konvansiyonuna göre;
-Müdahalecinin atacağı kontur cezadır.
-Rakibin 3 seviyesindeki açış renginin üzerindeki en ekonomik rengin deklere edilmesi Apel anlamındadır. 15+ OP gösterir, Müdahaleci açış rengi dışındaki diğer üç renge hazırlıklıdır. En kötü renk 3 kartlıdır. Majörler 3 kartlı ise mutlaka onörlüdür.
Müdahaleci diğer üç renge tam hazırlıklı ise oyun açar kalitede 12+ OP yeterli olur.
Yükselten çok kötü bir el ile (0-4) OP, müdahalecinin rengine fit varsa Pas geçer.
Destek yoksa (0-8) OP ile en uzun rengini okur.
(9-11) OP ile rakip renkten iki durdurucu ile 3 NT diyebilir.
(9-11) OP ile açış renginden durdurucu yoksa renklerden birinden zon ilan edebilir.
(9-11) OP ile her iki Majöre de hazırlıklı ise rakip rengi Cue-Bid edebilir.
-Müdahaleci açış renginin bir üstündeki (en ekonomik) renk dışında bir renk okursa, okunan renk 3 seviyesinde ise dengeli el ile 15+ OP ve 5+ Kartlı bir renk gösteriyordur. Okunan renk 4 seviyesinde ise Müdahalecide 17+ OP ve 6+ kart yahut kaliteli 5 kart renk vardır. Dengesiz eller ile olması gereken puan bir miktar düşürülür.
Yükselten daha önce anlatılan renkle Müdahale halindeki tutumu izler.
-Yükselten zayıf bir el ile pas geçer.
-Ortağın rengine destek varsa (9-11) OP ile zon ilan eder.
-Ortağın rengine destek yoksa (9-11) OP ve rakip renkten iki durdurucu ile 3 NT der.
-Fit varsa Şlem arayabilecek dengesiz bir el ve 12+ OP ile rakip rengi Cue-Bid eder.
Müdahalecinin rengi rakip rengin bir üzerindeki renk ise Apel anlamına geleceğinden az puanla gösterilmemeli pas geçerek ortağın müdahalesi beklenmelidir. Ancak Müdahalecide 17+ OP varsa bu rengini Apel anlamında okur, tekrar sıra geldiğinde aynı rengi tekrar etmesi, Apel konturundan sonra renk okunması halinde olduğu gibi 17+ OP gösterir.
Bu konvansiyon sadece ikinci pozisyondaki Müdahaleci tarafından kullanılmak üzere oluşturulmuştur, dördüncü pozisyondaki oyuncu tarafından kullanılamaz. Ancak ortaklar isterse oyuncuların her ikisi tarafından kullanılabilmesi yönünde anlaşma yapabilirler.
Cue-Bid ve NT Müdahaleleri daha önce anlatıldığı gibidir.  
*
Konvansiyonel müdahale için örnek eller:
Rakip oyunu 3 KARO ile açmış.
PİK: ARV, -KÖR: xxxx, -KARO: AVTx, -TREFL: Rx. Müdahaleciden DBL (Ceza).
PİK: ARxx, -KÖR: RDxx, -KARO: x, -TREFL: Vxxx. Müdahaleciden 3 KÖR. Diğer renkler.
PİK: RVx, -KÖR: ADxxxx, -KARO: x, -TREFL: ADV. Yine 3 KÖR. Rengini tekrarlayabilir.
PİK: Vxx, -KÖR: ADxxx, -KARO: Dxx, TRFL: RD. PAS, rengini tekrarlayamaz, puan yetersiz. Aynı zamanda diğer renkler hazır değil.
PİK: ARVxx,-KÖR: xxx,-KARO: x.-TREFL: RDxx. Müdahaleciden 3PİK. Dengesiz el.
PİK: RV, -KÖR: xx, -KARO: Ax, -TREFL: ARDxxxx. Müdahaleciden 3 NT.
PİK: ARD, -KÖR: xx, -KARO: xx, TREFL: ADVxxx. Müdahaleciden 4 TREFL:
Rakibin 3 KARO açışına Müdahaleci 3 KÖR demişse, Yükseltenin Tutumuna örnekler.
PİK: Dxx, -KÖR: AV, -KARO: ADxx, -TREFL: xxxx. Yükselten 3 NT.
PİK: Rxx, -KÖR: xxx, -KARO; ADxx, -TREFL: xxx. Yükselten 3 NT.
PİK: xx, -KÖR: ADxxxx, -KARO: x, -TREFL: Dxxx. Yükselten 4 KÖR:
PİK: Txxx, -KÖR: ADxxx, KARO: A, -TREFL: RVx. Yükselten 4 KARO ile Cue-Bid.  

Hiç yorum yok: