18 Ocak 2014 Cumartesi

Goren Briç Sistemi

görsel.  deviantart
***
Brahms: Piano Concerto No. 1 / Zimerman · Rattle · Berliner Philharmoniker
***

 BENİM ÇIKARIM NE?
‎"Benim çıkarım ne?" İnsanların düşündüğü bu. 
Eğer bir ürünü satarak para kazanıyorsa, kendi gelirini tehlikeye atacak benzer ürünü satan diğerleriyle savaşacaktır. Bu yüzden insanlar dürüst değildir ve birbirlerine güvenmezler.

Biri gelip de size derse: "Tam aradığınız evi buldum." O bir satıcıdır. 
Bir doktor "Böbreğinizi almalıyız." dediğinde, bunu yatının parasını ödemek için mi, yoksa gerçekten böbreğimin alınması gerektiği için mi dediğini bilmem mümkün değildir. 

Parasal sistemde insanlara güvenmek zordur. Eğer dükkanıma gelseniz ve desem ki: "Bizdeki lamba güzel ama yan dükkanda daha iyisi var." İş hayatında uzun kalamam. İşler yürümez. Ahlaklı davranırsam, işler yürümez. Bu bağlamda "Sanayi sektörü insanlığa hizmet etmektedir." derseniz, bu doğru olmaz.

Ahlaklı olmaya güçleri yetmez; çünkü yok olurlar. Şu anda geçerli olan sistem insanların yararı için tasarlanmamıştır. Eğer hala anlayamadıysanız, insanlara önem verselerdi, ortada taşeronlar olmazdı. Endüstri umursamaz. İnsanları işe almalarının nedeni henüz otomasyona geçmemiş olmalarıdır. 

Jacque Fresco - Zeitgeist, Felsefe Kulübü

***
BOŞ SOKAKLAR
Sana bakıyorum,
dişlerim kamaşıyor caneriği yemişim gibi,
kuyruğunu açıyor sabahın tavus kuşu.
*
Sana bakıyorum,
buluşuyor bakışlarımız iki su gibi.
ses zambakları açıyor sokakların...
Özdemir İNCE

***
GOREN BRİÇ SİSTEMİ 
Amerikalı Briç Ustası Charles Goren tarafından geliştirilmiş en eski Briç sistemlerinden biridir. 1936 yılında yayınladığı “Briçte Kazanmanın Kolayı” adlı kitapla sistemi ayrıntılarıyla açıklamıştır. Bildiğim kadarıyla, Türkiye’de basılan en eski Briç kitabı 1959 yılında basılan “Briç” adlı cep kitabı boyutunda bir Goren kitabıdır.
Goren, Briç sistemleri arasında en natürel olanıdır, orijinal halinde neredeyse hiç konvansiyon yoktur. Oyunu açmak için 13 Toplam puan gerekir, ancak açmak zorunlu değildir. 14 Toplam puanla oyunu mutlaka açmak gerekir. Oyun en az 4 parça bir renkle açılabilir ve bu durumda o renkte en az 3 onör puanı aranır. 5 parça bir renk için onör zorunluluğu yoktur.
*
Oyunu Sanzatu açmak için hem Sanzatu dağılımı hem de 16-18 Onör puanı gerekir, ancak kötü bir 5 parça majör olabilir. Goren sisteminde bir de menfi Trefl açışı vardır. Oyun açacak puan olduğu halde iyi bir açış renginiz yoksa ve puanınız Sanzatu açmaya da yetmiyorsa oyunu 1 Trefl deklaresiyle açabilirsiniz. 1 Trefl açışına ortağınız pas geçemez, zayıf cevabı 1 Karo’dur. Araya giriş olursa cevap zorunluluğu ortadan kalkar. Açış ve cevap kurallarını aşağıdaki tablodan izleyebilirsiniz.
*

Yukarıdaki tablo klasik Goren kurallarına göre hazırlanmıştır. Bazı Goren oyuncuları artık diğer sistemlerde uygulanan Stayman ve Texas gibi konvansiyonları kullanmaktadırlar. Ayrıca klasik Blackwood ve Gerber konvansiyonları diğer sistemlerle ortaktır.
İkinci Tur Konuşmalar : Açıcı, cevapçıdan aldığı deklareye göre 2.Tur konuşmasına karar verecektir.
A- Eğer toplam puanlarının 26’ya ulaşmayacağını biliyorsa en kısa yoldan konuşmayı susturmalıdır. Pas geçebilir, 5 parça ise açış rengini tekrarlayabilir, yada ekonomik bir ikinci renk söyleyebilir. Örneğin 1 Kör açışı yaptığı aşağıdaki ellerde 1 Sanzatu cevabı alırsa açıcı konuşmayı en kısa zamanda durdurmalıdır.
1. S.  R V 3 ….H.  A V 10 9 ….....D.  9 6 4 ..…....C.  R D 2
2. S.  R V 3 ….H.  A V 10 9 4….. D.  9 6 4… ..…C.  R 2
3. S.  3……….H.  A V 10 9 4 .......D. R 9 7 6 4 ....C. R 2
Yukarıdaki ilk elde Pas geçer, ikinci elde 2 Kör deklare eder, üçüncü elde 2 Karo demesi gerekir.
B- Toplam puanlarının 26’ya ulaşma olasılığı varsa, normal açış puanıyla 1 Sanzatu deklare edebilir, ekonomik ikinci rengini gösterebilir, 5 parça ise açış rengini tekrarlayabilir, 4 parça ile ortağının rengine basit destek verebilir. Örneğin aşağıdaki ellerde 1 Kör açışına 1 Pik cevabı aldıysa, ikinci tur konuşması ilk el ile 1 Sanzatu, ikinci el ile 2 Kör, üçüncü el ile 2 Karo, dördüncü el ile 2 Pik olmalıdır.
1. S.  R V 3 …..H. A V 10 9…….. D.  9 6 4… .....C.  R D 2
2. S.  R V 3 ..…H. A V 10 9 4 …...D.  9 6 ……....C.  R V 2
3. S.  V 3 …..…H. A V 10 9 4 …...D.  D V 9 6…. C.  R 2
4. S.  V 9 5 3 ....H. A V 10 9 4 ...…D.  D 6 ……....C.  R V
- Toplam puanlarının 26’ya ulaşması olasılığı yüksek yada kesinse, ikinci tur konuşmasında puanının fazla olduğunu göstermesi gerekir; 5 parça ise açış rengini sıçrayarak tekrarlayabilir, ortağının rengine 4 parça ile sıçrayarak destek verebilir, her türlü ikinci rengini deklare edebilir, yada 2 Sanzatu, hatta 3 Sanzatu deklare edebilir. Aşağıda, 1 Kör açıp 1 Pik yada 1 Sanzatu cevabı aldığı ilk elde doğrudan 3 Sanzatu konuşabilir. Aynı konuşmaların geçtiği ikinci elle 3 Kör konuşabilir. 1 Kör açışına 1 Pik cevabı aldığı üçüncü elde 3 Pik forsingi yapabilir. Yada 1 Karo açıp 1 Pik cevabı aldığı dördüncü elde 2 Kör deklare edebilir.
1. S.  R V……..  H.  A V 10 9 …...D.  A D 6 4 ….C. R D 2
2. S.  R V 3 ……H.  A V 10 9 4 …D.  D V ……...C.  R V 2
3. S.  D V 9 3 …H.  A V 10 9 4 ….D. D V ………C.  R D
4. S.  V 9 ……...H.  A V 10 9 ……D. A D 7 6 2.. C. R V
http://www.duralbridge.com/   teşekkürler.

Hiç yorum yok: