11 Şubat 2014 Salı

Mitchell Transfer (Namyats)

Vampire Waltz
*****
FİLOZOF İLE KÖPEK
(Bir İbrani masalı)
Düşünmeye meraklı bir filozof evrenin sırlarını çözmek için gece gündüz uğraşıp dururmuş. 

Saçları uzun, sakalı perişan, gözlerinde kimsenin göremediği bir alemi seyretmenin derinliği, insanların arasında dolaşırmış.

Onu görenler:
- Büyülü bir adam, derlermiş, o bizi bizden daha iyi biliyor.
Filozof insanlarla konuşurmuş:
- Neden bu kadar sıkıntılısınız insanlar?
Binlerce ses yanıt verirmiş:
- Karnımız aç, ruhumuz karanlık ve aşksız.
Filozof konuşur, konuşurmuş:
- İnsanlar, bakışlarınızı ruhunuza çevirip orasını aydınlatın.

İnsanlar sonunda ondan usanmışlar.
-Bizim karnımız aç, sen neler söylüyorsun, diyerek onu kovmuşlar.

Filozof şehirde dolaşırken etrafında toplanan köpekleri görmüş. Gözleri çakmak çakmak, içinde biriken konuşma özlemiyle “ruh, ışık, hidayete erme, evrenin sırları” nutukları atmaya başlamış. Köpekler kulaklarını dikip, kuyruklarını sallamış. Bu sırada oradan geçen birisi köpeklere bir parça kemik fırlatmış. Bütün köpekler, derhal köpekleşip kemiğe koşuşmuşlar.
Filozof gülümsemiş:
- Buldum, sonunda buldum, demiş.
” Evrenin sırrı köpekler için daima bir kemiktir.”
*****
BEYAZ
Bir bademin altına, yorgun, oturmak biraz,
Ayrı ayrı seyretmek çiçek açmış her dalı.
Artık bütün renklerden, artık uzaklaşmalı,
Beyaz, işte aylardır gözümde tüten beyaz.
*
İş bitti. Uzaklarda ilk ümitler gibi yaz,
Duyuyorum bu sabah, kış içimden çıkalı,
İçimin dört duvarı bembeyaz badanalı,
Ah, sade nefes almak, göğsüme dolan bu haz..
*
Bir kuş ötecek şimdi.. Havada bir durgunluk,
Mermeriyle konuşan açık kalmış bir musluk,
Beyaz çiçeklerini tek tük düşüren kiraz..
*
Bahar pınarlarından içime damlayan su,
Bembeyaz çiçeklerin ıslak, temiz kokusu,
Kış bitti. Uzaklarda ilk ümitler gibi yaz...
Ziya Osman Saba
****

MITCHELL TRANSFER
Sanzatu açışlarında çok puanlı elin yere açılmaması için geliştirilmiş konvansiyonlar:
Jacoby Transfer : Oswald Jacoby (1956) tarafından geliştirilmiştir. Sanzatu açışlarında Cevapçının elindeki uzun rengi Açıcıya deklare ettirmek, dolayısıyla çok puanlı eli yere açtırmamak için uygulanan bir konvansiyondur. Sanzatu açışı üzerine Cevapçı elindeki en az 5 parça major rengi Açıcıya deklare ettirmek için bir altındaki rengi deklare eder. Yani 5 parça Kör'ü varsa 2 Karo, 5 parça Pik'i varsa 2 Kör konuşur ve Açıcı deklareyi bir üstüne transfer eder. Bu konvansiyonun uygulanışı tüm sistemlerde bu şekildedir ve herhangi bir puan limiti yoktur, çünkü 0 puanla bile Sanzatu yerine varsa 5 parça majörü koz olarak oynamak daha güvenlidir. Minörlere transfer söz konusu olduğu zaman uygulamada farklılıklar çıkar.

a. Minor-Suit Stayman uygulayanlar trefle transferi 2 sanzatu ile, 
karoya transferi 3 trefl ile yaparlar.
b. Süper Beşli Majör oynayanlar trefle transferi 2 pik ile 
karo'ya transferi 3 trefl ile yaparlar.
c. Diğer sistemlerde minörlere transfer 2 pik ile yapılır. 
Açıcı 3 trefl deklare ettikten sonra gerekiyorsa cevapçı 3 karoya düzeltir.
Minöre transfer için 6 parça minörünüz olması gerekir.
*
Texas Transfer : Amerikalı David Carter ve İsveçli Olne Willner tarafından birbirlerinden bağımsız olarak geliştirilmiştir. Yalnızca majörler için, Jacoby Transferin doğrudan manş seviyesinde uygulanan şeklidir. 1sanzatu açışına 4 karo deklare edilerek köre, 4 kör denilerek pike transfer istenir. Texas transfer uygulamak için kuşkusuz 6 parça major gerekir. Acol sisteminde sıkça uygulanır.
*
Smolen Transfer : 1 Sanzatu açışlarında, Stayman uygulamasına 2 karo cevabı alan 5-4 yada 6-4 majör dağılımına ve manş puanına sahip ellerle uygulanır. Michael Smolen tarafından geliştirilmiştir, amaç kuvvetli eli yere açtırmamaktır. Cevapçı, staymana 2 karo cevabı aldıktan sonra 4 parça olan majörünü sıçrayarak deklare eder. Açıcı diğer majörün 5 parça olduğunu anlar ve kendisinde 3 parça ise o majörden, değilse Sanzatu ile manş ilan eder. Konuşma sekansı aşağıdaki gibi olacaktır.
açıcı       cevapçı     açıcı    cevapçı     açıklama
1NT          2C             2D         3H           5 kart pik, 4 kart kör
..........................................        3S           5 kart kör, 4 kart pik
Eğer Cevapçıdaki majör dağılımı 6-4 ise ve açıcı 3 Sanzatu deklare ederse; 
cevapçı 4 karo ile köre, 
4 kör ile pike transfer ister. 
Böylece kuvvetli el hiç bir şekilde yere açılmamış olur. Ancak bu konvansiyonun uygulanabilmesi için manşın kesin olması ve şlem olasılığının da bulunmaması gerekir, çünkü mutlaka manş konuşulacaktır ve şlem için kontrol konuşmaları yapma şansı yoktur.
*
Dural Transfer : Smolen transfere çok benzer ancak majör deklarasyonu sıçramadan uygulanır. Açıcı maksimumdaysa manş ilan eder, yada sıçrayarak konuşur. Konuşma sekansı aşağıdaki gibi olacaktır. Cevapçının 2 Kör deklaresi 4 parça Kör, 5 parça Pik, 2 Pik deklaresi ise 4 parça Pik, 5 parça Kör göstermektedir.
açıcı       cevapçı     açıcı    cevapçı   açıcı      açıklama
1NT          2C            2D          2H         2S       3 Kart pik, minimum açış.
                                                              2NT    2 Kart pik, minimum açış.
                                                              3NT    2 Kart pik, maksimum açış.
                                                              3S        3 Kart pik, maksimum açış.
                                                 2S         2NT     2 Kart kör, minimum açış. 
                                                              3NT     2 Kart kör, maksimum açış.
                                                              3H       3 Kart kör, minimum açış.
                                                              4H       3 Kart kör, maksimum açış.
Bu konvansiyon 7 Onör puandan itibaren her türlü 5-4 majör dağılımında uygulanabilir. 
Puan minimumsa 2 Sanzatu ya da 2 pik de kalma şansı vardır. Manş kesinse daha erken bir seviyede kalma riski yoktur, çünkü son konuşma cevapçıya aittir. Şilem olasılığı varsa, cevapçı 2 yada 3 pikten sonra kontrol konuşmalarına geçebilir. Burada sadece 5 parça kör ve açıcının maksimum olması durumunda kontrol konuşması yapmak mümkün olmayacaktır.
Majör dağılımının 6-4 olması durumunda ise, şilem olasılığı ancak iki majörde birden fit bulma halinde söz konusu olacaksa bu konvansiyona başvurulabilir, ama kontrol konuşmalarına gerek duyulmaması koşuluyla. Aksi halde 6-2 dağılımı olan bir majörü oynamak 4-4 dağılımı olan bir majörü oynamaktan her koşulda daha uygundur. Dolayısıyla 6 parça majör doğrudan 3 seviyesinde deklare edilerek şilem teklif edilebilir.
*
Mitchell Transfer : 4 seviyesinde majör açmak için fazla kuvvetli, fakat 2 Trefl açmak için zayıf olan, en az 7 parça sağlam majörle uygulanan bir oyun açış transfer konvansiyonudur. Victor Mitchell tarafından geliştirilmiş olup NAMYATS Convention olarak da bilinir. 
Bu konvansiyonda 4 Trefl açışı uzun kör, 
4 Karo açışı uzun pik gösterir.
Şilem umudu olmayan cevapçı transferi gerçekleştirir ve majör manşı oynanır.
Cevapçının 4 Trefl açışa 4 karo cevabı, ya da 4 karo açışa 4 kör cevabı şilem umudu olduğunu gösterir. Açıcının boşluğunun nerede olduğu sorusudur, açıcı kontrol edemediği rengi söyler.
Cevapçının 4 Sanzatu deklaresi Blackwood konvansiyonudur.
Bu açışı uygulamak için ortağınızın katkısı olmadan 1 yada en fazla 2 batıyor olmanız gerekir. Ayrıca önceden de belirttiğimiz gibi 2 Trefl açabilecek bir eliniz varsa bu konvansiyonu uygulamak gereksizdir. Aşağıdaki ellerle bu konvansiyonu uygulamak uygun olacaktır.

1. Pik.3 …                      Kör. A R D 9 7 5 2 …     Karo. 9 6 4 …     Trefl. A D
2. Pik.A R 9 8 7 4 3 2 …Kör. 4 …                         Karo. 9 6 …        Trefl. R D
Bu konvansiyona göre yukarıdaki ilk elle 4 Trefl, ikinci elle 4 Karo oyun açışı yapılabilir.

Hiç yorum yok: