15 Aralık 2013 Pazar

Üçüncü Elin Oyunu

EĞİTİLMİŞ MİYİM?
 Eğitilmiş insan;
1. Özgürlüğünü sorumluca kullanır.
2.Toplumun yerleşik değer yargılarını daha ileriye götürmek için çabalar, onların tutsağı olmaz.
3. Kalıpçı ve tutucu değildir.
4. Değişmeye açıktır ve çevresini iyiye doğru değiştirmek ister.
5. Önyargılardan ve bağnazlıktan arınmıştır.
6. Eylemlerinin ve yaptığı seçimlerin sorumluluğunu taşır ve savunur.
7. Değişen durumlarda yeni tutum takınabilir, yeni görüşleri benimseyebilir.
8. Esneklik gösterirken çıkarını düşünmeden davranabilir.
9. Özgür düşünce ve eylemi erdem ve sorumluluk olarak algılar, başına buyruk değildir.
10. Yardımlaşma, işbölümü ve işbirliğine yatkındır.
11. İnsanlarla ilişkilerinde hoşgörülüdür; konuşarak inandırmaya, uzlaşmaya önem verir.
Atalay YÖRÜKOĞLU

****
DOST
Bir gece habersiz bize gel
Merdivenler gıcırdamasın
Öyle yorgunum ki hiç sorma
Sen halimden anlarsın
Sabahlara kadar oturup konuşalım
Kimse duymasın
Mavi bir gökyüzümüz olsun kanatlarımız
Dokunarak uçalım.
*
İnsanlardan buz gibi soğudum,
İşte yalnız sen varsın
Öyle halsizim ki hiç sorma
Anlarsın.
Cahit Külebi
****
ÜÇÜNCÜ ELİN OYUNU

1. İlk lövedeki üçüncü elin oyunu çoğu zaman tüm elin anahtar hamlesi olur.
KURAL: Üçüncü el büyüğünü, bitişik kartların en küçüğünü koyar.
2. Üçüncü pozisyondaki kişi ortağının çıktığı rengi geri dönerken; 
KURAL: Eğer elde o renkten iki kart kalmışsa en büyüğü, üç ya da daha fazla kart kalmışsa orijinaldeki dördüncü büyüğü döner.
3. Ortak küçük bir kart çıkıyor ve yerde o renkten bir onör varsa;
KURAL: Eğer üçüncü elde yerden daha büyük bir onör varsa ve bu onörün yanında üç ya da daha fazla kart varsa, onör girilmez. Dokuzlu ya da daha büyük kart olmaması durumunda üçüncü el en büyüğünü koymak zorundadır.
4. Üçüncü el yerin üzerine çıkamadığı durumlarda daima sayı verir. Sayı verme standardı ise; doubletondan büyüğü, tek sayıda karttan en küçüğü, dört karttan ikinci büyüğü vermek şeklindedir.
5. Ortağınız dam atak ettiğinde üçüncü pozisyonda elinizde RX ya da AX varsa bloke olmamak için en büyüğü koymak zorundasınız.
6.Sanzatuya defans yaparken, okuduğunuz sağlam rengi atak eden ortağınızın ikinci lövesini almak antre korumak için gereklidir.
7. Üçüncü elin, ortağının çıktığı renge büyük koymasının ana nedenlerinden biri ortağın o renkteki değerlerini korumaktır. Eğer ortağınızın atak ettiği renkten onörü olmadığını biliyorsanız büyük onör koymaktan çekinmelisiniz.
8. Eğer üçüncü pozisyondaki kişi atak renginin devam edilmesini istiyorsa ve ortağının onörünü ezmek için yeterli markaları varsa atağı ezerek devam etmelidir.
“Briçte Temel Bilgiler, Briç Dünyası Yayınları”

1 yorum:

Mehmet Osman Çağlar dedi ki...

Eğitilmiş miyim? Herkesin önce kendinde, sonra toplumda sorgulaması gereken bir soru.
Teşekkürler!