14 Aralık 2013 Cumartesi

Deklerede ve Yer Oyununda Yanıltma

Boyun Eğdirme
Eski Roma'da egemen seçkinler, halkı "yumuşatmak" ve
kendi huzurlarını sağlamak için onlara "ekmek ve sirk gösterileri" verme
gereğinden söz ederlerdi.

Günümüzün egemen seçkinlerinin de, tıpkı herhangi bir çağın seçkinleri gibi diğerlerine, ekmek ve oyunlarla ya da onlar bile olmaksızın boyun eğdirmeye
ihtiyacı vardır. Boyun eğdirmenin içeriği ve yöntemleri tarihsel olarak değişiyor; değişmeyen ise - en azından egemen seçkinler varlığını sürdürdükçe - ölümsever bir tutku olan ezmedir. 
Paulo Freire
*****
BİR ŞEY BEKLEMEDEN

Telaşsız seviyorum seni
Bir şey beklemeden.
*
Sesini duyuyorum
Işığını tutuyorum
Biraz sokulup yanına
Sanki bir şey söyleyecekmiş gibi
Sıcaklığını alıyorum
Koklamaya korkak
Ve seviyorum seni yine
Hiçbir şey beklemeden.
*
Küsmüyorum yaşama
Sevmek öyle güzel ki
Hele de seni sevince..
*
Unutuyorum
Gözlerinde okuduğum sıradanlığımı
Herhangi biri gibi yanında olmak
Yetiyor sevdama
Çünkü seviyorum seni.
*
Her gün bir gül alıyorum
Bir çocuğa veriyorum
Bazen bir ihtiyara
Bir gün sana verebilirim umudu taşımadan.
*
Şakalaşmalarını seyrediyorum
Öyle güzel gülüyorsun ki
Seni ne kadar sevdiğimi hatırlıyorum
Gülümsüyorum ben de
Kimse neye gülümsediğimi bilmezken
Ben sevdama gülümsemeler gönderiyorum.
*
Gittiğin sinemaya gidiyorum
Bir kez daha seyrediyorum
Bakışlarının değdiği her kareyi
Rast gele bir koltuğa oturuyorum
Tesadüf hep senin sıcaklığının olduğu koltuk,
Hep senin kokunun dolduğu yere oturuyorum
Sinema sıcaklığınla,
Kokunla dolmuş..
*
Uyuyorum gecenin bir vakti
Uykumda düş yok
Sevişmelerse yasak cennet meyvesi
Yine de seviyorum seni.
*
Sabah uyanıyorum
Sesini yine duymanın heyecanı,
Sevdana uyanmanın sevinciyle.
*
Seni göreceğim her yeni gün
Yenilenmedir kendi içimde
Umudu sorma
Umut bir yasaklı düşünce
Bir tek sen varsın
Umutsuz,
Sevişmesiz,
Yarınsız,
Yine de seviyorum seni
Hiçbir şey beklemeden...
Gassan Satar    1966 -        
*****
TAKTİKLER

DEKLEREDE ve YER OYUNUNDA YANILTMA

Deklerede Yanıltma
Deklarasyonda yanıltıcı manevralar taktik nedenlerden yapılır.  
Asıl amacın parı geçmek olduğunu bütün iyi oyuncular bilir. Bunu gerçekleştirmenin bir çok yolu vardır ve bazı eller ya-nıltıcı manevralar için daha uygundur.
Her el ayrıca değerlendirilmelidir

Kibitzerler, bilhassa yarışmalı geçen konuşmalarda,  en beğendikleri ustanın bazen elinin değerini ifade etmemesine şaşırırlar.  Usta çok düşük seviyede  
veya çok yüksek seviyede konuşur, hatta şaşırtıcı bir şekilde pas geçer. Kibitzer sinirlenip masayı terketmezse bu acaip hareketin sonunda başarılı olduğunu görecektir.

Taktik Olarak Yükseğe Çıkmak
Yarışmalı konuşmada  elinizdeki değerlerden daha yüksek seviyeye çıkmanın karlı olduğu iki durum vardır. Birincisi, rakibin zonunun kabak olduğuna emin olduğunuzdadır. O zaman kuvvet gösterisi yaparak  onları ürkütmek veya blokatif konuşmak arzusunu hissedersiniz. Birden zona sıçramak zafiyetinizi gizleyebilir, barajınızı peşinen yaparsanız kontr edilme ihtimali daha azdır.
*
Yer Oyununda Yanıltma
Oyuncular yeri oynarken yanıltıcı bir stil kullanmaları lehlerine olur.
Uzman oyuncuların avantajları bu alandadır ve averaj oyuncular da bu alanda çabuk gelişme imkanı bulurlar. Biraz ciddi çalışma çak fazla puanla mükafatlandırılacaktır.

Yanıltıcı stil nedir? Esas olarak, kuvvet ve zafiyetleriinizi rakiplerden mümkün olduğunca gizlemektir. Bunu gerçekleştirmeye yardım eden yüzlerce küçük yollar vardır. Bazıları çok bilinir, bazıları da oyuncuların çoğunun aklına bile gelmez.

Yanıltmanın esası, sakin olmaktır. Yalan söylerken kekeleyen bir dolandırıcı mesleğinde başarılı olamaz.  Normal, teknik olarak doğru bir oyunu yaparken de, felaket bir blöf atarken de aynı tempoda oynamak çok önemlidir. Bu ba-kımdan karşılaşabileceğiniz durumları önceden etüd ederseniz masada karşı-nıza çıkınca  ne yapacağınızı bilirsiniz.
   
Deklaran, defans oyuncularına karşı daha avantajlıdır, zira oyun hakkında ortağına bilgi vermek mecburiyetinde değildir. Mor olan oyuncu bu el esna-sında ölüdür ve kartlarınızı rakipleri en fazla şaşırtacak şekilde seçebilirsiniz.   Bir eli kazanırken istediğiniz onörü kullanırsınız ve bir renge uyarken de istediğiniz  kartı  verirsiniz. Bu durumda  yalan atma kabiliyetinizi  azami şekilde kullanabilirsiniz. Oynanacak kart, defans oyuncusu için, en akıl karıştırıcı o-landır. İstediğiniz zaman rakibin başka bir renge dönmesini ima edersiniz, ve-ya işinize gelirse aynı renge devam etmesini  sağlarsınız.
*
Defanstaki oyuncular  birbirlerine doğru bilgi aktarmak ihtiyacında olduklarından yanıltmayı fazla deneyemezler. Müdafaada yanıltıcı kart vermek ancak ortağınızın etkilenmeyeceği durumlarda mümkündür.
   
Ortağın yanılamayacağı durumlar olacaktır. Örneğin  dekleran bir renkten şikan olduğu ortaya çıkınca her iki defans oyuncusu da durumu bilirler ve deklerana  dağılımın yanlış bir tablosunu çizmek için yanıltıcı kartlar verebilirler.
*
Mutlak Par  Nedir?
Her iki tarafın en iyi çabaları sonucu elde edilen sonuç. (S.J.Simon?

Notlar:
1. Bir çiftin birbirine olan saygı ve güveni  birkaç kötü bord arka arkaya geldiği zaman ortaya çıkar.

2. Bütün ikili oyuncuları agresif  konuşma eğiliminde olduğundan  yüzde ellilik bir şansı olan kritik ellerde zon deklare edilmelidir. Konuşma esnasında kontratın yapılma  ihtimalinin yüzde elli olduğunu hesap etmek zaten mümkün değildir. Gerçekten başarı şansı olduğunu  düşündüğünüz zamanlarda zonu deklare etmelisiniz.
   
Önlemeniz gereken tutum zona ulaşmak için elinizdeki değerleri abartmaktır. Partnerin kararlarını onun yerine siz vermeye kalmayın. Eğer minimum bir elle açmışsa zondan evvel durma şansını ona bırakın. Aşırı zorlama daima düşük puan almanıza sebep olur.
3. Kritik  ellerde salona uygun hareket edin ve ustalığınızı yarışmalı deklarasyonlarda daha yüksek puan alarak skorunu yükseltme yönünde kullanın.

4.  İkili turnuva bir çok yönden bricin en zor şeklidir, defans da ikilinin en zor kısmıdır. Puanların hep rakiplere geldiği ve devamlı defansta kaldığınız bir ikili turnuva seansı kabus gibidir.

5.  Gelen ellerin yaklaşık üçte biri part skor elleri olacaktır ve ikilide bu grup çok önemlidir. Onör puanları dengeli olarak dağılmışsa, iki taraf da bir part skor kontratı yapabilir ve konuşma, düşmandan daha iyi bir netice alabilmek için, saç saça baş başa bir mücadele haline gelebilir
   
İlk prensip, sizin tarafınıza bir şeyler olma ihtimali olduğu zaman arttırmaya katılma imkanını sağlayacak şekilde, konuşma sisteminizde değişiklik yapmaktır. Araya girişler bricin diğer çeşitlerine göre çok  daha riskli olur. Çünkü riskler farklıdır.
Takım maçı veya roberde  500 puanlık bir ceza alma riskine ancak sizin tarafa zon  ihtimali varsa girersiniz, fakat ikilide rakiplerin sizden part skor çalmasını önlemek, sizin zonunuzu engellemelerine mani olmak kadar önemli-dir.
   
6. Bütün araya girişler risklidir, zira rakipler konuşmayı açarak sizden daha avantajlı bir konuma girmiş oluyorlar, ama konuşmamakta da risk vardır. Solunuzdaki rakibinizin size baltayı indirme riskine karşı, part skor  mücadelesini kaybetme riskini de değerlendirmelisiniz. Vereceğiniz cezanın büyüklüğü hiç hesaba alınmaz. Sizin kazanç ihtimali ile kayıp ihtimali hakkındaki tahmini-niz hareket tarzınızı belirler.
   
7. Zon durumu kompetitif konuşmada çok önemli bir faktördür.  Avantajlı zon durumunda, yani rakipler zonda siz değilken, bir seviyesinde kontr edilip bırakılma ihtimaliniz yok gibidir ve bundan cesaret alarak  rahatlıkla araya girebilirsiniz.
Pik rengine sahip olmak büyük bir avantajdır.

8. Rakibin renginde kısa iseniz cesur ve atak davranın, uzun iseniz sessiz kalın.
Başarılı bir kompetitif deklarasyon stilinin sırrı  varsa o da budur. Bu prensibe uymak sizi daima avantajlı yapar.

9. Eğer ortağınızla iyi bir fitiniz varsa  konuşmaya girmeli ve mümkün mertebe mücadele etmelisiniz. Puanların çoğu onlarda olsa bile  deklarasyonu kolayca kazanmalarına izin vermeyin. Bir iki itekleme ile onları limitlerinin üzerine çıkarabilirsiniz.
En büyük problem nereye kadar gidebileceğinizi bilmektir, kararınıza tesir edecek iana faktör vardır zon durumudur.

10. Araya girmenin asıl nedeni tabii, part skor mücadelesi yapmak veya baraja hazırlıktır, fakat önemli bir ikinci fonksiyonu da iyi bir atak göstermektir.  Bu da renginiz sağlam olmayınca araya girmeyin manasına gelmemelidir, ama kritik ellerde atağın renginizde yapılmasına tahammül edemiyorsanız araya girmekten kaçınmalısınız.

11. İlk çıkışın defansa etkilerinin incelenmesi ikiye ayrılır.
Birincisi ilk çıkılacak kartın seçilmesini, diğeri de atağın daha sonraki oyuna etkisini ilgilendirir. İlk kısım çok daha önemlidir, zira ilk çıkış kötü olursa daha sonra durumu düzeltme imkanı olmaz.
İkilide müdafaanın amacının daima kontratı batırmak olmadığını hatırlarsak, ilk çıkışı yapacak oyuncunun taktiklerini  değiştirmesi gerekir. Takım maçında en iyi çıkış ikilide çok yanlış olabilir.
Genellikle muhafazakar davranma eğilimi ağır basmalıdır.  Muhakkak top alma ihtiyacında değilseniz mucize yaratmak için ilginç atak bulma gayretine kapılmamalısınız. İdeal olarak rakibe bir löve hediye etmeyecek atağı bulmaya gayret etmelisiniz. Bu mümkün değilse ikinci tercih olarak herkesin yapacağı atağı seçmeye çalışın. Bu rakibe bir löve hediye etse bile sürünün ortasında olacaksınız.

12. Sıfır almanın en emin yolu da rakiplerin zonu batacakken gereksiz baraj yapmaktır. Çok ürkek davranmakla gereksiz baraj yapmanın arasındaki dengeyi bulabilmek için iyi değerlendirme yapmak gerekir ama kılavuzluk edecek bazı temel prensipler vardır. Zon seviyesinde  de kompetisyon taktikleri aynıdır ama zon primi durumun matematiğini değiştirir.
İlk olarak rakiplerin puanların çoğuna sahip olduğu ve sizin baraj yapmayı düşündüğünüz durumu göze alalım. Yarışmalı geçen her konuşmada olduğu gibi zon durumu önemli bir faktördür. Zon durumu lehinize olunca çok atak davranabilirsiniz. Rakibe zon varsa kontrlu üç içeri girseniz bile iyi bir skor elde edersiniz. Zon durumu eşit ise biraz temkinli davranmak mecburiyetindesiniz. En fazla kontrlu iki içeriye razı olabilirsiniz ama bu da  karlı barajlar için epey imkan yaratır. Zon durumu aleyhinize olunca kontrlu bir içeri  ancak sizi kurtarır ki bu da hata payının çok az olmasını içerir. Bir fazladan içeri girmeyeceğinize çok nadir emin olabilirsiniz ve aleyhte zon durumunda deklareyi kazandığınız zaman kontratınızı yapmayı ümit etmelisiniz. Başarılı bir baraj konuşması için temeller arttırmanın başlangıcında atılır. Bir seviyesinde olanlar beş seviyesinde olacakları tayin eder. Bu bakımdan zon durumu lehinize olunca zayıf ellerle açmak, minimum puanla araya girmek ve her fırsatta renk isteme kontru atmak  iyidir.

13. Şileme Karşı Baraj:
Teorik olarak zon dışı şileme karşı 900 ve zonda şileme karşı da 1400 vererek karlı çıkabilirsiniz. Ancak pratikte bu büyük eksiler size fazla puan getirmez. Muhtemelen salonun yarısı şilemi deklare etmeyecektir, sizin barajınız da ancak averaj puan almanızı sağlayacaktır.
Şilemi batırma şansı az da olsa varsa müdafaada kalmak iyidir. Hesaba katılacak bir çok bilinmeyen vardır ve çoğunlukla şilemin yüzde yüz kabak olduğundan emin olamazsınız.   
Şileme baraj ancak,
a) şilemin yapılacağı garantiyse 
b) barajda katlanacağınız ceza rakibin zon yaparak alacağından az ise doğru olur.

14. Misfit ellerde konuşmanın prensibini bir kelime ile özetlenebilir: susun!
Bu tip eller genellikle deklaran için kötü bir skorla neticelenir ve en kısa zamanda susan çift karlı çıkar.

Hiç yorum yok: