16 Şubat 2013 Cumartesi

Jacoby 2NT

Itzhak Perlman Tango
*****
Hiç kimse
duymak istemeyen biri kadar
sağır olamaz.
Shakespeare
*****
kızaran nara benzersin,  dalın tepesinde
en yüksek dalında unutulmuş, bir ağacın
hayır, unutulmuş değil,
yetişilememiş
Sappho
görsel: flickr
*****
NEDEN ZENGİNLERİN YOKSULLARA İHTİYACI VARDIR?
Her 6 saniyede 1, her dakikada 10, her saatte 600, her gün 14 400  ve her yıl 5 milyon çocuk açlıktan ölüyor. Neden?
Dünya nüfusunun %2’si dünya zenginliğinin %55’ine el koyduğu için.
Başka türlü ifade edersek, dünya nüfusunun %98’i dünya zenginliğinin  45’ni alıyor da ondan… Dünya nüfusunun binde beşini oluşturan en zengin 24 milyon, 545 bin 900 zengin, dünya zenginliğinin %36’sına al koyuyor.
Süper zengin 1000 yetişkin kişi, dünya nüfusunun %92’sinden 10 bin kat daha zengin…
*
Yoksulları bir şekilde toplum dahilinde tutmanın yolu, onlara yardım etmekten geçiyor. Yoksullar sömürü düzeni için işlevsel:
Birincisi,  zenginler yoksullara yardım ederek, sosyal olarak gerekli olduklarını, vazgeçilmez olduklarını, meşruluklarını kanıtlama imkânına kavuşuyorlar. Böylece prestijleri artıyor. Aslında söz konusu olan vicdanı rahatlatma operasyonu gibi görünüyor ama işin aslı pek öyle değil. Hayır için verilen ekseri vergiden düşüldüğü için, aslında zenginin cebinden bir şey çıkmıyor. Aslında verilmeyen bir şey verilmiş gibi gösteriliyor… Orada söz konusu olan eni-sonu bir muhasebe operasyonu, daha fazlası değil. Eğer öyleyse sorun “vicdanları rahatlatmakla değil, sahtekârlık ve ikiyüzlülükle ilgili demektir. Bu durumun üzerine gidilmemesi, sorun edilmemesi, yok sayılması mânidar değil mi? 
İkincisi, yoksulların varlığı demek, ellerinin altına her zaman çok ucuza kullanabilecekleri bir iş gücü rezervinin varlığı demektir.
Uzun lâfın kısası zenginlerin yoksullara ve yoksulluğa ihtiyacı var… O halde yoksullukla gerçek anlamda mücadele veya yoksulluğun yok edilmesi, eşitlikçi ilişkilerin hâkim kılındığı durumda mümkündür…
Fikret Başkaya
*****
JACOBY 2NT
1Majör                2NT
2NT’de olması gereken özellikler:
a. 4+ koz tutuşu
b. 12+ puan
c. Dengeli bir el
d. İyi 5 kartlı bir renk olmamalı
Ne açan, ne de cevapçı, zondan önce durmayacaktır.
2NT’yi dengesiz olarak oynayanlar da vardır. Ama buna gerek yoktur. Çünkü BERGEN, SPLİNTER ve 2/1 sekansları bunları çözmektedir.
Açanın rebidleri:
Açanın ikinci bir 5 kart rengi varsa,
(ARxxx) (ADxxx),(RDxxx): yani üç onörden ikisi olan elle 4seviyesinde bu rengi okur.
Sigleton veya şikan rengini 3 seviyesinde göstermelidir.
Singleton veya şikan yok,15–17 dengeli el var ise 3NT demelidir.
Bunun dışındaki 16+ puanlı ellerle, açış rengini 3 seviyesinde söylemelidir.
12–14 puanlık pek özelliği olmayan ellerle 4 majör söylemelidir.

1M            : 2NT
3x                 : Sigleton/Şikan
3NT              : 15–17 dengeli
4M                : 12–14 kötü el (kontrolsüz
4x                 : 5’li yan renk

AÇAN KISALIK GÖSTERDİKTEN SONRA

Cevapçının Cue bid ettiği renkler As ya da Rua’dır. Sigleton veya şikan olamaz.2NT Jacoby dengeli el ifade eder.

1♠                2NT
3♣                   3♦ : cue bid (Trefl tekini beğendi)
3♥: cuebid                                                                                                                                          
4♣: cuebid (Trefl As kısalığa karşı Rua cue bid edilmez)
4NT                5♣ :  1–4
5♦ :  Dam sorusu
                        6♦ :  koz damı var, yanı sıra, Karo ruası veya diğer iki rua var

UZUNLUKTAN SONRA
Açanda 5’li majörün yanı sıra 5’li bir yan rengin daha olması diğer renklerde kısalık olduğunu gösterir. Yan renk 6’lı değilse bir sigleton bir de doubleton rengi var demektir.
             
1♥                   2NT         Rxx                    1♠                    2NT                Rxxx
4♦                    ?             RVxx                  4♥                   4NT                Axx
                                       Dx                                                                     Ax
                                       RVxx                                                                 Axxx

Yer kalmadığı için 4NT key card sorusu olarak geçer.

PUAN GÖSTEREN REBİDDEN SONRA
Cevapçı, açanın iyi el rebidinden sonar cue bid’lere başlayacaktır.
15-17 dengeli 3NT rebidinden sonar ise şilem puanına ulaşamıyorsa 4 Majör diyecektir.

1♥                   2NT                xx
3♥                   4♣                   RDxx
                                               Dxx
                                               ARVx

4♣ diyerek pik kontrolünü atlamış fakat şilem ilgisi olduğunu da belirtmiştir.
**
1♠                    2NT                Rxx
3NT                 4♥                  Axxx
                                               Dxxx
                                               Rx
Bu elle, dengeli 15-17 ortağa karşılık şilemle ilgilenmeniz nerdeyse mümkün değildir. Zon yeterlidir.
**
AÇAN MİNİMUM GÖSTERİYORSA
1♠                            2NT
4♠ :  12–14, 5332 KÖTÜ EL
Şilem istiyorsanız; limitleri biliyorsunuz boş yere hayale kapılmayın. Şilem kaçıyor korkusuna ise hiç kapılmayın. Çünkü birçok oyuncu, sınırları zorlamayı seviyor. Bu nedenle, 4 Majör oynayıp yapabilecekken 5M’de kalıp (mecburiyetten) veya 5M’e çıkıp batarak ortağa ve ayaklara hesap vermek zorunda kalıyor.

Ama bildiğiniz  bir gerçek var ki son maçlarda genellikle skorlar hep 25’lik olur. Nedense o ana kadar hiçbir varlık gösteremeyen takımlar ilk sıralardaki takımları hep 25’lik yapar siz buna ister gerçek isterse hatır şikesi deyin… İşte gerçek budur!

Hiç yorum yok: